இரட்சிப்பு என்றால் என்ன?

அது என்ன?நான் ஏன் வாழ்கிறேன்? என் வாழ்க்கை பயனுள்ளது? நான் இறக்கும்போது எனக்கு என்ன நடக்கிறது? Urfragen, அநேகமாக எல்லோரும் எப்போதும் கேட்டிருக்கிறார்கள். நாம் இங்கு பதில்களைக் கொண்டிருக்கும் கேள்விகளுக்குக் காண்பிக்கும் ஒரு பதில்: ஆம், வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் இருக்கிறது; ஆம், மரணத்திற்குப் பின் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது. மரணம் விட ஒன்றும் பாதுகாப்பானது. ஒரு நாள் நேசிப்பவர் இறந்துவிட்டார் என்ற அச்சம் நிறைந்த செய்தியை நாங்கள் பெறுகிறோம். அடுத்த நாளை அல்லது அரை நூற்றாண்டில் நாளை நாம் இறக்க வேண்டும் என்று அது நினைவூட்டுகிறது. இறந்துவிடுமோ என்ற அச்சம் இளைஞர்களின் புராண நீரூற்றத்தை தேடி வெற்றிகரமாக பொன்சே டி லியோனை விரட்டியடித்தது. ஆனால் அறுவடை செய்ய முடியாது. எல்லோரும் இறக்கிறார்கள்.

இன்று பலர் விஞ்ஞான-தொழில்நுட்ப வாழ்வு நீடிப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான நம்பிக்கையை வைக்கின்றனர். விஞ்ஞானிகள் தற்காலிகமாக தாமதமாகவோ அல்லது வயதானவர்களாகவோ தடுக்கக்கூடிய உயிரியல் வழிமுறைகளை கண்டுபிடிப்பதில் வெற்றிபெறும் போது என்ன ஒரு உணர்வு! இது உலக வரலாற்றில் மிகப்பெரிய மற்றும் மிகவும் ஆர்வத்துடன் வரவேற்ற செய்தி.

எமது சூப்பர்-டெக்னிக் உலகில் கூட, இது அடைய முடியாத கனவாக இருப்பதாக பெரும்பாலான மக்கள் உணர்கிறார்கள். பலர் இறந்த பிறகு வாழ்கின்றனர் என்ற நம்பிக்கைக்கு ஒத்துழைக்கிறார்கள். ஒருவேளை நீங்கள் அந்த நம்பிக்கைகளில் ஒன்றாகும். மனிதகுலம் உண்மையில் சில பெரிய விதியைக் கொண்டிருந்தால் அது ஆச்சரியமல்லவா? நித்திய ஜீவனைக் கொண்ட ஒரு விதியை? இந்த நம்பிக்கை இரட்சிப்பின் திட்டத்தில் உள்ளது.

சொல்லப்போனால், நித்திய ஜீவனை மக்களுக்கு கொடுக்க கடவுள் விரும்புகிறார். பொய் சொல்லாத கடவுளே, அப்போஸ்தலன் பவுலை எழுதுகிறார், நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு நித்திய ஜீவனைப் பற்றிய நம்பிக்கையை அளித்தார் ... (தீத்து 9: XX).

மற்ற இடங்களில், அவர் அனைத்து மக்களும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் மற்றும் சத்தியத்தின் அறிவுக்கு வர விரும்புகிறார் என்று எழுதுகிறார் (எக்ஸாம், திமொத்: 29, எண்.). இரட்சிப்பின் நற்செய்தி மூலம், இயேசு கிறிஸ்துவால் பிரசங்கிக்கப்பட்ட, கடவுளின் அருமையான கருணை எல்லா மனிதர்களுக்கும் தோன்றியது (தீத்து 9: XX).

மரண தண்டனைக்கு

ஏதேன் தோட்டத்தில் உலகத்தில் பாவம் வந்தது. ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்தார்கள், அவர்களுடைய சந்ததியினர் அதை செய்தார்கள். ரோமர் இல் அனைத்து, பால் அனைத்து மனிதர்கள் பாவம் என்று அறிவிக்கிறது.

  • ஒருவரும் இல்லை (வசனம் XX)
  • கடவுளைப் பற்றி கேட்கும் எவரும் இல்லை (வசனம் XX)
  • நன்மை செய்வோர் யாரும் இல்லை (வசனம் XX)
  • தேவ பயம் இல்லை (வசனம் XX).

... அனைத்து பாவம் அவர்கள் கடவுளோடு வேண்டும் மகிமையின் குறுகிய வந்தேன், பால் கூறுகிறது (வசனம் 23). பாவம் உட்பட பொறாமை, கொலை, பாலியல் முறைகேட்டை வன்முறை (ரோமர் 1: 29-31) அது கடக்க எங்கள் இயலாமை விளைவாக ஏற்படும் தீமைகளை வழிவகுக்கிறது.

அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு இந்த மனிதத் பலவீனங்களை ஆத்துமாவுக்கு எதிராக போராடுகிற மாபெரும் ஆசைகள் எனப் பேசுகிறார் (1, Peter XX: XX); பால் அவர்கள் பாவம் உணர்வுகளை பேசுகிறது (ரோமர் 9: XX). அவர் மனிதன் இந்த உலகின் தன்மைக்கேற்ப வாழ்கிறார் மற்றும் சதை மற்றும் உணர்வுகளை நிறைவேற்ற முற்படுகிறது என்கிறார் (எபேசியர் XX: 2-11). சிறந்த மனித நடவடிக்கை மற்றும் சிந்தனை கூட பைபிள் நீதி என்று அழைக்க என்ன நியாயம் இல்லை.

