அனைவருக்கும் கருணை

அனைவருக்கும் XXL கருணைதுக்கம் தினத்தன்று, எட்டாம் நாள். செப்டம்பர் 9, மக்கள் அமெரிக்கா மற்றும் பிற நாடுகளிலுள்ள சர்ச்சுகளில் கூடிவந்தார்கள், அவர்கள் ஆறுதல், ஊக்கம், நம்பிக்கை ஆகியவற்றைக் கேட்க வந்தார்கள். ஆனாலும், கன்சர்வேடிவ் கிறிஸ்தவ தேவாலயத் தலைவர்கள் பலர் அறியாமலேயே எரிச்சலுற்ற, தேசபக்தி மற்றும் அச்சம், வறிய நாடுக்கு நம்பிக்கையை அளிக்க தங்கள் எண்ணத்திற்கு மாறாக, ஒரு செய்தி பரப்பினார்கள். கிறிஸ்துவோடு இன்னும் தெரிந்திருக்காத தாக்குதல்களிலோ உறவினர்களிலோ நண்பர்களிடமோ நேசித்தவர்களை இழந்தவர்களுக்காக. பல அடிப்படைவாத மற்றும் மறுபிரவேசம் கிரிஸ்துவர் ஏற்றுக்கொண்டன அவர் நரகத்திற்கு இறந்த பிறகு வரும் விவரிக்க முடியாத வேதனைகளை பாதிக்கப்படுகின்றனர் அங்கு யார் கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையில் கேட்டதில்லை மட்டுமே ஏனெனில் என்றால், இயேசு கிறிஸ்து அறிவிக்க இல்லாமல் மரித்தால் அந்த என்று - கடவுளின் கரத்திலிருந்து, அதே முரண்பாடான கிறிஸ்தவர்கள் அன்பின் இரக்கத்தோடும் இரக்கத்தோடும் இரக்கத்தோடும் வாழ்கிறார்கள். "நீங்கள் இறப்பதற்கு முன் ஒரு அடிப்படை தலைகீழ் பிரார்த்தனை பேச கூடாது என்றால் நீங்கள் என் கருணை கடவுள் மற்றும் என்னை இரட்சிப்பவர் சித்திரவதை அனைத்து நித்தியம்.": கிரிஸ்துவர் சொல்ல எங்களுக்கு சில தெரிகிறது, ஆனால் பின்னர் நன்றாக அச்சு வருகிறது "கடவுள் உன்னை நேசிக்கிறார்"

நல்ல செய்தி

இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷம் நற்செய்தி (கிரேக்க யுவான்ஜியன் = மகிழ்ச்சியான செய்தி, இரட்சிப்பின் செய்தி), "நல்லது" என்பதன் முக்கியத்துவம். இது முற்றிலும் அனைவருக்கும், எல்லா செய்திகளுக்கும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. மரணத்திற்கு முன்பாக கிறிஸ்துவுடன் அறிமுகமான சிலருக்கு நற்செய்தி மட்டும் அல்ல; எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, எல்லா மனிதர்களுக்கும், கிறிஸ்துவைப் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்காவிட்டால், இறந்துபோன அனைவருக்கும் அது நல்ல செய்தி.

இயேசு கிறிஸ்து கிறிஸ்துவின் பாவங்களுக்காக மட்டுமல்ல முழு உலகத்திற்கும் மட்டுமே பாவநிவிர்த்தி தியாகம் (1John XX). சிருஷ்டிகரும் அவருடைய படைப்பின் மீளுருவாவார் (கொலராடோ - XX-2,2). இந்த சத்தியத்தை மக்கள் தங்கள் இறப்பிற்கு முன் தெரிந்துகொள்வது அவர்களுடைய சத்திய உள்ளடக்கத்தை சார்ந்து இல்லை. அது மனித செயல்களிலோ அல்லது மனித செயல்களாலோ அல்ல, மாறாக இயேசு கிறிஸ்துவையே சார்ந்திருக்கிறது.

இயேசு "கடவுள் அவர் அவரது ஒரே விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவரை அழிந்து கூடாது நித்தியஜீவனை அடையும்படிக்கு, உயர்த்தப்படவேண்டும் உள்ள, மகன் பிறப்பித்தவர் தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார்", என்கிறார் (யோ 3,16, அனைத்து மேற்கோள்கள் திருத்தப்பட்ட லூதர் மொழிபெயர்ப்பு, அலகு வெளியீடு) , உலகத்தை நேசிக்கிறவரும், தம்முடைய குமாரனைக் கொடுத்த தேவனும் அவரே; அவர் உலகத்தை நேசித்தார். கடவுள் அனுப்பிய குமாரனை விசுவாசிப்பவர், நித்திய ஜீவனை அடைவார் (சிறந்தவர்: "வரப்போகிறவர்களுடைய வாழ்வு").

