தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் அதிக விலை

523 தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் அதிக விலைமார்க்கில் உள்ள வசனங்கள் 10,17-31 மார்க் 9 முதல் 10 வரையிலான பிரிவைச் சேர்ந்தது. இந்த பகுதி "கடவுளின் ராஜ்யத்தின் அதிக விலை" என்று தலைப்பிடப்படலாம். பூமியில் இயேசுவின் வாழ்க்கை முடிவதற்கு சற்று முன்பு இருந்த காலகட்டத்தை இது விவரிக்கிறது.

இயேசு வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட மேசியா என்பதை பேதுருவும் மற்ற சீஷர்களும் புரிந்துகொள்ள ஆரம்பித்துவிட்டார்கள். ஆயினும், இயேசு மேசியா என்பதை அவர்கள் இன்னும் புரிந்து கொள்ளவில்லை, அவர் சேவை செய்வதற்கும் காப்பாற்றுவதற்கும் துன்பப்படுவார். தேவனுடைய ராஜ்யம் செலவழிக்கும் அதிக விலையை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளத் தவறிவிடுகிறார்கள் - அந்த ராஜ்யத்தின் ராஜாவாக தன் உயிரைக் கொடுப்பதில் இயேசு செலுத்தும் விலை. அதேபோல், தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் குடிமக்களாக ஆவதற்கு இயேசுவின் சீடர்களாகிய அவர்களுக்கு என்ன செலவாகும் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை.

இது கடவுளுடைய ராஜ்யத்திற்கான அணுகலை நாம் எவ்வாறு வாங்குவது என்பது பற்றி அல்ல - ஆனால் இயேசுவுடன் அவருடைய அரச வாழ்க்கையில் பங்கேற்பது பற்றியும், இதனால் அவருடைய வாழ்க்கையை அவருடைய ராஜ்யத்தில் வாழ்க்கை முறைக்கு இசைவாகக் கொண்டுவருவது பற்றியும். அதற்கு ஒரு விலை கொடுக்கப்பட வேண்டும், மேலும் இயேசுவின் ஆறு குணங்களை முன்னிலைப்படுத்துவதன் மூலம் மார்க் அதை இந்த பகுதியில் சுட்டிக்காட்டுகிறார்: பிரார்த்தனை சார்ந்திருத்தல், சுய மறுப்பு, நம்பகத்தன்மை, தாராள மனப்பான்மை, பணிவு, மற்றும் தொடர்ச்சியான நம்பிக்கை. ஆறு பண்புகளையும் பார்ப்போம், நான்காவது விஷயத்தில் குறிப்பாக கவனம் செலுத்துகிறோம்: தாராளம்.

பிரார்த்தனை சார்ந்த சார்பு

முதலில் நாம் மார்கஸுக்குச் செல்கிறோம் 9,14-32. இரண்டு விஷயங்களால் இயேசு வருந்துகிறார்: ஒருபுறம், நியாயப்பிரமாண ஆசிரியர்கள் சந்திக்கும் எதிர்ப்பு, மறுபுறம், பல மக்கள் மத்தியிலும் அவருடைய சொந்த சீடர்கள் மத்தியிலும் அவர் காணும் நம்பிக்கையின்மை. இந்த பகுதியில் உள்ள பாடம் என்னவென்றால், கடவுளின் ராஜ்யத்தின் வெற்றி (இந்த விஷயத்தில் நோயின் மீது) நமது விசுவாசத்தின் அளவைப் பொறுத்தது அல்ல, ஆனால் இயேசு பின்னர் பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் விசுவாசத்தின் அளவைப் பொறுத்தது.

