கடவுளின் கோபம்

647 கடவுளின் கோபம்பைபிளில் இது எழுதப்பட்டுள்ளது: "கடவுள் அன்பே" (1. ஜோஹான்னெஸ் 4,8) மக்களுக்குச் சேவை செய்து, அன்பு செலுத்தி, நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் மனம் உறுதி கொண்டார். ஆனால் பைபிள் கடவுளின் கோபத்தையும் சுட்டிக்காட்டுகிறது. ஆனால் தூய அன்பான ஒருவருக்கும் கோபத்திற்கும் எப்படி சம்பந்தம் இருக்கும்?

அன்பும் கோபமும் ஒன்றுக்கொன்று மாறாதவை. எனவே, அன்பு, நல்லது செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை, புண்படுத்தும் மற்றும் அழிவுகரமான எதற்கும் கோபம் அல்லது எதிர்ப்பு ஆகியவை அடங்கும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கலாம். கடவுளின் அன்பு நிலையானது, எனவே கடவுள் தனது அன்பை எதிர்க்கும் எதையும் எதிர்க்கிறார். அவருடைய காதலுக்கு எந்த எதிர்ப்பும் பாவம். கடவுள் பாவத்திற்கு எதிரானவர் - அவர் அதை எதிர்த்துப் போராடுகிறார், இறுதியில் அதை அகற்றுவார். கடவுள் மக்களை நேசிக்கிறார், ஆனால் அவர் பாவத்தை விரும்புவதில்லை. இருப்பினும், "அதிருப்தி" அதை வைக்க மிகவும் லேசானது. கடவுள் பாவத்தை வெறுக்கிறார், ஏனென்றால் அது அவருடைய அன்பின் விரோதத்தின் வெளிப்பாடாகும். பைபிளின் படி கடவுளின் கோபம் என்றால் என்ன என்பதை இது தெளிவாக்குகிறது.

பாவிகள் உட்பட எல்லா மக்களையும் கடவுள் நேசிக்கிறார்: "அவர்கள் அனைவரும் பாவிகளாக இருக்கிறார்கள், அவர்கள் கடவுளுக்கு முன்பாக இருக்க வேண்டிய மகிமை இல்லாதவர்கள், கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலம் ஏற்பட்ட மீட்பின் மூலம் அவருடைய கிருபையால் தகுதியின்றி நீதிமான்கள்" (ரோமர்கள் 3,23-24) நாம் பாவிகளாக இருந்தபோதும், கடவுள் தம்முடைய குமாரனை நமக்காக இறக்கும்படி அனுப்பினார், நம்முடைய பாவங்களிலிருந்து நம்மை விடுவிக்க (ரோமர்களிடமிருந்து) 5,8) கடவுள் மக்களை நேசிக்கிறார், ஆனால் அவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் பாவத்தை வெறுக்கிறார் என்று முடிவு செய்கிறோம். கடவுள் தனது படைப்பு மற்றும் அவரது உயிரினங்களுக்கு எதிரான அனைத்தையும் தவிர்க்க முடியாதவராக இல்லாவிட்டால், அவருடனும் அவரது உயிரினங்களுடனும் உண்மையான உறவை அவர் எதிர்க்கவில்லை என்றால், அவர் நிபந்தனையற்ற, விரிவான அன்பாக இருக்க மாட்டார். நமக்கு எதிராக நிற்கும் எதற்கும் எதிராக அவர் இல்லையென்றால் கடவுள் நமக்கு ஆதரவாக இருக்க மாட்டார்.

கடவுள் மக்கள் மீது கோபமாக இருப்பதாக சில சாஸ்திரங்கள் காட்டுகின்றன. ஆனால் கடவுள் ஒருபோதும் மக்களுக்கு வலியை ஏற்படுத்த விரும்பவில்லை, ஆனால் அவர்களின் பாவமான வாழ்க்கை அவர்களுக்கும் அவர்களைச் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கும் எவ்வாறு தீங்கு விளைவிக்கிறது என்பதைப் பார்க்க விரும்புகிறார். பாவம் ஏற்படுத்தும் வலியைத் தவிர்ப்பதற்கு பாவிகள் மாற வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார்.

