தேவதூதர்களின் உலகம்

தேவதூதர்கள் கடவுளுடைய ஆவிகள், தூதர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள். இயேசுவின் வாழ்க்கையில் நடந்த நான்கு முக்கியமான சம்பவங்களில் அவர்கள் ஒரு சிறப்புப் பாத்திரத்தை வகிக்கிறார்கள், மற்ற விஷயங்களைப் பற்றி அவர் கற்பித்தபோது இயேசு குறிப்பிட்டார்.

தேவதூதர்களைப் பற்றிய நம்முடைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் கூறும் நோக்கில் சுவிசேஷங்கள் இல்லை. தேவதைகள் மேடையில் நுழைந்தவுடன் அவர்கள் மட்டுமே எங்களுக்குத் தகவல் தருகிறார்கள்.

நற்செய்தி கதையில், தேவதூதர்கள் இயேசுவுக்கு முன்பாக மேடையில் இறங்குகிறார்கள். ஜான் பாப்டிஸ்ட் - தனக்கு ஒரு மகன் பிறப்பான் என்று அறிவிக்க கேப்ரியல் சக்கரியாஸுக்கு தோன்றினார் (லூக்கா 1,11-19). கேப்ரியல் மரியாவிடம் ஒரு மகன் இருப்பார் என்று கூறினார் (வி. 26-38). ஒரு கனவில் ஒரு தேவதூதரால் யோசேப்புக்கு இது கூறப்பட்டது (மத்தேயு 1,20: 24).

ஒரு தேவதூதர் மேய்ப்பர்களுக்கு இயேசுவின் பிறப்பை அறிவித்தார், பரலோக இராணுவம் கடவுளைப் புகழ்ந்தது (லூக்கா 2,9-15). எகிப்துக்கு தப்பிச் செல்லும்படி சொல்ல ஒரு கனவில் ஒரு தேவதை மீண்டும் யோசேப்புக்குத் தோன்றினார், பின்னர் திரும்பி வருவது பாதுகாப்பாக இருக்கும்போது (மத்தேயு 2,13.19).

இயேசுவின் சோதனையில் தேவதூதர்கள் மீண்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். சோதனையானது முடிந்தபின் இயேசுவுக்கு சேவை செய்த தேவதூதர்கள் மற்றும் தேவதூதர்களின் பாதுகாப்பு பற்றி பைபிளிலிருந்து ஒரு பகுதியை சாத்தான் மேற்கோள் காட்டினார் (மத்தேயு 4,6.11). கடுமையான சோதனையின்போது கெத்செமனே தோட்டத்தில் ஒரு தேவதை இயேசுவுக்கு உதவினார் (லூக்கா 22,43).

இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலில் தேவதூதர்களும் முக்கிய பங்கு வகித்தனர், நான்கு நற்செய்திகளும் நமக்குச் சொல்கின்றன. ஒரு தேவதை கல்லை உருட்டி, இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என்று பெண்களிடம் சொன்னார் (மத்தேயு 28,2: 5). பெண்கள் கல்லறைக்குள் ஒரு தேவதை அல்லது இருவரைக் கண்டார்கள் (மாற்கு 16,5; லூக்கா 24,4.23; யோவான் 20,11).

தெய்வீக தூதுவர்கள் உயிர்த்தெழுதலின் முக்கியத்துவத்தை சுட்டிக்காட்டினர்.

அவர் திரும்பி வரும்போது தேவதூதர்களும் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிப்பார்கள் என்று இயேசு கூறினார். அவர் திரும்பி வரும்போது தேவதூதர்கள் அவருடன் வந்து, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களை இரட்சிப்பிற்காகவும், கெட்டதை அழிவுக்காகவும் சேகரிப்பார்கள் (மத்தேயு 13,39: 49-24,31;).

இயேசு தேவதூதர்களின் படையினரை அழைத்திருக்கலாம், ஆனால் அவர் அவர்களைக் கேட்கவில்லை (மத்தேயு 26,53). அவர் திரும்பி வரும்போது நீங்கள் அவருடன் வருவீர்கள். தீர்ப்பில் தேவதூதர்கள் ஈடுபடுவார்கள் (லூக்கா 12,8-9). தேவதூதர்கள் “மனுஷகுமாரனுக்கு மேலேயும் கீழேயும் செல்வதை” மக்கள் பார்க்கும் நேரம் இதுவாக இருக்கலாம் (யோவான் 1,51).

தேவதூதர்கள் ஒரு நபராக அல்லது அசாதாரண மகிமையுடன் தோன்றலாம் (லூக்கா 2,9; 24,4). அவர்கள் இறக்கவில்லை, திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டார்கள், இதன் பொருள் என்னவென்றால் அவர்களுக்கு பாலியல் இல்லை, இனப்பெருக்கம் இல்லை (லூக்கா 20,35-36). அசாதாரண நிகழ்வுகள் தேவதூதர்களால் ஏற்படுகின்றன என்று மக்கள் சில நேரங்களில் நம்புகிறார்கள் (யோவான் 5,4; 12,29).

இயேசு "என்னை நம்புகிற இந்த சிறியவர்கள்" சொர்க்கத்தில் தேவதூதர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்களை கவனித்துக்கொள்கிறார்கள் (மத்தேயு 18,6.10). மக்கள் கடவுளிடம் திரும்பும்போது தேவதூதர்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறார்கள், தேவதூதர்கள் இறந்தவர்களை நீதிமான்களை சொர்க்கத்திற்கு அழைத்து வருகிறார்கள் (லூக்கா 15,10; 16,22).

மைக்கேல் மோரிசன்


PDFதேவதூதர் உலகம்