கடவுளின் சட்டம் பாவம் வரையறுக்கிறது

கடவுளுடைய சட்டத்தின் பின்னணிக்கு எதிராக மட்டுமே கடவுளுடைய சித்தம் என்னவென்று மறுக்க வேண்டும் பாவம் செய்ய வேண்டும். கடவுளுடைய சட்டம் கடவுளுடைய தன்மையை பிரதிபலிக்கிறது. இது பாவமற்ற மனித நடத்தைக்கான விதிகளை அமைக்கிறது. ... பாவம், பால் எழுதுகிறார், மரணம் (ரோமர் 9: XX). மரண தண்டனையுடன் பாவம் இந்த ஜோடி நம் முன்னோர்கள் ஆதாம் மற்றும் ஏவாள் தொடங்கியது. பவுல் நமக்கு சொல்கிறார்: ... பாவம் மனிதனை [ஆதாம்] மற்றும் பாவம் மூலம் மரணத்தின் மூலம் உலகத்திற்குள் வந்ததால், அவர்கள் அனைவரும் பாவம் செய்ததால் மரணம் எல்லா மக்களுக்கும் வந்தது (ரோமர் 9: 9).

கடவுள் மட்டுமே நம்மை காப்பாற்ற முடியும்

பாவத்திற்காக தண்டனை, மரணம், நாம் எல்லோருமே பாவம் செய்ததால் நாம் எல்லோருமே தகுதியுடையவர்கள். நம் சொந்த நாட்டில் சில மரணங்களை தப்பிக்க ஒன்றும் செய்ய முடியாது. நாம் கடவுளுடன் செயல்பட முடியாது. அவருக்கு நாம் வழங்கக்கூடிய ஒன்றும் இல்லை. நல்ல படைப்புகள் கூட எங்கள் பொதுவான விதியிலிருந்து நம்மை காப்பாற்ற முடியாது. நம் சொந்த சக்தியால் நாம் எதையுமே செய்ய முடியாது நம் ஆன்மீக அபூரணத்தை மாற்றலாம்.

ஒரு மென்மையான நிலைமை, ஆனால் மறுபுறம், நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை இருக்கிறது. பவுல் ரோமர்களுக்கு எழுதினார், மனிதர்கள் தங்கள் விருப்பமின்றி, ஆனால் அதைக் கட்டுபடுத்தியவருக்கு, ஆனால் நம்பிக்கையுடன் (ரோமர் 9: 2) நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார்கள்.

தேவன் நம்மையே நம்மை இரட்சிப்பார். என்ன நல்ல செய்தி! பவுல் மேலும் கூறுகிறார்: ... ஏனென்றால் படைப்புகள் கடவுளுடைய பிள்ளைகளின் மகிமையான சுதந்திரத்திற்கான பரிபூரணத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாகும் (வசனம் XX). இரட்சிப்பின் கடவுளின் வாக்குறுதியை இப்போது நாம் கவனமாகப் பார்ப்போம்.

இயேசு நம்மை கடவுளுடன் சமரசப்படுத்துகிறார்

மனிதகுலம் உருவாவதற்கு முன் கடவுளின் இரட்சிப்பின் திட்டம் நிறுவப்பட்டது. உலகம் தோன்றிய காலத்திலிருந்து இயேசு கிறிஸ்து, தேவனுடைய குமாரன், ausersehene பலிகொடுக்கும் ஆட்டுக்குட்டி (: 13 வெளிப்படுத்துதல் 8) இருந்தது. பீட்டர் கிறிஸ்து உலக ஒன்றிற்கான அடிக்கல் நாட்டினார் முன் முன்னர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் கிறிஸ்துவின் விலைமதிப்பற்ற இரத்த .with, மீட்கப்படலாம் என்று விளக்குகிறது (1 பீட்டர் 1. 18-20).

ஒரு பாவப் பலியை வழங்குவதற்கான கடவுளின் முடிவானது, கிறிஸ்து இயேசுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு நித்திய நோக்கமாக பவுலை விவரிக்கிறது (எபேசியர் XX: XX). கடவுள் வரவிருக்கும் காலங்களில் ... கிறிஸ்து இயேசுவில் நம்மை நோக்கி அவரது நற்குணம் மூலம் அவரது கிருபையின் மிகுந்த செல்வம் (எபேசியர் XX: XX).

நசரேயனாகிய இயேசு, இறைவன் அவதாரம் எடுத்தவர், எங்களிடமிருந்து வந்து வாசம் செய்தார் (யோவா. அவர் மனிதகுலத்தை எடுத்துக்கொண்டு, நம்முடைய தேவைகளையும் கவலையையும் பகிர்ந்து கொண்டார். அவர் நம்மைப் போலவே சோதிக்கப்பட்டார், ஆனால் பாவமற்றவராக இருந்தார் (எபிரெயர் 3: 8). அவர் பரிபூரணராகவும் பாவமற்றவராகவும் இருந்தபோதிலும், நம்முடைய பாவங்களுக்காக தம் உயிரை பலியிட்டார்.

