என் ஆத்துமாவே, கர்த்தாவே!

என் ஆத்துமா கர்த்தரை உயர்த்தும் பெரும்பாலான குழந்தைகள் பூதக்கண்ணாடிகளை தெரிந்துகொண்டு எல்லாவற்றையும் பெரிதாகப் பார்க்க அவற்றைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். பூச்சிகள் அறிவியல் புனைகதை நாவல்களில் இருந்து அரக்கர்களைப் போல் தோன்றுகின்றன. அழுக்கு மற்றும் மணல் துகள்கள் ஒரு பெரிய நதி அல்லது பாலைவன போன்ற தோற்றம். ஒரு நண்பரின் முகத்தில் ஒரு பூதக்கண்ணாடி வைக்கையில், சிரிக்க ஒரு காரணம் இருக்கிறது.

இயேசுவின் தாயான மரியாவுக்கு கண்ணாடியைப் பெரிதாக்குவது பற்றி இன்னும் தெரியாது. ஆனால் லூக்கா 1,46-ல் அவள் சொன்னதை அவள் அறிந்திருந்தாள், மேசியாவின் தாயாக இருப்பதற்கு அவள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாள் என்ற செய்தியைப் பற்றி அவளுக்குள் புகழ் உணர்ந்தாள். "மரியா, 'என் ஆத்துமா கர்த்தரை உயர்த்துகிறது' என்றாள். "உயர்த்துவது" என்பதற்கான கிரேக்க வார்த்தையின் அர்த்தம் பெரியது மற்றும் விழுமியத்தை உருவாக்குதல், பின்னர் அதிகரிப்பது, மகிமைப்படுத்துவது, புகழ்வது, புகழ்வது, பெரிதாக்குவது. ஒரு கருத்து இவ்வாறு கூறுகிறது: “மரியா தனது கண்ணோட்டத்தில் அவர் எவ்வளவு உயர்ந்தவர், கம்பீரமானவர் என்று மற்றவர்களுக்குச் சொல்லி இறைவனை உயர்த்தினார். திருப்பத்துடன் (கிரேக்க மொழியில்) மரியா கடவுளைப் புகழ்ந்து பேசுவது அவரது இதயத்தின் அடிப்பகுதியில் இருந்து வருகிறது என்று சுட்டிக்காட்டுகிறார். உங்கள் வழிபாடு மிகவும் தனிப்பட்டது; அது இதயத்திலிருந்து வருகிறது. » மேரியைப் புகழ்ந்து பாடும் பாடல் "மாக்னிஃபிகேட்" என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது லத்தீன் வெளிப்பாடாகும், இது "உயர்த்த, அதிகரிக்க". மரியா தனது ஆத்மா இறைவனை எழுப்பினார் என்று கூறினார். பிற மொழிபெயர்ப்புகள் «புகழ், உயர்த்துதல், மகிமைப்படுத்துதல் words என்ற சொற்களைப் பயன்படுத்துகின்றன.

நீங்கள் எப்படி இறைவனை வளர்க்க முடியும்? ஒருவேளை அகராதி நமக்கு சில சுட்டிகள் தருகிறது. ஒரு முக்கியமான விஷயம், அதை அளவு பெரிதாக்குவது. நாம் இறைவனை எழுப்பினால், அவர் உயரமாக வளர்வார். ஜே.பி. பிலிப்ஸ் கூறினார்: "உங்கள் கடவுள் மிகவும் சிறியவர்." இறைவனை வளர்ப்பதும் உயர்த்துவதும் நாம் நினைத்த அல்லது நினைத்ததை விட அவர் எவ்வளவு உயரமானவர் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.

இன்னொரு அர்த்தம், கடவுள் மக்களுக்கு பெரியதாகவும், மிக முக்கியமாகவும் இருப்பார். நாம் அதைப் பற்றி யோசித்துப் பார்க்கும்போது, ​​யெகோவா எவ்வளவு பெரியவர் என்பதைப் பற்றி பேசும்போது, ​​நாம் யார் என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. கடவுளின் வழிகளும் எண்ணங்களும் நம்முடைய விடயங்களைவிட மிக உயர்ந்தவையாகும், மேலும் நம்மை நாமும் ஒருவரையொருவர் நினைவுபடுத்துகிறோம். நாம் கவனமாக இல்லாவிட்டால், நம் கண்களைக் காட்டிலும் பெரியதாக இருக்க முடியும்.

ஜோ ஸ்டோவெல் கூறுகிறார், "நம்முடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்னவென்றால், கடவுள் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை மற்றவர்கள் பார்க்கிறார்கள், அவர்கள் நம் மூலம் அவருடைய அன்பைப் பார்த்து அனுபவிக்கிறார்கள்." எங்கள் வாழ்க்கை ஒரு ஜன்னல் போன்றது என்று நீங்கள் கூறலாம், இதன் மூலம் கிறிஸ்து நம்மில் வாழ்கிறார் என்று மற்றவர்கள் பார்க்கிறார்கள். அவனையும் அவனது அன்பையும் பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடிகள் போன்ற ஒப்பீட்டை மற்றவர்கள் பயன்படுத்தினர். நாங்கள் ஒரு பூதக்கண்ணாடி என்று பட்டியலில் சேர்க்கலாம். நாம் வாழும்போது, ​​அவரது தன்மை, விருப்பம் மற்றும் பார்வையாளர்களுக்கான வழிகள் தெளிவாகவும் பெரிதாகவும் மாறும்.

எல்லா பக்தியுடனும் மரியாதையுடனும் நாங்கள் அமைதியான மற்றும் அமைதியான வாழ்க்கையை நடத்துகிறோம் (1 தீமோத்தேயு 2,2), நாம் ஜன்னலை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும், தெளிவான பிரதிபலிப்பைக் காட்ட வேண்டும், நமக்குள் இயேசுவின் வாழ்க்கையையும் அன்பையும் அதிகரிக்க வேண்டும். என் ஆத்துமாவே, கர்த்தரை எழுப்புங்கள்!

தமி த்காச் மூலம்


PDFஎன் ஆத்துமாவே, கர்த்தாவே!