மாஸ்டர் உங்கள் மோசமான கொடுங்கள்

பழைய பாடல் பாடலைத் தெரிந்துகொள்ளலாம், "நற்செய்தியைப் பிரியப்படுத்தி, அவருடைய அன்பின் வேறெதுவுமில்லை" என்று சொல்லி தொடங்குகிறார். இது ஒரு அற்புதமான நினைவு மற்றும் ஒரு முக்கியமான ஒன்றாகும். கடவுள் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய மிகச் சிறந்தது. ஆனால் அதைப் பற்றி நாம் சிந்திக்கையில், கடவுள் நமக்கு மிகச் சிறந்ததைத் தேவைப்படுகிறார் - நம்முடைய மோசமான செயல்களைச் செய்ய அவர் நம்மைக் கேட்கிறார்.

இல். பீட்டர் 1 கூறுகிறார்: உங்கள் கவலைகள் அவரை மீது எறியுங்கள்; ஏனெனில் அவர் உங்களை கவனித்துக்கொள்கிறார். நாம் எப்போதுமே சிறந்த வடிவத்தில் இல்லை என்பதை இயேசு அறிந்திருக்கிறார். நாம் பல வருடங்களாக கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும்கூட, இன்னமும் கவலைகளும் சிக்கல்களும் இருக்கின்றன. நாங்கள் இன்னும் தவறு செய்கிறோம். நாம் இன்னும் பாவம். நாங்கள் ஒரு பாடல் பாடினாலும், உன் மாஸ்டர் எஜமானிடம் கொடுங்கள்.

ரோமர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தின் 7 ஆம் அத்தியாயத்தில் அப்போஸ்தலன் பவுலின் வார்த்தைகளால் நாம் அனைவரும் அடையாளம் காண முடியும்: ஏனென்றால் என்னுள், அதாவது என் மாம்சத்தில் எதுவுமே இல்லை என்று எனக்குத் தெரியும். நான் விரும்புகிறேன், ஆனால் என்னால் நல்லது செய்ய முடியாது. ஏனென்றால் நான் விரும்பும் நல்லது, நான் செய்யவில்லை; ஆனால் நான் விரும்பாத தீமை, நான் செய்கிறேன். ஆனால் நான் விரும்பாததை நான் செய்யும்போது, ​​நான் அதைச் செய்யவில்லை, ஆனால் என்னுள் வாழும் பாவம் (ரோமர் 7,18: 20).

நாம் அனைவரும் கடவுளுக்காக எங்களால் முடிந்ததைச் செய்ய விரும்புகிறோம், ஆனால் இறுதியில் அவருக்கு நம்முடைய மோசமானதைக் கொடுக்கிறோம். அதுதான் சரியான விஷயம். கடவுள் நம்முடைய பாவங்களையும் தோல்விகளையும் அறிந்திருக்கிறார், இயேசு கிறிஸ்துவில் உள்ள அனைத்தையும் அவர் மன்னித்தார். அவர் நம்மை நேசிக்கிறார், நம்மீது அக்கறை காட்டுகிறார் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். இயேசு நமக்குச் சொல்கிறார்: உழைப்பும் சுமையும் உடைய அனைவருமே என்னிடம் வாருங்கள்; நான் உங்களைப் புதுப்பிக்க விரும்புகிறேன் (மத்தேயு 11,28). உங்கள் கவலைகளை கடவுளிடம் கொடுங்கள் - உங்களுக்கு அவை தேவையில்லை. உங்கள் அச்சங்களை கடவுளிடம் கொடுங்கள். உங்கள் பயம், உங்கள் கோபம், உங்கள் வெறுப்பு, உங்கள் கசப்பு, உங்கள் ஏமாற்றம், உங்கள் பாவங்களை கூட அவருக்குக் கொடுங்கள். இவற்றின் சுமையை நாம் சுமக்க வேண்டியதில்லை, அவற்றை நாம் வைத்திருப்பதை கடவுள் விரும்பவில்லை. அவற்றை நம்மிடமிருந்து பறிக்க அவர் விரும்புவதால் நாம் அவற்றை கடவுளுக்குக் கொடுக்க வேண்டும், அவற்றை மட்டுமே அவர் முறையாக அப்புறப்படுத்த முடியும். உங்கள் கெட்ட பழக்கங்கள் அனைத்தையும் கடவுளுக்குக் கொடுங்கள். உங்கள் மனக்கசப்பு, உங்கள் ஒழுக்கக்கேடான எண்ணங்கள், உங்கள் போதை பழக்கங்கள் அனைத்தையும் அவருக்குக் கொடுங்கள். உங்கள் எல்லா பாவங்களையும், உங்கள் குற்றத்தையும் அவருக்குக் கொடுங்கள்.

ஏன்? ஏனென்றால் கடவுள் அதை ஏற்கெனவே கொடுத்திருக்கிறார். அது அவனுடையதுதான், அவற்றை வைத்துக்கொள்வது நமக்கு நல்லது அல்ல. எனவே நாம் நமது மிக மோசமான வழியில் செல்ல வேண்டும், எல்லாவற்றையும் கடவுளிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே நாம் செய்யாதபடிக்குத் தேவபக்தியுள்ள எல்லாவற்றையும் தேவனுக்கு முன்பாக ஒப்புக்கொடுங்கள். அவர் உன்னை நேசிக்கிறார், உன் கைகளிலிருந்து அதை எடுக்க விரும்புகிறார். அவருக்கு எல்லாவற்றையும் அனுமதிக்கவும்.
நீங்கள் வருத்தப்பட மாட்டீர்கள்.

ஜோசப் தக்காச்


PDFமாஸ்டர் உங்கள் மோசமான கொடுங்கள்