இயேசு பரிசுத்த ஆவியானவர் பற்றி கூறுகிறார்

இயேசு என்ன பரிசுத்த ஆவி பற்றி கூறுகிறார்

பரிசுத்த ஆவியானவர், அதேபோல பிதாவும் குமாரனும் ஏன் கடவுளே - திரித்துவத்தின் மூன்று நபர்களில் ஒருவரான ஏன் அதை புரிந்துகொள்வது கடினமாகக் காண்கிறது என்று எப்போதாவது பேசுகிறேன். பிதாவையும் குமாரனையும் நபர்களாக அடையாளப்படுத்துகிற குணங்களையும் செயல்களையும் காண்பிப்பதற்கான வழிகளையும், பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு நபரைப் போலவே விவரிக்கப்படுவதையும் நான் பொதுவாக வேதவசனங்களிலிருந்து உதாரணங்களைப் பயன்படுத்துகிறேன். பிறகு, பைபிளில் பரிசுத்த ஆவியானவரைக் குறிக்க பயன்படுத்தப்படும் பல பட்டங்களை நான் பெயரிட்டுள்ளேன். இறுதியாக, நான் இயேசு பரிசுத்த ஆவியானவர் பற்றி கற்று என்ன பற்றி பேசுவேன். இந்த கடிதத்தில், நான் அவருடைய போதனைகளில் கவனம் செலுத்துவேன்.

யோவானின் நற்செய்தியில், பரிசுத்த ஆவியானவரைப் பற்றி இயேசு மூன்று வழிகளில் பேசுகிறார்: பரிசுத்த ஆவியானவர், சத்திய ஆவி மற்றும் பராக்லெட்டோஸ் (வக்கீல்கள், ஆலோசகர்கள், உதவியாளர்கள் மற்றும் ஆறுதலாளர்களுடன் பல்வேறு பைபிள் மொழிபெயர்ப்புகளில் மீண்டும் உருவாக்கப்படும் கிரேக்க சொல்). பரிசுத்த ஆவியானவரை வெறும் பலத்தின் ஆதாரமாக இயேசு காணவில்லை என்று வேதம் காட்டுகிறது. பராக்லடோஸ் என்ற சொல்லுக்கு “யாரோ ஒருவர் நிற்க வேண்டும்” என்று பொருள், பொதுவாக கிரேக்க இலக்கியங்களில் ஒரு விஷயத்தில் ஒருவரை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மற்றும் பாதுகாக்கும் ஒரு நபர் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். யோவானின் எழுத்துக்களில், இயேசு தன்னை பராக்லடோஸ் என்று அழைத்துக் கொண்டு பரிசுத்த ஆவியானவரைக் குறிக்க அதே வார்த்தையைப் பயன்படுத்துகிறார்.

தூக்கிலிடப்படுவதற்கு முந்தைய நாள் இரவு, இயேசு தம் சீடர்களை விட்டுவிடுவதாகக் கூறினார் (யோவான் 13,33), ஆனால் அவர்களை "அனாதைகளாக" விடமாட்டேன் என்று உறுதியளித்தார் (யோவான் 14,18). அவருக்குப் பதிலாக, அவர் தந்தையிடம் "வேறொரு ஆறுதலாளரை [பராக்லடோஸ்]" அனுப்பும்படி கேட்பார், பின்னர் அவர்களுடன் இருப்பார் (யோவான் 14,16). "இன்னொருவர்" என்று சொல்வதன் மூலம், அது முதல் விஷயம் என்று இயேசு குறிப்பிட்டார் (அவரே) மற்றும் தன்னைப் போலவே வரும்வரும் திரித்துவத்தின் தெய்வீக நபராக இருப்பார், ஒரு சக்தி மட்டுமல்ல. இயேசு அவர்களை முன்னிலையில் பராக்லடோஸாக சேவை செய்தார் (கடுமையான புயல்களுக்கு மத்தியிலும் கூட) சீடர்கள் தங்கள் "ஆறுதல் மண்டலங்களை" விட்டுவிட்டு, எல்லா மனிதகுலத்திற்கும் ஆதரவாக அவருடைய ஊழியத்தில் சேர தைரியத்தையும் பலத்தையும் கண்டார்கள். இப்போது இயேசு விடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தார், புரிந்துகொள்ளத்தக்க விதத்தில் அவர்கள் ஆழ்ந்த கவலையில் இருந்தார்கள். அதுவரை, இயேசு சீடர்களின் துணைவராக இருந்தார் (1 யோவான் 2,1 ஐக் காண்க, அங்கு இயேசு ஒரு "வக்கீல்" [பராக்லடோஸ்] என்று குறிப்பிடப்படுகிறார்). அதன் பிறகு (குறிப்பாக பெந்தெகொஸ்தேவுக்குப் பிறகு) பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களுடைய வக்கீலாக இருப்பார் - அவர்களுடைய எப்போதும் ஆலோசகர், ஆறுதல் அளிப்பவர், உதவியாளர் மற்றும் ஆசிரியர். இயேசு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு வாக்குறுதியளித்ததும், பிதா அனுப்பியதும் ஒரு சக்தி மட்டுமல்ல, ஒரு நபர் - திரித்துவத்தின் மூன்றாவது நபர், அவருடைய ஊழியம் கிறிஸ்தவ பாதையில் சீடர்களுடன் சேர்ந்து வழிநடத்துவதாகும்.

