சமய கொள்கை

XXX க்ரோடோஇயேசு கிறிஸ்து மீது வலியுறுத்தல்

நமது மதிப்புகள் நாம் நமது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கட்டியெழுப்ப வேண்டிய அடிப்படைக் கோட்பாடுகளாகும். இதன் மூலம் நாம் இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசத்தினால் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக கடவுளின் உலகளாவிய சர்ச்சில் நமது பொதுவான நோக்கத்தை எதிர்கொள்கிறோம்.

ஒலி விவிலிய போதனை வலியுறுத்துகிறோம்

விவிலிய போதனைகளைப் பேச நாம் கடமைப்பட்டுள்ளோம். இந்த கோட்பாடுகளை பரிசுத்த ஆவியின் சாட்சியம் மூலம் உறுதி என்று - நாம் வரலாற்று கிறித்துவம் அத்தியாவசிய கோட்பாடுகளை கிரிஸ்துவர் நம்பிக்கை அடிப்படையில் அமைந்த அந்த, உலகளாவிய சர்ச் மாநாட்டின் அனுபவத்தில், முழு உள்ளது என்று நம்புகிறேன். நாம் christichen தேவாலயத்தில் புற விஷயங்களில் பொருந்தவில்லை, எனினும், கிறிஸ்துவின் உடலுக்குள் இயற்கை மற்றும் தவிர்க்க முடியாத (மற்றும் வேதப்பூர்வமாக அனுமதிக்கப்பட்ட) ஏற்படுத்தும் பிளவுகளை ஏற்படுத்தும் கூடாது என்று நம்புகிறேன்.

கிறிஸ்துவின் கிறிஸ்துவின் அடையாளத்தை நாம் வலியுறுத்துகிறோம்

கிரிஸ்துவர் என நாம் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு புதிய அடையாளத்தை வழங்கப்பட்டது. அவரது வீரர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் அவரது சகோதரர்கள் மற்றும் சகோதரிகள், நாம் நல்ல விசுவாசப் போராட்டத்திற்கு வழிநடத்த வேண்டிய அவசியத்தை கொண்டிருந்தோம் - நமக்கு அது இருக்கிறது! நாம் ஒருபோதும் விட்டுவிடவோ அல்லது தவறவிடவோ மாட்டோம் என்று இயேசு வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறார். அவர் நமக்குள் வாழ்ந்தால், நாம் அவரை ஒருபோதும் விட்டுவிட மாட்டோம்.

சுவிசேஷத்தின் வல்லமையை நாம் வலியுறுத்துகிறோம்

பவுல் இவ்வாறு எழுதினார்: "நான் சுவிசேஷத்தைப் பற்றி வெட்கப்படுகிறேன்; அதை விசுவாசிக்கிறவன் "(ரோம் 1,16) ஒவ்வொரு ஒரு இரட்சிப்பு உண்டாவதற்கு கடவுள் சக்தி. மக்கள் நற்செய்தி பதிலளித்ததன் மூலம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நுழைவதற்கு கிடைக்கும். தேவனுடைய உலகளவில் திருச்சபையில், தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கொண்டு மேலே. மக்கள் இயேசு ஏற்க தங்கள் இறைவன் மற்றும் இரட்சகராக உங்களுக்கு கிறிஸ்து தங்கள் பாவங்களை வருந்த. அவரை தங்கள் விசுவாசத்தை பற்றுறுதியையும் காட்டும்படி மற்றும் உலகில் தனது வேலை செய்ய. பவுல் கொண்டு, நாங்கள் ஸ்தோத்திர நம்பிக்கை மற்றும் அது அனைத்து இரட்சிப்பின் கடவுள் சக்தி இல்லை என்பதால், அது குறித்து வெட்கப்பட்டு, அவர்கள் நம்புகிறார்கள்.

கிறிஸ்துவின் பெயரை கனப்படுத்த நாம் வலியுறுத்துகிறோம்

இயேசு நமக்கு இறந்தார், நம்மை நேசிக்கிறார், நம் எல்லா உயிர்களையும் அவருக்கு மரியாதை செய்ய அழைக்கிறார். நாம் அவருடைய அன்பில் பாதுகாப்பாக இருப்பதை அறிந்திருப்பதால், நம் உறவுகளிலும், திறமைகளிலும், நம் வாழ்க்கையில், நம் குடும்பத்திலும், நம் அண்டை வீட்டிலும், வீட்டிலும், நம் உறவுகளிலும், நம் வாழ்விலும் எங்கள் இலவச நேரம், நாங்கள் எங்கள் பணத்தை செலவழிப்பது, சர்ச்சில் எங்கள் நேரம் மற்றும் எங்கள் வணிக விவகாரங்களில். வாய்ப்புகள், சவால்கள் அல்லது நெருக்கடிகளுக்கு நாம் எதைச் சென்றாலும், இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மகிமையையும் மகிமையையும் கொண்டு வருவதற்கு எப்போதும் நாம் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

