நீங்கள் நம்புகிறீர்களா?

அவர் நான்கு நாட்கள் லாசரஸ் 'அடக்கம் பிறகு தங்கள் நகரத்திற்கு வந்த போது செய்தார் இயேசுவின் செய்ய என்ன மேரி மற்றும் மார்தா தெரியாது. அவளுடைய அண்ணன் நோய்வாய்ப்பட்டபோது அவர்கள் குணமாகிவிட்டதை இயேசு அறிந்திருந்தார். லாசருடன் நெருங்கிய நண்பர்களாக இருந்த இயேசு, அவரிடம் வந்து, எல்லாவற்றையும் நன்றாகச் செய்வார் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள். ஆனால் அவர் அதை செய்யவில்லை. இயேசு செய்ய வேண்டிய முக்கியமான காரியங்களைக் கண்டார். அதனால் அவர் எங்கே இருந்தார். லாசரு தூங்கப் போவதாக அவர் தம் சீஷர்களிடம் கூறினார். லாசரு இறந்துவிட்டார் என்று அவர் புரிந்துகொள்ளவில்லை என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள். வழக்கம் போல், அவர்கள் மீண்டும் புரிந்து கொள்ளவில்லை.

இயேசு மற்றும் சகோதரிகள் மற்றும் சகோதரர் வாழ்ந்த பெத்தானியா என்ற கிராமத்தில் சீடர்கள், வந்தபோது, அவரது சகோதரரின் உடல் அபோது தொடங்கியிருந்தது மார்த்தா இயேசு என்று கூறினார். அவர்கள் மிகவும் நிம்மதியாக இருந்தார்கள், அவர்கள் இயேசுவை நிந்தித்ததால், அவரது முதுகெலும்பற்ற நண்பருக்கு உதவ நீண்ட காலம் காத்திருந்தார்.

நான் ஏமாற்றம் வேண்டும் - அல்லது, மிகவும் பொருத்தமாக, வருத்தம், கோபம், வெறி பிடித்தவள் போல் டெஸ்பரேட் - இல்லையா? ஏன் இயேசு தன் சகோதரனை இறக்க அனுமதித்தார்? ஆம், ஏன்? இன்றும் அதே கேள்வியை நாம் அடிக்கடி கேட்கிறோம் - கடவுள் ஏன் என் அன்பானவர்களை இறக்க அனுமதித்தார்? ஏன் இந்த அல்லது அந்த பேரழிவை அனுமதித்தார்? பதில் இல்லை என்றால், நாம் கோபமாக கடவுளிடமிருந்து விலகிவிடுகிறோம்.

ஆனால் மரியாவும் மார்தாவும் ஏமாற்றமடைந்தாலும், காயம் அடைந்தார்கள், ஒரு சிறிய கோபமும் இல்லை. ஜான் ஜான்ஸில் இயேசுவின் வார்த்தைகள் மார்த்தாவை உறுதிப்படுத்த போதுமானவை. வசனம் உள்ள அவரது கண்ணீர் அவர் எப்படி ஆர்வம் மரியா காட்டியது.

இந்த நான் இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதல் கொண்டாட, இரண்டு சந்தர்ப்பங்களில், ஒரு சிறப்பு பிறந்த நாள் மற்றும் ஈஸ்டர் ஞாயிறன்று தயார் என்னை, இன்று அமைதியாகவும் ஆறுதல் அதே வார்த்தைகள். ". கவலைப்பட வேண்டாம், மார்தா, நான் லாசரஸ் உயர்த்த வேண்டும்," அவர் அவளைப் பார்த்து: ஜான் இல் 11,25 இயேசு நான் உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் "என்று கூறுவதில்லை. என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் எவனோ, அவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான் என்றார்.  

நான் உயிர்த்தெழுதல். வலுவான வார்த்தைகள். அவர் அதை எப்படி சொல்ல முடியும்? எந்த சக்தியால் அவர் தனது சொந்த வாழ்க்கையை மரணத்திற்குக் கொடுத்து அதை மீண்டும் பெற முடியும்? (மத்தேயு 26,61). மரியா, மார்த்தா, லாசரஸ் மற்றும் சீடர்கள் என்ன அறிந்திருக்கவில்லை என்பது எங்களுக்குத் தெரியும், ஆனால் பின்னர் மட்டுமே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது: இயேசு கடவுள், கடவுள், எப்போதும் கடவுளாக இருப்பார். இறந்தவர்களை எழுப்புவதற்கான சக்தி அவருக்கு மட்டுமல்ல, அவரே உயிர்த்தெழுதலும். அதாவது அவர் வாழ்க்கை. வாழ்க்கை கடவுளுக்கு இயல்பானது மற்றும் அவரது இயல்பை விவரிக்கிறது. அதனால்தான் அவர் தன்னை அழைக்கிறார்: நான்.

என் வரவிருக்கும் பிறந்த நாள் வாழ்க்கை, மரணம் மற்றும் அடுத்தது என்ன நடக்கிறது என்று சிந்திக்க எனக்கு காரணத்தைத் தந்தது. இயேசு மார்த்தா சொன்ன வார்த்தைகளை நான் வாசித்தபோது, ​​அதே கேள்வியை என்னிடம் கேட்கிறார் என்று அர்த்தம். அவர் உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவாவும் என்று நான் நம்புகிறேனா? நான் மறுபடியும் உயிரோடு இருப்பேன் என்று நினைக்கிறீர்களா? நான் இயேசுவை நம்புகிறேன், ஏனென்றால் நான் வேறு எந்த மனிதனையும் போலவே இறக்க வேண்டும் என்று தெரிந்துகொள்கிறீர்களா? ஆம், நான் செய்கிறேன். நான் அதை செய்யாவிட்டால், எனக்கு என்ன நேரம் கிடைத்தது?

ஏனெனில் இயேசு உயிர்த்தெழுந்து, மீண்டும் ஏற்றுக்கொண்டார், ஏனென்றால் கல்லறை வெறுமையாக இருந்தது, கிறிஸ்து உயர்ந்துவிட்டார், நானும் மீண்டும் உயிரோடிருப்பேன். சந்தோஷமாக ஈஸ்டர் மற்றும் எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான பிறந்தநாள்!

தமி த்காச் மூலம்


PDFநீங்கள் நம்புகிறீர்களா?