இயேசு, நாம் கற்று, சிலுவையில் நமது ஆன்மீக கடன் கடிதம் வைத்துள்ளனர் (கொலோசெயர் XX: 2 to XX). அவர் நம் பாவங்களை அழித்ததால் நாம் வாழலாம். இயேசு நம்மை காப்பாற்ற இறந்தார்!
இயேசு அனுப்புவதற்கு கடவுளுடைய நோக்கம் கிரிஸ்துவர் உலகின் மிக பிரபலமான வசனங்கள் ஒன்றில் கினார் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது: கடவுள் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார் அவர் விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவரை அழிந்து போகாமல் நித்திய வாழ்வைப் பெற வேண்டும் உள்ள, தம்முடைய ஒரேபேறான குமாரனை கொடுத்த வேண்டும் (ஜான் ஜான்: XX).

இயேசுவின் கிரியை நம்மைக் காப்பாற்றுகிறது

தேவன் அவரை உலகத்திலிருந்து இரட்சிக்க உலகத்தை அனுப்பினார் (ஜான் ஜான்: XX). இயேசுவால் மட்டுமே நம் இரட்சிப்பு சாத்தியமாகும். ... வேறொன்றும் இரட்சிப்பதில்லை, நாம் இரட்சிக்கப்படும்படிக்கு மனுஷர்களுக்குக் கொடுக்கும் பரலோகத்திற்குரிய வேறு எந்தப் பெயரும் இல்லை (அப்போஸ்தலர் 3: 17).

இரட்சிப்பின் கடவுளின் திட்டத்தில், நாம் நியாயப்படுத்தி, தேவனிடத்தில் ஒப்புரவாக வேண்டும். நியாயப்பிரமாணம் பாவங்களை மீட்கும் அளவிற்கு அப்பால் செல்கிறது (ஆனால் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது). கடவுள் நம்மை பாவத்திலிருந்து விடுவிப்பார், பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையினால் நம்மை நம்புவதற்கு, கீழ்ப்படிந்து, அவரை நேசிப்பதற்கும் நமக்கு உதவுகிறார்.
இயேசுவின் பலி மனிதனின் பாவங்களை மீட்டு, மரண தண்டனையை ஒழிக்கும் கடவுளின் கிருபையின் வெளிப்பாடு ஆகும். பவுல், நீதியின் மூலம், நியாயப்பிரமாணத்தை (தேவனுடைய கிருபையிலிருந்து) உயிரோடு வழிநடத்தும் அனைவருக்கும் வந்திருக்கிறார் என்று எழுதுகிறார் (ரோமர் 9: 9).

இயேசுவின் பலி மற்றும் கடவுளின் கிருபை இல்லாமல், நாம் பாவத்தின் அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறோம். நாம் அனைவரும் பாவிகள், நாம் அனைவரும் மரண தண்டனையை எதிர்கொள்கிறோம். கடவுள் நம்மை தேவனிடமிருந்து பிரிக்கிறார். அவர் கடவுள் மற்றும் நமக்கு இடையே ஒரு சுவர் உருவாக்குகிறார் அவரது கருணை மூலம் கிழிந்த வேண்டும்.

எப்படி பாவம் கண்டனம்

கடவுளுடைய திட்டத்தின் திட்டம், பாவம் கண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று கோருகிறது. நாம் வாசிக்கிறோம்: பாவமுள்ள மாம்சத்தின் சாயலிலே தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினதினால் [இறைவன்] பாவத்தை மாம்சத்தில் கண்டனம் செய்தான் (ரோமர் 9: 2). இந்த அணை பல பரிமாணங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஆரம்பத்தில் பாவம் நம் தவிர்க்க முடியாத தண்டனை நின்று, நித்திய மரணம் கண்டனம். இந்த மரண தண்டனை ஒரு முழுமையான பாவநிவாரணத்தால் மட்டுமே கண்டனம் செய்யப்பட முடியும் அல்லது ரத்து செய்யப்படலாம். இது இயேசுவின் மரணம்.

எபேசியருக்கு பவுல் எழுதினார்: அவர்கள் பாவங்களில் மரித்தபோது, ​​அவர்கள் கிறிஸ்துவுடன் உயிர்த்தெழுந்தனர் (எபேசியர் XX: 2). பின்னர் நாம் இரட்சிப்பை அடைவதற்கு என்ன தெளிவுபடுத்துகின்ற ஒரு முக்கிய தண்டனை: ... கிருபையினாலே நீங்கள் இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் ...; அது இரட்சிப்பை நிறைவேற்றும் கருணையால் மட்டுமே.

ஒரு காலத்தில், பாவத்தின் விளைவாக, மாம்சத்தில் உயிருடன் இருந்தபோதிலும் இறந்தவர்களாக இருந்தோம். கடவுளால் நியாயப்படுத்தப்பட்டவர்கள் இன்னும் சரீர மரணத்திற்கு உட்பட்டிருக்கிறார்கள், ஆனால் ஏற்கனவே ஒரு நித்தியமானவராவர்.