இந்த நம்பிக்கை உடல் மரணத்திற்கு முன்பே வர வேண்டும் என்று எழுதப்படவில்லை. இல்லை: விசுவாசிகள் "இழக்கப்படுவதில்லை," மற்றும் விசுவாசிகள் கூட இறந்து போகிறார்கள் என வசனம் கூறுகிறது, "இழந்து போவதும்" "இறந்து போவதும்" ஒன்றுமில்லை. விசுவாசம் இழக்கப்படுவதைத் தடுக்கிறது, ஆனால் இறப்பதல்ல. கிரேக்கப் பயன்பாட்டில் இருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்ட இயேசு பேசும் இழப்பு, ஒரு ஆன்மீக மரணத்தைக் குறிக்கிறது, உடல் அல்ல. இது இறுதி அழிவு, அழித்தல், காணாமல் போவதுடன் காணப்பட வேண்டும். இயேசுவை விசுவாசிப்பவர் அத்தகைய மாற்ற முடியாத முடிவைக் காண மாட்டார், ஆனால் வரவிருக்கும் வயதின் (ஆவி) வாழ்வில் நுழைகிறார்.

சிலர் வருங்கால வயதில் வாழ்ந்து வருவார்கள், பூமியில் வாழ்ந்த காலப்பகுதியிலும்கூட வாழ்க்கை வாழ்கிறார்கள். ஆனால் அவை "உலக" (காஸ்மோஸ்) என்ற சிறிய சிறுபான்மையினரை மட்டுமே பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றன, அதனால்தான் கடவுள் அவர்களை நேசிக்கிறார், அவர்களை காப்பாற்ற தனது மகனை அனுப்பினார். மீதி என்ன? விசுவாசமின்றி சாகாமல் உயிரோடுள்ளவர்களை காப்பாற்ற முடியாது என்று இந்த வசனம் சொல்லவில்லை.

உடல் மரணம் ஒருவரை ஒருவர் காப்பாற்ற அல்லது இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசத்திற்கு ஒருவரை கொண்டு வருவதற்கு ஒரு முறை கடவுளின் திறனை தடுக்கிறது என்ற யோசனை ஒரு மனித விளக்கமாகும்; பைபிளில் அப்படி ஒன்றும் இல்லை. மாறாக, நாம் கூறப்படுகிறோம்: மனிதன் இறந்து, பின்னர் தீர்ப்பு வரும் (Hebr XX). நீதிபதி, நாம் எப்பொழுதும் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறோமா, கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம், மனிதனின் பாவங்களுக்காக இறந்த கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டியான இயேசுவை தவிர வேறொன்றுமில்லை. அது எல்லாம் மாறும்.

படைப்பாளர் மற்றும் மறுபகிர்வு

கடவுள் உயிரோடு மட்டும் உயிரை காப்பாற்ற முடியும் என்ற எண்ணம் எங்குள்ளது? அவர் மரணத்தை வென்றார், இல்லையா? அவர் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்திருக்கிறார், சரியா? கடவுள் உலகத்தை வெறுக்கவில்லை; அவர் அவளை நேசிக்கிறார். அவர் நரகத்திற்கு மனிதனை உருவாக்கவில்லை. உலகத்தை இரட்சிப்பதற்காக கிறிஸ்து வந்து, அதைத் தீர்ப்பதற்கு அல்ல. (யோவா.

XX இல். செப்டம்பர் மாதம், ஞாயிற்றுக்கிழமை தாக்குதல்களுக்குப் பிறகு, கிறிஸ்டியன் ஆசிரியருக்கு ஞாயிற்றுக் கிழமை வகுப்பிற்கு அவர் சொன்னார்: அன்பைப் போலவே கடவுள் வெறுப்புடன் இருக்கிறார், ஹெவன் தவிர ஏன் நரகத்தில் இருக்கிறான் என்பதை விளக்குகிறார். இரட்டைவாதம் (நன்மை மற்றும் தீமை பிரபஞ்சத்தில் இரு சமமாக வலுவான எதிர்க்கும் சக்திகள் என்று கருத்து) ஒரு மதங்களுக்கு எதிரான கொள்கை ஆகும். பரிபூரண அன்பின் இறுதிக்கட்டத்தைச் சுமந்துகொண்டு, கடவுளைப் போற்றிப் பிரயோகிப்பதன் மூலம் அவர் கடவுளைப் பற்றிக் கொள்கிறார் என்பதை அவர் கவனிக்கவில்லையா?

கடவுள் முற்றிலும் நீதிமான், மற்றும் அனைத்து பாவிகள் நியாயப்படுத்தினார் மற்றும் கண்டனம், ஆனால் நற்செய்தி, நற்செய்தி நமக்கு கிறிஸ்து மீது கடவுள் இந்த பாவம் மற்றும் தீர்ப்பு தன்னை எடுத்து என்று மர்மம் நமக்கு திறக்கிறது! உண்மையில், நரகத்தில் உண்மையான மற்றும் கொடூரமானது. ஆனால் மனிதகுலத்தின் சார்பாக இயேசு துன்பப்படுவதற்காக துன்மார்க்கத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட இந்த துன்பகரமான நரகமே அது.

