சுதந்திரம் என்றால் என்ன?

என்ன சுதந்திரம்சமீபத்தில் நாங்கள் எங்கள் மகளையும் அவருடைய குடும்பத்தையும் சந்தித்தோம். நான் ஒரு கட்டுரை சொற்றொடரைப் படிக்கும்போது நிகழ்வுகள் இடம்பெறும் போது அவற்றை (Factum 4 / 09 / 49) "சுதந்திர இல்லை கட்டுப்பாடுகளை வெறும் இல்லாத, ஆனால் அண்டை அன்பு இல்லாமல் செய்ய திறன் உள்ளது". சுதந்திரம் தடைகளை இல்லாததை விட அதிகமாக உள்ளது!

ஏற்கனவே சுதந்திரம் பற்றிய சில சொற்பொழிவுகளை நாங்கள் கேட்டிருக்கிறேன், அல்லது ஏற்கனவே இந்த தலைப்பை நானே படித்திருக்கிறேன். எனக்கு இந்த அறிக்கையைப் பற்றிய சிறப்பு விஷயம், சுதந்திரம் என்பது மறுப்புடன் தொடர்புடையது. நாம் பொதுவாக சுதந்திரத்தை கற்பனை செய்வது போலவே, அது மறுப்புடன் ஒன்றும் செய்யவில்லை. மாறாக, பாண்டேஜ் மறுசீரமைப்புடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. நாம் தொடர்ந்து கட்டுப்பாடுகள் மூலம் கட்டாயப்படுத்தப்படுகையில் நமது சுதந்திரத்தில் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம்.

இது அன்றாட வாழ்வில் ஏதேனும் ஒன்றைப் போல் தெரிகிறது:
"நீங்கள் எழுந்திருக்க வேண்டும், ஏறத்தாழ ஏழு மணி!"
"இப்போது இது செய்யப்பட வேண்டும்!"
"நீங்கள் மீண்டும் அதே தவறை செய்திருக்கிறீர்களா, இதுவரை எதையும் கற்றுக்கொள்ளவில்லையா?"
"நீ இப்போது ஓடிவிட முடியாது, உன்னை வெறுக்கிறேன்!"

இயேசு யூதர்களுடனான கலந்துரையாடலில் இருந்து இந்த மாதிரியை மிகவும் தெளிவாக பார்க்கிறோம். இயேசு தம்மை விசுவாசித்த யூதர்களை நோக்கி:

"நீங்கள் என் வார்த்தையிலே நிலைத்திருந்தால் மெய்யாகவே என் சீஷராயிருப்பீர்கள், அப்பொழுது സത്യം தெரிந்துகொள்ளும், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்றார். அதற்கு அவர்கள்: ஆபிரகாமின் சந்ததியார் நாங்கள் அல்ல, ஒருவருக்கும் ஊழியஞ்செய்யவில்லை; நீங்கள் எப்படி சொல்வீர்கள்: நீங்கள் இலவசமாக இருப்பீர்களா? இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன், பாவத்தைச் சுமந்தவன் எவனும் பாவஞ்செய்வே. வேலைக்காரன் என்றென்றைக்கும் வீட்டிலே தங்காது, மகன் என்றென்றைக்கும் அதில் வாசம்பண்ணுகிறான். குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால், நீ உண்மையில் விடுதலையாவீர்கள் "(யோவான் 9-8).

இயேசு விடுதலையைப் பேச ஆரம்பித்தபோது, ​​கேட்போர் உடனடியாக ஒரு அடிமை அல்லது அடிமையின் நிலைமைக்கு ஒரு வழியை ஏற்படுத்தினர். ஒரு அடிமை சுதந்திரம்க்கு எதிரானது, அதனால் பேசுவதற்கு. அவர் நிறைய கொடுக்க வேண்டும், அவர் மிகவும் குறைவாக உள்ளது. ஆனால், இயேசு தம்மைச் செவிமடுப்பவர்களிடமிருந்து விடுபட்டு அவர்களை விடுவிப்பார். யூதர்கள் எப்போதுமே சுதந்திரமாக இருந்ததாக நினைத்தார்கள், ஆனால் இயேசுவின் காலத்தில் அவர்கள் ரோமர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட ஒரு நிலமாக இருந்தனர், அதற்கு முன்னர் அவர்கள் அடிக்கடி வெளிநாட்டு ஆட்சியில் இருந்தார்கள் மற்றும் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தார்கள்.

