அவரது கையில் எழுதப்பட்டது

அவரது கையில் எழுதப்பட்டிருந்தது "நான் அவரை என் கைகளில் எடுத்துக்கொண்டேன். ஆனால், அவர்களுக்கு நடந்த எல்லா நல்ல விஷயங்களும் என்னிடமிருந்து வந்தவை என்பதை இஸ்ரவேல் மக்கள் உணரவில்லை » (ஓசியா 11: 3 அனைவருக்கும் நம்பிக்கை).

எனது கருவி வழக்கை உலாவும்போது, ​​60 களில் இருந்தே பழைய சிகரெட்டுகளை நான் கண்டேன். இது திறந்த நிலையில் வெட்டப்பட்டது, இதனால் மிகப்பெரிய பகுதி உருவாக்கப்பட்டது. மூன்று-புள்ளி இணைப்பியின் வரைபடம் மற்றும் அதை எவ்வாறு கம்பி செய்வது என்பதற்கான வழிமுறைகள் இருந்தன. இத்தனை வருடங்களுக்குப் பிறகு இதை எழுதியவர் யார் என்று எனக்குத் தெரியவில்லை, ஆனால் அவர் ஒரு பழமொழியை எனக்கு நினைவூட்டினார்: "சிகரெட் பெட்டியின் பின்புறத்தில் இதை எழுதுங்கள்!" ஒருவேளை இது உங்களில் சிலருக்கு தெரிந்திருக்கிறதா?

கடவுள் விசித்திரமான விஷயங்களை எழுதுகிறார் என்பதையும் இது எனக்கு நினைவூட்டுகிறது. நான் என்ன சொல்வது? அவர் கைகளில் பெயர்களை எழுதுவது பற்றி படித்தோம். இந்த அறிக்கையை ஏசாயா தனது புத்தகத்தில் 49-ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்கிறார். கடவுள் 8-13 வசனங்களில் இஸ்ரவேலை பாபிலோனிய சிறையிலிருந்து விடுவிப்பார் என்று மிகுந்த சக்தியுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் விளக்குகிறார். 14-16 வசனங்களைக் கவனியுங்கள் எருசலேம் புலம்புகிறது: "ஓ, கர்த்தர் என்னைத் தள்ளிவிட்டார், அவர் என்னை நீண்ட காலமாக மறந்துவிட்டார்." ஆனால் கர்த்தர் பதிலளிக்கிறார்: a ஒரு தாய் தன் குழந்தையை மறக்க முடியுமா? புதிதாகப் பிறந்த குழந்தையை அதன் தலைவிதிக்கு விட்டுவிட அவளுக்கு இதயம் இருக்கிறதா? அவள் மறந்தாலும், நான் உன்னை ஒருபோதும் மறக்க மாட்டேன்! உங்கள் பெயரை என் உள்ளங்கையில் அழியாமல் எழுதியுள்ளேன். » (HfA) இங்கே கடவுள் தம் மக்களுக்கு தனது முழு விசுவாசத்தை அறிவிக்கிறார்! அவர் இரண்டு சிறப்புப் படங்களைப் பயன்படுத்துகிறார் என்பதை நினைவில் கொள்க, தாய் அன்பு மற்றும் கைகளில் எழுதுதல், தனக்கும் தனது மக்களுக்கும் ஒரு நிலையான நினைவூட்டல்!

நாம் இப்போது எரேமியாவிடம் திரும்பி, கடவுள் பின்வருமாறு சொல்லும் கூற்றைப் படித்தால்: "இதோ, நாட்கள் வருகின்றன" என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இஸ்ரவேல் வம்சத்துடனும் யூதாவின் குடும்பத்துடனும் நான் ஒரு புதிய உடன்படிக்கை செய்வேன்; எகிப்து தேசத்திலிருந்து அவர்களை வழிநடத்த நான் அவர்களுடைய பிதாக்களுடன் கையால் எடுத்த நாளில் நான் செய்த உடன்படிக்கையைப் போல அல்ல; நான் அவர்களுடைய மனைவியாக இருந்தபோதிலும் அவர்கள் என் உடன்படிக்கையை மீறினார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆனால் அந்த நாட்களுக்குப் பிறகு நான் இஸ்ரவேல் வம்சத்தோடு செய்யவேண்டிய உடன்படிக்கை இது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்; நான் என் சட்டத்தை ஆழமாக வைத்து அவர்களின் இதயங்களில் எழுத விரும்புகிறேன், நான் அவர்களின் கடவுளாக இருக்க விரும்புகிறேன், அவர்கள் என் மக்களாக இருக்க வேண்டும் » (எரேமியா 31, 31-33 ஸ்க்லாச்ச்டர் 2000). மீண்டும் கடவுள் தம் மக்கள்மீதுள்ள அன்பை வெளிப்படுத்துகிறார், மீண்டும் ஒரு சிறப்பு வழியில் எழுதுகிறார், இந்த முறை அவர்களின் இதயங்களில். ஆனால் கவனிக்கவும், இது ஒரு புதிய உடன்படிக்கை, இது பழைய உடன்படிக்கையைப் போல அல்ல, தகுதி மற்றும் வேலையை அடிப்படையாகக் கொண்டது, ஆனால் கடவுளால் அவர்களுக்கு ஒரு நெருக்கமான அறிவையும் அவருடனான உறவையும் கொடுக்கும் உட்புறத்துடன் ஒரு தொடர்பு!

வெறும் எனவே எங்கள் தந்தையும் எங்கள் இதயங்களை தி அவரது ஆன்மீக சட்டம் எங்களுக்கு சத்தியம் கூட அவரது நம்பிக்கைக்கும் நமக்கு அறிவுறுத்தும் அவரது கைகளில் வேடிக்கையான இடங்களில் "மீது எழுதுகிறார் ஆகிய மூன்று அம்ச செருகி வயரிங் நினைவூட்டுகிறது இந்த பழைய, அணிந்திருந்த சிகரெட் இவற்றின் தொகுப்புதான் போன்ற காதல் நிரப்ப! "

நமக்கு எப்போதும் நினைவிருக்கட்டும், அவர் உண்மையில் நம்மை நேசிக்கிறார், அதை ஆதாரமாக எழுதுகிறார்.

பிரார்த்தனை:

அப்பா, நீங்கள் எவ்வளவு விலைமதிப்பற்றவளாக இருக்கிறீர்கள் என்பதைத் தெளிவுபடுத்துவதற்கு நன்றி, இது போன்ற ஒரு சிறப்பு வழியில் - நாங்கள் உன்னை நேசிக்கிறேன்! ஆமென்

கிளிஃப் நீல் மூலம்


PDFஅவரது கையில் எழுதப்பட்டது