கடவுளின் பரிசுத்தமும் அன்பும் மனித பாவத்தால் தாக்கப்படும்போது கடவுளின் கோபம் காட்டுகிறது. கடவுளைப் பிரிந்து வாழ்பவர்கள் அவருடைய பாதைக்கு விரோதமானவர்கள். இத்தகைய தொலைதூர மற்றும் விரோதமான மக்கள் கடவுளுக்கு எதிரிகளாக செயல்படுகிறார்கள். கடவுள் இருக்கும் மற்றும் அவர் எதற்காக நிற்கிறார், நல்ல மற்றும் தூய்மையான அனைத்தையும் மனிதன் அச்சுறுத்துவதால், கடவுள் பாவத்தின் வழியையும் நடைமுறைகளையும் உறுதியாக எதிர்க்கிறார். அனைத்து வகையான பாவங்களுக்கும் அவரது புனிதமான மற்றும் அன்பான எதிர்ப்பு "கடவுளின் கோபம்" என்று அழைக்கப்படுகிறது. கடவுள் பாவமற்றவர் - அவர் தனக்குள்ளும் தனக்குள்ளும் முற்றிலும் புனிதமானவர். மனிதனின் பாவத்தை எதிர்க்கவில்லை என்றால், அவன் நல்லவனாக இருக்க மாட்டான். அவர் பாவத்தின் மீது கோபமாக இல்லாவிட்டால், அவர் பாவத்தை நியாயந்தீர்க்கவில்லை என்றால், பாவம் முற்றிலும் தீயதல்ல என்ற தீய செயலை கடவுள் அனுமதிப்பார். அது ஒரு பொய்யாகும், ஏனென்றால் பாவம் முற்றிலும் தீயது. ஆனால் கடவுள் பொய் சொல்ல முடியாது, தனக்கென உண்மையாகவே இருக்கிறார், ஏனெனில் அது பரிசுத்தமானதும் அன்பானதுமான அவருடைய உள்ளத்திற்கு ஒத்திருக்கிறது. கடவுள் பாவத்திற்கு எதிராக நிலையான பகையை வைப்பதன் மூலம் அதை எதிர்க்கிறார், ஏனென்றால் அவர் தீமையால் ஏற்படும் அனைத்து துன்பங்களையும் உலகத்திலிருந்து அகற்றுவார்.

பகையின் முடிவு

இருப்பினும், கடவுள் தனக்கும் மனிதகுலத்தின் பாவத்திற்கும் இடையிலான பகைமையை முடிவுக்குக் கொண்டுவர தேவையான நடவடிக்கைகளை ஏற்கனவே எடுத்துள்ளார். இந்த நடவடிக்கைகள் அவரது அன்பிலிருந்து பாய்கின்றன, இது அவரது இருப்பின் சாராம்சமாகும்: "அன்பு இல்லாதவர் கடவுளை அறியவில்லை; ஏனென்றால் கடவுள் அன்பே »(1. ஜோஹான்னெஸ் 4,8) அன்பின் காரணமாக, கடவுள் தனது உயிரினங்களை தனக்கு ஆதரவாகவோ அல்லது எதிராகவோ தேர்வு செய்ய அனுமதிக்கிறார். அவர் அவர்களை வெறுக்க அனுமதிக்கிறார், இருப்பினும் அவர் அத்தகைய முடிவை எதிர்க்கிறார், ஏனெனில் அது அவர் நேசிக்கும் மக்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். உண்மையில், அவள் "இல்லை" என்பதற்கு அவன் "இல்லை" என்று கூறுகிறான். நம்முடைய "இல்லை" என்பதற்கு "இல்லை" என்று சொல்வதன் மூலம், அவர் இயேசு கிறிஸ்துவில் நமக்கு "ஆம்" என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறார். “தேவன் தம்முடைய ஒரேபேறான குமாரன் மூலமாக நாம் வாழவேண்டும் என்பதற்காக அவரை இவ்வுலகிற்கு அனுப்பினார் என்ற தேவ அன்பு நமக்குள் தோன்றியது. அன்பு என்பது இதுதான்: நாம் கடவுளை நேசித்தோம் என்பதல்ல, அவர் நம்மை நேசித்தார், நம்முடைய பாவங்களுக்குப் பரிகாரம் செய்யத் தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினார் »(1. ஜோஹான்னெஸ் 4,9-10).
நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதற்கும் அழிக்கப்படுவதற்கும் கடவுள் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்துள்ளார். இயேசு நமக்காக, நமக்காக மரித்தார். அவருடைய மரணம் நமது மன்னிப்புக்கு அவசியமானது என்பது நமது பாவம் மற்றும் குற்றத்தின் தீவிரத்தை காட்டுகிறது, மேலும் பாவம் நம்மீது ஏற்படுத்தும் விளைவுகளை காட்டுகிறது. மரணத்தை உண்டாக்கும் பாவத்தை கடவுள் வெறுக்கிறார்.