எல்லா ஆண்களும் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் (ரோமன் XX), ஆனால் கடவுள் கிறிஸ்துவில் நித்திய ஜீவனை நமக்கு தருகிறார் (அதே வசனம்). அதனால் தான் இது அழைக்கப்படுகிறது: கருணை. முன்னதாகவே, பவுல் இதை இவ்வாறு சொல்கிறார்: "ஆனால் பாவம் போலவே இது பரிசு அல்ல. ஒருவன் பாவத்தின் பலனாலே அநேகர் மரித்தார்கள், அநேகர் எல்லாரும் மரித்தார்கள்; ஆதாமின் குற்றத்தைச் சுமக்க மாட்டார் எவரும் இல்லை), கடவுளுடைய கிருபையும் பரிசுத்தமும் ஒரு மனிதனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையினால் அநேகருக்கு மிகுதியாகக் கொடுத்திருக்கிறது "(ரோம நூல்).

பவுல் இவ்வாறு கூறுகிறார்: நம்முடைய பாவ தண்டனையைப் போல கடினமாக உள்ளது, அது மிகவும் கடுமையானது (தீர்ப்பு நரகத்தில்), அது கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலும் கிருபையின் காணிக்கையினாலும் பின்தொடர்கிறது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், கிறிஸ்துவின் மீளுருவாக்கத்தின் வார்த்தையானது ஆதாமில் உள்ள அவரது அருவருப்பை விட சத்தமாக சத்தமாக இருக்கிறது - ஒருவரையொருவர் மூழ்கி விடுகிறார் ("இன்னும் எவ்வளவு"). பால் எங்களுக்கு உதவ முடியும் அதனால் தான். கொரிந்தியர் நூல்: "கிறிஸ்துவில் கடவுள் [அனைவருக்கும், ரோமானியர்களின் பல '' பல 'தங்களைக் கொண்டு] சமாதானமாகி, அவர்களுடைய பாவங்களை எதிர்பார்க்கவில்லை [...]"

கிறிஸ்துவுக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் இறந்துபோனவர்களுடைய நண்பர்களுக்கும் அன்பானவர்களுக்கும் திரும்பிப் பாருங்கள்: சுவிசேஷம் அவர்களுக்கு அன்பானவர்களுடைய தலைவிதியைப் பற்றி எந்த நம்பிக்கையையும் ஊக்கத்தையும் தருகிறதா? உண்மையில், யோவானின் சுவிசேஷத்தில் இயேசு, "நான் பூமியிலிருந்து உயர்த்தப்பட்டபோது, ​​நான் எல்லாவற்றையும் என்னிடத்தில் சேர்த்துவைப்பேன்" (வசனம் 21) என்று இயேசு உரை நிகழ்த்தினார். இது நல்ல செய்தி, சுவிசேஷத்தின் உண்மை. இயேசு கால அட்டவணையை அமைக்கவில்லை, ஆனால் அவர் எல்லோரையும் ஈர்க்க வேண்டுமென அவர் பிரகடனம் செய்தார், இறந்ததற்கு முன்பு அவரைச் சந்தித்த ஒரு சிலரை மட்டுமல்ல, அனைவருக்கும் முற்றிலும் பிடிக்கவில்லை.

பவுல் கொலோசெயிலிருந்த நகரத்தில் கிரிஸ்துவர் எழுதினார் என்று எந்த ஆச்சர்யமும், அது மனதில் நீங்கள் கடவுள் "நன்கு பிடித்திருந்தது" இருந்தது: "நன்கு பிடித்திருந்தது" அவர் "அனைத்து தன்னை கிறிஸ்துவின் மூலமாய் பூமியில் அல்லது பரலோகத்தில் என்பதை, சமாதானத்தை உண்டாக்கி, சமரசம் தன் குறுக்கு இரத்தத்தில் "(Kol 1,20). அது நல்ல செய்தி. இயேசு சொன்னபடி, முழு உலகத்திற்கும் நற்செய்தியை அறிவிக்கிறார், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்திற்கு மட்டும் அல்ல.

