சாத்தான் தெய்வீக இல்லை

ஒரே கடவுள் மட்டுமே இருக்கிறார் என்று பைபிள் தெளிவுபடுத்துகிறது (மல் 2,10:4,6; எபேசியர்) அவர் தந்தை, மகன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவர். தெய்வீகத்தின் சிறப்பியல்பு அம்சங்கள் சாத்தானிடம் இல்லை. அவர் படைப்பாளர் அல்ல, அவர் சர்வவல்லவர், எல்லாம் அறிந்தவர் அல்ல, கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந்தவர் அல்ல, "ஒரே வலிமைமிக்கவர், ராஜாக்களின் ராஜா மற்றும் எல்லா பிரபுக்களுக்கும் அதிபதி" (1 தீமோத்தேயு 6,15). படைக்கப்பட்ட தேவதூதர்களில் சாத்தானும் அதன் அசல் நிலையில் இருந்ததாக வேதம் குறிக்கிறது. தேவதூதர்கள் ஆவிகள் சேவை செய்யப்படுகிறார்கள் (நெகேமியா 9,6; எபிரெயர் 1,13-14), சுதந்திரமான விருப்பம் கொண்டது.

தேவதூதர்கள் கடவுளின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுகிறார்கள், மனிதர்களை விட சக்திவாய்ந்தவர்கள் (சங்கீதம் 103,20: 2; 2,11 பேதுரு). அவர்கள் விசுவாசிகளைப் பாதுகாப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது (சங்கீதம் 91,11) கடவுளைத் துதியுங்கள் (லூக்கா 2,13: 14-4; வெளிப்படுத்துதல், முதலியன).
சாத்தான், அதன் பெயர் "விரோதி" என்றும், அதன் பெயர் பிசாசு என்றும் பொருள், கடவுளுக்கு எதிரான கிளர்ச்சியில் தேவதூதர்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கை வழிநடத்தியிருக்கலாம் (வெளிப்படுத்துதல் 12,4). இந்த விசுவாச துரோகம் இருந்தபோதிலும், கடவுள் தன்னைச் சுற்றி “ஆயிரக்கணக்கான தேவதூதர்களை” சேகரிக்கிறார் (எபிரெயர் 12,22).

பேய்கள் தேவதூதர்கள், அவர்கள் "தங்கள் பரலோக தரத்தை நிலைநிறுத்தவில்லை, ஆனால் அவர்கள் வசித்த இடத்தை விட்டு வெளியேறினர்" (யூதாஸ் 6) சாத்தானுடன் சேர்ந்தார். «ஏனென்றால், பாவம் செய்த தேவதூதர்களைக் கூட கடவுள் விட்டுவைக்கவில்லை, ஆனால் அவர்களை இருளின் சங்கிலிகளால் நரகத்திற்குத் தள்ளி, தீர்ப்பளிப்பதற்காக அவர்களைக் கொடுத்தார்» (2 பேதுரு 2,4). இந்த ஆன்மீக மற்றும் உருவக சங்கிலிகளால் பேய்களின் செயல்பாடு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஏசாயா 14 மற்றும் 28 எசேக்கியேல் போன்ற alltestamentlichen பிரிவுகளின் சின்னங்கள் பற்றிய ஆய்வு சாத்தான் ஒரு சிறப்பு தேவதூதர் மனிதர்கள் அது நல்ல நிலையில் கடவுள் இருந்தது யார் ஒரு தேவதூதர் என்று ஒரு ஊகம் என்று குறிக்கிறது. 

அவர் படைக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து அக்கிரமம் காணப்படும் வரை சாத்தான் "பாவம்" செய்தான், அவன் "ஞானமும் நிறைந்தவனும்" (எசேக்கியேல் 28,12: 15).

