உண்மைதான்

நீங்கள் இலவசமாக எதுவும் பெறவில்லைபெரும்பாலான கிறிஸ்தவர்கள் சுவிசேஷத்தை நம்பவில்லை - விசுவாசத்தினாலும் ஒழுக்க ரீதியாக பரிபூரண வாழ்க்கையினாலும் ஒருவர் சம்பாதிக்க முடிந்தால் மட்டுமே இரட்சிப்பை அடைய முடியும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். "நீங்கள் வாழ்க்கையில் எதுவும் பெறவில்லை." "இது உண்மையாக இருப்பது மிகவும் நல்லது என்று தோன்றினால், அது உண்மையல்ல." வாழ்க்கையின் நன்கு அறியப்பட்ட இந்த உண்மைகள் தனிப்பட்ட அனுபவங்கள் மூலம் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் ஊற்றப்படுகின்றன. ஆனால் கிறிஸ்தவ செய்தி அதற்கு எதிரானது. நற்செய்தி உண்மையிலேயே அழகாக இருக்கிறது. இது ஒரு பரிசை வழங்குகிறது.

மறைந்த திரித்துவ இறையியலாளர் தாமஸ் டோரன்ஸ் இதை இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்: "நீங்கள் பாவமுள்ளவராகவும், அவருக்கு முற்றிலும் தகுதியற்றவராகவும் இருப்பதால், இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக துல்லியமாக இறந்தார், இதன்மூலம் அவர்மீது நீங்கள் வைத்திருந்த நம்பிக்கைக்கு முன்னும் பின்னும் சுதந்திரமாக இருந்தபோதும் உங்களை அவர் உங்களுடையவராக்கினார். அவர் உங்களை ஒருபோதும் விட்டுவிட மாட்டார் என்ற அவரது அன்பு. நீங்கள் அவரை நிராகரித்து உங்களை நரகத்திற்கு அனுப்பினாலும், அவருடைய அன்பு ஒருபோதும் நின்றுவிடாது ". (கிறிஸ்துவின் மத்தியஸ்தம், கொலராடோ ஸ்பிரிங்ஸ், CO: ஹெல்மர்ஸ் & ஹோவர்ட், 1992, 94).

உண்மையில், அது உண்மையாக இருக்க மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது! பெரும்பாலான கிறிஸ்தவர்கள் உண்மையில் அதை நம்பவில்லை அதனால் தான். மிகவும் கிரிஸ்துவர் என்று ஏன் நினைக்கிறீர்கள் ஒருவேளை இந்த காரணம் என்று மட்டும் நம்பிக்கை மற்றும் நெறிமுறையில் பாவம் வாழ்க்கை மூலம் அதை சம்பாதிக்க அப்படி செய்வதால் நாம் முக்தி, அடைந்து விட்டவர்களைத்.

எனினும், கடவுள் நமக்கு ஏற்கனவே எல்லாவற்றையும் கொடுத்திருக்கிறார் என்று பைபிள் சொல்கிறது - கிருபை, நீதி மற்றும் இரட்சிப்பு - இயேசு கிறிஸ்து வழியாக. நாம் அதை உதவ முடியாது. எங்களுக்கு இந்த சரியான சுய செருகும், இந்த நம்பமுடியாத காதல், இந்த நிபந்தனையற்ற கருணை, அனைத்து நாம் காலங்களில் ஆயிரம் வாழ்வில் எங்களுக்கு செய்ய இயலாது என்று.

நற்செய்தி என்பது பெரும்பாலும் ஒருவரின் நடத்தையை மேம்படுத்துவது என்று நம்மில் பலர் இன்னும் நினைக்கிறோம். "நிமிர்ந்து நின்று சரியான வழியில் செல்பவர்களை" மட்டுமே கடவுள் நேசிக்கிறார் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். ஆனால், பைபிளின் படி, நற்செய்தி நடத்தையை மேம்படுத்துவது அல்ல. இல் 1. ஜோ. 4,19 நற்செய்தி அன்பைப் பற்றியது என்று அது கூறுகிறது - நாம் கடவுளை நேசிக்கிறோம் என்பதல்ல, மாறாக அவர் நம்மை நேசிக்கிறார். அன்பை வலுக்கட்டாயமாகவோ அல்லது வன்முறை மூலமாகவோ அல்லது சட்டம் அல்லது ஒப்பந்தத்தின் மூலமாகவோ கொண்டுவர முடியாது என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். தானாக முன்வந்து மட்டுமே கொடுக்க முடியும். கடவுள் அவற்றைக் கொடுப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிறார், நாம் அவற்றை வெளிப்படையாக ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறார், இதனால் கிறிஸ்து நம்மில் வாழவும், அவரையும் ஒருவரையொருவர் நேசிக்கவும் உதவுகிறது.

In 1. கோர். 1,30 இயேசு கிறிஸ்து நமது நீதி, நமது பரிசுத்தம் மற்றும் நமது மீட்பு. அவருக்கு நீதி வழங்க முடியாது. மாறாக, நாம் சக்தியற்றவர்களாக இருக்கும் நமக்கு எல்லாமுமாக அவர் இருப்பார் என்று நம்புகிறோம். அவர் முதலில் நம்மை நேசித்ததால், அவரையும் ஒருவரையொருவர் நேசிக்கும் சுயநல இதயங்களிலிருந்து நாம் விடுபட்டுள்ளோம்.

நீங்கள் பிறப்பதற்கு முன்னரே கடவுள் உங்களை நேசித்தார். நீ பாவிகளாக இருந்தாலும் அவன் உன்னை நேசிக்கிறான். ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் அவரது நன்னெறி மற்றும் மகிழ்வளிக்கும் நடத்தைக்கு உயிர்வாழ முடிந்தால் அவர் உன்னை நேசிப்பதை நிறுத்தி விடமாட்டார். இது நல்ல செய்தி - சுவிசேஷத்தின் உண்மை.

ஜோசப் தக்காச்


PDFவாழ்க்கையில் நீங்கள் இலவசமாக எதுவும் கிடைக்கவில்லை!