பத்திரிகை "வாரிசு"

 

XXX XXX வென்றது

ஜனவரி - ஏப்ரல் 29 - வெளியீடு XX

 

கிரெக் வில்லியம்ஸ் - உன்னுடைய அனைத்து உணர்வையும் கடவுளாய் அனுபவியுங்கள்

அவர் அதை செய்ய முடியும்! - சாண்டியாகோ லாங்கே

தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் உயர் விலை - டெட் ஜான்ஸ்டன்

கடவுள் மீது அன்பு செலுத்துதல் - பார்பரா டால்ஜென்

விசித்திரமான மற்றும் கிரிஸ்துவர் இருப்பது - சார்லஸ் பிளெமிங்

கடவுள் பற்றி நான்கு அடித்தளங்கள் - ராய் லாரன்ஸ்

 

 

 

 

 


 

XXX XXX வென்றதுஅக்டோபர் - டிசம்பர் 29 - வெளியீடு 2018

வருக!

வழிபாட்டின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் - டாக்டர். ஜோசப் டகாச்

கடவுள் எங்களுக்கு நிஜ வாழ்க்கையை கொடுக்க வேண்டும் - சாண்டியாகோ லாங்கே

நற்செய்தி - கடவுளின் இராஜ்யத்திற்கு உங்கள் அழைப்பிதழ் - நீல் எர்லேல்

உள் அமைதி தேடலில் - பார்பரா டால்ஜென்

கிறிஸ்துவின் வழிகளோடு உறவுகள் - சாண்டியாகோ லாங்கே

நல்ல பரிசு என்ன? - ஜஸ்ட் டி ஜேக்கப்ஸ்

 

 

 

 

 


 

XXX XXX வென்றது

ஜூலை - செப்டம்பர் 29 - வெளியீடு 2018

கர்த்தரை நேசிக்கிறேன்

கடவுள் மன்னிப்பு மகிமை - ஜோசப் Tkach

கிறிஸ்துவில் தங்கியிருங்கள் - சாண்டியாகோ லாங்கே

இயேசு - சிறந்த தியாகம் - டெட் ஜான்ஸ்டன்

கடவுளே இருக்கட்டும் - மைக்கேல் பெஸல்

நீங்கள் சாந்தமாக இருக்கிறீர்களா? - பார்பரா டால்ஜென்

ஒரே வார்த்தைகள் - ஹிலாரி ஜேக்கப்ஸ்

 

 

 

 

 


 

XXX XXX வென்றது

ஏப்ரல் - ஜூன் 2018 - வெளியீடு 2

கர்த்தராகிய இயேசுவே வாருங்கள்

இது உண்மையில் செய்யப்பட்டது - ஜோசப் டாக்

வாருங்கள், கர்த்தராகிய இயேசு - பார்பரா டால்ஜென்

இறைவன் வரும் - நார்மன் ஷோஃப்

முதல் கடைசி இருக்க வேண்டும் - ஹிலாரி ஜேக்கப்ஸ்

கடவுளின் அன்பிலிருந்து எவரும் பிரிக்க முடியாது - மைக்கேல் மோரிசன்

அமைதியாக இருங்கள் - கோர்டன் கிரீன்

 

 

 

 


 


XXX XXX வென்றது

 

ஜனவரி - மார்ச் 25 - வெளியீடு - 2018

எதிர்காலம் என்ன?

இயேசுவின் கண்ணாடி மூலம் சுவிசேஷம் - ஜோசப் Tkach

ஒரு சரியான நேரத்தில் நினைவூட்டல் - ஹிலாரி ஜேக்கப்ஸ்

கடைசி தீர்ப்பு - பால் க்ரோல்

மத்தேயு 9: ஹீலிங்ஸ் நோக்கம் - மைக்கேல் மோரிசன்

அவரது மக்கள் கடவுளின் உறவு - மைக்கேல் மோரிசன்

இறைவன் உங்கள் படைப்புகள் கட்டளையிட - கோர்டன் பசுமை

ஏன் எல்லாவற்றையும் கடவுள் அறிந்தவுடன் ஜெபிக்க வேண்டும்? - ஜேம்ஸ் ஹெண்டர்சன்

 

 

 


 


XXX XXX வென்றது

 

அக்டோபர் - டிசம்பர் 29 - வெளியீடு 2017

சாலையில் இயேசுவுடன்

வேலை பொறுமை - ஜோசப் Tkach மூலம்

அவர் அவளை கவனித்து - Tammy Tkach மூலம்

புன்னகை செய்ய முடிவு - பார்பரா டால்ஜென் மூலம்

அவரது மக்கள் கடவுளின் உறவு - மைக்கேல் மோரிசன் மூலம்

மத்தேயு 7: மவுண்ட் பிரசங்கம் - மைக்கேல் மோரிசன் மூலம்

சுய கட்டுப்பாடு - கோர்டன் க்ரீ மூலம் n

 

 

 

 


 


XXX XXX வென்றது

 