ஆனால் அவர் "துன்மார்க்கம் நிறைந்தவர்" ஆனார், அவருடைய அழகின் காரணமாக அவரது இதயம் திமிர்பிடித்தது, அவருடைய மகிமையால் அவருடைய ஞானம் கெட்டுப்போனது. அவர் தனது புனிதத்தன்மையையும் கருணையுடன் மூடிமறைக்கும் திறனையும் கைவிட்டு அழிவுக்கு விதிக்கப்பட்ட ஒரு "காட்சியாக" ஆனார் (எசேக்கியேல் 28,16: 19).

லைட்பிரிங்கரில் இருந்து சாத்தான் மாறினான் (ஏசாயா 14,12-ல் லூசிபர் என்ற பெயர் "ஒளி கொண்டு வருபவர்" என்று பொருள்படும்) "இருளின் சக்தி" (கொலோசெயர் 1,13:2,2; எபேசியர்) ஒரு தேவதூதராக அவருடைய அந்தஸ்து போதாது என்று அவர் தீர்மானித்தபோது, ​​"மிக உயர்ந்தவர்" போல தெய்வீகமாக மாற விரும்பினார். (ஏசாயா 14,13: 14).

யோவான் வணங்க விரும்பிய தேவதூதரின் எதிர்வினையுடன் இதை ஒப்பிடுங்கள்: "அதைச் செய்யாதே!" (வெளிப்படுத்துதல் 19,10). தேவதூதர்கள் கடவுள் அல்ல என்பதால் அவர்களை வணங்கக்கூடாது.

சாத்தான் ஆதரித்த எதிர்மறை மதிப்புகளிலிருந்து சமூகம் சிலைகளை உருவாக்கியுள்ளதால், வேதம் அவரை “இந்த உலகத்தின் கடவுள்” என்று அழைக்கிறது (2 கொரிந்தியர் 4,4), மற்றும் "காற்றில் ஆட்சி செய்யும் வலிமைமிக்கவர்" (எபேசியர் 2,2), அவருடைய சிதைந்த ஆவி எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறது (எபேசியர் 2,2). ஆனால் சாத்தான் தெய்வீகமல்ல, கடவுளைப் போன்ற ஆன்மீக மட்டத்தில் இல்லை.

சாத்தான் என்ன செய்கிறான்

«ஆரம்பத்தில் இருந்தே பிசாசு பாவம் செய்கிறான்» (1 யோவான் 3,8). «அவர் ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஒரு கொலைகாரன், சத்தியத்தில் இல்லை; ஏனெனில் உண்மை அவரிடத்தில் இல்லை. அவர் பொய்களைப் பேசும்போது, ​​அவர் சொந்தமாகவே பேசுகிறார்; ஏனென்றால் அவர் ஒரு பொய்யர், பொய்களின் தந்தை » (யோவான் 8,44). அவர் தனது பொய்களால் விசுவாசிகளை "எங்கள் கடவுளுக்கு முன்பாக இரவும் பகலும்" குற்றம் சாட்டுகிறார் (ரோமர் 12,10).

நோவாவின் நாட்களில் மனிதகுலத்தை துன்மார்க்கத்தில் கவர்ந்ததைப் போலவே அவர் தீயவர்: அவளுடைய இதயத்தின் கவிதைகளும் முயற்சியும் எப்போதும் தீயவைதான் (யாத்திராகமம் 1).

விசுவாசிகள் மற்றும் சாத்தியமான விசுவாசிகள் மீது ஒரு தீய செல்வாக்கை செலுத்துவதும், "கிறிஸ்துவின் மகிமையின் நற்செய்தியின் பிரகாசமான ஒளியிலிருந்து" அவர்களைத் தடுத்து நிறுத்துவதும் அவருடைய விருப்பமாகும். (2 கொரிந்தியர் 4,4) அதனால் அவர்கள் “தெய்வீக இயல்பில் பங்கு” பெறாதபடி (2 பேதுரு 1,4).