இயேசு கிறிஸ்துவில் கடவுளின் மன்னிப்பை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது, ​​நாம் கடவுளுக்கு எதிராக பாவமுள்ள உயிரினங்களாக இருந்தோம் என்று ஒப்புக்கொள்கிறோம். கிறிஸ்துவை நம் இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வது என்றால் என்ன என்பதை நாம் காண்கிறோம். பாவிகளாகிய நாங்கள் கடவுளிடமிருந்து அந்நியப்பட்டோம், சமரசம் தேவை என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். கிறிஸ்து மற்றும் அவருடைய மீட்புப் பணியின் மூலம் நாம் சமரசத்தையும், நமது மனித இயல்பில் ஒரு அடிப்படை மாற்றத்தையும், கடவுளில் நித்திய வாழ்வையும் இலவச பரிசாகப் பெற்றுள்ளோம் என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறோம். நாம் கடவுளிடம் "இல்லை" என்று மனந்திரும்பி, இயேசு கிறிஸ்துவில் நமக்கு அவர் "ஆம்" செய்ததற்காக அவருக்கு நன்றி கூறுகிறோம். எபேசியர்களில் 2,1-10 கடவுளின் கிருபையின் மூலம் இரட்சிப்பைப் பெறுபவருக்கு கடவுளின் கோபத்தின் கீழ் மனிதன் செல்லும் பாதையை பவுல் விவரிக்கிறார்.

கடவுளின் நோக்கம் ஆரம்பத்திலிருந்தே, இயேசுவில் கடவுளின் வேலையின் மூலம் உலகத்தின் பாவங்களை மன்னிப்பதன் மூலம் மக்கள் மீதான தனது அன்பைக் காட்டுவதாகும் (எபேசியர்களில் இருந்து 1,3-8வது). கடவுளுடனான உறவில் உள்ள மக்களின் நிலைமை வெளிப்படுகிறது. கடவுளுக்கு என்ன "கோபம்" இருந்தாலும், உலகம் படைக்கப்படுவதற்கு முன்பே மக்களை மீட்கவும் திட்டமிட்டார் "ஆனால் ஒரு குற்றமற்ற மற்றும் மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியாக கிறிஸ்துவின் விலைமதிப்பற்ற இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்டார். உலகத்தின் அஸ்திவாரம் போடப்படுவதற்கு முன்பே அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தாலும், உங்கள் நிமித்தம் அவர் காலத்தின் முடிவில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறார் »(1. பீட்டர் 1,19-20) இந்த நல்லிணக்கம் மனித விருப்பங்களினாலோ அல்லது முயற்சிகளினாலோ ஏற்படவில்லை, மாறாக இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக செய்யும் நபர் மற்றும் மீட்புப் பணியின் மூலம் மட்டுமே ஏற்படுகிறது. இந்த மீட்பின் வேலை பாவத்திற்கு எதிராகவும், தனிநபர்களாகிய நமக்கும் "அன்பான கோபமாக" நிறைவேற்றப்பட்டது. "கிறிஸ்துவில்" இருப்பவர்கள் இனி கோபத்திற்கு ஆளாக மாட்டார்கள், ஆனால் கடவுளுடன் சமாதானமாக வாழ்கிறார்கள்.

