ஜர்னல் ஃபோகஸ் இயேசு 2020-03

03 கவனம் இயேசு 2020 03

ஜூலை செப்டம்பர் 2020

 

நித்திய ஜீவனைப் பெறுங்கள் - டோனி பான்டனர்

இயேசு வாழ்க்கையின் அப்பம் - ஷீலா கிரஹாம்

இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார், அவர் உயிருடன் இருக்கிறார்! - பப்லோ ந au ர்

கிருபை பாவத்தை பொறுத்துக்கொள்கிறதா? - ஜோசப் தக்காச்

ஒப்பிட்டு, மதிப்பீடு செய்து தீர்ப்பளிக்கவும் - கிரெக் வில்லியம்ஸ்

வாடி வரும் பூக்களை வெட்டுங்கள் - கீத் ஹார்ட்ரிக்

குறைந்த இடத்தில் -சுசன் ரீட்

அழைப்பு - பதில் - டம்மி தக்காச்

கோதுமையை சப்பிலிருந்து பிரித்தல் - ஹிலாரி பக்