இந்த இயேசுவே, மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுப்பப்பட்ட தேவகுமாரன், சில புதிய இறையியல் எண்ணங்களைக் கொண்ட ஒரு சுவாரஸ்யமான புதிய மத நிறுவனர் மட்டுமல்ல, தன்னுடைய வாசகர்களுக்குத் தெரியப்படுத்த விரும்புகிறார். பவுல் இயேசு எல்லாவற்றையும் (வசனம் 16-17) உருவாக்கியவர் மற்றும் இறைவன் வேறு யாருமல்ல, மற்றும் என்று விட என்று அவர்களிடம் சொல்கிறார்: அவர் முற்றிலும் எல்லாம் சாதாரணம் திரும்புகிறார் கொண்டுவர கடவுளுடைய வழி இது உலகில் வரலாறு விடியல் துவங்கி தோல்வியடைந்தது (வசனம் XX)! கிறிஸ்துவுக்குள் - பவுல் கூறுகிறார் - கடவுள் நனவாகும் இஸ்ரேலின் வாக்குறுதிகளை கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதி கொண்டு இறுதி படி செய்கிறார் - அவர் கருணை ஒரு தூய்மையான செயலுமாகும் ஒரு நாள் மன்னிப்பார் என்று உறுதி எல்லாப் பாவங்களிலும், விரிவான மற்றும் உலகளாவிய, மற்றும் அனைத்து விஷயங்கள் புதிய செய்ய (காண் திப 20 -13,32-33-3,20, ஜேசி எண், எண் 9, ரோம் -17).

கிறிஸ்தவர் மட்டுமே

"ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் மட்டுமே இரட்சிப்பிற்காக இருக்கிறார்கள்," அடிப்படைவாதிகள் அலறுகிறார்கள். நிச்சயமாக, அது சரி. ஆனால் "கிறிஸ்தவர்கள்" யார்? ஒரு மாதிரியான மனந்திரும்புதலும் மாறும் பிரார்த்தனைகளும் கிளிக்குமா? மூழ்கியதன் மூலம் ஞானஸ்நானம் பெற்றதா? "உண்மையான சபைக்கு" சொந்தமானவர்கள்தானா? ஒரு முறையான ஆணையாளரின் மூலம் அபகீர்த்தியைப் பெறுபவர் யார்? பாவம் செய்தவர்கள் மட்டும்தான் (நீங்கள் அதை செய்தீர்களா, இல்லையா?) இறக்கும் முன் இயேசுவை சந்திக்கிறவர்கள் மட்டும்தானா? அல்லது இயேசு தன்னை - அதன் ஆணி துளைக்கப்பட்டு கைகளில் கடவுள் தீர்ப்பு தீட்டப்பட்டது - இறுதியில் அவர் கருணை யாருக்கு அந்த வட்டத்தின் சொந்தமானது யார் முடிவு செய்ய? ஒருமுறை அவர் இறந்து விட்டார், யார் மரணத்தை ஜெயிக்கிறார், யார் யாரை விரும்புகிறாரோ அவர் நித்திய ஜீவனைக் கொடுக்கிறார், அதே சமயத்தில் அவர் ஒருவரை விசுவாசத்திற்கு கொண்டுவருவார் அல்லது உண்மையான மதத்தின் அனைத்து ஞானமுள்ள பாதுகாவலர்களை , அவரது இடத்தில் இந்த முடிவை?
ஒவ்வொரு கிரிஸ்துவர் சில புள்ளியில் உள்ளது ஒரு கிரிஸ்துவர், அதாவது, பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலம் கொண்டு. எனினும், அடிப்படைவாத நிலைப்பாடு, கடவுள் இறக்கும்போதே நம்புவதற்கு ஒரு நபர் அவரை நம்புவதற்கு சாத்தியமற்றது என்று தெரிகிறது. ஆனால் காத்திருங்கள் - இறந்தவர்களை எழுப்புகிறவர் இயேசுதான். அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், முழு உலகத்திற்கும் மட்டுமே பாவநிவிர்த்தி செய்கிறார். (1JON)

பெரிய இடைவெளி

"லாசருவின் உவமையின்" பலர் எதிர்ப்பார்கள். "ஆபிரகாம் அவருடைய பக்கத்துக்கும் பணக்காரனின் பக்கத்துக்கும் இடையே ஒரு பெரிய, கட்டுப்பாடில்லாத இடைவெளி இருக்கிறதா?" (Lk 16,19-31).

இந்த உவமையைப் புரிந்துகொள்ள விரும்பவில்லை இயேசு மரணத்திற்குப் பின் ஒரு புகைப்படக் கணக்கைப் பதிவு செய்தார். எத்தனை கிரிஸ்துவர் சொர்க்கத்தில் விவரிக்க வேண்டும் "ஆபிரகாம் மடியில்," இயேசு எங்கும் பார்க்க ஒரு இடத்தில்? இந்த உவமை, முதல் நூற்றாண்டில் யூதேயாவின் சலுகை பெற்ற வகுப்புக்கு ஒரு செய்தியாகும், உயிர்த்தெழுதலுக்குப்பின் வாழ்க்கைத் தோற்றம் அல்ல. நாம் இயேசுவைவிட அதிகமாய் வாசிக்க முன், பவுல் என்ன ரோமாபுரியில் எழுதுகிறார் என்பதை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்போம்.

