கடவுள் அனுபவங்கள்

கடவுளோடு உள்ள அனுபவம்«Komm einfach so wie Du bist!» Es ist eine Erinnerung, dass Gott alles sieht: Unser Bestes und Schlechtestes und er liebt uns dennoch. Der Ruf einfach zu kommen so wie du bist, ist eine Widerspiegelung der Worte des Apostels Paulus in Römer: «Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen; um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren» (ரோமர் 5,6: 8).

இன்று பலர் பாவத்தின் அடிப்படையில் கூட சிந்திப்பதில்லை. நமது நவீன மற்றும் பின்நவீனத்துவ தலைமுறை "வெறுமை", "நம்பிக்கையற்ற தன்மை" அல்லது "புத்தியில்லாதது" போன்ற உணர்வின் அடிப்படையில் அதிகம் சிந்திக்கிறது, மேலும் அவர்கள் தங்கள் உள் போராட்டத்திற்கான காரணத்தை தாழ்வு மனப்பான்மையில் காண்கிறார்கள். அன்பானவர்களாக மாறுவதற்கான வழிமுறையாக அவர்கள் தங்களை நேசிக்க முயற்சி செய்யலாம், ஆனால் அதைவிட அதிகமாக, அவர்கள் முற்றிலுமாக முடிந்துவிட்டதாகவும், உடைந்துவிட்டதாகவும், அவர்கள் மீண்டும் ஒருபோதும் பாதுகாப்பாக இருக்க மாட்டார்கள் என்றும் அவர்கள் உணர்கிறார்கள்.

ஆனால் நம்முடைய குறைபாடுகள் மற்றும் நம்முடைய தோல்விகளைக் கடவுள் நம்மை வரையறுக்கவில்லை; அவர் நம் வாழ்நாள் முழுவதையும் பார்க்கிறார்: நன்மை, கெட்ட, அசிங்கமானவர், அவர் எவ்விதத்திலும் நம்மை நேசிக்கிறார். நம்மீது அன்பு காட்டுவது கடினமாகாதபோதிலும், அந்த அன்பை ஏற்றுக்கொள்வது கடினமாக இருக்கும். இந்த அன்பிற்கு நாம் தகுதியற்றவர்கள் அல்ல என்பதை ஆழமாக அறிந்து கொள்ளலாம். இல் 15. 19 ஆம் நூற்றாண்டில், மார்ட்டின் லூதர் ஒரு ஒழுக்கநெறி வாழ்வை வழிநடத்த ஒரு கடினமான போராட்டத்தை நடத்தினார், ஆனால் அவர் தொடர்ந்து தோல்வியுற்றார் என்று கண்டறிந்தார், மற்றும் அவருடைய ஏமாற்றத்தில் அவர் கடைசியில் கடவுளின் கிருபையில் சுதந்திரத்தை கண்டார். அதுவரை, லூத்தர் தனது பாவங்களைக் கண்டறிந்தார் - லூதரின் பாவங்கள் உட்பட, உலகின் பாவங்களை நீக்கி, கடவுளுடைய பரிபூரண மற்றும் அன்புள்ள குமாரனாகிய இயேசுவை அடையாளம் காண்பதற்குப் பதிலாக மட்டுமே அவநம்பிக்கை கண்டார்.

இன்றும்கூட, பலர், அவர்கள் பாவம் வகிக்கவில்லை என்றாலும், இன்னும் நம்பிக்கையற்ற மனப்பான்மை கொண்டவர்கள், சந்தேகம் நிறைந்தவர்களாக உள்ளனர். அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், அவர்கள் பயனற்றவர்களாக இருந்தாலும்கூட, கடவுள் அவர்களை மதிக்கிறார், அவர்களை வெறுக்கிறார். கடவுள் உங்களை நேசிக்கிறார். கடவுள் பாவம் வெறுக்கிறார் கூட, அவர் உன்னை வெறுக்கவில்லை. கடவுள் எல்லா மக்களையும், பாவிகளையும்கூட நேசிக்கிறார், பாவத்தை வெறுக்கிறார், ஏனென்றால் அது மக்களை காயப்படுத்துகிறது, அழிக்கிறது.

"நீங்கள் இருப்பதைப் போல வாருங்கள்" என்பது நீங்கள் அவரிடம் வருவதற்கு முன்பு நீங்கள் நலம் பெற கடவுள் காத்திருக்கவில்லை என்பதாகும். நீங்கள் என்ன செய்திருந்தாலும் அவர் ஏற்கனவே உங்களை நேசிக்கிறார். உங்களிடமிருந்து உங்களைப் பிரிக்கக்கூடிய எல்லாவற்றிலிருந்தும் ஒரு வழியை அவர் உறுதி செய்துள்ளார். மனித மனதின் மற்றும் இதயத்தின் ஒவ்வொரு சிறைச்சாலையிலிருந்தும் நீங்கள் தப்பிப்பதை அவர் உறுதி செய்துள்ளார்.

கடவுளின் அன்பை அனுபவிப்பதில் இருந்து உங்களைத் தடுத்து நிறுத்துவது என்ன? அது என்னவாக இருந்தாலும், இந்த சுமையை நீங்கள் ஏன் இயேசுவுக்குக் கொடுக்கவில்லை, உங்களுக்காக அதைச் சுமக்கும் திறனைவிட அதிகமாக உள்ளது?

ஜோசப் தக்காச்