கிறிஸ்துவில் மனிதர்களாகிய நாம் கடவுளின் கோபத்திலிருந்து காப்பாற்றப்படுகிறோம். அவருடைய இரட்சிப்பின் வேலையாலும், உள்ளே இருக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவராலும் நாம் ஆழமாக மாறுகிறோம். கடவுள் நம்மைத் தம்முடன் சமரசம் செய்து கொண்டார் (இருந்து 2. கொரிந்தியர்கள் 5,18); நம்மைத் தண்டிக்க அவருக்கு விருப்பமில்லை, ஏனென்றால் நம்முடைய தண்டனையை இயேசு ஏற்றுக்கொண்டார். நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம் மற்றும் அவருடன் உண்மையான உறவில் அவரது மன்னிப்பு மற்றும் புதிய வாழ்க்கையைப் பெறுகிறோம், கடவுளிடம் திரும்புகிறோம், மனித வாழ்க்கையில் ஒரு சிலையாக இருக்கும் அனைத்தையும் விட்டு விலகுகிறோம். "உலகத்தையோ உலகத்தில் உள்ளதையோ நேசிக்காதீர்கள். ஒருவன் உலகத்தை நேசித்தால் அவனிடத்தில் தந்தையின் அன்பு இருக்காது. மாம்சத்தின் இச்சையும், கண்களின் இச்சையும், அகங்கார வாழ்வுமாகிய உலகத்தில் உள்ள அனைத்தும் பிதாவிடமிருந்து அல்ல, உலகத்திலிருந்து வந்தவை. மேலும் உலகம் அதன் இச்சையுடன் கடந்து செல்கிறது; ஆனால் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் என்றென்றும் நிலைத்திருப்பான் »(1. ஜோஹான்னெஸ் 2,15-17). நமது இரட்சிப்பு என்பது கிறிஸ்துவில் கடவுளின் இரட்சிப்பாகும் - "எதிர்கால கோபத்திலிருந்து நம்மைக் காப்பாற்றுபவர்" (1. தெஸ் 1,10).

ஆதாமின் இயல்பினால் மனிதன் கடவுளுக்கு எதிரியாகிவிட்டான், மேலும் கடவுளின் இந்த விரோதமும் அவநம்பிக்கையும் புனிதமான மற்றும் அன்பான கடவுளிடமிருந்து தேவையான எதிர் நடவடிக்கையை உருவாக்குகிறது - அவருடைய கோபம். தொடக்கத்திலிருந்தே, கடவுள் தனது அன்பின் காரணமாக, கிறிஸ்துவின் மீட்புப் பணியின் மூலம் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கோபத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவர விரும்பினார். அவருடைய மகனின் மரணத்திலும் வாழ்விலும் அவருடைய சொந்த மீட்புப் பணியின் மூலம் கடவுளின் அன்பின் மூலம் நாம் அவருடன் ஒப்புரவாகியுள்ளோம். “இப்பொழுது நாம் அவருடைய இரத்தத்தினாலே நீதிமான்களாயிருக்கிறபடியால், அவருடைய கோபத்திலிருந்து நாம் எவ்வளவு அதிகமாக இரட்சிக்கப்படுவோம். ஏனென்றால், நாம் சத்துருக்களாக இருந்தபோது அவருடைய குமாரனின் மரணத்தினாலே தேவனோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டிருப்போமானால், இப்போது நாம் சமரசம் ஆனபின், அவருடைய ஜீவனாலே நாம் இரட்சிக்கப்படுவது எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கும்” (ரோமர்கள் 5,9-10).

மனிதகுலத்திற்கு எதிரான நீதியான கோபம் எழுவதற்கு முன்பே அதை அகற்ற கடவுள் திட்டமிட்டார். கடவுளின் கோபத்தை மனித கோபத்துடன் ஒப்பிட முடியாது. கடவுளை எதிர்க்கும் மக்களுக்கு இந்த வகையான தற்காலிக மற்றும் ஏற்கனவே தீர்க்கப்பட்ட எதிர்ப்பைக் குறிக்க மனித மொழியில் வார்த்தை இல்லை. அவர்கள் தண்டனைக்கு தகுதியானவர்கள், ஆனால் கடவுளின் விருப்பம் அவர்களை தண்டிப்பதல்ல, ஆனால் அவர்களின் பாவம் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தும் வலியிலிருந்து அவர்களை விடுவிப்பதாகும்.

கோபம் என்ற வார்த்தை கடவுள் பாவத்தை எவ்வளவு வெறுக்கிறார் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவும். கோபம் என்ற வார்த்தையைப் பற்றிய நமது புரிதலில், கடவுளின் கோபம் எப்போதும் பாவத்திற்கு எதிராக இருக்கும் என்ற உண்மையை உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும், அவர் அனைவரையும் நேசிப்பதால் மக்களுக்கு எதிராக இல்லை. மக்கள் மீதான கோபம் முடிவுக்கு வர கடவுள் ஏற்கனவே செயல்பட்டார். பாவத்தின் விளைவுகள் அழிக்கப்படும்போது பாவத்திற்கு எதிரான அவரது கோபம் முடிவடைகிறது. "அழிக்கப்படும் கடைசி எதிரி மரணம்" (1. கொரிந்தியர் 15,26).

