அவரது கையில் எழுதப்பட்டது

அவரது கையில் எழுதப்பட்டிருந்தது"நான் அவரை என் கைகளில் எடுத்துக்கொண்டேன். ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்களுக்கு நடந்த எல்லா நன்மைகளும் என்னாலேயே நடந்தது என்பதை உணரவில்லை” (ஹோசியா 11:3 அனைவருக்கும் நம்பிக்கை).

எனது கருவி வழக்கை உலாவும்போது, ​​60 களில் இருந்தே பழைய சிகரெட்டுகளை நான் கண்டேன். இது திறந்த நிலையில் வெட்டப்பட்டது, இதனால் மிகப்பெரிய பகுதி உருவாக்கப்பட்டது. மூன்று-புள்ளி இணைப்பியின் வரைபடம் மற்றும் அதை எவ்வாறு கம்பி செய்வது என்பதற்கான வழிமுறைகள் இருந்தன. இத்தனை வருடங்களுக்குப் பிறகு இதை எழுதியவர் யார் என்று எனக்குத் தெரியவில்லை, ஆனால் அவர் ஒரு பழமொழியை எனக்கு நினைவூட்டினார்: "சிகரெட் பெட்டியின் பின்புறத்தில் இதை எழுதுங்கள்!" ஒருவேளை இது உங்களில் சிலருக்கு தெரிந்திருக்கிறதா?

கடவுள் விசித்திரமான விஷயங்களை எழுதுகிறார் என்பதை இது எனக்கு நினைவூட்டுகிறது. நான் என்ன சொல்கிறேன்? சரி, அவர் தனது கைகளில் பெயர்களை எழுதுவதைப் பற்றி படித்தோம். ஏசாயா தனது புத்தகத்தின் 49 வது அத்தியாயத்தில் இந்த அறிக்கையை நமக்கு கூறுகிறார்.கடவுள் 8-13 வசனங்களில் பாபிலோனிய சிறையிலிருந்து இஸ்ரவேலை மிகுந்த வல்லமையுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் விடுவிப்பார் என்று அறிவிக்கிறார். 14-16 வசனங்களைக் கவனியுங்கள்.எருசலேம் புலம்புகிறது: "ஐயோ, கர்த்தர் என்னைத் தவறிவிட்டார், அவர் நீண்ட காலமாக என்னை மறந்துவிட்டார்." ஆனால் இறைவன் பதிலளிக்கிறான்: “ஒரு தாய் தன் குழந்தையை மறக்க முடியுமா? பிறந்த குழந்தையை அதன் தலைவிதிக்கு விட்டுக்கொடுக்கும் மனம் அவளுக்கு இருக்கிறதா? அவள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன்! உன் பெயரை என் உள்ளங்கையில் அழியாமல் எழுதி வைத்திருக்கிறேன்." (HfA) இங்கே கடவுள் தனது மக்களுக்கு தனது முழு விசுவாசத்தை அறிவிக்கிறார்! தாயின் அன்பும், கைகளில் எழுதும் எழுத்தும், தனக்கும் தன் மக்களுக்கும் ஒரு நிலையான நினைவூட்டல் என்ற இரண்டு சிறப்புப் படங்களைப் பயன்படுத்துவதைக் கவனியுங்கள்!

நாம் இப்போது எரேமியாவின் பக்கம் திரும்பி, கடவுள் சொல்லும் அறிக்கையைப் படித்தால்: “இதோ, நான் இஸ்ரவேல் வீட்டாரோடும் யூதா வீட்டாரோடும் புதிய உடன்படிக்கை செய்யும் நாட்கள் வரும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்; அவர்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வெளியே கொண்டுவருவதற்காக நான் அவர்களுடைய பிதாக்களைக் கைப்பிடித்த நாளில் அவர்களுடன் செய்த உடன்படிக்கையைப் போல் அல்ல; ஏனென்றால், நான் அவர்களுடைய துணைவியாக இருந்தபோதிலும், அவர்கள் என் உடன்படிக்கையை மீறினார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆனால் அந்த நாட்களுக்குப் பிறகு நான் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரோடு செய்யும் உடன்படிக்கை இதுவே, கர்த்தர் சொல்லுகிறார்; நான் என் சட்டத்தை அவர்களின் உள்ளத்தில் வைத்து அவர்களின் இதயங்களில் எழுத விரும்புகிறேன், நான் அவர்களின் கடவுளாக இருக்க விரும்புகிறேன், அவர்கள் என் மக்களாக இருக்க வேண்டும் »(எரேமியா 31, 31-33 ஸ்க்லாக்டர் 2000). மீண்டும் கடவுள் தம் மக்கள் மீது தம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்தி, அவர்களின் இதயங்களில் மீண்டும் ஒரு சிறப்பான முறையில் எழுதுகிறார். ஆனால் கவனிக்கவும், இது ஒரு புதிய உடன்படிக்கை, தகுதி மற்றும் செயல்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட பழைய உடன்படிக்கையைப் போல அல்ல, ஆனால் உள்ளத்துடனான ஒரு தொடர்பு, கடவுள் உங்களுக்கு நெருக்கமான அறிவையும் தம்முடனான உறவையும் தருகிறார்!

வெறும் எனவே எங்கள் தந்தையும் எங்கள் இதயங்களை தி அவரது ஆன்மீக சட்டம் எங்களுக்கு சத்தியம் கூட அவரது நம்பிக்கைக்கும் நமக்கு அறிவுறுத்தும் அவரது கைகளில் வேடிக்கையான இடங்களில் "மீது எழுதுகிறார் ஆகிய மூன்று அம்ச செருகி வயரிங் நினைவூட்டுகிறது இந்த பழைய, அணிந்திருந்த சிகரெட் இவற்றின் தொகுப்புதான் போன்ற காதல் நிரப்ப! "

நமக்கு எப்போதும் நினைவிருக்கட்டும், அவர் உண்மையில் நம்மை நேசிக்கிறார், அதை ஆதாரமாக எழுதுகிறார்.

பிரார்த்தனை:

அப்பா, நீங்கள் எவ்வளவு விலைமதிப்பற்றவளாக இருக்கிறீர்கள் என்பதைத் தெளிவுபடுத்துவதற்கு நன்றி, இது போன்ற ஒரு சிறப்பு வழியில் - நாங்கள் உன்னை நேசிக்கிறேன்! ஆமென்

கிளிஃப் நீல் மூலம்


PDFஅவரது கையில் எழுதப்பட்டது