உவமையில் உள்ள செல்வந்தர் இன்னமும் முடிவடையவில்லை. அவர் இன்னும் லாசருவை விட ரேங்க் மற்றும் வர்க்கம் உயர்ந்தவராக தன்னைத்தானே காண்கிறார். அவர் இன்னும் லாசருவில் மட்டுமே சேவை செய்கிற ஒருவரை மட்டுமே காண்கிறார். பணக்காரர்களின் தொடர்ச்சியான அவிசுவாசம், இடைவெளிக்கு இடையான இடைவெளியை உருவாக்கியது, ஒரு தன்னிச்சையான காஸ்மிக் தேவை அல்ல என்றே கருதினால் அது நியாயமானது. நினைவில், இயேசு தன்னை, மற்றும் அவர் மட்டும், கடவுள் நம் சமாதான சமரசம் இடையே இல்லையெனில் unbridgeable இடைவெளி மூடி. இந்த புள்ளி, நீதிக்கதைகள் இந்த அறிக்கை - என்று இரட்சிப்பின் கையகப்படுத்தல் மட்டும் தான் நம்பிக்கை மூலம் வருகிறது - அவர் கூறுகிறார் போது இயேசு வலியுறுத்துகிறது: "அவர்கள் மோசேக்கும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் செவிகொடாவிட்டால் யாரோ இறந்த உயர்ந்தது என்றால் அவர்கள் கூட நம்பிக்கை முடியாது என்றால்" (Lk 16,31).

கடவுள் மக்களை இரட்சிப்பதற்காக வழிநடத்துகிறார், அவர்களை சித்திரவதை செய்யக்கூடாது. இயேசு மறு reconciler ஆகிறது, அதை நம்ப அல்லது இல்லை, அவர் நன்றாக வேலை செய்கிறது. அவர் உலகத்தின் இரட்சகராக இருக்கிறார் (ஜான் XXX), உலகின் ஒரு பகுதியின் இரட்சகராக அல்ல. "தேவன் உலகத்தை நேசித்தார்" (வசனம் XX) - மற்றும் ஒரு ஆயிரம் ஒரு மனிதன். கடவுள் வழிகள் உண்டு, அவருடைய வழிகள் நம் வழிகளை விட உயர்ந்தவை.

இயேசு மலைப்பிரசங்கத்தில், "உங்கள் எதிரிகள் நேசிக்கவும்" (மத். அவர் தனது எதிரிகளை நேசித்தார் என்று கருதி பாதுகாப்பாக உள்ளது. அல்லது இயேசு தம் எதிரிகளை வெறுக்கிறார் என்று நம்பப்படுகிறதா, ஆனால் நம்மை ஒரு எதிரிகளை நேசிக்க வேண்டுமென்றும், அவருடைய வெறுப்பு ஒரு நரகத்தைப் பற்றிய விளக்கத்தை அளிக்கிறது என்றும் நம்புகிறீர்களா? அது மிகவும் குழப்பமானதாக இருக்கும். சத்துருவின் அன்பிற்கு இயேசு நம்மை அழைக்கிறார், ஏனென்றால் அவர் அவர்களுக்கும் சொந்தமானவர். "அப்பா, அவர்களை மன்னியுங்கள்; அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் அறியாதிருக்கிறார்கள். "(லூக் 5,43) சிலுவையில் அறையப்பட்டவர்களுக்கு அவருடைய பரிந்துரையாய் இருந்தது.

நிச்சயமாக, இயேசுவின் கிருபையை நிராகரிக்கிறவர்கள் கூட அவர்களை சந்தித்த பிறகு இறுதியில் முட்டாள்தனத்தின் வெகுமதிகளை அறுவடை செய்வார்கள். அவரது விருந்துக்கு வர மறுக்கும் மக்கள், மிக அதிக தீவிரமான இருள் (; மத்தேயு 22,13, 25,30 பார்க்க உருவமாக வெளிப்பாடுகளைக் கொண்டு இயேசு கடவுளிடமிருந்து, இதுவரை கடவுள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டா மாநிலத்தில் விவரித்து ஒன்று) வேறு எந்தவொரு இடத்திலும் உள்ளது.

அனைவருக்கும் கருணை

ரோமரில் (11,32), பவுல் அற்புதமான வார்த்தையை கூறுகிறார்: "எல்லாரும் இரக்கமுள்ளவர்களாகும்படி தேவன் எல்லாரையும் கீழ்ப்படியப்பண்ணினார்." உண்மையில், கிரேக்க மூல வார்த்தையானது எல்லாவற்றையும் அல்ல, எல்லாவற்றையும் குறிக்கிறது. எல்லாரும் பாவிகளாயிருக்கிறார்கள், கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாரும் கிருபை காட்டப்படுகிறார்கள்; அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டார்களா இல்லையா என்பதையும்; அவர்கள் மரணத்திற்கு முன்பாக அல்லது அனுபவிக்காவிட்டாலும் சரி.