2: பால் எபேசியர் 8 எங்களுக்கு சொல்கிறது அருளால் நீங்கள் நம்பிக்கை மூலம் சேமிக்கப்படாமல்; இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய பரிசு ... Rechtfettigung வழிவகை: கடவுள் ஒப்புரவாகி. பாவம் நம்மையும் கடவுளிடமிருந்தும் விரோதத்தை உருவாக்குகிறது. ஓரச்சீரமைப்பு இந்த ஒடுக்கப்பட்ட கொண்டு விட்டு தள்ளப்பட்டு கடவுளால் நெருக்கமான உறவு எங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது. பின்னர் நாம் பாவத்தின் பயங்கரமான விளைவுகளிலிருந்து மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம். சிறைப்பட்ட ஒரு உலகத்திலிருந்து நாம் காப்பாற்றப்படுகிறோம். நாம் தெய்வீக இயற்கையில் பங்கு பெற ... ஊழல் தப்பிக்க ... உலகம் (2 பீட்டர் 1. 4) இச்சையை.

கடவுளுடன் இப்படிப்பட்ட உறவில் உள்ளவர்கள், பவுல் இவ்வாறு கூறுகிறார்: நாம் விசுவாசத்தினால் நீதிமான்களாகிவிட்டதால், கடவுளோடு சமாதானம்
இயேசு கிறிஸ்து ... (ரோமர் 9: XX).

இவ்வாறு கிரிஸ்துவர் இப்போது கருணை கீழ், இன்னும் பாவம் நோய் எதிர்ப்பு வாழ்கிறார், ஆனால் பரிசுத்த ஆவியினால் தொடர்ந்து மனந்திரும்புதல் வழிவகுத்தது. ஜான் எழுதுகிறார்: நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் என்றால், அவர் உண்மையும் எங்களுக்கு எங்கள் பாவங்களை மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மைச் சுத்திகரிப்பதற்கு நீதியும் (யோவான் 1 1 9.).

கிரிஸ்துவர் நாம் இனி ஒரு பழக்கமான பாவ அணுகுமுறை வேண்டும். நம் வாழ்வில் தெய்வீக ஆவியின் கனியைச் சுமப்போம் (கலாத்தியர் XX: 5- XX).

பவுல் எழுதுகிறார்: நாம் அவருடைய கிரியைகள், நற்செயல்களாகிய கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் படைக்கப்படுகிறோம் ... (எபேசியர் XX: XX XX) நற்செயல்களால் நியாயப்படுத்த முடியாது. மனிதன் நியாயப்பிரமாணம் ... கிறிஸ்துவின் விசுவாசத்தால் அல்ல, சட்டத்தின் செயல்களால் அல்ல (கலாத்தியர் XX: XX).

நாம் நியாயப்பிரமாணத்தைச் செய்வோம் ... நியாயப்பிரமாணம் இல்லாமல், விசுவாசத்தினால் மட்டுமே (ரோமர் 9: 9). ஆனால் நாம் கடவுளுடைய வழியில் சென்றால் அவரைப் பிரியப்படுத்த முயற்சிப்போம். நம்முடைய செயல்களால் நாம் இரட்சிக்கப்படுவதில்லை, ஆனால் நற்கிரியைகளைச் செய்ய தேவன் நமக்கு இரட்சிப்பை அளித்திருக்கிறார்.

நாம் கடவுளின் இரக்கத்தை சம்பாதிக்க முடியாது. அவர் அதை நமக்கு தருகிறார். இரட்சிப்பு என்பது தவம் அல்லது மத வேலை மூலம் நாம் செய்யக்கூடிய ஒன்று அல்ல. தேவனுடைய தயவையும் கிருபையையும் எப்போதும் தகுதியற்றவர்களாகவே வைத்திருக்கிறோம்.

நியாயப்பிரமாணம் கடவுளின் தயவும் நல்வழியிலிருந்து வரும் என்று பவுல் எழுதுகிறார் (தீத்து 9: XX). இது நாம் செய்த நீதியின் செயல்களுக்கு வரவில்லை, ஆனால் அவருடைய இரக்கத்திற்காக (வசனம் XX).

கடவுளின் குழந்தை ஆக வேண்டும்

ஒருமுறை கடவுள் நம்மை அழைத்திருக்கிறார், நாம் விசுவாசமாகவும் விசுவாசமாகவும் அழைப்பைத் தொடர்ந்து வந்திருக்கிறோம், கடவுள் நம்மை அவருடைய பிள்ளைகளாக ஆக்குகிறார். கடவுளுடைய கிருபையான செயலை விவரிக்கும் ஒரு உதாரணமாக பவுல் இங்கே தத்தெடுப்பு செய்கிறார்: நாம் ஒரு குழந்தையைப் போல ஆவியும் பெறுகிறோம் [சினிமாவின் ஆவியானவர்] ... யாரை நாம் அழுவோம்: அப்பா, அன்பே அப்பா! (ரோமர் 9: XX). இதன்மூலம் நாம் கடவுளுடைய பிள்ளைகளாகி, இதனாலேயே வாரிசுகள், கடவுளுடைய வாரிசுகள் மற்றும் கிறிஸ்துவின் சக வாரிசுகள் (வசனம் XX-8).

