இறுதியில்

எந்த எதிர்காலமும் இல்லை என்றால், பவுல் எழுதுகிறார், அது கிறிஸ்துவை நம்புவதற்கு முட்டாள்தனமாக இருக்கும் (1Kor XX). தீர்க்கதரிசனம் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் முக்கியமான மற்றும் மிகவும் ஊக்கமளிக்கும் பகுதியாகும். பைபிள் தீர்க்கதரிசனம் நமக்கு அசாதாரண நம்பிக்கையை அறிவிக்கிறது. நாம் அதன் முக்கிய அறிக்கையில் கவனம் செலுத்துகின்றோமல்ல, விவாதிக்கக்கூடிய விவரங்களில் கவனம் செலுத்துவதால், நாம் அதிலிருந்து பெரும் வலிமையையும் தைரியத்தையும் பெறலாம்.

தீர்க்கதரிசன நோக்கம்

தீர்க்கதரிசனம் ஒரு முடிவுக்கு வரவில்லை - அது அதிக உண்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. கடவுள் தம்மை மனிதருடன் இணைத்துக்கொள்கிறார் என்பதே; அவர் நமக்கு பாவங்களை மன்னிக்கிறார். அவர் நம்மை மீண்டும் கடவுளின் நண்பர்களாக ஆக்குகிறார். இந்த உண்மை தீர்க்கதரிசனத்தை அறிவிக்கிறது.

தீர்க்கதரிசனம் நிகழ்வுகள் முன்னறிவிப்பது மட்டுமல்லாமல், கடவுளை குறிக்கவும் உள்ளது. கடவுள் யார் என்று நமக்கு சொல்கிறது, அவர் என்ன செய்கிறார், அவர் என்ன செய்கிறார், எதை அவர் எதிர்பார்க்கிறார் என்பார். இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் மூலம் கடவுளோடு சமாதானத்தை அடையும்படி தீர்க்கதரிசனம் அழைப்பு விடுகிறது.

பல குறிப்பிட்ட தீர்க்கதரிசனங்கள் ஏற்கெனவே பழைய ஏற்பாட்டு காலங்களில் நிறைவேறியிருக்கின்றன, மற்றவர்களுடைய நிறைவேற்றத்திற்காக காத்திருக்கிறோம். ஆனால் எல்லா தீர்க்கதரிசனங்களின் மையமும் வேறு ஒன்றில் உள்ளது: இரட்சிப்பு - பாவ மன்னிப்பு மற்றும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் வரும் நித்திய ஜீவன். தீர்க்கதரிசனம் கடவுள் வரலாற்றின் இயக்கி என்று காட்டுகிறது (டான் 9); இது கிறிஸ்துவில் நம்முடைய விசுவாசத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது (ஜுன் 9) மற்றும் எதிர்காலத்திற்கான நம்பிக்கையை தருகிறது (4,14Th
4,13-18).

மோசேயும் தீர்க்கதரிசிகளும் கிறிஸ்துவைப் பற்றி எழுதினார்கள், அவர் கொலை செய்யப்பட்டு, உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார் என்ற உண்மையையும் உள்ளடக்கியது (லூக் XX மற்றும் 24,27). நற்செய்தியைப் பிரசங்கிப்பதைப் போன்ற இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பிறகு நிகழ்வுகள் முன்னறிவித்தனர் (வசனம் XX).

தீர்க்கதரிசனம் கிறிஸ்துவில் இரட்சிப்பைக் குறிக்கிறது. நாம் அதை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால், எல்லா தீர்க்கதரிசனங்களும் நமக்கு நன்மை செய்யாது. கிறிஸ்துவின் மூலம் நாம் முடிவில்லாதிருந்த ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியும் (டான் -11 மற்றும் 9).

கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை மற்றும் இறுதி நியாயத்தீர்ப்பை அறிவிக்கிறது, நித்திய தண்டனைகள் மற்றும் வெகுமதிகளை அறிவிக்கிறது. அவ்வாறு செய்யும்போது, ​​இரட்சிப்பு அவசியம் என்று அவர் நினைவூட்டுகிறார், அதே சமயத்தில் இரட்சிப்பு நிச்சயம் வரும். தீர்க்கதரிசனம் கடவுள் (ஜூட் 14-15) அவர் எங்களுக்கு மீட்கப்பட்டது வேண்டும் (2Pt 3,9) ஐ விரும்புகிறார் எல்லா கணக்கிலும் எங்களை அழைக்கலாம் அவர் ஏற்கனவே எங்களுக்கு (1Joh 2,1-2) மீட்கப்பட்டது என்று என்று சொல்கிறது. எல்லாத் தீமைகளும் தோல்வியடைந்தாலும், அனைத்து தவறான துன்பங்களும் முடிவுக்கு வரும் என்று அவர் உறுதியளிக்கிறார் (1KOR 15,25, Offb XX).

தீர்க்கதரிசனம் விசுவாசியை உறுதிப்படுத்துகிறது: அவனுடைய முயற்சி பயனற்றதல்ல என்று அவனிடம் சொல்கிறாள். நாம் துன்புறுத்தலில் இருந்து மீட்கப்படுவோம், நியாயப்படுத்தப்படுவோம், வெகுமதி அளிக்கப்படுவோம். தீர்க்கதரிசனம் கடவுளின் அன்பையும் உண்மையையும் நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறது, மேலும் அவரிடம் உண்மையுள்ளவர்களாய் நிலைத்திருக்க நமக்கு உதவுகிறது (2PT 3,10-15JY 1-XX). எல்லா பொருளற்ற பொக்கிஷங்களும் தற்காலிகமானவை என்பதை நினைவில் வையுங்கள், கடவுளால் காணமுடியாதவைகளையும் அவருடன் நித்திய உறவைப் போற்றுவதையும் தீர்க்கதரிசனம் நமக்கு நினைப்பூட்டுகிறது.

Zechariah மனம் ஒரு அழைப்பு என தீர்க்கதரிசனம் குறிக்கிறது (சவால் XX - XX). கடவுள் தண்டனைக்கு எதிராக எச்சரிக்கிறார், ஆனால் வருத்தப்படுவதை எதிர்பார்க்கிறார். யோனாவின் கதைகளில் முன்மாதிரியாக, கடவுள் அவரை மாற்றும் போது அறிவிப்புகளை திரும்ப பெற தயாராக இருக்கிறார். தீர்க்கதரிசனத்தின் குறிக்கோள், நம்மை ஒரு அற்புதமான எதிர்காலம் கொண்ட கடவுளிடம் மாற்றியமைப்பதாகும்; "ரகசியங்களை" பின்தொடர்வதற்கு எங்கள் சோர்வைத் திருப்தி செய்ய வேண்டாம்.

அடிப்படை தேவை: எச்சரிக்கை

பைபிள் தீர்க்கதரிசனம் எப்படி புரிந்துகொள்ள வேண்டும்? பெரிய எச்சரிக்கையுடன் மட்டும். தவறான கணிப்பு "ரசிகர்கள்" தவறான கணிப்புகள் மற்றும் தவறாக dogmatism கொண்டு நற்செய்தி இழிவுபடுத்தியுள்ளன. இந்தத் தீர்க்கதரிசனத்தைத் தவறாக பயன்படுத்துவதால், சிலர் பைபிளை பரிகாசம் செய்கிறார்கள், கிறிஸ்துவை மன்னித்துவிடுகிறார்கள். தோல்வியுற்ற முன்னறிவிப்புகளின் பட்டியல் தனிப்பட்ட நம்பிக்கைகள் இன்னமும் உண்மைக்கு உத்திரவாதம் அளிக்காத ஒரு நிதானமான எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். தவறான கணிப்புகள் விசுவாசத்தை பலவீனப்படுத்தும் என்பதால், நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி மற்றும் கிறிஸ்தவ வாழ்வை ஆர்வத்தோடும் ஆர்வத்தோடும் பெற ஊக்கமளிக்கும் முன்கணிப்பு நமக்கு தேவையில்லை. தேதிகள் மற்றும் பிற விவரங்கள் பற்றிய அறிவு (அவர்கள் சரியான நிரூபணமாக இருந்தாலும்) இரட்சிப்பின் உத்தரவாதம் அல்ல. இந்த மையம் "மிருகம்" என்று உலக வல்லரசாக இருக்கலாம் எனில், நமக்கு நன்மை, நன்மை எதுவுமே இல்லை.