அடுத்த வசனங்களில் பவுல் கூறுவதை விட வேறு என்ன சொல்லலாம்? "ஓ, செல்வம், இரு, ஞானம், கடவுளின் அறிவு! அவரது உணவுகள் மற்றும் அவரது வழிகளால் புரிந்துகொள்ள முடியாத தன்மை! கர்த்தருடைய யோசனையை அறிந்தவன் யார், அல்லது அவனுடைய ஆலோசகர் யார்? அல்லது அவருக்கு முன்னால் ஏதாவது கொடுத்திருந்தால், கடவுள் அவரை திரும்ப செலுத்த வேண்டியிருக்கும்? ' அவரைப் பொறுத்தவரை, அவரிடமிருந்தும் அவரிடமிருந்தும் எல்லாமே உள்ளன. அவரை என்றென்றும் மகிமைப்படுத்துங்கள்! ஆமென் "(வசனம் 33-36).

ஆமாம், நம்மால் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் நற்செய்தியை மிகவும் நன்மையடையக்கூடியவர்கள் என்று நம்ப முடியாது என்பது அவருடைய வழிகள். மேலும், நம்மில் சிலர் கடவுளுடைய சிந்தனையை நன்கு அறிந்திருப்பதால், ஒரு கிறிஸ்தவர் இல்லாதவர் நரகத்திற்கு நேரடியாக செல்கிறார் என்பதை நாம் அறிவோம். கிறிஸ்து, கடவுள் இதுவரை மனித அறிவு அடிவானத்தில் வானத்தில் மீறுகிறது என்று ஏதோ ஒன்றை செய்துவிட்டு: கிறிஸ்துவுக்குள் தெரிய வருகிறது என்று ஒரு இரகசிய - மறுபுறம் பவுல் தெளிவான செய்ய நமக்கு தெய்வீக கருணை நம்பமுடியாத பட்டம் வெறுமனே உறுதியான அல்ல என்று விரும்புகிறார்.

எபேசுவில் உள்ள கிறிஸ்தவர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில், ஆரம்பத்தில் இருந்து கடவுள் இதை நோக்கமாகக் கொண்டார் என்று பவுல் நமக்கு சொல்கிறார் (எபேசியர் - XX). இஸ்ரேல் மற்றும் டேவிட் தேர்தலுக்கு ஆபிரகாமை அழைப்பதற்கான ஆழ்ந்த காரணம் இதுதான், உடன்படிக்கைகளுக்கு (1,9-10). கடவுள் கூட "அந்நியர்கள்" மற்றும் அல்லாத இஸ்ரவேலர்கள் சேமிக்கிறது (3,5). அவர் தேவபக்தியற்றவர்களை (ரோம் 6) சேமிக்கிறார். உண்மையில், அவர் உண்மையில் அனைவருக்கும் தன்னை ஈர்க்கிறார் (ஜான்). கடவுளுடைய மகன் ஆரம்பத்தில் இருந்தே "பின்னணியில்" இருந்தான், எல்லாவற்றையும் கடவுளோடு ஒப்புரவாக்கிக் கொண்டுவந்த தன்னுடைய மீட்பைச் செய்தான் (கொலோ 9-13). கடவுளின் கிருபையின் சொந்த தர்க்கம் உள்ளது, ஒரு தர்க்கம் பெரும்பாலும் மத சிந்தனை மக்கள் முட்டாள்தனமாக தெரிகிறது.

இரட்சிப்புக்கு ஒரே வழி

சுருக்கமாக, இயேசு இரட்சிப்பு மட்டுமே வழி, மற்றும் அவர் முற்றிலும் அனைவருக்கும் தன்னை ஈர்க்கிறது - தனது சொந்த வழியில், அவரது காலத்தில். மனித மனம் உண்மையில் புரிந்து கொள்ள முடியாதது என்பதை சுட்டிக்காட்ட உதவுகிறது.இந்த பிரபஞ்சத்தில் எங்கும் இல்லாத எவரும் கிறிஸ்துவில் இருக்க முடியாது, ஏனென்றால், பவுல் கூறுவது போல, அவரால் படைக்கப்படாத ஒன்றும் இல்லை, அவனிடம் இல்லை (கோல். இறுதியாக அவரை நிராகரிக்கின்றவர்கள் அவருடைய அன்பின் மீதே அவ்வாறு செய்கிறார்கள்; இயேசு அவர்களை மறுதலிக்கவில்லை (அவர் அவர்களை நேசிப்பதில்லை, அவர்களுக்காக மரித்தார், மன்னித்தார்), ஆனால் அவர்கள் அவரை நிராகரிக்கிறார்கள்.

சி.எஸ். லூயிஸ் இதை இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்: "இறுதியில், இரண்டு வகையான மக்கள் மட்டுமே இருக்கிறார்கள்: கடவுளுக்குச் சொல்வோர், உம்முடைய சித்தத்தின்படி செய்யப்படுவார்கள். நரகத்தில் உள்ளவர்கள் இந்த விதியைத் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த சுயநினைவு இல்லாமல், எந்த நரகமும் இருக்க முடியாது. எந்த ஆத்மாவும் தீவிரமாக பாடுபடும் மற்றும் நிரந்தரமாக மகிழ்ச்சிக்காகப் போராடுவதில்லை. யார் தேடுகிறார்கள், யார் கண்டுபிடிப்பார்கள். யாரும் தட்டுதல் திறக்கப்படும் "(கிரேட் விவாகரத்து, 9, அத்தியாயம்). (1)

நரகத்தில் ஹீரோக்கள்?