மனித பலவீனத்தின் இந்த சூழலில், தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் அதிக செலவின் ஒரு பகுதி, அதைச் சார்ந்திருக்கும் மனப்பான்மையுடன் ஜெபத்தில் திரும்புவதாக இயேசு விளக்குகிறார். காரணம் என்ன? ஏனென்றால், அவர் மட்டுமே தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் முழு விலையையும் நமக்காக தியாகம் செய்வதன் மூலம் செலுத்துகிறார். துரதிர்ஷ்டவசமாக, சீடர்கள் இதை இன்னும் புரிந்து கொள்ளவில்லை.

சுய மறுப்பு

மார்கஸில் தொடரவும் 9,33-50, கடவுளின் ராஜ்யத்தின் செலவில் ஒரு பகுதி ஆதிக்கம் மற்றும் அதிகாரத்திற்கான ஒருவரின் விருப்பத்தை கைவிடுவதாக சீடர்களுக்குக் காட்டப்படுகிறது. சுய மறுப்பு என்பது கடவுளின் ராஜ்யத்தை பெரியதாக்கும் வழி, பலவீனமான, ஆதரவற்ற குழந்தைகளைக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் இயேசு எடுத்துக்காட்டுகிறார்.

இயேசுவின் சீடர்கள் தங்களை முற்றிலுமாக மறுக்க முடியவில்லை, ஆகவே, இந்த அறிவுரை இயேசுவை மட்டுமே சுட்டிக்காட்டுகிறது. அவரை நம்புவதற்கு நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் - அவருடைய நபரைத் தழுவிக்கொள்ளவும், தேவனுடைய ராஜ்யத்திலிருந்து அவருடைய வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றவும். இயேசுவைப் பின்தொடர்வது மிகப் பெரியவர் அல்லது வலிமைமிக்கவர் என்பது அல்ல, மாறாக மக்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் கடவுளை சேவிப்பதற்காக உங்களை மறுப்பது பற்றியது.

விசுவாசத்தை

மார்கஸில் 10,1கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் அதிக விலை நெருங்கிய உறவுகளில் உண்மைத்தன்மையை உள்ளடக்கியது என்பதைக் காட்ட இயேசு எவ்வாறு திருமணத்தைப் பயன்படுத்தினார் என்பதை 16 விவரிக்கிறது. அப்பாவி சிறு பிள்ளைகள் எவ்வாறு நல்ல முன்மாதிரிகளை வைப்பார்கள் என்பதை இயேசு தெளிவாக்குகிறார். ஒரு குழந்தையின் எளிய நம்பிக்கையுடன் (நம்பிக்கை) கடவுளின் ராஜ்யத்தைப் பெறுபவர்கள் மட்டுமே கடவுளின் ராஜ்யத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதை உண்மையில் அனுபவிக்கிறார்கள்.

பெருந்தன்மை

இயேசு மீண்டும் வழியில் செல்லும்போது, ​​ஒரு மனிதன் ஓடிவந்து, தன்னை முன்னால் முழங்காலில் எறிந்துவிட்டு, "நல்ல எஜமானரே, நித்திய ஜீவனைப் பெற நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?" என்று கேட்டார். நீங்கள் என்னை ஏன் நல்லவர் என்று அழைக்கிறீர்கள்? . "கடவுள் மட்டுமே நல்லவர், வேறு யாரும் இல்லை. கட்டளைகளை நீங்கள் அறிவீர்கள்: நீங்கள் கொலை செய்யக்கூடாது, விபச்சாரம் செய்யக்கூடாது, திருடக்கூடாது, தவறான அறிக்கைகளை வெளியிடக்கூடாது, சொந்தமாக யாரையும் பறிக்கக்கூடாது, உங்கள் தந்தையையும் தாயையும் மதிக்க வேண்டும்! எஜமானரே, அந்த மனிதன், “இந்த கட்டளைகளையெல்லாம் என் இளமை பருவத்திலிருந்தே வைத்திருக்கிறேன். இயேசு அவரை அன்போடு பார்த்தார். அவர் அவரிடம்: ஒரு விஷயம் இன்னும் காணவில்லை: போய், உங்களிடம் உள்ள அனைத்தையும் விற்று, வருமானத்தை ஏழைகளுக்குக் கொடுங்கள், உங்களுக்கு சொர்க்கத்தில் புதையல் இருக்கும். பின்னர் வந்து என்னைப் பின்தொடருங்கள்! இதைக் கேட்டு அந்த மனிதன் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளானான், ஏனென்றால் அவனுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டம் இருந்தது.