கிரேஸ் வரவேற்பு முன், நாம் உலகின் அதிகாரங்களை அடிமை இருந்தது (கலாத்தியர் XX: XX). நாம் சிறுவயதைப் பெறும்படியாக இயேசு நம்மை மீட்டுக்கொள்கிறார் (வசனம் XX). பால் கூறுகிறார்: நீங்கள் இப்போது குழந்தைகளாக இருப்பதால் ... நீ இனி ஒரு அடிமை, ஆனால் ஒரு குழந்தை இல்லை; ஆனால் குழந்தை என்றால், மேலும் கடவுளினூடாக சுதந்தரம் (வசனம் XX-4). அது ஒரு அற்புதமான வாக்குறுதி. நாம் கடவுளின் தத்தெடுக்கப்பட்ட குழந்தைகளாகி, நித்திய ஜீவனைச் சுதந்தரிக்க முடியும். ரோமர்களின் குழந்தை பருவத்திற்கான கிரேக்க சொல்: ஜேன்ஸ் மற்றும் கலாத்தியர்கள் XX: 3 என்பது ஹூயிஷியா. பவுல் இந்த வார்த்தையை ஒரு சிறப்பு வழியில் பயன்படுத்துகிறார், அது ரோம சட்டத்தின் நடைமுறையை பிரதிபலிக்கிறது. ரோமானிய உலகில் அவருடைய வாசகர்கள் வாழ்ந்திருந்தார்கள், குழந்தைக்கு உகந்ததாக இருந்தது, அது ரோமில் உட்பட்டிருந்த மக்களில் எப்போதுமே முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததல்ல.

ரோமானிய மற்றும் கிரேக்க உலக தத்தெடுப்புகளில் சமூக மேல் வர்க்கத்தில் பொதுவான நடைமுறை இருந்தது. தத்தெடுக்கப்பட்ட குழந்தை தனித்தனியாக குடும்பத்தினரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. சட்ட உரிமைகள் குழந்தைக்கு மாற்றப்பட்டன. இது ஒரு வாரிசாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.

ஒரு ரோமானிய குடும்பத்தினால் ஒருவர் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டால், புதிய குடும்ப உறவு சட்டபூர்வமாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. தத்தெடுப்பு மட்டுமல்லாமல், குடும்ப உரிமைகள் வழங்கப்படும். குழந்தையின் இடத்தில் கருத்தமைவு மிகச்சரியாக இருந்தது, புதிய குடும்பத்தில் மாற்றம் ஏற்படுவது ஒரு உயிரியல் குழந்தை போன்றது என்று பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. கடவுள் நித்தியமானவர் என்பதால், ரோம கிறிஸ்தவர்கள் இங்கே அவர்களிடம் சொல்ல விரும்புவதை புரிந்து கொண்டார்கள்: கடவுளுடைய வீட்டிலுள்ள உங்கள் இடம் என்றென்றும் உள்ளது.

கடவுள் நம்மைத் தனித்தனியாகவும் தனித்தனியாகவும் ஏற்றுக்கொள்கிறார். கடவுளோடு இந்த புதிய உறவு, நாம் இதை ஆதரிக்கிறோமா, மற்றொரு அடையாளத்துடன் இயேசுவை வெளிப்படுத்துகிறது: நிக்கோதேமுவுடன் உரையாடுகையில், நாம் மறுபடியும் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் (யோவா. XX: XX).

இது நமக்கு கடவுளுடைய பிள்ளைகளை உண்டாக்கும். யோவான் நமக்கு சொல்கிறார்: இதோ, பிதா நமக்குக் காட்டிய அன்பே, நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளென்று அழைக்கப்படுகிறோம், அப்படியிருக்கிறோம். அதனால்தான் உலகம் நமக்குத் தெரியாது; அவர் அவரை அறியாதபடியால், பிரியமானவர்களே, நாம் ஏற்கனவே கடவுளுடைய பிள்ளைகள்; ஆனால் நாம் என்னவென்பது இன்னும் தெளிவுபடவில்லை. அது வெளிப்படுகையில் அவருக்கு ஒப்பாயிருப்போமென்று அறிந்திருக்கிறோம்; ஏனென்றால் நாம் அவரைப் பார்ப்போம் (ஜான் 9, ஜான் 9 - XX).

மரணத்திலிருந்து இறப்பு வரை

ஆகையால் நாம் இப்பொழுது கடவுளுடைய பிள்ளைகள், ஆனால் இன்னும் மகிமைப்படுத்தப்படவில்லை. நித்திய ஜீவனை அடைய வேண்டுமென்றால் நம்முடைய தற்போதைய உடல் மாற்றப்பட வேண்டும். உடல், உடல் சிதைவுள்ள உடலின் உடலில் நித்திய நித்தியமும், அழியாமையும் கொண்ட ஒரு உடலால் மாற்றப்பட வேண்டும்.

இல். கொரிந்தியர் நூலிலிருந்து பவுல் எழுதுகிறார்: யாரோ ஒருவர் கேட்கலாம்: மரித்தவர்கள் எப்படி எழுப்பப்படுவார்கள், என்ன வகையான உடலுடன் வருவார்கள்? (வசனம் 1). எங்கள் தற்போதைய உடல் உடல், அது தூசி (வசனம் 15 இருந்து 35). இறைவனின் ராஜ்யத்தை சுதந்தரிக்க முடியாது, இது ஆன்மீக மற்றும் நித்தியமான (வசனம் XX). இந்த அழிவுக்காக அழிக்கப்பட வேண்டும், மற்றும் இந்த மரண அழியா மீது வைக்க வேண்டும் (வசனம் XX).