ஜூலை - செப்டம்பர் 29 - வெளியீடு 2017

நல்ல மேய்ப்பன்

சீக்கிரம் காத்திரு! - ஜோசப் Tkach மூலம்
தி கேரிங் கேஸ் - ஹிலாரி ஜேக்கப்ஸ்

வதந்திகள் - பார்பரா டால்ஜெரின்

மத்தேயு 6: மவுண்ட் பிரசங்கம் (பகுதி 3) - மைக்கேல் மோரிசன் எழுதியது

கடவுளுடன் கூட்டுறவு - மைக்கேல் மோரிசன் எழுதியவர்

சாலமன் ராஜாவின் சுரங்கங்கள் (பகுதி 22) - கோர்டன் கிரீன் எழுதியது

 

 

 

 


 


XXX XXX வென்றது

 

ஏப்ரல் - ஜூன் 29 - வெளியீடு

சாலொமோன் கிறிஸ்து

நித்தியத்தன்மைக்கு உட்பார்வை - ஜோசப் தக்காச்

சிம்மாசனத்திற்கு முன் நம்பிக்கையுடன் - பார்பரா டால்ஜெரின்

மத்தேயு 5: மவுண்ட் பிரசங்கம் (பகுதி 2) - மைக்கேல் மோரிசன் எழுதியது

சங்கீதத்தில் தம்முடைய மக்களுடன் கடவுளின் உறவு - மைக்கேல் மோரிசன் எழுதியவர்

சாலமன் ராஜாவின் சுரங்கங்கள் (பகுதி 21) - கோர்டன் கிரீன் எழுதியது

 

 

 

 

 


 


XXX XXX வென்றது

 

ஜனவரி - மார்ச் 25 - வெளியீடு - 2017

கடினமான முறை

இவ்வுலகத்தில் தீமை பிரச்சனை - ஜோசப் Tkach மூலம்

கடவுள் நாள் தொடங்க - பார்பரா Dahlgren

மத்தேயு 5: மவுண்ட் பிரசங்கம் (பகுதி 1) - மைக்கேல் மோரிசன் எழுதியது

நாம் "மலிவான கிருபை" பிரசங்கிக்கிறோமா? - ஜோசப் Tkach மூலம்

சாலமன் ராஜாவின் சுரங்கங்கள் (பகுதி 20) - கோர்டன் கிரீன் எழுதியது

 

 

 

 

 


 


XXX XXX வென்றது

 

அக்டோபர் - டிசம்பர் 29 - வெளியீடு 2016

முன்னோக்கு மாற்றம்

கடவுளின் அன்பு எவ்வளவு அற்புதமானது - ஜோசப் தக்காச்

தேவனுடன் இரண்டாவது வாய்ப்பு இருக்கிறதா? - ஜோகன்னஸ் மாரி

இழப்புகள் ... - தமி த்காச் மூலம்

நாணயத்தின் மறுபுறம் - பாப் கிளைன்ஸ்மித்தால்

பார்பரா டால்ஜென் என்பவரால் கடவுளைப் பார்க்க முடிவெடுப்பது

கடவுளின் கிருபை - உண்மையாக இருக்க நல்லது? - ஜோசப் Tkach மூலம்

கிங் சாலமன் சுரங்கங்கள் - பாகம் XX - கோர்டன் கிரீன் மூலம்

 

 

 


 

XXX XXX வென்றது

 

ஜூலை - செப்டம்பர் 29 - வெளியீடு 2016

அடுத்தடுத்து வாழ்க்கை

இயேசுவை மகிழ்ச்சியோடும் துயரத்தோடும் - ஜோசப் தக்காச் மூலம்

(கே) சாதாரணமாக மீண்டும் - தமி த்காஹ்

பார்பரா டால்ஹெர்ன் என்பவரால் தற்போது முடிவு செய்யப்படுகிறது

உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்புதல் - மைக்கேல் மோரிசனின் மூலம்

கிறிஸ்துவுக்குள் நமது புதிய அடையாளங்கள் - ஜோசப் தக்காச் மூலம்

கிங் சாலமன் மினிட்ஸ் - பாகம் XX - கோர்டன் க்ரீன் மூலம்

 

 

 


 


XXX XXX வென்றது

 

ஏப்ரல் - ஜூன் 29 - வெளியீடு

பரிசுத்த ஆவியானவர்

பெந்தேகோஸ்ட் - ஜோசப் தக்காச் எழுதியது

பரிசுத்த ஆவியானவர் - மைக்கேல் மோரிசன் எழுதியவர்

எங்கள் மூஸ் கண்டுபிடி - Tammy Tkach மூலம்

நாங்கள் தனியாக இல்லை - பார்பரா டால்ஜென்

ஆன்மீக பரிசுகளை சேவைக்கு வழங்கப்படுகிறது - மைக்கேல் மோரிசன்

சுரங்கங்கள் ராஜா சாலமன் பகுதி 17 - கோர்டன் கிரீன்

 

 

 

 


 


XXX XXX வென்றது

 

ஜனவரி - மார்ச் 25 - வெளியீடு - 2016

வழி என்ன?