நான் கிறித்துவமாக இருப்பதால், இவ்வசனத்தின் அர்த்தம் என்ன? எரியும் உலக வர்த்தக மையத்திலிருந்து மக்களை காப்பாற்ற முயற்சிக்கும் செப்டம்பர் வீரர்களின் தீயணைப்பு வீரர்கள் மற்றும் போலீஸ்காரர்களின் பிரசங்கத்தை கவனியுங்கள். கிரிஸ்துவர் இந்த மீட்பாளர்கள் ஹீரோக்கள் அழைப்பு மற்றும் தங்கள் தியாகம் பாராட்ட என்று ஒப்புக்கொள்கின்றன, ஆனால் அவர்கள் இறக்கும் முன் அவர்கள் தங்களை கிறிஸ்துவை ஒப்பு கொள்ளவில்லை என்றால், அவர்கள் இப்போது நரகத்தில் வேதனையை வேண்டும் என்று அறிவிக்க?

கிறிஸ்துவின் முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் உலக வணிக மையத்தில் இறந்த அனைவருக்கும் நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று நற்செய்தி விளக்குகிறது. அவர் உயிருடன் எழுப்பப்பட்ட ஆண்டவர் உயிருடன் எழுப்பப்படுவார், அவர் நியாயாதிபதியாக இருப்பார் - அவர் தம் கைகளில் உள்ள ஆணி துளைகளுடன் - அர்ப்பணித்து, தம்மிடம் வருகிற அவரது அனைத்து ஜீவனையும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கிறார். அவர்கள் பிறப்பதற்குமுன் அவர் அவர்களை மன்னித்துவிட்டார் (எப்சொல் X, XX மற்றும் XX). இப்போது இந்த பகுதியும் செய்யப்படுகிறது, இப்போது எங்களுக்கு நம்பிக்கை உள்ளது. இயேசுவின் முன் வருபவர்களுக்காக, எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு, தங்கள் கிரீடங்களை சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக வைப்பதோடு, அவருடைய பரிசுகளை ஏற்றுக்கொள்வதே. சிலர் இதை செய்யக்கூடாது. ஒருவேளை அவர்கள் சுய-அன்பில் வேரூன்றி மற்றவர்களுக்காக வெறுக்கிறார்கள், அவர்கள் உயிர்த்தெழுந்த இறைவன் தங்கள் ஆயுதம் என்று பார்ப்பார்கள். இது அவமானமாக இருப்பதை விட அதிகமாகும், அது அண்டவெளியின் ஒரு பேரழிவாகும், ஏனென்றால் அவர் தனது அண்ணன் அல்ல. அவன் அவளை நேசிப்பதால், எப்படியும். ஏனென்றால், அவர் ஒரு கன்னையைத் தனது கைகளிலேயே சேர்ப்பதை அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் என்றால் அவர் அவர்களைக் கூட்டிச் செல்கிறார்.

ஆனால் நாம் முடியும் - நாம் ரோமர் 14,11 மற்றும் 2,10 பிலிப்பியர் நம்பினால் - என்று பயங்கரவாத தாக்குதலில் இறந்த பேர் பெரிதாக்கப்பட்டு பெரும்பான்மை மகிழ்ச்சியுடன் தங்கள் பெற்றோர்கள் கைகளில் குழந்தைகள் போல, இயேசுவின் ஆயுத விரைந்து என கருத்தில் கொள்ளப்படுகிறது.

இயேசு இரட்சிக்கிறார்

"இயேசு இரட்சிக்கிறார்," கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் சுவரொட்டிகளையும் ஸ்டிக்கர்களையும் எழுதுகிறார்கள். வலது. அவர் அதை செய்கிறார். அவர் தொடக்கமாகவும் இரட்சிப்பை முடிப்பவராகவும் இருக்கிறார், எல்லா படைப்புகளிலும், எல்லா உயிரினங்களிடமும், இறந்தவர்களுடைய தோற்றமும் நோக்கமும் அவர் தான். உலகத்தை நியாயந்தீர்க்க தம்முடைய குமாரனை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பவில்லை. அவர் உலகத்தை காப்பாற்ற அவரை அனுப்பினார் (ஜான் XX-3,16).