ஆகவே, இயேசு சொன்னதைப் புரிந்துகொண்டு, பார்வையாளர்களைப் புரிந்துகொள்வதில் இருந்து வேறுபட்டது. அடிமைத்தனம் பாவம் சில ஒற்றுமைகள் உள்ளன. பாவம் பாவத்திற்கு ஊழியக்காரன். சுதந்திரத்தில் வாழ விரும்புவோர் பாவத்தின் சுமை இருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும். இந்த திசையில், இயேசு சுதந்திரம் காண்கிறார். சுதந்திரம் என்பது இயேசுவிடம் இருந்து வருகிறது, அவர் என்ன செய்கிறார், அவர் என்ன கூறுகிறார், என்ன செய்கிறார், என்ன செய்கிறார் என்று அவர் சொல்கிறார். இயேசுவே தன்னை முற்றிலும் விடுதலையாகக் கொண்ட சுதந்திரம் என்று முடிவுக்கு வருவார். நீ சுதந்திரமாக இல்லாவிட்டால் சுதந்திரத்தை கொடுக்க முடியாது. எனவே இயேசுவின் இயல்புகளை நாம் நன்றாக புரிந்து கொண்டால், சுதந்திரத்தையும் புரிந்துகொள்வோம். இயேசுவின் அடிப்படை தன்மை என்னவென்றால், வேலைநிறுத்தம் செய்யும் பத்தியே நமக்குக் காட்டுகிறது.

"இத்தகைய உணர்வுகள் அது கிறிஸ்து இயேசு கூட தற்போது போல உங்களுக்கும் அனைத்து வாழ அவர் கடவுள் வடிவில் (தெய்வீக மனிதர்கள் வடிவம் அல்லது இயல்பு) வைத்திருப்பதைப் போல, அவர் பார்த்தேன் ஆனால் கடவுள் ஒரே வகையான தன்மை ஒரு சக்தியாக கொள்ளை (மாற்றித்தர இயலாத, விலைமதிப்பற்ற உடைமைகளை) க்கு கட்டுப்படுத்தப்பட முடியும் துறையினரின் கண்களிலிருந்து தப்புவதற்காக ; இல்லை, தம்மையே வெறுமையாக்கி (அவரது மகிமையின்), ஒரு வேலைக்காரன் அனுமானித்து மூலம், மிகவும் மனிதனை வந்தது எனவே அவரது உடல் நிலையில் ஒரு மனிதராக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது "(Pilipper 2,5-7).

இயேசுவின் இயல்புக்கு ஒரு சிறந்த அம்சம் அவருடைய தெய்வீக நிலைப்பாட்டிற்கு மறுக்கப்படுவதாகும்.அவர் தனது மகிமையிலிருந்து தன்னை "விவாகரத்து செய்து, தானாகவே இந்த அதிகாரத்தையும் கௌரவத்தையும் புறக்கணித்தார். இந்த மதிப்புமிக்க உடைமைகளை அவர் எடுத்துக் கொண்டார். அவர் விடுவிப்பவராகவும், விடுவிப்பவராகவும், விடுவிப்பவராகவும், சுதந்திரமாகவும் சுதந்திரமாகவும், சுதந்திரமாக மற்றவர்களுக்கு உதவக்கூடியவராகவும் இருக்கிறார். ஒரு பாக்கியம் இந்த நிராகரிப்பு சுதந்திரம் மிக முக்கியமான அம்சமாகும். இந்த உண்மையை நான் ஆழமாக ஆராய வேண்டியிருந்தது. பவுலில் இருந்த இரண்டு உதாரணங்கள் இங்கே எனக்கு உதவியது.