தீர்க்கதரிசனம் என்பது சுவிசேஷத்திற்கு நாம் மிகக் குறைவான முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் என்பதாகும். கிறிஸ்து மறுதலித்தாலும் இல்லையோ, ஒரு புத்தாயிரம் அல்லது இல்லையோ, அமெரிக்கா பைபிள் தீர்க்கதரிசனத்தில் உரையாற்றினாரா இல்லையா என்பதை மனிதன் மனந்திரும்பி கிறிஸ்துவை நம்ப வேண்டும்.

தீர்க்கதரிசனம் விளக்குவது ஏன் கடினம்? ஒருவேளை மிக முக்கியமான காரணம், அவர் அடிக்கடி அடிக்கடி கூற்றுகளில் பேசுகிறார். அசல் வாசகர்கள் அடையாளங்களின்படி என்னவென்று அறியப்பட்டிருக்கலாம்; நாம் ஒரு வித்தியாசமான கலாச்சாரம் மற்றும் காலத்திலேயே வாழ்கிறோம் என்பதால், விளக்கம் நமக்கு மிகவும் சிக்கலானதாக இருக்கிறது.

குறியீட்டு மொழியின் ஒரு எடுத்துக்காட்டு: 18. சங்கீதம். கவிதை வடிவத்தில், அவர் (1 வசனம்) சேமிக்கப்படும் கடவுள் டேவிட் எப்படி அவரது எதிரிகளால் விவரிக்கிறது. வானத்தில் (4-6) துயரத்தில் (8-10) இருந்து, சுய மீட்பு இறந்து (14-16) இருந்து தப்பிக்கும், பூகம்பங்கள் (17), அறிகுறிகள்: என்று டேவிட் வேறுபட்ட குறியீடுகள் பயன்படுத்துகிறது. இந்த விஷயங்களை உண்மையில் என்ன நடந்தது, ஆனால் உருவகமாக சில உண்மைகளை அவற்றை "தெரியும்" செய்ய, தெளிவாக பயன்படுத்தப்படும் அடையாள-கவிதைகளைப் போல் இருந்தன. இதுதான் தீர்க்கதரிசனம்.

ஏசாயா 40,3-4 மலைகள் சீரழிந்ததாக கூறுகிறது, சாலைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன - அது அர்த்தமல்ல. இந்த தீர்க்கதரிசனம் ஜான் பாப்டிஸ்ட் நிறைவேறியது என்று லூக்கா XX-3,4 குறிக்கிறது. அது மலைகள் மற்றும் சாலைகள் பற்றி அல்ல.

யோவேல் XXX-3,1 கடவுளுடைய ஆவி "எல்லா மாம்சங்களிலும்" ஊற்றப்படும் என்று முன்னறிவிக்கிறது; பேதுருவின் கூற்றுப்படி, பெந்தேகொஸ்தே நாளில் ஒரு சில டஜன் மக்களுடன் ஏற்கனவே நிறைவேறியிருக்கிறது (சட்டம் -10-29). ஜோயாலால் முன்னறிவிக்கப்பட்ட கனவுகள் மற்றும் தரிசனங்கள் அவர்களுடைய உடல் கணக்குகளில் விவரிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் பேதுருவுக்கு வெளிப்புற அறிகுறிகளின் கணக்கீட்டு துல்லியமான பூர்த்தி தேவை இல்லை - நாம் அதை செய்யக்கூடாது. நாம் கற்பனையை கையாளுகிறோமென்றால், தீர்க்கதரிசனத்தின் எல்லா விவரங்களையும் வாய்மொழியாகக் கேட்க எதிர்பார்க்க முடியாது.

மக்கள் இந்த பைபிள் தீர்க்கதரிசனத்தை விளக்குவதை வழிநடத்துகிறது. ஒரு வாசகர் ஒரு நேரடி விளக்கத்தை விரும்புவார், மறுபுறம் ஒரு மாற்றமடைந்த ஒருவராக இருக்கலாம், அது எது சரியானது என்பதை நிரூபிக்க இயலாது. இது ஒட்டுமொத்த படத்தில் கவனம் செலுத்துகிறது, விவரங்கள் அல்ல. நாங்கள் பால் கண்ணாடி மூலம் பார்க்கிறோம், ஒரு பூதக்கண்ணாடி வழியாக அல்ல.