உயிர்த்தெழுதல் வரை, இயேசுவின் வருகையை இந்த இறுதி மாற்றம் ஏற்படாது. பவுல் இவ்வாறு கூறுகிறார்: "நம்முடைய இரட்சகராகிய பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய மகிமையுள்ள சரீரத்தைப்போல மாறி, இரட்சகராகிய நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவைத் தேற்றுவாராக என்று நாங்கள் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறோம்." (பிலிப்பியர் 9: 9-29). கடவுளை நம்புவதும், கீழ்ப்படிவதும் கிறிஸ்தவர், ஏற்கெனவே பரலோகத்தில் சிவில் உரிமைகளை வைத்திருக்கிறார். கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையில் மட்டுமே உணரப்பட்டது
இது உறுதியாக; கிறிஸ்தவர் மட்டுமே அழியாதத்தையும் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் முழுமையையும் சுதந்தரிக்கிறார்.

வெளிச்சத்தில் பரிசுத்தவான்களின் சுதந்தரத்தில் தேவன் நமக்கு திறமையுள்ளவராய் இருக்கிறார் என்று நாம் எவ்வளவு நன்றியுள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம் (கொலோசெயர் XX: 1). கடவுள் இருள் சக்தி இருந்து நம்மை காப்பாற்றி அவரது அருமை மகன் இராச்சியம் நம்மை வைத்துள்ளது (வசனம் XX).

ஒரு புதிய உயிரினம்

கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் பெற்றவர்கள் பரிசுத்தவான்களின் சுதந்தரத்தை அனுபவித்து மகிழ்வர், அவர்கள் தொடர்ந்து நம்புவதும் கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிவதும். ஏனெனில் நாம் கடவுளின் கிருபையினால் இரட்சிக்கப்படுகிறோம், குணப்படுத்துதல் நிறைவுற்றது, அவருடைய பார்வையில் முடிந்தது.

பவுல் இவ்வாறு விளக்குகிறார்: ஒருவன் கிறிஸ்துவில் இருந்தால், அவன் ஒரு புதிய சிருஷ்டி. பழைய கடந்துவிட்டது, பார்க்க, புதிய விஷயங்கள் மாறிவிட்டன (XXL, கொரிந்தியர் XX: 2). கடவுள் நம்மை மற்றும் நம் இதயங்களில் முத்திரையிட்டிருக்கிறார்
கொடுக்கப்பட்ட ஆவியின் உறுதிமொழி (2, கொரிந்தியர் XX: 1). மாற்றப்பட்ட, கடவுள் கொடுத்த மனிதன் ஏற்கனவே ஒரு புதிய உயிரினம்.

கிருபையின் கீழ் உள்ளவர் ஏற்கனவே கடவுளின் குழந்தை. அவருடைய பெயரை நம்புகிறவர்கள் கடவுளுடைய பிள்ளைகளாகும்படி கடவுளுடைய வல்லமையைக் கொடுக்கிறார்கள் (யோவா. ஜான்: XX).

பவுல் கடவுளுடைய வரங்களையும், கடவுளுடைய வேலையை மாற்ற முடியாதவர்களாகவும் குறிப்பிடுகிறார் (ரோமர் 9: XXX, மென்ஜெபர்ஸ்.). ஆகையால், அவர் மேலும் சொல்லலாம்: ... உன்னில் நற்செய்தியை ஆரம்பித்தவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாள் வரைக்கும் அதை நிறைவேற்றுவார் என நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் (பிலிப்பியர் 9: 2).

கடவுள் கருணை காட்டிய மனிதன், எப்போதாவது தடுமாற வேண்டும்: கடவுள் அவருக்கு உண்மையுள்ளவராகவே இருக்கிறார். புனிதமான மகன் (லூக் XXX) என்ற கதை, கடவுள் தேர்ந்தெடுத்த மற்றும் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் தவறாக நடக்கும் சமயத்தில் கூட தன் குழந்தைகளாக இருப்பதை காட்டுகிறது. கடவுள் உள்ளே நுழைந்து அவருக்குத் திரும்பிச் செல்ல முற்படுகிறார். அவர் மக்களை நியாயப்படுத்த விரும்பவில்லை, அவர்களை காப்பாற்ற விரும்புகிறார்.

பைபிளில் உள்ள கெட்ட மகன் உண்மையிலேயே தன்னை உறிஞ்சிவிட்டான். அவர் சொன்னார்: எத்தனை நாள் வேலை செய்கிறாய் என் தகப்பன், ரொட்டி மிகுதியும், பசித்தேன்; (லூக்கா 9: 9). பொருள் தெளிவாக உள்ளது. கெட்ட மகன் அவருடைய செயல்களின் முட்டாள்தனத்தை புரிந்து கொண்டபோது, ​​அவர் மனந்திரும்பி வீட்டுக்குத் திரும்பினார். அவரது தந்தை அவரை மன்னித்தார். இயேசு இன்னும் தூரத்திலிருந்தபோது, ​​அவருடைய தந்தை அவரைக் கண்டார்; அவர் புலம்பினார்; அவன் ஓடி, அவன் கழுத்தைக் கட்டிக்கொண்டு, அவனை முத்தஞ்செய்தான். (லூக். அவருடைய பிள்ளைகள் கடவுளின் விசுவாசத்தை விளக்குகிறது.