இந்த நோக்கத்திற்காக, அவர் கிறிஸ்துவை முயற்சித்தபோது கிறிஸ்தவர்களை பாவத்திற்கு அழைத்துச் செல்கிறார் (மத்தேயு 4,1: 11), ஆதாம் மற்றும் ஏவாளைப் போலவே வஞ்சகத்தையும் "கிறிஸ்துவை நோக்கி எளிமையாக" வைத்திருக்க அவர் பயன்படுத்தினார். (2 கொரிந்தியர் 11,3). இதை அடைய, அவர் சில நேரங்களில் "ஒளியின் தேவதை" என்று பாசாங்கு செய்கிறார் (2 கொரிந்தியர் 11,14), அது இல்லாத ஒன்று என்று பாசாங்கு செய்கிறது.

சோதனைகள் மூலமாகவும், சமூகத்தின் செல்வாக்கின் மூலமாகவும், கிறிஸ்தவர்கள் தங்களை கடவுளிடமிருந்து அந்நியப்படுத்த சாத்தான் முயற்சிக்கிறான். ஒரு விசுவாசி கடவுளிடமிருந்து பாவம் செய்வதற்கான சுதந்திர விருப்பத்திலிருந்து தன்னைப் பிரித்துக் கொள்கிறான், பாவமுள்ள மனித இயல்புக்கு அடிபணிந்து, சாத்தானின் ஊழல் வழிகளைப் பின்பற்றி, அவனுடைய கணிசமான மோசடி செல்வாக்கை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் (மத்தேயு 4,1-10; 1 ஜான் 2,16-17; 3,8; 5,19; எபேசியர் 2,2; கொலோசியர் 1,21; 1 பீட்டர் 5,8: 3,15; ஜேம்ஸ்).

ஆனால் சாத்தானும் அவனது பேய்களும், சாத்தானின் எல்லா சோதனையும் உட்பட, கடவுளின் அதிகாரத்தின் கீழ் உள்ளன என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம். விசுவாசிகள் சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்பது கடவுளின் விருப்பம் என்பதால் கடவுள் அத்தகைய செயல்களை அனுமதிக்கிறார் (சுதந்திரம்) ஆன்மீக முடிவுகளை எடுக்க (யோபு 16,6-12; மாற்கு 1,27; லூக்கா 4,41; கொலோசெயர் 1,16-17; 1 கொரிந்தியர் 10,13; லூக்கா 22,42; 1 கொரிந்தியர் 14,32).

விசுவாசி சாத்தானுக்கு எவ்வாறு பிரதிபலிக்க வேண்டும்?

விசுவாசி சாத்தானுக்கு அளித்த முக்கிய விவிலிய பதிலும், நம்மை பாவத்திற்கு கவர்ந்திழுக்கும் முயற்சிகளும் "பிசாசை எதிர்ப்பது, அதனால் அவர் உங்களிடமிருந்து தப்பி ஓடுவார்" (யாக்கோபு 4,7; மத்தேயு 4,1: 10), இதனால் அவருக்கு "இடமில்லை" அல்லது வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும் (எபேசியர் 4,27).

சாத்தானை எதிர்ப்பது பாதுகாப்பிற்கான ஜெபம், கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படிந்து கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிதல், தீமை நம்மை எவ்வளவு ஈர்க்கிறது என்பதை அறிந்திருத்தல், ஆன்மீக குணங்களைப் பெறுதல் ஆகியவை அடங்கும் (கடவுளின் கவசங்கள் அனைத்தையும் போடுவதை பவுல் அழைக்கிறார்), பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் நம்மைக் கவனித்துக்கொள்ளும் கிறிஸ்துவை நம்புங்கள் (மத்தேயு 6,31; யாக்கோபு 4,7; 2 கொரிந்தியர் 2,11; 10,4-5; எபேசியர் 6,10-18; 2 தெசலோனிக்கேயர் 3,3).

எதிர்ப்பது என்பது மனரீதியாக விழிப்புடன் இருப்பதைக் குறிக்கிறது, ஏனென்றால் "பிசாசு கர்ஜிக்கிற சிங்கத்தைப் போல சுற்றித் திரிகிறான், யாரைத் தின்றுவிடுவான் என்று தேடுகிறான்" (1 பேதுரு 5,8: 9).

