பைபிள்

651 பைபிள்புத்தகங்கள், கடிதங்கள் மற்றும் அபோக்ரிபா

பைபிள் என்ற வார்த்தை கிரேக்க மொழியிலிருந்து வந்தது மற்றும் புத்தகங்கள் (பிப்லியா) என்று பொருள். "புத்தகங்களின் புத்தகம்" பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாடுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. சுவிசேஷ பதிப்பில் பழைய ஏற்பாட்டில் 39 எழுத்துக்கள் மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டில் 27 எழுத்துக்கள் மற்றும் பழைய ஏற்பாட்டின் 11 தாமத எழுத்துக்கள் - அபோக்ரிபா என்று அழைக்கப்படும்.

தனிப்பட்ட புத்தகங்கள் தன்மையில் மிகவும் வேறுபட்டவை, அவை நோக்கம் மற்றும் உள்ளடக்கம் மற்றும் ஸ்டைலிஸ்டிக் பிரதிநிதித்துவங்களின் மையத்தில் வேறுபடுகின்றன. சில வரலாற்றுப் புத்தகங்களாகவும், சில பாடப்புத்தகங்களாகவும், கவிதை மற்றும் தீர்க்கதரிசன எழுத்துக்களாகவும், சட்டக் குறியீடாகவும் அல்லது கடிதமாகவும் செயல்படுகின்றன.

பழைய ஏற்பாட்டின் உள்ளடக்கம்

டை சட்ட புத்தகங்கள் மோசஸின் ஐந்து புத்தகங்களை உள்ளடக்கியது மற்றும் இஸ்ரேல் மக்களின் ஆரம்பம் முதல் எகிப்தில் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கான கதையைச் சொல்லுங்கள். பழைய ஏற்பாட்டின் மற்ற புத்தகங்கள் கானானில் இஸ்ரேலியர்களை கைப்பற்றுவது, இஸ்ரேல் மற்றும் யூதாவின் ராஜ்ஜியங்கள், இஸ்ரேலியர்களின் நாடுகடத்தல் மற்றும் இறுதியாக அவர்கள் பாபிலோனில் நாடுகடத்தப்பட்டதை விவரிக்கிறது. பாடல்கள், பாடல் மற்றும் பழமொழிகளை OT மற்றும் தீர்க்கதரிசிகளின் புத்தகங்களில் காணலாம்.

டை வரலாற்று புத்தகங்கள் வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட நிலத்தில் நுழைந்ததிலிருந்து பாபிலோனிய நாடுகடத்தலில் இருந்து திரும்புவதற்கான இஸ்ரேலின் வரலாற்றில் தங்களை அர்ப்பணிக்கவும்.

டை பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் கவிதை புத்தகங்கள் ஞானம், அறிவு மற்றும் அனுபவத்தை சுருக்கமான பொன்மொழிகள் மற்றும் சொற்களில் அல்லது பாடல் வரிகளில் கூட எழுதவும்.

இல் தீர்க்கதரிசிகளின் புத்தகங்கள் அது அந்தக் காலத்தின் நிகழ்வுகள் மற்றும் செயல்முறைகளைப் பற்றியது, இதில் தீர்க்கதரிசிகள் கடவுளின் செயலை அடையாளம் கண்டு, அதனுடன் தொடர்புடைய நடிப்பு மற்றும் மக்களுக்கான வாழ்க்கை முறையை அவர்களுக்கு நினைவூட்டுகிறார்கள். தரிசனங்கள் மற்றும் தெய்வீக உத்வேகம் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட இந்தச் செய்திகள், தீர்க்கதரிசிகள் அல்லது அவர்களது சீடர்களால் எழுதப்பட்டு, பின் சந்ததியினருக்காக பதிவு செய்யப்பட்டது.

பழைய ஏற்பாட்டின் உள்ளடக்கங்களின் கண்ணோட்டம்

சட்டத்தின் புத்தகங்கள், மோசஸின் ஐந்து புத்தகங்கள்:

 • 1. மோசஸ் புத்தகம் (ஆதியாகமம்)
 • 2. மோசேயின் புத்தகம் (யாத்திராகமம்)
 • 3. மோசேயின் புத்தகம் (லேவியராகமம்)
 • 4. மோசஸ் புத்தகம் (எண்கள்)
 • 5. மோசேயின் புத்தகம் (உபாகமம்)

 

வரலாற்று புத்தகங்கள்:

 • யோசுவாவின் புத்தகம்
 • நீதிபதிகளின் புத்தகம்
 • ரூத்தின் புத்தகம்
 • தாஸ் 1. சாமுவேல் புத்தகம்
 • தாஸ் 2. சாமுவேல் புத்தகம்
 • தாஸ் 1. அரசர்களின் புத்தகம்
 • தாஸ் 2. அரசர்களின் புத்தகம்
 • தி க்ரோனிகல் புக்ஸ் (1. மற்றும் 2. காலவரிசை)
 • எஸ்ராவின் புத்தகம்
 • நெகேமியாவின் புத்தகம்
 • எஸ்தரின் புத்தகம்

 

பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் கவிதை புத்தகங்கள்:

 • வேலை புத்தகம்
 • சங்கீதம்
 • சாலமன் பழமொழிகள்
 • சாலமோனின் சாமியார்
 • சாலமன் பாடல்

 

தீர்க்கதரிசன புத்தகங்கள்:

 • இசையா
 • எரேமியா
 • புலம்பல்கள்
 • எசேக்கியேல் (எசேக்கியேல்)
 • டேனியல்
 • ஓசியா
 • ஜோயல்
 • அமோஸ்
 • ஒபாட்ஜா
 • ஜோனா
 • மீகாவின்
 • நாகூம்
 • ஹபாகுக்
 • ஜெஃபனியா
 • ஆகாய்
 • சகரியா
 • மலாச்சி

புதிய ஏற்பாட்டின் உள்ளடக்கம்

புதிய ஏற்பாடு இயேசுவின் வாழ்க்கை மற்றும் இறப்பு உலகிற்கு என்ன அர்த்தம் என்பதை விவரிக்கிறது.

