நாம் அனைத்து நல்லிணக்கத்தை கற்பிக்கிறோமா?

நாம் எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொள்கிறோம்சிலர் திரித்துவத்தின் இறையியல் உலகளாவியத்தை கற்பிக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார்கள், அதாவது, ஒவ்வொரு மனிதனும் இரட்சிக்கப்படுவான் என்ற எண்ணம். அவர் நல்லவராகவோ கெட்டவராகவோ, பரிகாசமானவராகவோ, இல்லையோ, அல்லது இயேசு ஏற்றுக்கொண்டாரா அல்லது மறுக்கிறாரோ இல்லையா என்பது முக்கியமல்ல. எனவே நரகத்தில் இல்லை. 

இந்த கோரிக்கையுடன் நான் இரண்டு சிக்கல்களைக் கண்டிருக்கிறேன்.
ஒன்று, திரித்துவத்தில் நம்பிக்கை வைப்பது உலகளாவிய நல்லிணக்கத்தில் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. புகழ்பெற்ற சுவிஸ் இறையியலாளர் கார்ல் பார்த் உலகளாவிய வாதத்தைப் போதிக்கவில்லை, அல்லது இறையியலாளர்களான தாமஸ் எஃப். டோரன்ஸ் மற்றும் ஜேம்ஸ் பி. டோரன்ஸ் ஆகியோரும் கற்பிக்கவில்லை. கிரேஸ் கம்யூனியன் இன்டர்நேஷனலில் (WKG) நாங்கள் திரித்துவத்தின் இறையியலைக் கற்பிக்கிறோம், ஆனால் உலகளாவிய சமரசம் அல்ல. எங்கள் அமெரிக்க வலைத்தளம் பின்வருமாறு கூறுகிறது: உலகளாவிய நல்லிணக்கம் என்பது உலகின் முடிவில் மனித, தேவதூதர் மற்றும் பேய் இயல்புடைய அனைத்து ஆன்மாக்களும் கடவுளின் கிருபையால் காப்பாற்றப்படும் என்ற தவறான அனுமானமாகும். சில உலகளாவியவாதிகள் கடவுளிடம் மனந்திரும்புவதும் இயேசு கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை கொள்வதும் தேவையற்றது என்று நம்பும் அளவுக்கு கூட செல்கிறார்கள். யுனிவர்சலிஸ்டுகள் திரித்துவக் கோட்பாட்டை மறுக்கிறார்கள் மற்றும் உலகளாவிய நல்லிணக்கத்தில் நம்பிக்கை கொண்ட பலர் யூனிடேரியர்கள்.

கட்டாய உறவு இல்லை

உலகளாவிய சமரசத்திற்கு மாறாக, இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக மட்டுமே ஒருவர் இரட்சிக்கப்பட முடியும் என்று பைபிள் கற்பிக்கிறது (அப்போஸ்தலர்களின் செயல்கள் 4,12) கடவுளால் நமக்காகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அவர் மூலம், மனிதகுலம் முழுவதும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. ஆனால் எல்லா மக்களும் கடவுளிடமிருந்து இந்த பரிசை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று அர்த்தமல்ல. எல்லா மக்களும் மனந்திரும்ப வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார். அவர் மனிதர்களைப் படைத்து, கிறிஸ்துவின் மூலம் தம்முடன் வாழும் உறவுக்காக அவர்களை மீட்டார். உண்மையான உறவை கட்டாயப்படுத்த முடியாது!

கிறிஸ்துவின் மூலமாக, எல்லா மக்களுக்கும் கடவுள் அருளப்பட்ட மற்றும் பரிபூரணமான ஒரு ஏற்பாட்டை செய்துவிட்டார் என்று நம்புகிறோம், அவர்கள் இறக்கும் வரை நற்செய்தியை நம்பாதவர்கள் கூட. இருப்பினும், கடவுளைத் தங்கள் விருப்பப்படி நிராகரிக்கிறவர்கள் இரட்சிக்கப்படுவதில்லை. பைபிளின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வாசகர்கள் பைபிள் படிப்பில் அடையாளம் கண்டுகொள்கிறார்கள், ஒவ்வொரு மனிதனும் இறுதியில் மனந்திரும்பி, இரட்சிப்பின் கடவுளுடைய வரத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கான சாத்தியத்தை ஒதுக்கிவிட முடியாது. இருப்பினும், பைபிள் வசனங்களைத் தீர்மானிப்பதில்லை, அதனால்தான் இந்தப் பிரச்சினையைப் பற்றி நாம் விவாதிக்கவில்லை.