மகன் மனத்தாழ்மையையும் நம்பிக்கையையும் காட்டினார், அவர் வருத்தப்பட்டார். அதற்கு அவன்: தகப்பனே, பரத்துக்கு விரோதமாகவும், உனக்கு முன்பாகவும் பாவஞ்செய்தேன்; நான் இனி உன் மகன் என்று அழைக்கப்பட தகுதியற்றவன் (லூக்கா 9: 29).

ஆனால் அப்பா அதைப் பற்றி கேட்க விரும்பவில்லை, வீட்டிற்கு ஒரு விருந்து ஏற்பாடு செய்தார். என் மகன் இறந்துவிட்டான், மீண்டும் உயிரோடு வந்துவிட்டான் என்று அவன் சொன்னான். அவர் இழந்து காணப்பட்டார் (வசனம் 32).

கடவுள் நம்மைக் காப்பாற்றினால், நாம் எப்போதும் அவருடைய பிள்ளைகளே. உயிர்த்தெழுதலில் நாம் முழுமையாக ஒற்றுமையாயிருக்கும் வரை அவர் தொடர்ந்து பணியாற்றுவார்.

நித்திய ஜீவன் பரிசு

அவருடைய கிருபையினால் தேவன் நமக்கு மிகுந்த உற்சாகத்தையும் மிகுந்த வாக்குறுதிகளையும் தருகிறார் (பன்னிரண்டு, பேதுரு: XX). அவர்கள் மூலம் நாம் ஒரு பங்கு பெற ... தெய்வீக இயல்பு. கடவுளின் கிருபையின் மர்மம் இருக்கிறது
மரித்தோரிடமிருந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலால் ஒரு உயிருள்ள நம்பிக்கையை (1, Peter XX: XX). இந்த நம்பிக்கை பரலோகத்தில் நமக்கு ஒரு நித்திய சுதந்தரமாகும் (வசனம் XX). தற்போது, ​​நாம் இன்னும் விசுவாசத்தின் மூலம் கடவுளுடைய வல்லமையால் பாதுகாக்கப்படுகிறோம் ... கடைசியாக வெளிப்படுத்தப்படுவதற்கு தயாராக இருக்கும் அருள்வகைக்கு (வசனம் XX).

இயேசுவின் இரண்டாம் வருகை மற்றும் மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதல் ஆகியவற்றில் கடவுளுடைய இரட்சிப்பின் திட்டம் இறுதியில் நிறைவேறும். பின்னர் மனிதர்கள் உயிரிழந்தவர்களின் உருமாற்றங்கள் உருவாகின்றன. அப்போஸ்தலன் யோவான் கூறுகிறார்: அது வெளிப்படுகையில் நாம் அவரைப்போல இருப்போம்; ஏனென்றால் நாம் அவரைப் பார்ப்போம் (ஜான் 9: ஜான் 9).

மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுப்பப்படுகிற வாக்குத்தத்தை கடவுள் மீட்டுக்கொள்வார் என்று கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் உத்தரவாதங்கள். இதோ, நான் உங்களுக்கு இரகசியமாய்க் கூறுகிறேன், பவுல் எழுதுகிறார். நாம் எல்லோரும் தூங்க மாட்டோம், ஆனால் நாம் அனைவரும் மாறிவிடுவோம்; திடீரென, ஒரு கணத்தில் ... இறந்தவர்கள் அழிவில்லாதவர்களாகிவிடுவார்கள், நாம் மாற்றப்படுவோம் (XXL, XIX-XX: 1). இந்த கடைசி எக்காள சத்தத்தின் ஒலியில் நடக்கிறது, இயேசுவின் வருகைக்கு முன்பாக (வெளிப்படுத்துதல்: 29).

அவரை விசுவாசிக்கிற எவனும் நித்திய ஜீவனை அடைவான் என்று இயேசு வாக்குறுதி அளிக்கிறார்; நான் கடைசி நாளில் அவரை எழுப்புவேன், அவர் வாக்களிக்கிறார் (யோவான் நூல்: 29).

அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இவ்வாறு கூறுகிறார்: இயேசு இறந்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்று நாம் விசுவாசித்தால், அவருடன் இயேசு மூலம் தூங்கிவிட்டவர்களை கடவுள் கொண்டு வருவார் (XX), தெசலோனிக்கேயர் XX: XX. மறுபடியும் மறுபடியும் கிறிஸ்துவின் வருகையின் நேரம் என்னவென்றால். பவுல் தொடர்கிறார்: ஆண்டவர் கட்டளையிடும் போது, ​​அவர் சொர்க்கத்தில் இருந்து இறங்குவார் ... முதன்முதலில் கிறிஸ்துவில் மரித்த மரணம் உயிர்த்தெழுப்பப்படும் (வசனம் XX). பின்னர் கிறிஸ்துவின் வருகையின் போது வாழ்ந்து வருபவர், வானத்திலுள்ள மேகங்களிலிருந்தும், ஆண்டவருக்கு எதிராகவும் அவர்களைப் பிடிப்பார்; மற்றும் நாம் அனைத்து நேரம் இறைவன் இருக்கும் (வசனம் XX).