"ஒரு இனம் இயக்க அவை, அனைத்து ரன் என்றாலும், ஆனால் ஒரே ஒரு பரிசு பெறும் இல்லை நீங்கள் அறிவீர்களா? நீங்கள் அதை பெறலாம் என்று ஒரு வழியில் இப்போது அதை இயக்கவும்! அப்பொழுது போட்டியில் பங்கேற்க விரும்புகிறவர்கள் என்று ஒவ்வொரு மனிதனும், கீழே உள்ளது அனைத்து உறவுகளிலிருந்தும் விலகுதல், ஒரு இடைக்கால மாலை பெறும், ஆனால் நாம் அழியாது "(1, கொரிந்தியர் XX-9,24).

ஒரு ரன்னர் ஒரு குறிக்கோளை அமைத்துள்ளார், மேலும் அதை அடைய விரும்புகிறார். மேலும் இந்த ரன் தொடர்பில் நாங்கள் ஈடுபட்டுள்ளோம். (மறுதீர்க்கும் இந்த பத்தியில் பேசுவதற்கான மொழிபெயர்ப்பு நம்பிக்கை) இது ஒரு சிறிய குறைப்பு மட்டுமல்ல, "எல்லா உறவுகளிலும் சிக்கன நடவடிக்கை" பற்றி மட்டும் அல்ல. இயேசு விடுதலையானால், சுதந்திரம் அடைய முடியும் என்பதற்காக இயேசு ஒரு பெரிய ஒப்பந்தத்தை கைவிட்டார் போலவே, எனவே நாம் விடுவிக்கப்படுகிறோம், அதனால் நாமும் சுதந்திரத்தை கடந்து செல்ல முடியும். நாம் ஒரு புதிய வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று நிர்ப்பந்திக்கப்படுகிறோம். ஒரு மகிமைக்கு ஒருபோதும் முடிந்து விடாது. இரண்டாவது எடுத்துக்காட்டு நெருங்கிய தொடர்புடையது. அது அதே அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

"நான் ஒரு சுதந்திர மனிதனாக? கர்த்தருக்குள் நீங்கள் என்னுடைய வேலை இருக்கிறேன் நான் சுயாதீனனல்லவா இருங்கள் வேண்டாமா? நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு பார்க்கவில்லையா? நாங்கள் உணவை எடுக்க எந்த உரிமையும் இல்லை மற்றும் அப்போஸ்தலர்கள் குடிக்க?" (1, கொரிந்தியர் 9, 1 மற்றும் 4).

இங்கே ஒரு சுயாதீன மனிதன் தன்னை பவுல் விவரிக்கிறார்! அவர் இந்த விடுதலை சார்பாக செயல்படுகிறது மேலும் தெளிவாக தெரியும் முடிவுகளை அடைந்திருக்கின்ற ஒருவர் இயேசு கண்டிருக்கிறது ஒருவர் என விவரித்துள்ளார். பின்வரும் வசனங்கள், அவர் ஒரு சரியான, ஒரு சலுகை விவரிக்கும் அவர், மற்ற அப்போஸ்தலர்கள் மற்றும் சாமியார்கள் அவர் இதற்கு வருமானம் தகுதியானவர் என்று ஸ்தோத்திர போதித்தன் மூலம் அவரது வாழ்க்கை சம்பாதிக்கிறார் அதாவது போன்ற. (வசனம் 14) பவுல் இந்த பாக்கியத்தை நிராகரித்தார். இந்த மறுப்பு மூலம், அவர் ஒரு இடத்தை உருவாக்கி, அதனால் அவர் சுதந்திரமாக உணர்ந்தார், தன்னை ஒரு சுதந்திர மனிதனாக அழைத்தார். இந்த முடிவு மூலம் அவர் மேலும் சுதந்திரமாக இருந்தார். பிலிப்பியில் உள்ள சமூகத்தைத் தவிர அனைத்து சமூகங்களுடனும் இந்த ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த சமுதாயம் தனது உடல் நலத்திற்காக வழங்க அனுமதிக்கிறார். ஆனால் இந்த பிரிவில், நாம் இப்போது ஒரு பிட் விசித்திரமான ஒரு பத்தியில் காணலாம்.