இயேசு தம்முடைய சீஷர்களை ஒவ்வொருவராகப் பார்த்துக் கூறினார்: அதிகம் உள்ளவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது எவ்வளவு கடினம்! அவருடைய வார்த்தைகளைக் கேட்டு சீடர்கள் திகைத்தனர்; ஆனால் இயேசு மீண்டும் கூறினார்: குழந்தைகளே, கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் நுழைவது எவ்வளவு கடினம்! ஒரு பணக்காரன் கடவுளின் ராஜ்யத்தில் நுழைவதை விட ஒட்டகம் ஊசியின் கண் வழியாக செல்லும் வாய்ப்பு அதிகம். அவர்கள் மேலும் பயந்தார்கள். அப்படியானால் யாரைக் காப்பாற்ற முடியும் என்று ஒருவரையொருவர் கேட்டுக்கொண்டார்கள். இயேசு அவளைப் பார்த்து: இது மனிதர்களால் சாத்தியமற்றது, ஆனால் கடவுளால் முடியாது; கடவுளுக்கு எதுவும் சாத்தியம். அப்பொழுது பேதுரு இயேசுவை நோக்கி: நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு உம்மைப் பின்பற்றினோம் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். இயேசு பதிலளித்தார்: நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்: என்னுக்காகவும், நற்செய்திக்காகவும் வீட்டையோ, சகோதர சகோதரிகளையோ, அம்மாவையோ, தந்தையையோ, பிள்ளைகளையோ, வயல்களையோ விட்டுச் செல்பவன் எல்லாவற்றையும் நூறு மடங்கு திரும்பப் பெறுகிறான்: இப்போது, ​​இந்த நேரத்தில், வீடுகள், சகோதரர்கள், சகோதரிகள், தாய்மார்கள், குழந்தைகள் மற்றும் வயல்வெளிகள் - துன்புறுத்தப்பட்டாலும் - வரவிருக்கும் உலகில் நித்திய வாழ்க்கை. ஆனால் இப்போது முதலாவதாக இருக்கும் பலர் கடைசியாக இருப்பார்கள், கடைசியாக இருப்பவர்கள் முதன்மையானவர்களாக இருப்பார்கள் "(மார்க் 10,17-31 புதிய ஜெனிவா மொழிபெயர்ப்பு).

கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் விலை என்ன என்பதை இயேசு இங்கே தெளிவாகக் காட்டுகிறார். இயேசுவிடம் திரும்பிய பணக்காரர் எல்லாவற்றையும் சொந்தமாக வைத்திருந்தார், ஆனால் உண்மையில் முக்கியமானது: நித்திய வாழ்க்கை (கடவுளின் ராஜ்யத்தில் வாழ்க்கை). இந்த உயிரைப் பாதுகாக்க விரும்பினாலும், அதை சொந்தமாக்க அதிக விலை கொடுக்க அவர் தயாராக இல்லை. கையில் இருப்பதை விடத் தயாராக இல்லாத குரங்கின் பொறியில் இருந்து கையை வெளியே இழுக்க முடியாமல் தவிக்கும் குரங்கின் கதை நன்கு அறியப்பட்டதைப் போலவே இங்கேயும் நடக்கிறது; எனவே செல்வந்தன் கூட பொருள் செல்வத்தின் மீதான தனது நிலைப்பாட்டிலிருந்து விலகத் தயாராக இல்லை.