பரிசுத்த ஆவியின் தனிப்பட்ட வேலையை பைபிளில் எல்லா இடங்களிலும் காண்கிறோம்: ஆதியாகமம் 1 ல்: அது தண்ணீரில் வட்டமிடுகிறது; லூக்கா நற்செய்தியில்: அவர் மரியாவை மறைத்தார். இது நான்கு நற்செய்திகளில் 1 தடவைகள், அப்போஸ்தலர் 56 முறை மற்றும் அப்போஸ்தலன் பவுலின் கடிதங்களில் 57 முறை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வேதங்களில் பரிசுத்த ஆவியின் வேலையை ஒரு நபராக நாம் பல வழிகளில் அங்கீகரிக்கிறோம்: ஆறுதல், கற்பித்தல், வழிகாட்டுதல், எச்சரிக்கை; உதவியற்ற பிரார்த்தனைக்கு உதவியாக, பரிசுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் மற்றும் வழங்குவதில்; தத்தெடுக்கப்பட்ட குழந்தைகளாக எங்களை உறுதிப்படுத்துகிறது, கடவுளை எங்கள் அப்பா என்று அழைக்க நம்மை விடுவிக்கிறது (தந்தை) இயேசுவைப் போல. இயேசுவின் வழிகாட்டலைப் பின்பற்றுங்கள், ஆனால் சத்திய ஆவியானவர் வரும்போது, ​​எல்லா சத்தியங்களுக்கும் அவர் உங்களை வழிநடத்துவார். ஏனென்றால், அவர் தன்னைப் பற்றி பேசமாட்டார்; ஆனால் அவர் கேட்பார், பேசுவார், எதிர்காலத்தில் என்ன இருக்கிறது என்பதை அவர் உங்களுக்கு அறிவிப்பார். அவர் என்னை மகிமைப்படுத்துவார்; அவர் அதை என்னிடமிருந்து எடுத்து உங்களுக்கு அறிவிப்பார். தந்தை வைத்திருப்பது எல்லாம் என்னுடையது. அதனால்தான் நான் சொன்னேன்: அவர் அதை என்னிடமிருந்து எடுத்து உங்களுக்கு பிரசங்கிப்பார் (யோவான் 16,13-15).
தந்தை மற்றும் மகனுடன் ஒத்துழைப்பதில், பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஒரு சிறப்பு பணி உள்ளது. தன்னைப் பற்றிப் பேசுவதற்குப் பதிலாக, அவர் மக்களை இயேசுவிடம் சுட்டிக்காட்டுகிறார், பின்னர் அவர்களை பிதாவிடம் கொண்டு வருகிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் தம்முடைய சித்தத்தைச் செய்வதற்குப் பதிலாக, மகன் சொல்வதைப் பொறுத்து தந்தையின் விருப்பத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஒருவரின் தெய்வீக சித்தம், ஒன்றுபட்ட, மும்மூர்த்தியான கடவுள் வார்த்தையினூடாக பிதாவிடமிருந்து வருகிறார் (இயேசு) பரிசுத்த ஆவியினால் செய்யப்படுகிறது. பரிசுத்த ஆவியானவர், நம்முடைய பராக்லடோஸின் வேலையில் கடவுளின் தனிப்பட்ட பிரசன்னத்திலிருந்து நாம் இப்போது மகிழ்ச்சியடையலாம் மற்றும் உதவலாம். எங்கள் சேவையும் வணக்கமும் மூன்று தெய்வீக நபர்களில், இருப்பது, செயல்படுவது, விருப்பம் மற்றும் குறிக்கோள் ஆகியவற்றில் ஒன்று. பரிசுத்த ஆவியானவர் மற்றும் அவரது பணிக்கு நன்றி.

ஜோசப் டக்க்

தலைவர்
அருள்மிகு காணி இன்டர்நேஷனல்


 

பைபிள் பரிசுத்த ஆவியின் தலைப்பு

பரிசுத்த ஆவி (சங்கீதம் 51,13:1,13; எபேசியர்)

அறிவுரை மற்றும் வலிமையின் ஆவி (ஏசாயா 11,2)

தீர்ப்பின் ஆவி (ஏசாயா 4,4)

அறிவின் ஆவி மற்றும் இறைவனுக்கு பயம் (ஏசாயா 11,2)

அருள் மற்றும் ஜெபத்தின் ஆவி (சகரியா 12,10)

மிக உயர்ந்தவரின் சக்தி (லூக்கா 1,35)

கடவுளின் ஆவி (1 கொரிந்தியர் 3,16)

கிறிஸ்துவின் ஆவி (ரோமர் 8,9)

கடவுளின் நித்திய ஆவி (எபிரெயர் 9,14)

சத்திய ஆவி (யோவான் 16,13)

கிருபையின் ஆவி (எபிரெயர் 10,29)

மகிமையின் ஆவி (1 பேதுரு 4,14)

வாழ்க்கை ஆவி (ரோமர் 8,2)

ஞானம் மற்றும் வெளிப்பாட்டின் ஆவி (எபேசியர் 1,17)

ஆறுதலளிப்பவர் (யோவான் 14,26)

வாக்குறுதியின் ஆவி (அப்போஸ்தலர் 1,4-5)

குழந்தை பருவ ஆவி [தத்தெடுப்பு] (ரோமர் 8,15)

பரிசுத்த ஆவி (ரோமர் 1,4)

விசுவாச ஆவி (2 கொரிந்தியர் 4,13)