எங்கள் செயல்களை யார் தீர்மானிக்கிறார்கள்?

நம் வாழ்வில் நம்மால் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய கருத்தை எங்களில் பெரும்பாலானவர்கள் நேசிக்கிறோம். யாராவது எங்கள் வீடுகளையோ, குடும்பங்களையோ அல்லது நிதியங்களையோ பற்றி வேறு யாராவது சொல்ல விரும்புவதில்லை, ஆனால் விஷயங்களை தவறாகச் செய்தால் யாராவது குற்றம் சாட்டுவது நல்லது. ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் கட்டுப்பாட்டை இழக்கும் எண்ணத்தில், நாம் சங்கடமாகவும் ஆர்வமாகவும் உணர்கிறோம்.

சில பைபிள் மொழிபெயர்ப்புகளிலும் சில புத்தகங்களிலும் நாம் வாசிக்கும்போது, ​​பரிசுத்த ஆவியானவரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்போம், பிறகு நாம் சங்கடமாக உணர்கிறோம். கடவுளே, மிகுந்த வேதனையுடன், படைப்பின் படைப்புகளில் ஒவ்வொன்றையும் கட்டுப்படுத்துகிறது என்பதை நான் அறிவேன். எல்லாவற்றையும் அவர் விரும்புகிறவற்றுடன் செய்ய வல்லவர். ஆனால் அவர் என்னை "கட்டுப்படுத்துகிறார்"?

அவர் அப்படி செய்தால், அது எவ்வாறு வேலை செய்கிறது? என் கருத்தை இதுபோன்ற ஏதோவொன்றைச் சொல்கிறது: நான் இயேசுவை என் இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு, கடவுளுக்கு என் வாழ்வை அளித்தபின், பரிசுத்த ஆவியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கிறேன், இனிமேலும் பாவம் செய்யாதே. ஆனால் நான் இன்னும் பாவம் என்பதால், நான் அவரது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்க முடியாது. நான் அவரது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இல்லை என்றால், நான் ஒரு அணுகுமுறை பிரச்சனை வேண்டும். ஆனால் என் வாழ்க்கையின் கட்டுப்பாட்டை விட்டுக்கொடுக்க விரும்பவில்லை. எனவே நான் ஒரு அணுகுமுறை பிரச்சனை. பவுல் ரோமர்களால் விவரிக்கப்பட்ட தீய வட்டம் மிகவும் ஒத்திருக்கிறது.
 
ஒரு சில (ஆங்கிலம்) மொழிபெயர்ப்புகள் கட்டுப்பாடு என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்துகின்றன. மற்றவர்கள் வழிகாட்டப்பட்ட சுற்றுப்பயணத்தை அல்லது மனதை மாற்றுவதை ஒத்த சொற்றொடர்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். பல ஆசிரியர்கள் கட்டுப்பாட்டின் அடிப்படையில் பரிசுத்த ஆவியானவரைப் பற்றி பேசுகிறார்கள். நான் மொழிபெயர்ப்பு சமத்துவமின்மையின் ரசிகன் அல்ல என்பதால், இதன் அடிப்பகுதியை அடைய விரும்பினேன். எனது ஆராய்ச்சி உதவியாளரிடம் கேட்டேன் (என் கணவர்) எனக்கான கிரேக்க சொற்களைப் பார்க்க. ரோமர் 8, 5 முதல் 9 வசனங்களில், கட்டுப்பாட்டுக்கான கிரேக்க சொல் கூட பயன்படுத்தப்படவில்லை! கிரேக்க சொற்கள் "கட்டா சர்கா" ("இறைச்சிக்குப் பிறகு") மற்றும் கட்டா நியூமா ("மனதிற்குப் பிறகு") மற்றும் கட்டுப்பாட்டு செயல்பாடு இல்லை. மாறாக, அவர்கள் இரண்டு குழுக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்கள், மாம்சத்தில் கவனம் செலுத்துபவர்கள் மற்றும் கடவுளிடம் சரணடையாதவர்கள், ஆவியின் மீது கவனம் செலுத்துபவர்கள், கடவுளைப் பிரியப்படுத்தவும் கீழ்ப்படியவும் முயற்சி செய்கிறார்கள். நான் சந்தேகித்த மற்ற வசனங்களில் உள்ள கிரேக்க சொற்களும் "கட்டுப்படுத்துவது" என்று அர்த்தமல்ல.

பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை கட்டுப்படுத்தவில்லை; அவர் வன்முறையைப் பயன்படுத்துவதில்லை. நாம் அவரிடம் சரணடைந்தால் மெதுவாக நம்மை வழிநடத்துகிறார். பரிசுத்த ஆவி ஒரு அமைதியான, மென்மையான குரலில் பேசுகிறது. அவரைப் பிரதிபலிக்க இது எங்களுக்கு உகந்தது.
 
கடவுளின் ஆவி நம்மில் வாழும்போது நாம் ஆவியிலிருக்கிறோம் (ரோமர் 8,9). இதன் பொருள் என்னவென்றால், நாம் ஆவியின்படி வாழ்கிறோம், அதனுடன் நடப்போம், கடவுளுடைய காரியங்களைக் கவனித்துக்கொள்கிறோம், நம் வாழ்வில் அவருடைய சித்தத்திற்கு சரணடைகிறோம், அவனால் வழிநடத்தப்படுகிறோம்.

ஆதாமும் ஏவாளும் நாம் வாழ்க்கையைத் தேர்வு செய்யலாம், அல்லது மரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். கடவுள் நம்மை கட்டுப்படுத்த விரும்பவில்லை. இயந்திரங்களை அல்லது ரோபோக்களை அவர் விரும்பவில்லை. கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் வாழ்க்கையைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார், அவருடைய ஆவி நமக்கு வாழ்க்கையில் வழிகாட்டும். இது நிச்சயமாக நல்லது, ஏனெனில் நாம் எல்லாவற்றையும் பாவத்தையும் கெடுத்துவிட்டால், நாம் கடவுளை குற்றம்சாட்ட முடியாது. எங்களுக்குத் தெரிந்திருந்தால், எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, ஆனால் நாங்கள் குற்றம் சொல்லலாம்.

தமி த்காச் மூலம்


PDFஎங்கள் செயல்களை யார் தீர்மானிக்கிறார்கள்?