பாவம் வெல்லப்பட்டு அழிக்கப்படும்போது அவருடைய கோபம் நிற்கும் கடவுளுக்கு நன்றி கூறுகிறோம். அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் பாவத்தை ஒருமுறை ஜெயங்கொண்டதால், அவர் நம்முடன் சமாதானம் என்ற வாக்குறுதியில் நமக்கு உறுதி இருக்கிறது. தேவன் தம்முடைய குமாரனின் மீட்புப் பணியின் மூலம் நம்மைத் தம்முடன் சமரசப்படுத்தி, அதன் மூலம் அவருடைய கோபத்தைத் தணித்தார். எனவே கடவுளின் கோபம் அவருடைய அன்பின் மீது செலுத்தப்படவில்லை. மாறாக, அவனுடைய கோபம் அவனுடைய காதலுக்குச் சேவை செய்கிறது. அவரது கோபம் அனைவருக்கும் அன்பான நோக்கங்களை அடைவதற்கான வழிமுறையாகும்.

மனித கோபம் எப்போதாவது, அன்பான நோக்கங்களை அலட்சியமாக நிறைவேற்றுவதால், மனித கோபத்தின் மனித புரிதலையும் அனுபவத்தையும் கடவுளுக்கு மாற்ற முடியாது. நாம் இதைச் செய்யும்போது, ​​நாம் உருவ வழிபாடு செய்கிறோம், கடவுளை ஒரு மனிதப் படைப்பாகக் கற்பனை செய்கிறோம். ஜேம்ஸ் 1,20 "மனுஷனுடைய கோபம் தேவனுக்கு முன்பாக நியாயமானதைச் செய்யாது" என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது. கடவுளின் கோபம் என்றென்றும் நிலைக்காது, ஆனால் அவரது அசைக்க முடியாத அன்பு இருக்கும்.

முக்கிய வசனங்கள்

இங்கே சில முக்கியமான வேதங்கள் உள்ளன. விழுந்துபோன மக்களிடம் நாம் அனுபவிக்கும் மனித கோபத்திற்கு மாறாக, கடவுளின் அன்புக்கும் அவருடைய தெய்வீக கோபத்திற்கும் இடையே உள்ள ஒப்பீட்டை அவை காட்டுகின்றன:

 • "மனுஷனுடைய கோபம் தேவனுக்கு முன்பாக சரியானதைச் செய்யாது" (யாக்கோபு 1,20).
 • “நீ கோபமாக இருந்தால் பாவம் செய்யாதே; உங்கள் கோபத்தின் மீது சூரியன் மறைய விடாதீர்கள் »(எபேசியர் 4,26).
 • “எனது கடுமையான கோபத்திற்குப் பிறகு நான் செய்யமாட்டேன், எப்பிராயீமை அழிக்க மாட்டேன். ஏனென்றால் நான் கடவுள், ஒரு நபர் அல்ல, உங்கள் நடுவில் பரிசுத்தமானவர். அதனால்தான் நான் கோபத்தில் வந்து அழிக்கவில்லை »(ஹோசியா 11,9).
 • "நான் அவர்களின் விசுவாச துரோகத்தை குணப்படுத்த விரும்புகிறேன்; நான் அவளை நேசிக்க விரும்புகிறேன்; ஏனெனில் என் கோபம் அவர்களை விட்டு நீங்கிவிட்டது »(ஓசியா 14,5).
 • "பாவத்தை மன்னித்து, தம்முடைய பரம்பரையில் எஞ்சியிருப்பவர்களின் குற்றங்களை மன்னிக்கும் உங்களைப் போன்ற கடவுள் எங்கே இருக்கிறார்; அவர் தனது கோபத்தை என்றென்றும் பற்றிக்கொள்ளாதவர், ஏனெனில் அவர் அருளில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்! (மிச்சா 7,18).
 • "நீங்கள் மன்னிக்கும், கருணையுள்ள, இரக்கமுள்ள, பொறுமை மற்றும் மிகுந்த இரக்கமுள்ள கடவுள்" (நெகேமியா 9,17).
 • "கோபத்தின் நொடியில் நான் என் முகத்தை உனக்குக் கொஞ்சம் மறைத்தேன், ஆனாலும் நித்திய கிருபையினால் உன்மேல் இரக்கமாயிருப்பேன் என்று உன் மீட்பராகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார்" (ஏசாயா 54,8).
 • "கர்த்தர் என்றென்றும் நிராகரிக்கவில்லை; ஆனால் அவர் நன்றாக வருந்துகிறார் மற்றும் அவரது பெரிய நன்மையின்படி மீண்டும் பரிதாபப்படுகிறார். ஏனென்றால் அவர் இதயத்திலிருந்து மக்களைத் துன்புறுத்துவதில்லை, துக்கப்படுத்துவதில்லை. ... மக்கள் வாழ்க்கையில் என்ன முணுமுணுக்கிறார்கள், ஒவ்வொருவரும் தங்கள் பாவத்தின் விளைவுகளைப் பற்றி? (புலம்பல்கள் 3,31-33.39).
 • "துன்மார்க்கரின் மரணத்தில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் கூறுகிறார், மாறாக அவன் தன் வழிகளை விட்டுத் திரும்பி உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயா?" (எசேக்கியேல் 18,23).
 • "உங்கள் ஆடைகளை அல்ல, உங்கள் இருதயங்களைக் கிழித்துக்கொண்டு, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடம் திரும்புங்கள்! அவர் கருணையுள்ளவர், இரக்கமுள்ளவர், பொறுமை மற்றும் மிகுந்த இரக்கமுள்ளவர், மேலும் அவர் தண்டனைக்காக விரைவில் வருந்துவார் »(ஜோயல் 2,13).
 • "யோனா கர்த்தரை நோக்கி ஜெபித்து கூறினார்: ஓ, ஆண்டவரே, நான் இன்னும் என் நாட்டில் இருந்தபோது இதைத்தான் நினைத்தேன். அதனால்தான் நான் தர்ஷீசுக்கு ஓடிப்போக விரும்பினேன்; ஏனென்றால், நீங்கள் கருணையும், இரக்கமும், நீடிய பொறுமையும், மிகுந்த இரக்கமும் உள்ளவர் என்றும், தீமையை விட்டு உங்களை மனந்திரும்பச் செய்வீர் என்றும் நான் அறிந்திருந்தேன்" (யோனா 4,2).
 • "வாக்குறுதியை சிலர் தாமதமாகக் கருதுவதால் ஆண்டவர் தாமதிப்பதில்லை; ஆனால் அவர் உங்களிடம் பொறுமையாக இருக்கிறார், யாரும் இழக்கப்படுவதை விரும்பவில்லை, ஆனால் எல்லோரும் மனந்திரும்ப வேண்டும் »(2. பீட்டர் 3,9).
 • "காதலில் பயம் இல்லை, ஆனால் பரிபூரண அன்பு பயத்தை விரட்டுகிறது. பயம் தண்டனையை எதிர்பார்க்கிறது; ஆனால் அஞ்சுபவர் அன்பில் பரிபூரணமானவர் அல்ல" (1. ஜோஹான்னெஸ் 4,17 கடைசி பகுதி-18).

"கடவுள் உலகத்தை மிகவும் நேசித்தார், அவர் தம்முடைய ஒரே பேறான குமாரனைக் கொடுத்தார், அவரை விசுவாசிக்கிற அனைவரும் இழக்கப்படாமல் நித்திய ஜீவனைப் பெறுவார்கள்." ஏனென்றால், உலகத்தை நியாயந்தீர்க்க தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்திற்கு அனுப்பவில்லை, ஆனால் அவர் மூலமாக உலகம் இரட்சிக்கப்பட வேண்டும்” (ஜான் 3,16-17), கடவுள் பாவத்தின் மீது "கோபமாக" இருக்கிறார் என்பதை இந்தச் செயலிலிருந்து நாம் துல்லியமாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் பாவத்தை அழிப்பதன் மூலம், கடவுள் பாவமுள்ள மக்களைக் கண்டனம் செய்யவில்லை, ஆனால் அவர்களுக்கு நல்லிணக்கத்தையும் நித்திய ஜீவனையும் வழங்குவதற்காக அவர்களை பாவத்திலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் காப்பாற்றுகிறார். கடவுளின் "கோபம்" "உலகைக் கண்டனம் செய்வதை" நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கவில்லை, ஆனால் பாவத்தின் சக்தியை அதன் அனைத்து வடிவங்களிலும் அழிப்பதற்காக மக்கள் தங்கள் இரட்சிப்பைக் கண்டறிந்து, கடவுளுடனான அன்பின் நித்திய மற்றும் உயிருள்ள உறவை அனுபவிக்க முடியும்.

பால் க்ரோல் மூலம்