"சுவிசேஷத்தை நான் பிரசங்கித்து வந்தும், நான் மனதில் நினைக்கும் நான் கட்டாயத்தின் கீழ் இங்கே இருக்கிறேன் க்கான பெருமைப்பட்டுக்கொள்ளவோ எந்த காரணம் ;! நான் ஸ்தோத்திர போதிக்க இல்லாவிட்டால் சுருங்குதல், என்னை சந்திக்க வேண்டும்" (வசனம் 14).

ஒரு சுதந்திர மனிதனாக பவுல் கட்டாயப்படுத்தி பேசுவதைப் பற்றி பேசுகிறார். அது எப்படி சாத்தியமானது? அவர் சுதந்திரம் பற்றிய கொள்கையை தெளிவாகக் கண்டாரா? மாறாக, அவருடைய முன்மாதிரியின் மூலம் நம்மை சுதந்திரமாக கொண்டுவருவதற்கு அவர் விரும்புகிறார் என்று நினைக்கிறேன். இதை மேலும் படிக்கலாம்:

"நான் (இடமிருந்து) சம்பளம் என் சொந்த இலவச முடிவை இதை செய்ய மட்டும் என்றால் ;. ஆனால் நான் அதை என்ன, எனவே, என் வெகுமதி அதனில் நான் வெறும் நான் ஒப்படைக்கப்பட்டது நான் எந்த ஒரு வீடு கீப்பர் அலுவலகம், அதனால், வலுக்கட்டாயமாக அது செய்தால்? ஸ்தோத்திர இந்த darbiete இலவசமாக ஒரு போதகராக, அதனால் நான் இரட்சிப்பின் செய்தியை அறிவிக்க என் வலது உடற்பயிற்சி செய்யவில்லை. நான் (இலவச) அனைத்து மக்களின் சுதந்திரமாக இருக்க என்றாலும், நான், அவர்களை பெரும்பாலான என்னை ஒரு அடிமை செய்துவிட்டேன் வேண்டாம் வெற்றி. அனைத்து இந்த, எனினும் நான் ஸ்தோத்திர மீது ஆணையாக செய்ய நான் அவளை (1 9,17. 19 கொரிந்தியர்-23 u.) விகிதம் பெற "என்று.

பவுல் கடவுளால் நியமிக்கப்பட்டார், அவர் அவ்வாறு செய்ய கடவுளால் கட்டளையிடப்பட்டிருப்பதை அவர் நன்கு அறிந்திருந்தார்; அவர் அதை செய்ய வேண்டும், அவர் இந்த விஷயத்தில் விட்டு சென்றாக முடியாது. இந்த வேலையில் ஒரு காரியக்காரர் அல்லது நிர்வாகியாக பணியாற்றும் உரிமை இல்லாமல் தன்னைக் கண்டார். இந்த சூழ்நிலையில், பவுல் ஒரு இலவச இடத்தை பெற்றுள்ளார், இந்த கட்டாயத்தில் சுதந்திரத்திற்கு ஒரு பெரிய அறையில் இருந்தார். அவர் தனது பணிக்காக இழப்பீடு இருந்து விலகி. அவர் தன்னை ஒரு வேலைக்காரன் அல்லது அடிமை தன்னை. அவர் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றார்; அவர் சுவிசேஷத்தை அறிவித்த ஜனங்களையும், இழப்பீட்டுத் தொகையின்படி, அவர் பல மக்களை அடைய முடிந்தது. செய்தி அவரது செய்தியை கேள்விப்பட்டவர்கள் அந்த செய்தியை தானே முடித்துக்கொள்வது, செறிவூட்டல் அல்லது ஏமாற்றமல்ல என்பதை தெளிவாகக் கண்டனர். வெளியே இருந்து, பவுல் தொடர்ந்து அழுத்தம் மற்றும் கடமைக்கு உட்பட்டுள்ள ஒருவரைப் போல தோற்றமளித்திருக்கலாம். ஆனால் பவுலுக்குள்ளேயே அவர் சுதந்திரமாக இருந்தார், அவர் சுதந்திரமாக இருந்தார். அது எப்படி நடந்தது? நாம் ஒன்றாகப் படித்துக்கொண்டிருக்கும் முதல் வசனத்தை ஒரு நிமிடம் திரும்ப விடுவோம்.

"இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக:" மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்கிறேன், பாவம் செய்கிறார் அனைவருக்கும், பாவத்தின் ஒரு வேலைக்காரன் என்று வேலைக்காரன் எனினும் எப்போதும் இது இருக்கும், மகன் வீட்டில் இருக்கும் இல்லை (யோவான் 8,34-35) சொல்ல ". ,

இங்கே இயேசு "வீடு" என்ன அர்த்தம்? அவருக்கு ஒரு வீடு என்றால் என்ன? ஒரு வீடு பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. அவருடைய தந்தையின் வீட்டிலுள்ள அநேக குடியிருப்புகள் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குத் தயாராகின்றன என்று இயேசு சொன்னதை நாம் நினைவுகூரலாம். (ஜான் ஜான்) பவுல் கடவுளுக்கு ஒரு குழந்தை என்று தெரியும், அவர் இனி பாவம் வேலைக்காரன் இல்லை. இந்த நிலையில், அவர் பாதுகாப்பாக இருந்தார் (முத்திரையிடப்பட்டார்) அவருடைய பணிக்காக இழப்பீடு வழங்கப்பட்டதை அவர் மறுத்துவிட்டார், கடவுளுக்கு மட்டுமே அவரை நெருக்கமானவராகவும், கடவுள் மட்டுமே வெளிப்படுத்தக்கூடிய பாதுகாப்பையும் அவருக்குக் கொண்டு வந்தார். இந்த சுதந்திரத்திற்கு பவுல் மிகுந்த கடமைப்பட்டிருந்தார். கடவுளுடைய பாதுகாப்பில் தன்னைக் காட்டிய தெய்வீக சுதந்திரம் கிடைத்ததால், அதிகாரத்தை கைவிடுவது பவுலின் முக்கியம். அவருடைய பூமிக்குரிய வாழ்க்கையில் பவுல் இந்த பாதுகாப்பை அனுபவித்து மீண்டும் மீண்டும் கடவுளுக்கு நன்றி சொன்னார் "கிறிஸ்துவில்" சுட்டிக்காட்டினார். தம்முடைய தெய்வீக அரசாங்கத்தை இயேசு மறுதலித்ததன் மூலம் தெய்வீக சுதந்திரம் மட்டுமே சாத்தியம் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார்.

ஒருவருடைய அண்டைவீட்டாருக்கு அன்புக் குறைவு என்பது இயேசு சொன்ன சுதந்திரத்தின் முக்கியம்.

இந்த உண்மை ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு தெளிவாகத் தெரிய வேண்டும். இயேசுவும் அப்போஸ்தலர்களும் முதல் கிறிஸ்தவர்களும் நமக்கு ஒரு முன்மாதிரி வைத்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் குறைப்பு பரந்த வட்டாரங்களை இழுக்கும் என்று அவர்கள் கண்டிருக்கிறார்கள். மற்றவர்களிடம் அன்பு குறைவதை பலர் தொட்டனர். அவர்கள் செய்தியைக் கேட்டார்கள், தெய்வீக சுதந்திரத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள், ஏனென்றால் எதிர்காலம் பற்றி பவுல் இவ்வாறு சொன்னார்:

