பரலோக நீதிபதி

பரலோக நீதிபதி எல்லாவற்றையும் படைத்து, எல்லாவற்றையும் மீட்டு, நிபந்தனையின்றி நம்மை நேசிப்பவருக்குள் நாம் வாழ்கிறோம், இருக்கிறோம், கிறிஸ்துவில் இருக்கிறோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளும்போது (அப்போ. எங்கள் வாழ்க்கையில் ஓய்வெடுக்க. நற்செய்தி ஒரு நல்ல செய்தி, உண்மையில் இது 12,32 யோவான் 1,19: 20 ல் நாம் வாசிப்பது போல, ஒரு சிலருக்கு மட்டுமல்ல, அனைவருக்கும் ஒரு நல்ல செய்தி.

உண்மையுள்ள கிறிஸ்தவர்கள் பலர் இறுதி தீர்ப்பைப் பயப்படுகிறார்கள் என்பது வருத்தமாக இருக்கிறது, உண்மைதான். ஒருவேளை நீயும். நாம் ஒருவருக்கொருவர் நேர்மையாக நடந்துகொள்ளும்போது, ​​கடவுளுடைய பரிபூரண நீதியை நாம் பல வழிகளில் திருப்தி செய்ய மாட்டோம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ஆனால் நீதிபதியின் அடையாளத்தை நாம் நீதிமன்றம் பற்றி நினைவில் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம். இறுதி நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவைத் தவிர வேறொன்றும் இல்லை!

உங்களுக்குத் தெரிந்தபடி, வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தில் கடைசித் தீர்ப்பைப் பற்றி நிறைய சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது, மேலும் நம்முடைய பாவங்களைப் பற்றி நினைக்கும் போது அவற்றில் சில பயமாக இருக்கலாம். ஆனால் வெளிப்பாடு நீதிபதியைப் பற்றி நிறைய சொல்ல வேண்டும். அவள் அவனை "எங்களை நேசிக்கிறாள், அவனுடைய இரத்தத்தின் மூலம் நம் பாவங்களிலிருந்து மீட்டுக்கொள்கிறாள்" என்று அழைக்கிறாள். இயேசு தான் நியாயந்தீர்க்கும் பாவிகளை நேசிக்கும் ஒரு நீதிபதி, அவர் அவர்களுக்காக மரித்தார், அவர்களுக்காகவும் அவர்களுக்காகவும் நின்றார்! அதற்கும் மேலாக, அவர் அவளுக்காக மரித்தோரிலிருந்து எழுந்து, இயேசுவைப் போலவே அவளை நேசிக்கும் பிதாவின் வாழ்க்கையிலும் முன்னிலையிலும் அவளை அழைத்து வந்தார். இது நமக்கு நிம்மதியையும் மகிழ்ச்சியையும் தருகிறது. இயேசுவே நீதிபதி என்பதால், தீர்ப்புக்கு நாம் பயப்படுவதற்கு எந்த காரணமும் இல்லை.

நீங்கள் உட்பட பாவிகளை கடவுள் நேசிக்கிறார், மனிதர்களுக்காக எழுந்து நிற்கவும், நீங்கள் உட்பட அனைவரையும் அவரிடம் இழுக்கவும் பிதா குமாரனை அனுப்பினார் (யோவான் 12,32) பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் நம் மனதையும் இதயத்தையும் மாற்றுவதன் மூலம். உங்களை அவருடைய ராஜ்யத்திலிருந்து விலக்கி வைக்க கடவுள் உங்களிடம் தவறுகளைக் கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கவில்லை. இல்லை, அவர் உங்களை உண்மையிலேயே தனது உலகில் விரும்புகிறார், அவர் உங்களை ஒருபோதும் அந்த திசையில் இழுப்பதை நிறுத்த மாட்டார்.

யோவான் நற்செய்தியில் இந்த பத்தியில் நித்திய ஜீவனை இயேசு எவ்வாறு வரையறுக்கிறார் என்பதைக் கவனியுங்கள்: "ஆனால், உண்மையான கடவுள் மட்டுமே, நீங்கள் அனுப்பிய இயேசு கிறிஸ்து என்று அவர்கள் உங்களை அங்கீகரிப்பது நித்திய ஜீவன்." (யோவான் 17,3). இயேசுவை அறிவது கடினம் அல்லது சிக்கலானது அல்ல. புதிர்களைப் புரிந்துகொள்ள அல்லது தீர்க்க எந்த ரகசிய கை சைகையும் இல்லை. இயேசு வெறுமனே கூறினார்: "உழைப்பும் சுமையும் உடைய அனைவரையும் என்னிடம் வாருங்கள், நான் உங்களைப் புதுப்பிக்க விரும்புகிறேன்" (மத்தேயு 11,28).

நாம் அவரிடம் திரும்புவது தான். அவர் உங்களை தகுதியுடையவராக்க தேவையான அனைத்தையும் செய்தார். உங்கள் எல்லா பாவங்களையும் அவர் ஏற்கனவே மன்னித்துவிட்டார். அப்போஸ்தலன் பவுல் எழுதியது போல்: "நாம் பாவிகளாக இருந்தபோது கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார் என்பதன் மூலம் கடவுள் நம்மீது வைத்திருக்கும் அன்பைக் காட்டுகிறார்" (ரோமர் 5,8). அவர் நம்மை மன்னித்து, தம்முடைய சொந்த பிள்ளைகளாக ஆக்குவதற்கு முன்பு நாம் போதுமானவர்களாக இருக்கும் வரை கடவுள் காத்திருக்க மாட்டார் - அவர் ஏற்கனவே அதைச் செய்திருக்கிறார்.

நாம் கடவுளிடம் திரும்பி, இயேசு கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை வைக்கும்போது, ​​புதிய வாழ்க்கையில் நுழைகிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களிடத்தில் வாழ்கிறார். பாவத்தின் பழக்கத்தை, மனப்பான்மையையும், மனப்பான்மையையும் - கிறிஸ்துவின் சித்தத்திற்கு வெளியே நம்மை மாற்றிக்கொள்கிறார்.

இது சில நேரங்களில் வேதனையாக இருக்கலாம், ஆனால் அது விடுதலை செய்யப்பட்டு புத்துணர்ச்சியளிக்கும். இதன் மூலம் நாம் விசுவாசத்தில் வளருகிறோம், மேலும் நம் மீட்பரைப் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ளவும் கற்றுக்கொள்ளவும் கற்றுக்கொள்கிறோம். நம்முடைய இரட்சகராகவும், நம்முடைய நீதிபணியாளராகவும் இருப்பதை நாம் இன்னும் அறிந்திருக்கிறோம், குறைவான தீர்ப்பை நாங்கள் பயப்படுகிறோம். நாம் இயேசுவை அறிந்திருக்கும்போது, ​​இயேசுவை நம்புகிறோம், நம் இரட்சிப்பின் முழு நம்பிக்கையுடன் இருக்க முடியும். அது எவ்வளவு நல்லது என்பது பற்றி அல்ல; அது எப்போதுமே இல்லை. அவர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை எப்போதும் நினைத்துப் பார்த்தார். அது நல்ல செய்தி - சிறந்த செய்தி யாருக்கும் கேட்க முடியும்!

ஜோசப் தக்காச்


PDFபரலோக நீதிபதி