பவுல் கிறிஸ்தவர்களைப் பிரார்த்திக்கிறார்: இவ்விஷயத்தில் தங்களை ஒருமித்திருங்கள் (வசனம் XX). மற்றும் நல்ல காரணத்துடன். உயிர்த்தெழுதல் என்பது கிருபையின்கீழ் உள்ளவர்களுக்கு அழியாமையை அடைவதற்கான காலம் ஆகும்.

பரிசுத்த ஆவியானவர் இயேசுவுடன் வருகிறார்

பவுலின் வார்த்தைகள் ஏற்கனவே மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளன: "தேவனுடைய கிருபையான கிருபையும் எல்லா மனுஷருக்காகவும் வெளிப்பட்டது (தீத்து 9: 9). இந்த இரட்சிப்பின் மகத்தான தேவனுடைய மகிமையும் நமது இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் (வசனம் XX) தோன்றுகையில் மீட்கப்பட்ட நம்பிக்கையுடைய நம்பிக்கை.

உயிர்த்தெழுதல் எதிர்காலத்தில் இன்னும் இருக்கிறது. பவுல் செய்ததுபோல, நாம் அதைக் காத்திருக்கிறோம். அவரது வாழ்க்கை முடிவில் அவர் கூறினார்: ... என் கடந்து நேரம் வந்துவிட்டது (ஜான், தீமோத்தேயு: XX: XX). அவர் கடவுளுக்கு உண்மையுள்ளவராக இருந்ததை அவர் அறிந்திருந்தார். நான் நல்ல போராட்டத்தை எதிர்த்து போராடினேன், ஓடினேன், நான் விசுவாசம் வைத்தேன் ... (வசனம் XX). அவர் தனது வெகுமதிக்காக எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருந்தார்: ... இனிமேல், நீதியின் கிரீடத்திற்காக நான் தயாராக இருக்கிறேன், நீதியுள்ள நியாயாதிபதி, அந்த நாளில் தனியாக எனக்கு மட்டுமல்ல, அவருடைய தோற்றத்தை நேசிக்கிற அனைவருக்கும், வசனம் 2).

இந்த நேரத்தில், பால் கூறுகிறார், இயேசு நமது வெற்றிடத்தை உடனே திருப்புவார் ... அவர் தம்முடைய மகிமைப்படுத்தப்பட்ட உடலைப் போல ஆகுமாவார் (பிலிப்பியர் 9: 2). மரித்தோரிடமிருந்து கிறிஸ்துவை உயிர்த்தெழுப்பிய கடவுளால் நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு உருமாற்றம் உங்களுக்கென்றே உங்கள் ஆவியின் மூலம் உங்கள் ஆத்துமாவை உயிருக்குக் கொண்டுவருகிறது (ரோமர் 9: 9).

நம் வாழ்வின் பொருள்

நாம் கடவுளுடைய பிள்ளைகளாயிருந்தால், இயேசு கிறிஸ்துவின் முழுமையான வாழ்க்கையை நாம் முழுமையாக்குவோம். நம்முடைய மனப்பான்மை பவுலுக்கு ஒப்பானதாக இருக்க வேண்டும். அவன் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அழிந்து போயிருப்பதாக நினைத்தேன், அதனால் கிறிஸ்துவை நான் வெல்ல முடியும் என்று நினைத்தேன் ... அவனையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையையும் நான் அறிய விரும்புகிறேன் (பிலிப்பியர் 9: 2, 2).

அந்த இலக்கை அவர் இன்னும் அடைந்திருக்கவில்லை என்பதை பவுல் அறிந்திருந்தார். பின்னால் என்ன இருக்கிறது என்பதை மறந்துவிட்டு, முன்னால் உள்ளவற்றிற்கும், நோக்கத்திற்காக வேட்டையாடும், கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள தேவனுடைய பரலோக அழைப்பை வெற்றி பெறும் பரிசுக்கு (பரிசுத்த வேதாகமம் - XXX-13) வென்று வருகிறேன்.

வெற்றிக்கான இந்த பரிசு நித்திய ஜீவன். தம்முடைய பிதாவாகிய கடவுளை ஏற்றுக்கொண்டு நேசிக்கிற எவனும் அவரை நம்பி அவருடைய வழியைக் கடைப்பிடித்து, கடவுளுடைய மகிமையில் என்றென்றும் வாழ்வார் (பன்னிரண்டு, பன்னிரண்டு: XX). வெளிப்படுத்துதல்: ஜான் -10, கடவுள் நம் விதி என்ன சொல்கிறது: நான் வீணாக வாழ்க்கை தண்ணீர் ஆதாரமாக இருந்து தாகம் கொடுக்க வேண்டும். ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் எல்லாவற்றையும் சுதந்தரித்துக்கொண்டு, நான் அவன் தேவனாயிருப்பேன், அவன் எனக்குக் குமாரனாயிருப்பான்.

கடவுளின் உலக திருச்சபையின் சிற்றேடு 1993


PDFஇரட்சிப்பு என்றால் என்ன?