எழுந்த பிற சிரமம் இதுதான்:
எல்லா மக்களும் காப்பாற்றப்படுவதற்கான சாத்தியம் ஏன் எதிர்மறையான அணுகுமுறையையும் மதங்களுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டையும் தூண்ட வேண்டும்? ஆரம்பகால சர்ச்சின் நம்பிக்கையோ கூட நரகத்தில் நம்பிக்கையுடனான விவாதங்கள் இல்லை. விவிலிய உருவகங்கள் தீப்பிழம்புகள், முழு இருள், ஆழ்ந்த மற்றும் பற்கள் சிதறல் பற்றி பேசுகின்றன. அவர்கள் அவருடைய சொந்த சுயநல இதயம் ஏக்கத்தை சரணடைந்து அனைத்து காதல், நற்குணம் மற்றும் உண்மையை மூல தெரியும் ஒரு நபர் எப்போதோ இழந்துவிட்டது நிகழ்கிறது, மற்றும் அவர் தனது சூழலில் இருந்து தன்னை பிரிக்கிறது இதில் உலகில் வாழும், நிற்க பிரதிநிதித்துவம் நிராகரிக்கிறது.

இந்த உருமாதிரிகளை மொழியாக்கம் செய்தால், அவர்கள் பயமுறுத்துகிறார்கள். இருப்பினும், உருவகங்கள் மொழியியல் ரீதியாக எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை, அவை ஒரு தலைப்பின் வெவ்வேறு அம்சங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதையே குறிக்கின்றன. அவர்கள் மூலம், எனினும், நாம் அந்த நரகத்தில், அது உள்ளது இல்லையா என்பதை பார்க்க முடியும், ஒரு இருக்க விரும்புகிறேன் ஒரு இடத்தில் இல்லை. எல்லா மக்களோ அல்லது மனிதத்தோடும் காப்பாற்றப்படுகிறார்களா அல்லது நரகத்தின் வேதனையை யாரும் அனுபவிக்க மாட்டார்கள் என்ற ஆர்வமுள்ள ஆர்வத்தை தானாகவே நேசிப்பார்கள்.

இதுவரை வாழ்ந்த அனைவரும் மனந்திரும்பி, கடவுளோடு மன்னிக்கும் சமரசத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று எந்தக் கிறிஸ்தவர் விரும்பமாட்டார்? மனிதகுலம் அனைவரும் பரிசுத்த ஆவியால் மாற்றப்பட்டு பரலோகத்தில் ஒன்றாக இருப்பார்கள் என்ற எண்ணம் விரும்பத்தக்கது. அதைத்தான் கடவுள் விரும்புகிறார்! எல்லா மக்களும் தன்னிடம் திரும்ப வேண்டும் என்றும், அவருடைய அன்பை நிராகரிப்பதன் விளைவுகளை அனுபவிக்க வேண்டியதில்லை என்றும் அவர் விரும்புகிறார். அவர் உலகத்தையும் அதிலுள்ள அனைத்தையும் நேசிப்பதால் கடவுள் அதற்காக ஏங்குகிறார்: "கடவுள் உலகத்தை மிகவும் நேசித்தார், அவர் தம்முடைய ஒரே பேறான குமாரனைக் கொடுத்தார், அதனால் அவரை நம்புகிற அனைவரும் இழக்கப்படக்கூடாது, ஆனால் நித்திய ஜீவன் "(ஜோஹானஸ் 3,16) கடைசி இராப்போஜனத்தில் இயேசு தம்மைக் காட்டிக் கொடுத்த யூதாஸ் இஸ்காரியோட்டை நேசித்தது போல, நம் எதிரிகளை நேசிக்கும்படி கடவுள் நம்மைத் தூண்டுகிறார்.3,1; 26) மற்றும் சிலுவையில் அவருக்கு சேவை செய்தார் (லூக்கா 23,34) நேசித்தேன்.

உள்ளே இருந்து மூடப்பட்டது?

அப்படியிருந்தும், எல்லா மக்களும் கடவுளின் அன்பை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று பைபிள் உத்தரவாதம் அளிக்கவில்லை. மன்னிப்பு வழங்குவதற்கான கடவுளின் சலுகையையும் அதனுடன் தொடர்புடைய இரட்சிப்பையும் ஏற்றுக்கொள்வதையும் சிலர் மறுக்கக்கூடும் என்று அது எச்சரிக்கிறது. இருப்பினும், யாராவது அத்தகைய முடிவை எடுப்பார்கள் என்று நம்புவது கடினம். கடவுளுடன் அன்பான உறவை வழங்க யாராவது மறுப்பார்கள் என்பது இன்னும் கற்பனைக்கு எட்டாதது. சி.எஸ். லூயிஸ் தனது தி கிரேட் விவாகரத்து என்ற புத்தகத்தில் விவரித்தார்: «அழிந்துபோனவர்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் வெற்றிகரமான கிளர்ச்சியாளர்கள் என்று நான் நனவுடன் நம்புகிறேன்; நரகத்தின் கதவுகள் உள்ளே இருந்து பூட்டப்பட்டுள்ளன. »

ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கடவுளுடைய ஆசை இருக்கிறது

உலகளாவிய அல்லது அண்டவியல் பரிமாணத்தை உலகளாவியவாதம் தவறாகப் புரிந்து கொள்ளக் கூடாது. கடவுளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம், முழு மனிதகுலமும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார். கடவுளுடைய இந்த அன்பளிப்பை அனைத்து மக்களும் இறுதியில் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று நாம் உறுதியாக நம்பலாம் என்று அர்த்தமல்ல.

அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு எழுதுகிறார்: “கர்த்தர் வாக்குத்தத்தத்தை தாமதப்படுத்துவதில்லை; ஆனால் அவர் உங்களிடம் பொறுமையாக இருக்கிறார், யாரும் இழக்கப்படுவதை விரும்பவில்லை, ஆனால் எல்லோரும் மனந்திரும்ப வேண்டும் »(2. பீட்டர் 3,9) நரக வேதனையிலிருந்து நம்மை விடுவிக்க கடவுள் தன்னால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்தார்.

ஆனால் முடிவில், நனவுடன் அவருடைய அன்பை நிராகரித்து, அவரை விட்டு விலகுகிறவர்களின் நனவான முடிவை கடவுள் காயப்படுத்த மாட்டார். அவர்களுடைய எண்ணங்களையும், மனப்பான்மையையும், இதயத்தையும் தாண்டி செல்ல, அவர் மனிதகுலத்தைத் தோற்றுவிக்க வேண்டும், அதை உருவாக்கியிருக்க மாட்டார். அவர் அவ்வாறு செய்தால், கடவுளுடைய மிக அருமையான பரிசை இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. கடவுள் மனிதனைப் படைத்து, அவருடன் உண்மையான உறவு வைத்திருப்பதற்காக அவர்களை காப்பாற்றினார், இந்த உறவு செயல்படுத்தப்பட முடியாது.

அனைவரும் கிறிஸ்துவுடன் ஐக்கியப்பட்டிருக்கவில்லை

ஒரு விசுவாசி மற்றும் அவிசுவாசி இடையே உள்ள வேறுபாட்டை பைபிள் மங்கலாக்கவில்லை, நாமும் கூடாது. எல்லா மக்களும் மன்னிக்கப்பட்டு, கிறிஸ்துவின் மூலம் இரட்சிக்கப்பட்டு, கடவுளோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று நாம் கூறும்போது, ​​நாம் அனைவரும் கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமானவர்கள் என்றாலும், அனைவரும் அவருடன் இன்னும் உறவில் இல்லை என்று அர்த்தம். கடவுள் எல்லா மக்களையும் தன்னோடு சமரசம் செய்து கொண்டாலும், எல்லா மக்களும் இந்த நல்லிணக்கத்தை இன்னும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அதனால்தான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொன்னார், “ஏனெனில், தேவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தார், உலகத்தைத் தம்முடன் ஒப்புரவாக்கி, அவர்களுடைய பாவங்களை அவர்களோடு எண்ணாமல், ஒப்புரவாக்கும் வார்த்தையை நம்மிடையே நிலைநாட்டினார். எனவே நாம் இப்போது கிறிஸ்துவின் சார்பாக தூதர்களாக இருக்கிறோம், ஏனெனில் கடவுள் நம் மூலம் அறிவுறுத்துகிறார்; எனவே கிறிஸ்துவுக்குப் பதிலாகக் கேட்கிறோம்: கடவுளோடு ஒப்புரவாகுங்கள்! (2. கொரிந்தியர்கள் 5,19-20) இந்த காரணத்திற்காக நாங்கள் மக்களை நியாயந்தீர்க்கவில்லை, மாறாக கடவுளுடன் சமரசம் செய்வது கிறிஸ்துவின் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது மற்றும் அனைவருக்கும் ஒரு வாய்ப்பாக கிடைக்கிறது என்பதை அவர்களுக்கு தெரிவிக்கிறோம்.

நம் கவலை ஒரு வாழ்க்கை சாட்சியாக இருக்க வேண்டும், கடவுளின் பாத்திரம் பற்றிய விவிலிய சத்தியங்களை பகிர்ந்து - இது நம் மனதில் மனிதர்கள் - நம் சூழலில். நாம் கிறிஸ்துவின் உலகளாவிய ஆளுமைக்கு கற்பிக்கிறோம், எல்லா மக்களுடனும் சமரசத்திற்காக நம்புகிறோம். எல்லா மக்களுக்கும் மனந்திரும்பி, அவருடைய மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு கடவுள் எவ்வளவு நேரம் காத்திருக்கிறார் என்பதை பைபிள் நமக்கு சொல்கிறது.

ஜோசப் தக்காச்