பரலோக நீதிபதி

பரலோக நீதிபதிநாங்கள் புரிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் நாம் கிறிஸ்து வாழும் மற்றும் ஒரு எல்லாவற்றையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது மனிதன் நகர்ந்து வேண்டும், மற்றும் எல்லாவற்றையும் மீட்கப்பட்டது மற்றும் நிபந்தனையற்று நேசிக்கிறார் (சட்டங்கள் 12,32; கோல் 1,19-20; யோ 3,16-17), நாம் அனைவரும் முடியும் பயம் மற்றும் "நாங்கள் கடவுள் 'துளி கொண்டு நிற்க எங்கே பற்றி கவலைப்பட, எங்கள் வாழ்வில் தனது காதல் மற்றும் திசைமாற்றி சக்தி நிச்சயத்தை உள்ள உண்மையிலேயே ஓய்வெடுக்க தொடங்கும். நற்செய்தி நல்ல செய்தி, அது உண்மையில் மட்டுமே ஒரு குறிப்பிட்ட சில, ஆனால் அனைத்து மக்களுக்கும் நாம் 1 உள்ள, நல்ல செய்தி. யோவான் வாசிக்கவும்.

உண்மையுள்ள கிறிஸ்தவர்கள் பலர் இறுதி தீர்ப்பைப் பயப்படுகிறார்கள் என்பது வருத்தமாக இருக்கிறது, உண்மைதான். ஒருவேளை நீயும். நாம் ஒருவருக்கொருவர் நேர்மையாக நடந்துகொள்ளும்போது, ​​கடவுளுடைய பரிபூரண நீதியை நாம் பல வழிகளில் திருப்தி செய்ய மாட்டோம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ஆனால் நீதிபதியின் அடையாளத்தை நாம் நீதிமன்றம் பற்றி நினைவில் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம். இறுதி நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவைத் தவிர வேறொன்றும் இல்லை!

உங்களுக்கு தெரியும் என, வெளிப்படுத்தல் புத்தகம் கடைசி தீர்ப்பு பற்றி சொல்ல நிறைய உள்ளது, நாம் சில நம் பாவங்களை நினைக்கும் போது அது சில கோரமான இருக்கலாம். ஆனால் நீதிபதியைப் பற்றி வெளிப்பாடு நிறைய உள்ளது. "அவரை நேசிக்கிறார், அவருடைய இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களிலிருந்து நம்மை விடுவிப்பவர் யார்?" என்று அவர் அவரை அழைத்தார். இயேசு நியாயந்தீர்க்கிற பாவிகளையெல்லாம் நேசிக்கிற நீதிபதியாயிருக்கிறாரே; அவர் அவர்களுக்காக மரித்தார், அவர்களுக்காகவும் அவர்களுக்காகவும் அவர்களுக்காக நின்றார். அதற்கும் மேலாக, அவர் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்து நின்று, அவர்களை இயேசுவைப்போல் நேசிக்கிற பிதாவின் உயிர்த்தெழுதலைப் பெற்றுக்கொண்டார். இது நமக்கு நிவாரணமும் மகிழ்ச்சியும் அளிக்கிறது. இயேசு தன்னை நியாயாதிபதி என்பதால், நீதிமன்றத்திற்கு பயப்பட எங்களுக்கு எந்த காரணமும் இல்லை.

கடவுள் நீங்கள் இவ்வளவு எங்கள் மனதில் மற்றும் நம்முடைய இருதயங்களில் அவருக்கு (யோ 12,32) சேர, என்று தந்தையின் நீங்கள் உட்பட மக்கள் மற்றும் அனைத்து மக்கள், காரணம் பரிந்துரைக்கும் மகன் அனுப்பிய உட்பட பாவிகளை நேசிக்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் மாறிவிட்டார். கடவுள் உங்களை ராஜ்யத்தில் இருந்து காப்பாற்றுவதற்கு உங்களுக்குத் தவறுகளைத் தேட முயற்சிக்கிறார். இல்லை, அவர் தனது ராஜ்யத்தில் உண்மையாகவே விரும்புகிறார், அந்த திசையில் உன்னை இழுக்க மாட்டார்.

"இந்த அவர்கள் மட்டுமே உண்மை தேவன் யார் உன்னை, யாருக்கு நீ அனுப்பிய இயேசு கிறிஸ்து அகநோக்கு, அவற்றைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அறிந்து கொள்வதற்காகவே, வாழ்க்கை நித்திய உள்ளது" (யோ 17,3): இயேசு ஜான் நித்திய வாழ்க்கையில் இந்த பிரிவில் வரையறுக்கப்பட்ட எப்படி கவனியுங்கள். இயேசுவை அறிந்துகொள்வது கடினம் அல்ல, சிக்கலானது அல்ல. புரிந்துகொள்ள அல்லது இரகசியங்களை தீர்க்க இரகசிய கை சைகை இல்லை. இயேசு சொன்னார், "உழைக்கிறவர்களும், சுமந்தவர்களுமான எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன்" (மத்.

நாம் அவரிடம் திரும்புவோம். உன்னுடைய தகுதிக்குத் தேவையான எல்லாவற்றையும் அவர் செய்திருக்கிறார். அவர் உன் பாவங்களையெல்லாம் மன்னித்துவிட்டார். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதினபோது, ​​"நாம் பாவிகளாயிருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே, தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை வெளிப்படுத்துகிறார்" (ரோமர் 9). கடவுள் நம்மை மன்னித்து, நம்மைத் தம் சொந்த பிள்ளைகளாக ஆக்குவதற்கு முன்பே கடவுள் நம்மைக் காத்திருக்கும் வரை காத்திருக்க மாட்டார் - அவர் ஏற்கனவே செய்துவிட்டார்.

நாம் கடவுளிடம் திரும்பி, இயேசு கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை வைக்கும்போது, ​​புதிய வாழ்க்கையில் நுழைகிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களிடத்தில் வாழ்கிறார். பாவத்தின் பழக்கத்தை, மனப்பான்மையையும், மனப்பான்மையையும் - கிறிஸ்துவின் சித்தத்திற்கு வெளியே நம்மை மாற்றிக்கொள்கிறார்.

இது சில நேரங்களில் வேதனையாக இருக்கலாம், ஆனால் அது விடுதலை செய்யப்பட்டு புத்துணர்ச்சியளிக்கும். இதன் மூலம் நாம் விசுவாசத்தில் வளருகிறோம், மேலும் நம் மீட்பரைப் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ளவும் கற்றுக்கொள்ளவும் கற்றுக்கொள்கிறோம். நம்முடைய இரட்சகராகவும், நம்முடைய நீதிபணியாளராகவும் இருப்பதை நாம் இன்னும் அறிந்திருக்கிறோம், குறைவான தீர்ப்பை நாங்கள் பயப்படுகிறோம். நாம் இயேசுவை அறிந்திருக்கும்போது, ​​இயேசுவை நம்புகிறோம், நம் இரட்சிப்பின் முழு நம்பிக்கையுடன் இருக்க முடியும். அது எவ்வளவு நல்லது என்பது பற்றி அல்ல; அது எப்போதுமே இல்லை. அவர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை எப்போதும் நினைத்துப் பார்த்தார். அது நல்ல செய்தி - சிறந்த செய்தி யாருக்கும் கேட்க முடியும்!

ஜோசப் தக்காச்


PDFபரலோக நீதிபதி