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, நாம் கிறிஸ்துவை நம்புகிறோம். 2 தெசலோனிக்கேயர் 3,3 ல் “கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர் என்று வாசிக்கிறோம்; அது உங்களை பலப்படுத்தும், தீமையிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாக்கும் ». "எங்கள் விசுவாசத்தில் உறுதியாக நிற்பதன்" மூலமும், தீமையிலிருந்து நம்மை விடுவிப்பதற்காக நம்மை முழுமையாக அர்ப்பணிப்பதன் மூலமும் நாம் கிறிஸ்துவின் உண்மையை நம்புகிறோம் (மத்தேயு 6,13).

கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவில் இருக்க வேண்டும் (யோவான் 15,4) மேலும் சாத்தானின் செயல்களில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்க்கவும். க orable ரவமான, நீதியான, தூய்மையான, அழகான, நல்ல பெயரைக் கொண்ட விஷயங்களைப் பற்றி நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் (பிலிப்பியர் 4,8) "சாத்தானின் ஆழத்தை" ஆராய்வதற்கு பதிலாக தியானியுங்கள் (வெளிப்படுத்துதல் 2,24).

விசுவாசிகள் தங்கள் தனிப்பட்ட பாவங்களுக்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும், சாத்தானைக் குறை கூறக்கூடாது. சாத்தான் தீமையைத் தோற்றுவித்தவனாக இருக்கலாம், ஆனால் அவனும் அவனுடைய பேய்களும் தீமையைத் தக்கவைத்துக்கொள்வதில்லை, ஏனென்றால் ஆண்களும் பெண்களும் தங்கள் சொந்த தீமையை உருவாக்க தங்கள் விருப்பப்படி உருவாக்கி, தொடர்ந்து வைத்திருக்கிறார்கள். மக்கள், சாத்தானும் அவருடைய பேய்களும் அல்ல, தங்கள் பாவங்களுக்கு காரணம் (எசேக்கியேல் 18,20; யாக்கோபு 1,14-15).

இயேசு ஏற்கனவே வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்

சில நேரங்களில் அந்தக் காட்சி கடவுளே என்றும், சாத்தான் மிகக் குறைந்த கடவுள் என்றும், நித்திய மோதலில் எப்படியாவது சிக்கிக்கொள்வதாகவும் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த யோசனை இரட்டைவாதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
அத்தகைய பார்வை விவிலியமற்றது. சாத்தானின் தலைமையிலான இருளின் சக்திகளுக்கும், கடவுளின் தலைமையிலான நன்மைக்கான சக்திகளுக்கும் இடையில் உலகளாவிய மேலாதிக்கத்திற்கான தொடர்ச்சியான போராட்டம் இல்லை. சாத்தான் ஒரு படைக்கப்பட்ட ஜீவன், கடவுளுக்கு முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்தவன், எல்லாவற்றிலும் கடவுளுக்கு உயர்ந்த அதிகாரம் உண்டு. சாத்தானின் கூற்றுக்கள் அனைத்தையும் இயேசு வென்றார். கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதன் மூலம் நமக்கு ஏற்கனவே வெற்றி கிடைத்துள்ளது, எல்லாவற்றிற்கும் கடவுள் இறைமை உண்டு (கொலோசெயர் 1,13:2,15; 1:5,4; 93,1 ஜான் 97,1; சங்கீதம் 1: 6,15; 19,6; தீமோத்தேயு; வெளிப்படுத்துதல்).

ஆகவே, கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுக்கு எதிரான சாத்தானின் தாக்குதல்களின் செயல்திறனைப் பற்றி அதிகம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. தேவதூதர்களோ சக்திகளோ சக்திகளோ "கிறிஸ்து இயேசுவில் இருக்கும் கடவுளின் அன்பிலிருந்து நம்மைப் பிரிக்க முடியாது" (ரோமர் 8,38: 39).