பொருட்படுத்தாமல் சில என்ன சொல்ல, கடவுள் எப்போதும் அனைத்து மனிதர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் (1 உள்ள 2,4, XX XX), ஒரு சில. நீங்கள் இன்னமும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் - அவர் விட்டுக்கொடுக்க மாட்டார். அவர் ஒருபோதும் காதலிப்பதில்லை. அவர் என்னவாக இருக்கிறார் என்பதை அவர் எப்போதும் நிறுத்திவிட்டு, எப்போதும் மனிதர்களுக்காக இருப்பார் - அவர்களது படைப்பாளியும், மறுபரிசீலனையும். நிகர மூலம் யாரும் வரவில்லை. நரகத்திற்கு செல்ல யாரும் படைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. யாரேனும் நரகத்திற்கு செல்வது - நித்தியத்தின் சாம்ராஜ்யத்தின் சிறிய, அர்த்தமில்லாத, கெட்ட எங்கும் உள்ள மூலையில் - அது அவருக்கு உறுதுணையாக இருப்பதால், கடவுளுக்குக் கிருபையை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார். கடவுள் அவரை வெறுக்கிறார் என்பதால் (அவர் இல்லை). கடவுள் பழிவாங்காதவர் அல்ல (அவர் அல்ல). ஆனால் அவர் வெறுக்கிறார் என்பதால்) கடவுளின் இராச்சியம் மற்றும் அவரது கருணை நிராகரிக்கிறது, மற்றும் XXL) ஏனெனில் கடவுள் மற்றவர்கள் மகிழ்ச்சியை கெடுக்க விரும்பவில்லை.

நேர்மறை செய்தி

சுவிசேஷம் முற்றிலும் எல்லோருக்கும் நம்பிக்கையின் செய்தி. கிரிஸ்துவர் சாமியார்கள் மக்கள் கிறிஸ்து மாற்ற வேண்டும் கட்டாயப்படுத்தி நரகத்தில் அச்சுறுத்தல்கள் வேலை இல்லை. நீங்கள் உண்மையைச் சொல்ல முடியும், நல்ல செய்தி: "தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார். அவர் உன்னுடன் கோபம் இல்லை. நீங்கள் பாவியாய் இருப்பதால் இயேசு உங்களுக்காக மரித்தார், தேவன் உன்னை மிகவும் நேசிக்கிறார், உங்களை அழிக்கிற எல்லாவற்றிலிருந்தும் அவர் உங்களைக் காப்பாற்றினார். ஆபத்தான, கொடூரமான, கணிக்க முடியாத, இரக்கமற்ற உலகத்தை விட வேறொன்றுமில்லை என நீங்கள் ஏன் வாழ வேண்டும்? நீங்கள் ஏன் வரவில்லை, கடவுளுடைய அன்பை அனுபவித்து, அவருடைய ராஜ்யத்தின் ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிக்கிறீர்கள்? நீங்கள் ஏற்கனவே அவரை சார்ந்தவர். அவர் உன் பாவங்களை ஏற்கனவே குடித்தார். அவர் உங்கள் துக்கத்தை மகிழ்ச்சியாக மாற்றிவிடுவார். நீங்கள் அவரை அறியாதிருந்தபோதும் அவர் உங்களுக்கு மன அமைதி தருவார். அவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் அர்த்தத்தையும் நோக்குநிலையையும் கொண்டுவருவார். உங்கள் உறவுகளை மேம்படுத்த அவர் உங்களுக்கு உதவுவார். அவர் உங்களுக்கு ஓய்வு தருவார். அவரை நம்புங்கள். அவர் உனக்காக காத்திருக்கிறார். "

செய்தி மிகவும் எளிது, அது உண்மையில் நம்மால் குமிழிகிறது. ரோமர் 5,10-11 பவுல் எழுதுகிறார்: "நாம் இப்போது சமரசம் பிறகு நாம் அவருடைய ஜீவனாலே இரட்சிக்கப்படுவான் எவ்வளவு மேலும் அவரது மகன் மரணம், நாம் எதிரிகள் இருந்த போது, அவருடனே ஒப்புரவாக்கப்பட்டோம் என்றால் பொறுத்தவரை. அது மட்டுமல்ல, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறோம். அவர் மூலம் இப்போது நாம் சமரசம் பெற்றுள்ளோம். "

நம்பிக்கையின் இறுதி! கருணை இறுதி! கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் மூலம், கடவுள் தம் எதிரிகளை சமாதானப்படுத்தி கிறிஸ்துவின் உயிரைக் காப்பாற்றினார். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நாம் கடவுளைப் பெருமைப் படுத்துகிறோம் என்பதில் எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை - நாம் மற்றவர்களிடம் பேசுவதில் ஏற்கனவே பங்குகொண்டோம். அவர்கள் கடவுளின் மேஜையில் இடமில்லை என அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை; அவர் ஏற்கனவே அவர்களை சமரசப்படுத்தியுள்ளார், அவர்கள் வீட்டிற்கு செல்ல முடியும், அவர்கள் வீட்டிற்கு செல்ல முடியும்.

கிறிஸ்து பாவிகளை இரட்சிக்கிறார். அது நல்ல செய்தி. எப்போதும் மனிதனால் கேட்கக்கூடிய சிறந்தது.

ஜே. மைக்கேல் பேஸெல் எழுதியது


PDFஅனைவருக்கும் கருணை