டை வரலாற்று புத்தகங்கள் நான்கு சுவிசேஷங்கள் மற்றும் அப்போஸ்தலர்களின் செயல்கள் இயேசு கிறிஸ்து, அவருடைய ஊழியம், அவரது மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் பற்றி கூறுகின்றன. ரோமப் பேரரசில் கிறிஸ்தவம் பரவுவதைப் பற்றியும், முதல் கிறிஸ்தவ சமூகங்களைப் பற்றியும் சட்டங்கள் புத்தகம் உள்ளது.

டை ப்ரீஃப் பல்வேறு அப்போஸ்தலர்களால் கிறிஸ்தவ சமூகங்களுக்கு எழுதப்பட்டிருக்கலாம். அப்போஸ்தலன் பவுலின் பதின்மூன்று கடிதங்கள் மிகப்பெரிய தொகுப்பாகும்.

இல் ஜோஹன்னஸின் வெளிப்பாடு இது ஒரு புதிய சொர்க்கம் மற்றும் ஒரு புதிய பூமியின் நம்பிக்கையுடன் இணைந்த உலக முடிவின் தீர்க்கதரிசன பிரதிநிதித்துவமான அபோகாலிப்ஸைப் பற்றியது.

 

புதிய ஏற்பாட்டின் உள்ளடக்கங்களின் கண்ணோட்டம்

வரலாற்று புத்தகங்கள்

 • நற்செய்திகள்

மத்தேயு

மார்கஸ்

லுகாஸ்

ஜோஹான்னெஸ்

 • அப்போஸ்தலர்களின் செயல்கள்

 

ப்ரீஃப்

 • ரோமானியர்களுக்கு பால் எழுதிய கடிதம்
 • டெர் 1. மற்றும் 2. கொரிந்தியர்களுக்கு பவுல் எழுதிய நிருபம்
 • கலாத்தியர்களுக்கு பால் எழுதிய கடிதம்
 • எபேசியருக்கு பால் எழுதிய கடிதம்
 • பிலிப்பியர்களுக்கு பால் எழுதிய கடிதம்
 • கொலோசியர்களுக்கு பால் எழுதிய கடிதம்
 • டெர் 1. தெசலோனிக்கேயர்களுக்கு பவுல் எழுதிய கடிதம்
 • டெர் 2. தெசலோனிக்கேயர்களுக்கு பவுல் எழுதிய கடிதம்
 • டெர் 1. மற்றும் 2. பவுலிலிருந்து தீமோத்தேயுவுக்கும் தீத்துவுக்கும் எழுதிய நிருபம் (ஆயர் கடிதங்கள்)
 • பிலேமோனுக்கு பால் எழுதிய கடிதம்
 • டெர் 1. பீட்டரிடமிருந்து கடிதம்
 • டெர் 2. பீட்டரிடமிருந்து கடிதம்
 • டெர் 1. ஜோஹன்னஸ் எழுதிய கடிதம்
 • டெர் 2. மற்றும் 3. ஜோஹன்னஸ் எழுதிய கடிதம்
 • எபிரேயர்களுக்கு கடிதம்
 • ஜேம்ஸின் கடிதம்
 • ஜூட் எழுதிய கடிதம்

 

தீர்க்கதரிசன புத்தகம்

 • ஜானின் வெளிப்பாடு (அபோகாலிப்ஸ்)

பழைய ஏற்பாட்டின் தாமதமான எழுத்துக்கள் / அபோக்ரிபா

கத்தோலிக்க மற்றும் புராட்டஸ்டன்ட் பைபிள் பதிப்புகள் பழைய ஏற்பாட்டில் வேறுபடுகின்றன. கத்தோலிக்க பதிப்பில் இன்னும் சில புத்தகங்கள் உள்ளன:

 • ஜூடித்
 • டோபிட்
 • 1. மற்றும் 2. மக்காபீஸ் புத்தகம்
 • ஞானம்
 • இயேசு சிராச்
 • பரூச்
 • எஸ்தரின் புத்தகத்தில் சேர்த்தல்
 • டேனியல் புத்தகத்தில் சேர்த்தல்
 • மனாசேயின் பிரார்த்தனை

பழைய தேவாலயம் கிரேக்க பதிப்பை, செப்டுவஜின்ட் என்று அழைக்கப்படுவதை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஜெருசலேமில் இருந்து பாரம்பரிய ஹீப்ரு பதிப்பை விட அதிகமான புத்தகங்கள் அதில் இருந்தன.

மார்ட்டின் லூதர், செப்டுவஜின்ட்டின் தொடர்புடைய புத்தகங்களைக் கொண்டிருக்காமல், எபிரேய பதிப்பை தனது மொழிபெயர்ப்புக்காகப் பயன்படுத்தினார். அவர் தனது மொழிபெயர்ப்பில் "அபோக்ரிபா" (அதாவது: மறைக்கப்பட்ட, ரகசியம்) என்று வேதங்களைச் சேர்த்தார்.


ஆதாரம்: ஜெர்மன் பைபிள் சொசைட்டி http://www.die-bibel.de