இயேசுவும் அவர் குறிப்பாக அதிகாரம் அளித்த சீடர்களும் உடல் மற்றும் / அல்லது ஆன்மீக ரீதியில் கலக்கமடைந்த மக்களிடமிருந்து பேய்களை விரட்டியடித்ததாக அவ்வப்போது சுவிசேஷங்களிலும் செயல்களிலும் வாசிக்கிறோம். இது இருளின் சக்திகளுக்கு எதிரான கிறிஸ்துவின் வெற்றியை விளக்குகிறது. உந்துதலில் துன்பத்திற்கான இரக்கம் மற்றும் தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துவின் அதிகாரத்தை அங்கீகரித்தல் ஆகிய இரண்டும் அடங்கும். பேய்களை வெளியேற்றுவது ஆன்மீக மற்றும் / அல்லது உடல் ரீதியான துன்பங்களைத் தணிப்பதோடு தொடர்புடையது, தனிப்பட்ட பாவத்தையும் அதன் விளைவுகளையும் அகற்றுவதற்கான ஆன்மீக கேள்வி அல்ல (மத்தேயு 17,14-18; மாற்கு 1,21-27; மாற்கு 9,22; லூக்கா 8,26-29; லூக்கா 9,1; அப்போஸ்தலர் 16,1-18).

சாத்தான் இனி பூமியை நடுங்கவோ, ராஜ்யங்களை அசைக்கவோ, உலகை பாலைவனமாக்கவோ, நகரங்களை அழிக்கவோ, மனிதர்களை ஆன்மீக கைதிகளின் வீட்டில் அடைத்து வைக்கவோ மாட்டான் (ஏசாயா 14,16: 17).

Sin பாவம் செய்கிறவன் பிசாசைச் சேர்ந்தவன்; ஆரம்பத்தில் இருந்தே பிசாசு பாவம் செய்கிறான். கூடுதலாக, பிசாசின் செயல்களை அழிக்க தேவனுடைய குமாரன் தோன்றினார் » (1 யோவான் 3,8). விசுவாசியை பாவத்திற்குத் தூண்டுவதன் மூலம், அவரை அல்லது அவளை ஆன்மீக மரணத்திற்கு, அதாவது கடவுளிடமிருந்து அந்நியப்படுத்துவதற்கு சாத்தானுக்கு அதிகாரம் இருந்தது. ஆனால் இயேசு தம்மை தியாகம் செய்தார் "ஆகவே, அவருடைய மரணத்தினால் மரணத்தைக் கட்டுப்படுத்தியவர்களிடமிருந்து, அதாவது பிசாசிலிருந்து அதிகாரத்தைப் பெறுவார்" (எபிரெயர் 2,14).

கிறிஸ்துவின் வருகையின் பின்னர், சாத்தானின் செல்வாக்கையும், அவனுடைய பேய்களையும் நீக்குவான், சாத்தானின் செல்வாக்கை வருத்தப்படாமல், ஒரு முறை மற்றும் அனைவரையும் கோயினா ஏரிக்கு எறிந்துவிடுவான் (2 தெசலோனிக்கேயர் 2,8: 20; வெளிப்படுத்துதல்).

இறுதி

சாத்தான் வீழ்ந்த தேவதூதர், அவர் கடவுளுடைய சித்தத்தை சிதைக்கவும், விசுவாசிகள் அவருடைய ஆன்மீக திறனை அடைவதைத் தடுக்கவும் முயல்கிறார். சாத்தான் அல்லது பேய்களைப் பற்றி அதிகம் கவலைப்படாமல் விசுவாசி சாத்தானின் கருவிகளைப் பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டியது அவசியம், இதனால் சாத்தான் நம்மைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள மாட்டான் (2 கொரிந்தியர் 2,11).

ஜேம்ஸ் ஹெண்டர்சன் எழுதியவர்


PDFசாத்தான் தெய்வீக இல்லை