நேரம் சரியானது

நேரம் எடுக்கும் போதுகடவுள் எப்போதும் சரியான நேரத்தை தேர்வு செய்கிறார் என்று மக்கள் கூற விரும்புகிறார்கள், அது உண்மை என்று நான் நம்புகிறேன். பைபிள் ஆரம்ப பாடநெறியைப் பற்றிய எனது நினைவுகளில் ஒன்று, இயேசு சரியான நேரத்தில் பூமிக்கு வந்ததை அறிந்தபோது எனக்கு ஏற்பட்ட “ஆஹா” அனுபவம். இயேசுவைப் பற்றிய அனைத்து தீர்க்கதரிசனங்களும் முழுமையாக நிறைவேற பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்தும் எவ்வாறு சரியான சீரமைப்புக்கு வர வேண்டும் என்பதை ஒரு ஆசிரியர் விளக்கினார்.

பவுல் கலாத்தியாவில் உள்ள தேவாலயத்தில் கடவுளின் பிள்ளைகள் மற்றும் உலக சக்திகளுக்கு அடிமையாக இருப்பது பற்றி பேசினார். "காலம் முடிந்ததும், தேவன் தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினார், ஒரு பெண்ணிலிருந்து பிறந்து, நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்பட்டவர், அவர் நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்பட்டவர்களை மீட்கவும், நாம் குழந்தைகளைப் பெறவும் (குழந்தைகளின் முழு உரிமைகள்)" (கலாத்தியர். 4,4-5). காலம் முழுமையாக நிறைவேறியபோது இயேசு பிறந்தார். எல்பர்ஃபெல்ட் பைபிளில் அது கூறுகிறது: "முழு நேரமும் வந்தது".

கிரகங்கள் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் விண்மீன் கூட்டம் பொருந்தும். கலாச்சாரம் மற்றும் கல்வி முறை தயாராக இருக்க வேண்டும். தொழில்நுட்பம் அல்லது அதன் இல்லாதது சரிதான். பூமி அரசாங்கங்கள், குறிப்பாக ரோமர்கள், சரியான நேரத்தில் கடமையில் இருந்தனர்.

பைபிளின் ஒரு வர்ணனை விளக்குகிறது: “பாக்ஸ் ரோமானா (ரோமின் அமைதி) நாகரீக உலகின் பெரும்பகுதி முழுவதும் பரவியிருந்த காலம், பயணத்தையும் வர்த்தகத்தையும் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் சாத்தியமாக்கியது. பெரிய சாலைகள் பேரரசர்களின் பேரரசை இணைத்தது மற்றும் அதன் பல்வேறு பகுதிகள் கிரேக்கர்களின் அனைத்து பரவலான மொழியின் மூலம் இன்னும் அர்த்தமுள்ள வழியில் இணைக்கப்பட்டன. உலகம் மிக ஆழமான தார்மீகப் படுகுழியில் விழுந்துவிட்டதால், பிறமதத்தவர் கூட அதை எதிர்த்துக் கூக்குரலிட்டார், ஆன்மீக பசி எங்கும் இருந்தது. கிறிஸ்துவின் வருகைக்கும் கிறிஸ்தவ சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பகாலப் பரவலுக்கும் சரியான நேரம் வந்துவிட்டது ”(எக்ஸ்போசிட்டரின் பைபிள் வர்ணனை).

இயேசுவும் அவரது சிலுவையும் அவரது வழியில் மனிதனாகவும், கடவுளாகவும் இருக்குமாறு கடவுள் இந்த நிமிடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தபோது இந்த அனைத்து கூறுகளும் ஒரு பங்கைக் கொண்டிருந்தன. என்ன நிகழ்வுகள் ஒரு நம்பமுடியாத தற்செயல். ஒரு சிம்பொனி தனிப்பட்ட பாகங்களைப் பயிற்சி செய்யும் இசைக்குழுவின் உறுப்பினர்களை ஒருவர் சிந்திக்கலாம். கச்சேரியின் மாலை, அனைத்து பாகங்களும், புத்திசாலி மற்றும் அழகாக விளையாடியது, சிறந்த ஒற்றுமையில் ஒன்றாகிவிட்டது. திசைகாட்டி இறுதிக் காட்சியை அடையாளம் காண அவரது கைகளை எழுப்புகிறார். டிம்பாமி ஒலி மற்றும் கட்டமைக்கப்பட்ட பதற்றம் ஒரு வெற்றிகரமான க்ளைமாக்ஸில் கலைக்கப்பட்டது.

கடவுளின் ஞானம், வல்லமை மற்றும் அன்பின் உச்சம், சிகரம், சிகரம் இயேசுவே! "ஏனெனில், தெய்வீகத்தின் முழுமையும் சரீரமாக அவரில் வாழ்கிறது" (கொலோசெயர் 2,9).

ஆனால் நேரம் நிறைவேறியதும், தேவத்துவத்தின் முழு நிறைவாகிய கிறிஸ்து வந்தார். "அவர்களுடைய இருதயங்கள் ஆறுதலடைந்து, அன்பிலும், சகல ஐசுவரியங்களிலும் ஒன்றித்து, நிச்சயமாய் விளங்கும் தேவனுடைய இரகசியத்தைப் பற்றிய அறிவை அடையும்படிக்கு, அதாவது ஞானம் மற்றும் அறிவின் பொக்கிஷங்கள் யாவும் மறைந்திருக்கிற கிறிஸ்துவே" (கொலோசெயர். 2,2-3 ELB). அல்லேலூஜா மற்றும் மெர்ரி கிறிஸ்துமஸ்!

தமி த்காச் மூலம்


PDFநேரம் சரியானது