அவர் தெளிவாக அன்பானவர் மற்றும் ஆர்வமுள்ளவராக இருந்தாலும்; மற்றும் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி தார்மீக ரீதியாக நேர்மையானவர், பணக்காரர் இயேசுவைப் பின்தொடர்ந்தால் (அவரது சூழ்நிலையைப் பொறுத்து) அவருக்கு என்ன அர்த்தம் என்பதை எதிர்கொள்ளத் தவறிவிடுகிறார் (இது நித்திய ஜீவன்). அதனால் அந்த பணக்காரன் சோகமாக இயேசுவை விட்டு வெளியேறுகிறான், இனி அவனிடம் இருந்து கேட்க மாட்டோம். குறைந்தபட்சம் அப்போதைக்கு அவர் தனது விருப்பத்தை செய்தார்.

இயேசு அந்த மனிதனின் நிலைமையை மதிப்பிட்டு, ஒரு செல்வந்தர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது மிகவும் கடினம் என்று சீஷர்களிடம் கூறுகிறார். உண்மையில், கடவுளின் உதவி இல்லாமல் அது முற்றிலும் சாத்தியமற்றது! அதை குறிப்பாக தெளிவுபடுத்துவதற்காக, இயேசு வேடிக்கையான ஒரு பழமொழியைப் பயன்படுத்துகிறார் - ஒரு ஒட்டகம் ஊசியின் கண் வழியாகச் செல்ல வாய்ப்பு அதிகம்!

ஏழைகளுக்குப் பணத்தைக் கொடுப்பது மற்றும் கடவுளுடைய ராஜ்யத்திற்காக நாம் செய்யும் பிற தியாகங்கள் நமக்காக (புதையலை உருவாக்கும்) பலனளிக்கும் என்றும் இயேசு கற்பிக்கிறார் - ஆனால் பரலோகத்தில் மட்டுமே, பூமியில் இல்லை. எவ்வளவு கொடுக்கிறோமோ, அவ்வளவு அதிகமாகப் பெறுவோம். இருப்பினும், ஆரோக்கியம் மற்றும் செல்வத்தின் நற்செய்தியைப் பிரசங்கிக்கும் சில குழுக்களால் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளபடி, கடவுளுடைய வேலைக்கு நன்கொடை அளிக்கும் பணத்திற்கு ஈடாக நாம் அதிகம் பெறுவோம் என்று அர்த்தமல்ல.

இயேசு கற்பிப்பது என்னவென்றால், கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் ஆன்மீக வெகுமதிகள் (இப்போது மற்றும் எதிர்காலத்தில்) இயேசுவைப் பின்பற்றுவதற்கு நாம் இப்போது செய்யக்கூடிய எந்த தியாகத்தையும் விட அதிகமாக இருக்கும், பின்வருவனவற்றில் தேவை மற்றும் துன்புறுத்தல் நேரங்களும் அடங்கும்.

இந்த தேவைகளைப் பற்றி பேசும்போது, ​​இயேசு இன்னொரு அறிவிப்பைச் சேர்க்கிறார், அது வரவிருக்கும் துன்பங்களைப் பற்றி விரிவாகக் கூறுகிறது:

"அவர்கள் எருசலேமுக்குச் சென்றுகொண்டிருந்தார்கள்; இயேசு வழி நடத்தினார். சீஷர்கள் கலக்கமடைந்தார்கள், போகிறவர்களும் பயந்தார்கள். அவர் பன்னிருவரையும் ஒருமுறை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு, தனக்கு நடக்கப்போவதை அவர்களுக்குச் சொன்னார்." நாங்கள் இப்போது ஜெருசலேமுக்குப் போகிறோம், என்றார். "அங்கே மனுஷகுமாரன் பிரதான ஆசாரியர்கள் மற்றும் வேதபாரகர்களின் அதிகாரத்தில் ஒப்படைக்கப்படுவார். அவர்கள் அவனுக்கு மரண தண்டனை விதித்து, கடவுளை அறியாத புறஜாதிகளிடம் ஒப்படைப்பார்கள். அவர்கள் அவரை கேலி செய்வார்கள், அவர் மீது எச்சில் துப்புவார்கள், சாட்டையால் அடித்து, இறுதியில் அவரைக் கொன்றுவிடுவார்கள். ஆனால் மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு அவர் மீண்டும் உயிர்த்தெழுவார்" (மார்க் 10,32-34 புதிய ஜெனிவா மொழிபெயர்ப்பு).

