நீயே வந்துவிடு!

நீங்கள் இருப்பதுபோலத்தான் நீங்கள் வர வேண்டும்

இயேசுவில் நம்மிடம் உள்ள மீட்பை ஏற்றுக்கொள்ள மக்களை ஊக்குவிக்க பில்லி கிரஹாம் பெரும்பாலும் ஒரு வெளிப்பாட்டைப் பயன்படுத்தினார்: அவர், "நீங்கள் இருப்பதைப் போலவே வாருங்கள்!" கடவுள் எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறார் என்பது ஒரு நினைவூட்டல்: நம்முடைய சிறந்த மற்றும் மோசமான, இன்னும் அவர் நம்மை நேசிக்கிறார். "உங்களைப் போலவே வர வேண்டும்" என்ற அழைப்பு அப்போஸ்தலன் பவுலின் வார்த்தைகளின் பிரதிபலிப்பாகும்:

"ஏனெனில், நாம் பலவீனமாக இருந்தபோதும் பொல்லாத நமக்காக கிறிஸ்து மரித்தார். ஒரு நீதிமான் நிமித்தம் எவரும் இறப்பது அரிது; நன்மைக்காக அவர் தனது வாழ்க்கையைத் தொடங்கலாம். ஆனால் நாம் பாவிகளாய் இருக்கும்போதே கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார் என்பதில் கடவுள் நம்மீது வைத்திருக்கும் அன்பைக் காட்டுகிறார் »(ரோமர்கள் 5,6-8).

இன்று பலர் பாவத்தின் அடிப்படையில் கூட சிந்திப்பதில்லை. நமது நவீன மற்றும் பின்நவீனத்துவ தலைமுறை "வெறுமை", "நம்பிக்கையற்ற தன்மை" அல்லது "புத்தியில்லாதது" போன்ற உணர்வின் அடிப்படையில் அதிகம் சிந்திக்கிறது, மேலும் அவர்கள் தங்கள் உள் போராட்டத்திற்கான காரணத்தை தாழ்வு மனப்பான்மையில் காண்கிறார்கள். அன்பானவர்களாக மாறுவதற்கான வழிமுறையாக அவர்கள் தங்களை நேசிக்க முயற்சி செய்யலாம், ஆனால் அதைவிட அதிகமாக, அவர்கள் முற்றிலுமாக முடிந்துவிட்டதாகவும், உடைந்துவிட்டதாகவும், அவர்கள் மீண்டும் ஒருபோதும் பாதுகாப்பாக இருக்க மாட்டார்கள் என்றும் அவர்கள் உணர்கிறார்கள். நம்முடைய பற்றாக்குறைகள் மற்றும் தோல்விகளின் மூலம் கடவுள் நம்மை வரையறுக்கவில்லை; அவர் எங்கள் முழு வாழ்க்கையையும் பார்க்கிறார். நல்லது கெட்டது, அவர் நிபந்தனையின்றி நம்மை நேசிக்கிறார். கடவுள் நம்மை நேசிப்பது கடினம் அல்ல என்றாலும், இந்த அன்பை ஏற்றுக்கொள்வது பெரும்பாலும் நமக்கு கடினமாக உள்ளது. இந்த அன்பிற்கு நாங்கள் தகுதியற்றவர்கள் அல்ல என்பதை நாம் ஆழமாக அறிவோம்.

Im 15. ஆம் நூற்றாண்டில், மார்ட்டின் லூதர் தார்மீக ரீதியாக சரியான வாழ்க்கையை நடத்த கடினமான போராட்டத்தை நடத்தினார். அவர் எல்லா நேரத்திலும் தோல்வியடைந்ததைக் கண்டார். அவரது விரக்தியில் அவர் இறுதியாக கடவுளின் கிருபையில் சுதந்திரத்தை கண்டுபிடித்தார். அதற்குள், லூதர் தனது பாவங்களை அடையாளம் கண்டுகொண்டார் - மேலும் விரக்தியை மட்டுமே கண்டார் - லூதர் உட்பட உலகின் பாவங்களைப் போக்கிய கடவுளின் பரிபூரண மற்றும் அன்பான மகன் இயேசுவை அடையாளம் காணவில்லை.

கடவுள் உன்னை நேசிக்கிறார். கடவுள் அவரது இருதயத்தின் கீழிருந்து பாவம் வெறுக்கிறார் என்றால், அவர் உன்னை வெறுக்கவில்லை. கடவுள் எல்லா மக்களையும் நேசிக்கிறார். அவர் துன்புறுத்துவதையும் மக்களை அழிக்கும் காரணத்தாலும் அவர் துன்மார்க்கத்தை வெறுக்கிறார்.

"நீங்கள் இருப்பது போல் வாருங்கள்" என்றால், நீங்கள் அவரிடம் வருவதற்கு முன்பு நீங்கள் நலமடைய கடவுள் காத்திருக்கவில்லை. நீங்கள் என்ன செய்திருந்தாலும் அவர் ஏற்கனவே உங்களை நேசிக்கிறார். இயேசு தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உறுதியான வழி, அவர்களுடைய எல்லா தேவைகளிலிருந்தும் சரியான உதவி. கடவுளின் அன்பை அனுபவித்த அனுபவத்திலிருந்து உங்களைத் தடுத்து நிறுத்துவது எது? அது எதுவாக இருந்தாலும்: இந்தச் சுமையை இயேசுவிடம் ஒப்படைக்க, அவர் அதை உங்கள் இடத்தில் சுமக்க முடியுமா?

ஜோசப் தக்காச்