திருச்சபையின் கடவுளின் பேரரசுக்கு கீழ்ப்படிதலை வலியுறுத்துகிறோம்

எங்கள் தேவாலயத்தில் எங்கள் அன்பு பரலோக தந்தையின் மூலம் chastised மற்றும் ஆசீர்வாதம். சுவிசேஷத்தின் உயர்ந்த மகிழ்ச்சியையும் வல்லமையையும் குறித்து வேதவாக்கியங்களைப் பற்றிய தவறான விளக்கங்களையும் தவறான விளக்கத்தையும் அவர் நம்மை வழிநடத்தினார். அவருடைய சத்தியத்தில், அவருடைய வாக்குறுதியின்படி, நம்முடைய அபூரணத்திலிருந்தும் அன்பின் வேலையை அவர் மறக்கவில்லை. நம்முடைய முந்தைய அனுபவத்தை அவர் செய்திருக்கிறார், இது ஒரு சர்ச்சாக நாம் உருவாக்கியது, அது எங்களுக்கு அர்த்தமுள்ளது, ஏனென்றால் அது நம் சொந்த இரட்சகராக உள்ள முழு விசுவாசத்தை நோக்கி நம் சொந்த பயணத்தின் பாகமாக இருக்கிறது. பவுலுடன் நாம் இப்போது சொல்ல முடிகிறது, "ஆமாம், என்னுடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றி மிகுந்த அறிவாற்றலுக்கான எல்லாத் தீமைக்கும் நான் இன்னும் நினைப்பேன். இந்த காரணத்திற்காக, இந்த அனைத்து என் பாதிப்பு வந்துவிட்டது, மற்றும் நான் கிறிஸ்து பெற என்னை இழிந்த நினைக்கிறேன் ... என் சகோதரர்கள், நான் அதை எடுத்து கொண்டு என்னை மதிக்க கூட இல்லை. ஆனால் ஒன்று நான் வேண்டாம்: பின்னானவைகளை மறந்து மற்றும் மேலே உள்ளது என்ன எதிர்பார்த்து அடையும், நான் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தயப் பொருளுக்காக இலக்கை நோக்கித் அழுத்தவும் "(பில் 3,8.13-14).

இறைவனின் அழைப்பிற்கு அர்ப்பணிப்பு மற்றும் கீழ்ப்படிதலை வலியுறுத்துகிறோம்

கடவுளின் உலகளாவிய திருச்சபை உறுப்பினர்கள் பாரம்பரியமாக அர்ப்பணித்த மக்கள், இறைவன் வேலை செய்ய ஆர்வமாக. நம்முடைய விசுவாச சமூகத்தை மனந்திரும்புதலுக்கும், சீர்திருத்தத்திற்கும், புதுப்பிப்பதற்கும் வழிநடத்தும்போது, ​​நம்முடைய அருமையான பரலோகத் தகப்பன் நற்செய்தியின் வேலைக்கும் இயேசுவின் பெயருக்கும் கீழ்ப்படிந்து, கீழ்ப்படிதலைக் காட்டியுள்ளார். இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையில் ஒரு தெய்வீக ஜீவனை வழிநடத்த கிறிஸ்தவர்கள் வழிநடத்துபவர்களாகவும் பரிசுத்த ஆவியின் செயல்பாட்டிலிருந்தும் தற்போது செயல்படும் செயல்களில் நாம் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறோம்.

ஆழ்ந்த வணக்கத்தை நாம் வலியுறுத்துகிறோம்

நாம் அனைவரும் கடவுளை மகிமைப்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்டதால், உலகளாவிய சர்ச் கடவுள் சர்ச் மற்றும் ஆன்மீக மதிப்பீடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட மாபெரும் வழிபாடு மற்றும் மகிழ்ச்சியான பாராட்டுதலையும்,
உணர்திறன் மற்றும் பொருத்தம். எங்கள் உறுப்பினர்கள் இங்கே தங்கள் பின்னணி, சுவை மற்றும் விருப்பங்களை வேறுபடுகிறது இருப்பதால், எங்கள் இறைவன் மரியாதை பெயர் செய்கிறது என்று ஒரு வழியில் பாரம்பரிய மற்றும் சமகால இணைப்பதன் மூலம் அர்த்தமுள்ள பாணிகள் மற்றும் வாய்ப்புகளை பல்வேறு மூலம் கடவுள் வழிபாடு போராடு.

நாம் ஜெபத்தை வலியுறுத்துகிறோம்

எங்கள் விசுவாசம் பிரார்த்தனை மற்றும் நடைமுறைகளை பிரார்த்தனை நம்பிக்கை. ஜெபத்தில் கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையின் அத்தியாவசிய பாகம் மற்றும் வழிபாடு மற்றும் தனிப்பட்ட வணக்கத்தின் முக்கிய பாகம். நம்முடைய ஜெபத்தில் கடவுளுடைய தலையீட்டிற்கு ஜெபம் வழிவகுக்கிறது என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.

ஜோசப் தக்காச்