இயேசுவின் நடத்தையில் ஏதோ ஒன்று, அவருடைய வார்த்தைகளிலும் சீடர்களை ஆச்சரியப்படுத்துகிறது, அவர்களைப் பின்தொடரும் கூட்டத்தை பயமுறுத்துகிறது. எப்படியாவது ஒரு நெருக்கடி உடனடி என்று அவர்கள் உணர்கிறார்கள், அதுதான். இயேசுவின் வார்த்தைகள் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கான மிக உயர்ந்த விலையை யார் செலுத்துகின்றன என்பதற்கான ஒரு பயமுறுத்தும் நினைவூட்டலாகும் - இயேசு அதை நமக்காகச் செய்கிறார். அதை ஒருபோதும் மறந்து விடக்கூடாது. அவர் எல்லாவற்றிலும் மிகவும் தாராளமானவர், அவருடைய தாராள மனப்பான்மையில் பங்கு பெறுவதற்காக அவரைப் பின்பற்ற நாங்கள் அழைக்கப்படுகிறோம். இயேசுவைப் போல தாராளமாக இருப்பதைத் தடுப்பது என்ன? இது நாம் சிந்தித்துப் பிரார்த்திக்க வேண்டிய ஒன்று.

பணிவு

தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் அதிக விலை என்ற பிரிவில் நாம் மார்க்கிற்கு வருகிறோம் 10,35-45. செபதேயுவின் மகன்களான ஜேம்ஸும் யோவானும் இயேசுவிடம் அவருடைய ராஜ்யத்தில் உயர் பதவியைக் கேட்கச் செல்கிறார்கள். அவர்கள் மிகவும் நெரிசலானவர்கள் மற்றும் சுயநலவாதிகள் என்று நம்புவது கடினம். இருப்பினும், இத்தகைய மனப்பான்மைகள் நமது விழுந்துபோன மனித இயல்பில் ஆழமாகப் பதிந்திருப்பதை நாம் அறிவோம். கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் இவ்வளவு உயர்ந்த பதவிக்கான உண்மையான விலையை இரண்டு சீடர்களும் அறிந்திருந்தால், அவர்கள் இயேசுவிடம் இந்தக் கோரிக்கையைச் செய்யத் துணிந்திருக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் துன்பப்படுவார்கள் என்று இயேசு எச்சரிக்கிறார். இருப்பினும், இது கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் அவர்களுக்கு உயர் பதவியைக் கொண்டுவரும் என்று அர்த்தமல்ல, ஏனென்றால் எல்லோரும் கஷ்டப்பட வேண்டும். உயர் பதவிக்கான விருது கடவுளுக்கு மட்டுமே உரியது.

மற்ற சீடர்கள், சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி ஜேம்ஸ் மற்றும் யோவானைப் போலவே சுயநலவாதிகளாக இருக்கிறார்கள், அவர்கள் தங்கள் கோரிக்கையை எதிர்க்கிறார்கள். அநேகமாக இந்த அதிகார மற்றும் க ti ரவ நிலைகளும் விரும்பின. ஆகையால், தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் முற்றிலும் மாறுபட்ட மதிப்பை இயேசு மீண்டும் பொறுமையாக அவர்களுக்கு விளக்குகிறார், அங்கு தாழ்மையான சேவையில் உண்மையான மகத்துவம் காட்டப்படுகிறது.

