சுதந்திரம்

சுதந்திரம் எத்தனை "தன்னார்வ" உங்களுக்கு தெரியுமா? உண்மை, நிச்சயமாக, நம்மில் எவருமே நம்மைச் செய்யவில்லை. நம் தாயின் கருப்பையில் ஒரு சிறிய புள்ளியாக நம் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறோம். தனியாக விட்டுவிட்டால் மணிநேரத்திற்குள் இறக்க நேரிடும் என்று நாம் பலவீனமாகப் பிறந்தோம்.

ஆனால், நாம் வயது வந்தவர்களாக இருந்தால், நாம் சுயாதீனமானவர்களாகவும், நம் சொந்தமாக அதை செய்ய முடியும் என்றும் நாங்கள் நம்புகிறோம். சுதந்திரத்திற்காக நாங்கள் நீண்ட காலம் காத்திருக்கிறோம். சுதந்திரமான வழிவகைகள் எந்த விதத்தில் வாழ்கின்றன, எதை விரும்புகிறோமோ அதைச் செய்கிறோம்.

நமக்கு உதவி தேவை என்ற எளிய உண்மையை மனிதர்கள் ஒப்புக்கொள்வது கடினம் என்று தெரிகிறது. எனக்கு மிகவும் பிடித்த வேதங்களில் ஒன்று: "அவர் நம்மை உருவாக்கினார், நம்மைத் தானே அல்ல, அவருடைய மேய்ச்சலுக்கும் ஆடுகளையும் தனது மேய்ச்சலுக்கு உருவாக்கினார்" (சங்கீதம் 100,3). அது எவ்வளவு உண்மை, இன்னும் நாம் அவருக்கு சொந்தமானது என்பதை ஒப்புக்கொள்வது எவ்வளவு கடினம் - நாம் "அவருடைய மேய்ச்சலின் ஆடுகள்" என்று.

சில நேரங்களில் வாழ்க்கையில் மட்டுமே காய்ச்சல் நெருக்கடிகள், அது மிகவும் தாமதமாக இருக்கும் போது, ​​நமக்கு உதவி தேவை என்பதை ஒப்புக்கொள்ள நம்மை ஊக்குவிக்க - கடவுளின் உதவி. நாம் என்ன செய்வதென்றும், எப்படி அதை விரும்புகிறோம் என்பதையும் நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்புகிறோம், ஆனால், முரண்பாடான வகையில் நாம் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். நம் சொந்தக் காரியத்தைச் செய்வதற்கு நாம் எல்லாவற்றையும் ஆழ்ந்த நிறைவேற்றத்தையும் திருப்தியையும் கொண்டுவர முடியாது. நாம் ஆடுகளைப்போல வழிதப்பித் திரிகிறோம், ஆனால் நற்செய்தி என்பது, நம் வாழ்க்கையின் மிகுந்த தவறான வழிகளிலிருந்தும் தேவன் நம்மை நேசிப்பதில்லை.

ரோமர் பதினேழாம் நூற்றாண்டில், அப்போஸ்தலன் பவுல் இவ்வாறு எழுதினார்: «ஆனால், நாம் பாவிகளாக இருந்தபோது கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார் என்பதில் கடவுள் நம்மீது வைத்திருக்கும் அன்பைக் காட்டுகிறார். அவருடைய இரத்தத்தால் நாம் நியாயப்படுத்தப்பட்டதால், கோபத்திலிருந்து அவர் இன்னும் எவ்வளவு காப்பாற்றுவார், ஏனென்றால் நாம் எதிரிகளாக இருந்தபோது அவருடைய மகனின் மரணத்தின் மூலம் கடவுளோடு சமரசம் செய்யப்பட்டிருந்தால், இன்னும் எவ்வளவு அவருடைய வாழ்க்கையால் நாம் இரட்சிக்கப்படுவோம், இப்போது நாம் சமரசம் செய்யப்படுகிறோம். »

கடவுள் நம்மை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். அவர் நம் இதயத்தின் வாசலில் நின்று தட்டுகிறார். நாம் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் கதவு திறந்து அதை உள்ளே விடு. கடவுள் இல்லாமல் நம் வாழ்க்கை வெறுமையாகவும், நிறைவாகவும் இல்லை. ஆனால் தம் உயிரை நம்முடன் பகிர்வதன் நோக்கத்திற்காக தேவன் நம்மை உண்டாக்கினார் - பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆகியோரால் பகிர்ந்துகொண்ட மகிழ்ச்சி நிறைந்த முழு வாழ்வும். பிதாவின் அன்பான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக நாம் கடவுளுடைய குடும்பத்தின் முழு அங்கத்தினர்களாகிறோம். இயேசு மூலம், தேவன் நமக்கு ஏற்கனவே தனது சொத்துக்களை அளித்துள்ளார், அவருடைய அன்பின் மூலம் அவர் நமக்கு ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டார் என்று நம்மைக் கட்டுப்படுத்தியிருக்கிறார். எனவே நற்செய்தியை நம்பாதீர்கள், விசுவாசத்தில் கடவுளிடம் திரும்பி, சிலுவையை எடுத்து இயேசு கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றுங்கள். இது உண்மையான சுதந்திரத்திற்கான ஒரே பாதையாகும்.

ஜோசப் தக்காச்