இயேசு ஒரே வழி - ஜோசப் Tkach மூலம்

இயேசு பற்றி மிகவும் சிறப்பு என்ன - ஷான் டி க்ரீஃப் மூலம்

நம்பிக்கை பகிர்ந்து - மைக்கேல் மோரிசன்

வேறு யாரோ அதை செய்ய - Tammy Tkach மூலம்

என் எதிரி யார்? - ராபர்ட் கிளைன்ஸ்மித் எழுதியது

ஆத்மாவுக்கு ஆன்டிஹைஸ்டமைன் - எல்மர் ராபர்ட்

 

 

 

 


 


XXX XXX வென்றது

 

அக்டோபர் - டிசம்பர் 29 - வெளியீடு 2015

நித்திய அன்பின் கதை

டிரினிட்டி - ஜோசப் தக்காச் எழுதியது

கடவுள் உணர்ச்சிபூர்வமானவர் - தாகலனி மியூசிக்வாவால்

பிரார்த்தனை கடவுளின் சக்தி விடுதலை - தமி Tkach மூலம்

தேவனுடைய ராஜ்யம் (பகுதி 6) - கேரி டெட்டோ எழுதியது

சாலமன் ராஜாவின் சுரங்கங்கள் (பகுதி 16) - கோர்டன் கிரீன் எழுதியது

 

 

 

 

 


 


XXX XXX வென்றது

 

ஜூலை - செப்டம்பர் 29 - வெளியீடு 2015

கடவுளின் வல்லமையில்

சட்டம் மற்றும் கிரேஸ் - ஜோசப் டக்க் எழுதியது

கடவுள் கவசம் - டிம் Maguire மூலம்

கடவுளின் ஜி.பி.எஸ் (பரிசுத்த ஆவியானவர்) - பார்பரா டாக்ல்கிரென்

கோல்ட் லம்ப் வெர்சஸ் - ஜோசப் தக்காச் எழுதியது

அவர் எங்களுக்கு முழு கவனத்தை தருகிறார் - தமி த்காச் மூலம்

தேவனுடைய ராஜ்யம் (பகுதி 5) - கேரி டெட்டோ எழுதியது

 

 

 

 


 


XXX XXX வென்றது

 

ஏப்ரல் - ஜூன் 29 - வெளியீடு

கடவுளோடு நட

ஈஸ்டர் ஞாயிறு - ஜோசப் டக்க் எழுதியது

வலி மற்றும் இறப்பு உள்ள கிரேஸ் - Takalani Musekwa மூலம்

ராஜாவின் ஆதரவில் - தமி த்காச்சினால்

தேவனுடைய ராஜ்யம் (பகுதி 4) - கேரி டெட்டோ எழுதியது

சாலமன் ராஜாவின் சுரங்கங்கள் (பகுதி 15) - கோர்டன் கிரீன் எழுதியது

டாக்டர் என்ன Faustus தெரியாது - நீல் எர்லிலிருந்து

 

 

 

 


 


XXX XXX வென்றது

 

ஜனவரி - மார்ச் 25 - வெளியீடு - 2015

யாத்திரை

எங்கள் உண்மையான அடையாளமும் அர்த்தமும் - ஜோசப் தக்காச்

நான் இல்லை 100% வெந்த - Takalani Musekwa மூலம்

நான் கடவுள் என்றால் - பார்பரா Dahlgren

தேவனுடைய ராஜ்யம் (பகுதி 3) - கேரி டெட்டோ எழுதியது

சாலமன் ராஜாவின் சுரங்கங்கள் (பகுதி 14) - கோர்டன் கிரீன் எழுதியது

சங்கீதம் 9 & 10: புகழும் அழைப்பும் - டெட் ஜான்ஸ்டன்

 

 

 

 


 


XXX XXX வென்றது

 

அக்டோபர் - டிசம்பர் 29 - வெளியீடு 2014

சரியான நேரம்

இயேசு பிறந்தபோது முக்கியம்? - ஜோசப் Tkach மூலம்

தாழ்மையான ராஜா - டிம் மாகூயரால்

தேவனுடைய ராஜ்யம் (பகுதி 2) - கேரி டெட்டோ எழுதியது

சாலமன் ராஜாவின் சுரங்கங்கள் (பகுதி 13) - கோர்டன் கிரீன் எழுதியது

1914-1918: "கடவுளைக் கொன்ற போர்" - நீல் எர்ல் எழுதியது

 

 

 

 

 


 


XXX XXX வென்றது

 

ஜூலை - செப்டம்பர் 2014 - வெளியீடு 3

 

மற்றவர்களைப் போல் ராஜா இல்லை

இராச்சியம் புரிந்து - ஜோசப் Tkach

தீவிர காதல் - ரிக் ஷாலென்பெர்கர்

நான் உங்களிடம் இயேசுவை பார்க்கிறேன் - ஜெசிகா மோர்கன்

சரியான நேரத்தில் சரியான இடம் - தமி Tkach

தேவனுடைய ராஜ்யம் (பகுதி 1) - கேரி டெடோ

விசுவாசமுள்ள நாய் - ஜேம்ஸ் ஹெண்டர்சன்

சங்கீதம் XX: நம்பிக்கையற்ற - டெட் ஜான்ஸ்டன் இறைவன்