இந்த மனத்தாழ்மைக்கு இயேசுவே சிறந்த உதாரணம். ஏசாயா 53 இல் தீர்க்கதரிசனம் கூறப்பட்டபடி, "பலரை மீட்கும் பொருளாக" கடவுளின் துன்பப்படும் ஊழியராகத் தம் உயிரைக் கொடுக்க அவர் வந்தார்.

தொடர்ச்சியான நம்பிக்கை

எங்கள் பாடத்தின் பகுதி மார்க் உடன் முடிவடைகிறது 10,46-52, இது இயேசு தனது சீடர்களுடன் எரிகோவிலிருந்து ஜெருசலேமுக்குச் செல்வதை விவரிக்கிறது, அங்கு அவர் துன்பப்பட்டு இறந்துவிடுவார். வழியில், அவர்கள் பார்திமேயஸ் என்ற குருடனைச் சந்திக்கிறார்கள், அவர் இரக்கத்திற்காக இயேசுவை அழைக்கிறார். பார்வையற்றவனுக்குப் பார்வையை மீட்டுத் தந்த இயேசு, "உன் நம்பிக்கை உனக்கு உதவியது" என்று கூறினார். பின்னர் பர்திமேயு இயேசுவுடன் இணைந்தார்.

ஒன்று, இது மனித நம்பிக்கையின் ஒரு படிப்பினை, இது அபூரணமானது என்றாலும், அது தொடர்ந்து இருக்கும்போது பயனுள்ளதாக இருக்கும். இறுதியில், இது இயேசுவின் தொடர்ச்சியான, பரிபூரண நம்பிக்கையைப் பற்றியது.

இறுதி கருத்தில்

இந்த கட்டத்தில் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் அதிக விலை மீண்டும் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்: பிரார்த்தனை சார்ந்திருத்தல், சுய மறுப்பு, விசுவாசம், தாராளம், பணிவு, தொடர்ச்சியான நம்பிக்கை. இந்த குணங்களை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு கடைப்பிடிக்கும்போது நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அனுபவிக்கிறோம். அது கொஞ்சம் பயமாக இருக்கிறதா? ஆம், இவை இயேசுவின் குணங்கள் என்பதை நாம் உணரும் வரை - பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலம் அவரை நம்புபவர்களுடனும், அவரை நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றுபவர்களுடனும் அவர் பகிர்ந்து கொள்ளும் குணங்கள்.

இயேசுவின் ராஜ்யத்தில் வாழ்க்கையில் நாம் பங்குகொள்வது ஒருபோதும் சரியானதல்ல, ஆனால் நாம் இயேசுவைப் பின்பற்றும்போது அது நமக்கு "மாற்றம்" செய்கிறது. இதுதான் கிறிஸ்தவ சீஷத்துவத்தின் பாதை. கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் ஒரு இடத்தைப் பெறுவது பற்றி அல்ல - இயேசுவில் நமக்கு அந்த இடம் இருக்கிறது. இது கடவுளின் தயவைப் பெறுவது அல்ல - இயேசுவுக்கு நன்றி, கடவுளின் தயவைப் பெற்றுள்ளோம். முக்கியமானது என்னவென்றால், இயேசுவின் அன்பிலும் வாழ்விலும் நாம் பங்கு கொள்கிறோம். இந்த குணங்கள் அனைத்தையும் அவர் பரிபூரணமாகவும், ஏராளமாகவும் கொண்டிருக்கிறார், அவற்றை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ள தயாராக இருக்கிறார், பரிசுத்த ஆவியின் ஊழியத்தின் மூலம் அவர் அதைச் செய்கிறார். அன்பான நண்பர்களே, இயேசுவைப் பின்பற்றுபவர்களே, உங்கள் இதயங்களையும் உங்கள் முழு வாழ்க்கையையும் இயேசுவுக்குத் திறக்கவும். அவரைப் பின்பற்றி அவரிடமிருந்து பெறுங்கள்! அவருடைய ராஜ்யத்தின் முழுமையில் வாருங்கள்.

டெட் ஜான்ஸ்டன் எழுதியுள்ளார்