சுதந்திரம்

சுதந்திரம் எத்தனை "சுய தயாரிக்கப்பட்ட ஆண்கள்" உங்களுக்குத் தெரியுமா? உண்மை என்னவென்றால், நம்மில் யாரும் உண்மையில் நம்மை உருவாக்கவில்லை. நம் தாயின் வயிற்றில் ஒரு சிறிய புள்ளியாக நம் வாழ்க்கையைத் தொடங்குகிறோம். நாங்கள் மிகவும் பலவீனமாக பிறந்திருக்கிறோம், சொந்தமாக விட்டுவிட்டால், மணிநேரத்தில் இறந்துவிடுவோம்.

ஆனால், நாம் வயது வந்தவர்களாக இருந்தால், நாம் சுயாதீனமானவர்களாகவும், நம் சொந்தமாக அதை செய்ய முடியும் என்றும் நாங்கள் நம்புகிறோம். சுதந்திரத்திற்காக நாங்கள் நீண்ட காலம் காத்திருக்கிறோம். சுதந்திரமான வழிவகைகள் எந்த விதத்தில் வாழ்கின்றன, எதை விரும்புகிறோமோ அதைச் செய்கிறோம்.

நமக்கு உதவி தேவை என்ற எளிய உண்மையை மனிதர்கள் ஒப்புக்கொள்வது கடினம் என்று தெரிகிறது. எனக்கு மிகவும் பிடித்த பத்திகளில் ஒன்று: "அவர் எங்களை உருவாக்கினார், ஆனால் நாங்கள் அல்ல, அவருடைய மக்களும் அவருடைய மேய்ச்சலின் ஆடுகளும்" (சங்கீதம் 100,3). அது எவ்வளவு உண்மை, இன்னும் நாம் அவருக்கு சொந்தமானது என்பதை ஒப்புக்கொள்வது எவ்வளவு கடினம் - நாம் "அவருடைய மேய்ச்சலின் ஆடுகள்" என்று.

சில நேரங்களில் வாழ்க்கையில் காய்ச்சல் நெருக்கடிகள் மட்டுமே, அது மிகவும் தாமதமாக இருக்கும்போது, ​​நமக்கு உதவி தேவை என்பதை ஒப்புக்கொள்ள நம்மைத் தூண்டுகிறது - கடவுளின் உதவி. எதை, எப்படி விரும்புகிறோம் என்பதைச் செய்ய எங்களுக்கு ஒவ்வொரு உரிமையும் இருப்பதாக நாங்கள் நம்புகிறோம், ஆனால் முரண்பாடாக நாம் அதைப் பற்றி மகிழ்ச்சியடையவில்லை. நம்முடைய சொந்த வழியில் சென்று நம் சொந்த காரியத்தைச் செய்வது நாம் அனைவரும் விரும்பும் ஆழ்ந்த நிறைவையும் திருப்தியையும் தருவதில்லை. நாங்கள் செம்மறி ஆடுகள் வழிதவறிச் செல்வதைப் போன்றவர்கள், ஆனால் ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால், வாழ்க்கையில் நம்முடைய மிகப்பெரிய தவறுகள் இருந்தபோதிலும், கடவுள் ஒருபோதும் நம்மை நேசிப்பதை நிறுத்தமாட்டார்.

ரோமர் பதினேழாம் நூற்றாண்டில், அப்போஸ்தலன் பவுல் இவ்வாறு எழுதினார்: «ஆனால், நாம் பாவிகளாக இருந்தபோது கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார் என்பதில் கடவுள் நம்மீது வைத்திருக்கும் அன்பைக் காட்டுகிறார். அவருடைய இரத்தத்தால் நாம் நியாயப்படுத்தப்பட்டதால், கோபத்திலிருந்து அவர் இன்னும் எவ்வளவு காப்பாற்றுவார், ஏனென்றால் நாம் எதிரிகளாக இருந்தபோது அவருடைய மகனின் மரணத்தின் மூலம் கடவுளோடு சமரசம் செய்யப்பட்டிருந்தால், இன்னும் எவ்வளவு அவருடைய வாழ்க்கையால் நாம் இரட்சிக்கப்படுவோம், இப்போது நாம் சமரசம் செய்யப்படுகிறோம். »

கடவுள் நம்மை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். அவர் நம் இதயத்தின் வாசலில் நின்று தட்டுகிறார். நாம் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் கதவு திறந்து அதை உள்ளே விடு. கடவுள் இல்லாமல் நம் வாழ்க்கை வெறுமையாகவும், நிறைவாகவும் இல்லை. ஆனால் தம் உயிரை நம்முடன் பகிர்வதன் நோக்கத்திற்காக தேவன் நம்மை உண்டாக்கினார் - பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆகியோரால் பகிர்ந்துகொண்ட மகிழ்ச்சி நிறைந்த முழு வாழ்வும். பிதாவின் அன்பான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக நாம் கடவுளுடைய குடும்பத்தின் முழு அங்கத்தினர்களாகிறோம். இயேசு மூலம், தேவன் நமக்கு ஏற்கனவே தனது சொத்துக்களை அளித்துள்ளார், அவருடைய அன்பின் மூலம் அவர் நமக்கு ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டார் என்று நம்மைக் கட்டுப்படுத்தியிருக்கிறார். எனவே நற்செய்தியை நம்பாதீர்கள், விசுவாசத்தில் கடவுளிடம் திரும்பி, சிலுவையை எடுத்து இயேசு கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றுங்கள். இது உண்மையான சுதந்திரத்திற்கான ஒரே பாதையாகும்.

ஜோசப் தக்காச்