உறவுகள்: கிறிஸ்துவின் மாதிரி

மாமா கிறிஸ்டிக்கு பிறகு உறவுகள்"ஏனெனில், நான் கடவுளுக்காக வாழ்வதற்காக, சட்டத்தால் நான் சட்டத்திற்கு மரித்தேன். நான் கிறிஸ்துவுடன் சிலுவையில் அறையப்பட்டேன். நான் வாழ்கிறேன், ஆனால் இப்போது நான் இல்லை, ஆனால் கிறிஸ்து என்னில் வாழ்கிறார். நான் இப்போது மாம்சத்தில் வாழ்கிறேன், நான் தேவனுடைய குமாரன் மீது விசுவாசத்தில் வாழ்கிறேன், அவர் என்னை நேசித்து, எனக்காக தன்னையே ஒப்புக்கொடுத்தார் »(கலாத்தியர் 2,19-20).

கொரிந்து சமூகத்தில் கடுமையான ஆன்மீக பிரச்சினைகள் இருந்தன. அவள் பரிசுகளால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு தேவாலயமாக இருந்தாள், ஆனால் சுவிசேஷத்தைப் பற்றிய அவளுடைய புரிதல் சேதமடைந்தது. கொரிந்தியருக்கும் பவுலுக்கும் இடையில் "கெட்ட இரத்தம்" இருந்தது என்பது வெளிப்படை. சிலர் அப்போஸ்தலரின் செய்தியையும் அதிகாரத்தையும் கேள்வி எழுப்பினர். வெவ்வேறு சமூக வகுப்புகளைச் சேர்ந்த உடன்பிறப்புகளுக்கிடையில் எல்லை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது. லார்ட்ஸ் சப்பரை அவர்கள் "கொண்டாடிய" விதம் பிரத்தியேகமானது. பணக்காரர்களுக்கு முன்னுரிமை சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது, மற்றவர்கள் பங்கேற்பிலிருந்து விலக்கப்பட்டனர். இயேசுவின் முன்மாதிரியைப் பின்பற்றாத மற்றும் நற்செய்தியின் ஆவியை மீறும் பாகுபாடு நடைமுறையில் இருந்தது.

இயேசு கிறிஸ்து நிச்சயமாக கர்த்தருடைய இராப்போஜனக் கொண்டாட்டத்தின் மையத்தில் இருந்தாலும், விசுவாசிகளின் உடலின் ஒற்றுமைக்கு கடவுள் கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை நாம் புறக்கணிக்கக்கூடாது. நாம் இயேசுவில் ஒன்றாக இருந்தால், நாமும் ஒருவரோடு ஒருவர் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். கர்த்தருடைய சரீரத்தின் உண்மையான போற்றுதலைப் பற்றி பவுல் பேசியபோது (1. கொரிந்தியர்கள் 11,29), அவர் இந்த அம்சத்தையும் மனதில் வைத்திருந்தார். பைபிள் உறவுகளைப் பற்றியது. இறைவனை அறிவது வெறும் அறிவுப் பயிற்சி அல்ல. கிறிஸ்துவுடன் நமது தினசரி நடை நேர்மையாகவும், தீவிரமாகவும், உண்மையானதாகவும் இருக்க வேண்டும். நாம் எப்போதும் இயேசுவை நம்பியிருக்கலாம். நாங்கள் அவருக்கு முக்கியம். எங்கள் சிரிப்பு, கவலைகள், அனைத்தையும் அவர் பார்க்கிறார். கடவுளின் அன்பு நம் வாழ்க்கையைத் தொட்டு, அவருடைய விவரிக்க முடியாத பரலோக கிருபையை நாம் அனுபவிக்கும்போது, ​​​​நாம் நினைக்கும் மற்றும் செயல்படும் விதம் மாறலாம். எங்கள் இரட்சகர் கற்பனை செய்த பரிசுத்த மக்களாக இருக்க விரும்புகிறோம். ஆம், நம்முடைய தனிப்பட்ட பாவங்களோடு நாம் போராட வேண்டும். ஆனால் கிறிஸ்துவில் நாம் நீதிமான்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளோம். நமது ஒருமை மற்றும் அதில் நமது பங்கேற்பதன் மூலம் நாம் கடவுளுடன் ஒப்புரவாக்கப்படுகிறோம். அவரில் நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டோம், நீதிமான்களாக்கப்பட்டோம், தேவனிடமிருந்து நம்மை அந்நியப்படுத்திய தடை நீக்கப்பட்டது. நாம் மாம்சத்தின்படி பாவம் செய்யும்போது, ​​கடவுள் எப்போதும் மன்னிக்க தயாராக இருக்கிறார். நம்முடைய படைப்பாளருடன் நாம் சமரசம் செய்துகொண்டிருப்பதால், நாமும் ஒருவரையொருவர் சமரசம் செய்ய விரும்புகிறோம்.

பங்காளிகள், குழந்தைகள், உறவினர்கள், நண்பர்கள் அல்லது அண்டை நாடுகளுக்கு இடையேயான கருத்து வேறுபாடுகளைக் குறித்து சிலர் சந்திக்க நேரிடலாம். சில நேரங்களில் இது ஒரு கடினமான நடவடிக்கை. பிடிவாதமான பெருமை நம் வழியைத் தடுக்க முடியும். அது மனத்தாழ்மை தேவை. முடிந்தவரை அவருடைய மக்கள் ஒற்றுமைக்காக போராடுவதை இயேசு விரும்புகிறார். இயேசு திரும்பி வரும்போது, ​​ஒரு சம்பவம் கருத்தரங்கில் உரையாற்றும்போது, ​​நாம் அவருடன் ஒன்றாக இருப்போம். எதுவும் அவரது அன்பிலிருந்து நம்மை பிரிக்காது, நித்தியமாக எல்லாவற்றிற்கும் அவரது கவனிப்புப் பாதுகாப்பில் பாதுகாப்பாக இருப்போம். இன்றைய உலகில் காயமடைந்தவர்களை நாம் அடைய விரும்புகிறோம். இன்றைய வாழ்வின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தைத் தெரிந்துகொள்ள நமது பங்கை செய்ய விரும்புகிறோம். கடவுள் நம்மிடமும் நம்முடன் இருப்பார்.

சாண்டியாகோ லாங்கினால்


PDFகிறிஸ்துவின் முன்மாதிரியின்படி உறவுகள்