"... என்று கூட அவள் உருவாக்கம் ஊழல் பிணைப்பில் இருந்து உயர்ந்தவராக நிலையில் கடவுளின் குழந்தைகள் வேண்டும் இது (பங்கு) சுதந்திர, ஒரு விடுவிக்க வேண்டும். நாம் என்று முழு உருவாக்கம் இன்னும் தெரியும் எங்கும் sighs மற்றும் ஒரு புதிய பிறந்த வலி தாங்க. ஆனால் அவர்கள் மட்டும், ஆனால் நாம் நம்மை, நாம் உண்மையில் ஏற்கனவே, முதல் பழங்கள் போன்ற ஆவி கொண்ட தத்தெடுப்பு (குர்ஆனை) நம் வாழ்வில் அதாவது மீட்பு காத்திருப்பதால் எங்களுக்கு உள்ள சமமாக தவிக்கிறார்கள் "(ரோமர் 8,21-23).

கடவுள் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த சுதந்திரத்தை அளிப்பார். கடவுளுடைய பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொள்வதற்கான மிக முக்கியமான பங்கு இது. கடவுளிடமிருந்து வரும் அன்பு, அமைதியும், அமைதியும், கடவுளிடமிருந்து வரும் மன அமைதியும் காரணமாகும். ஒரு நபர் பாதுகாப்பின் இந்த உணர்வை இழக்கவில்லை என்றால், அவர் விடுதலையை நாடுகிறார், விடுதலையை மறைக்கிறார். அவர் தன்னைத் தீர்மானிக்க விரும்புவார், அந்த சுதந்திரம் என்று அழைக்கிறார். எத்தனை தீமை அது பிறந்தது. துன்பம், துன்பம், வெறுமை ஆகியவை சுதந்திரத்தின் தவறான புரிந்துணர்வுகளிலிருந்து எழுந்தன.

"நேர்மையான பால் பிறந்த குழந்தைகள் ஏக்கத்துடன் போல் எடுத்து அவளுக்கு அது மூலம் இரட்சிப்பின், நீங்கள் வித்தியாசமாக நினைப்பதாக இருந்தால், heranwachset கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை. அவன் சேர்ந்து (நாங்கள் சுதந்திரம் அழைப்பு இந்த பால் முடிந்த), வாழ்க்கை கல், கடவுளுக்கு முன்பாக, ஆண்கள் நிராகரிக்கப்பட்டது ஆனால் தேர்வு என்றாலும், விலைமதிப்பற்ற, மற்றும் நீங்கள் (அணிய இந்த பாதுகாப்பு வருகிறது எங்கே) ஆன்மீக சக்தியை வீட்டில் வாழும் கற்கள் தங்களை உருவாக்க பரிசுத்த ஆசாரியக்கூட்டமாகவும் ஆன்மீக தியாகங்கள் என்று துறத்தல் இருக்கும் (வழங்க அனுமதிக்க ), இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்குப் பிரியமான! " (1. பீட்டர் 2,2-6).

நாம் தெய்வீக சுதந்திரத்தை நாடினால், அந்த அருளிலும் அறிவிலும் வளருவோம்.

இறுதியாக, நான் இந்த சொற்பொழிவின் உத்வேகம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அதில் இருந்து கட்டுரையில் இருந்து இரண்டு தண்டனை மேற்கோள் விரும்புகிறேன்: "சுதந்திரம் கட்டுப்பாடுகளை இல்லாத, ஆனால் அண்டை அன்பு இல்லாமல் செய்ய திறன் அல்ல. யார் சுதந்திரத்தை வரையறுக்கிறார்களென்று வரையறுக்கிறாரோ, மனிதனுக்கு ஓய்வு மற்றும் திட்டங்கள் ஏமாற்றத்தை நிராகரிக்கிறார்.

Hannes Zaugg எழுதியது


PDFசுதந்திரம் தடைகளை இல்லாததை விட அதிகமாக உள்ளது