தீர்க்கதரிசனத்தின் முக்கிய அம்சங்களில் கிறிஸ்தவ ஒற்றுமை இல்லை. இவ்வாறு z. உதாரணமாக, பேரானந்தம், கிரேட் கொடுந்துன்பங்களே, மில்லினியம், இடைநிலை மாநிலம் மற்றும் நரகத்தில் வேறுபட்ட கருத்துக்கள் பற்றிய தலைப்புகளில். தனிப்பட்ட கருத்து இங்கே மிகவும் முக்கியம் இல்லை.

அவர்கள் தெய்வீகத் திட்டத்தின் பாகமாகவும், கடவுளுக்கு முக்கியமானவர்களாகவும் இருந்தபோதிலும், எங்களுக்கு சரியான பதில்களைப் பெறுவது இன்றியமையாதது. குறிப்பாக, எங்களது எதிர்ப்பாளர்களுக்கும், விரோதிகளிடமிருந்தும் விவாதத்தை விதைப்பதில்லை. தனித்தனியான புள்ளியியல்புகளை விட நமது அணுகுமுறை மிகவும் முக்கியமானது. ஒரு பயணத்தின்போது தீர்க்கதரிசனத்தை ஒப்பிடலாம். எங்களுடைய இலக்கை எங்கு சரியாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை, எவ்விதத்திலும் எந்த வேகத்தில் நாம் அங்கு செல்கிறோம். நாம் எல்லாவற்றிற்கும் மேலானது நம்முடைய "வழிகாட்டியாக" இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புகிறது. அவர் மட்டுமே வழியை அறிந்தவர், அவரைத் தவிர நாங்கள் வழிகேட்டில் செல்கிறோம். அவருக்கு ஒட்டிக்கொள்வோம் - அவர் விவரங்களை கவனித்துக்கொள்கிறார்.

இந்த அடையாளங்கள் மற்றும் இட ஒதுக்கீட்டின்கீழ் நாம் இப்போது எதிர்காலத்தை சமாளிக்க சில அடிப்படை கிறிஸ்தவ கோட்பாடுகளை பார்க்க வேண்டும்.

கிறிஸ்துவின் வருகை

எதிர்காலத்தைப் பற்றிய நமது போதனைகளைத் தீர்மானிக்கும் பெரிய முக்கிய நிகழ்வு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை ஆகும். அவர் திரும்பி வருவார், கிட்டத்தட்ட முழுமையான ஒற்றுமை இருக்கிறது.

இயேசு தம் சீடர்களிடம் "மீண்டும் வருவார்" என்று அறிவித்தார் (யோவா. அதேசமயத்தில் சீடர்கள் தங்களது நேரத்தை வீணடிக்காதபடி எச்சரிக்கிறார் (மத் 18). அவர் நேரத்தை உடனடியாக நம்பும் மக்களை அவர் விமர்சிக்கிறார் (Mt-X-XX), ஆனால் நீண்ட தாமதத்தில் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் (Mt X-XXX). ஒழுக்கநெறிகள்: நாம் எப்போதும் தயாராக இருக்க வேண்டும், நாம் எப்போதும் தயாராக இருக்க வேண்டும், அது நமது பொறுப்பு.

தேவதூதர்கள் சீடர்களுக்கு அறிவிக்கிறார்கள்: இயேசு பரலோகத்திற்குச் சென்றபோதே, அவர் மீண்டும் வருவார் (சட்டம் 9). அவர் "தன்னை வெளிப்படுத்தினான் ... பரலோகத்திலிருந்து வானத்தின் அக்கினியினாலே அவருடைய வல்லமையின் தூதர்கள்" (1,11Th 2-1,7). பவுல், "மகா தேவனுடைய மகிமையும், நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் வெளிப்படுதல்" (தீத் 8) என்று அழைக்கிறார். பேதுருவும் "இயேசு கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துவதாக" பேசுகிறார் (2,13Pt XXx, மேலும் வசனம் XX), அதே போல் ஜான் (1John XX). இதேபோல் எபிரெயர்: இயேசு இரட்சிப்பைக் காத்துக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு "இரண்டாவதாக" தோன்றும் (1,7).

உரத்த "கட்டளை" பற்றிய பேச்சு உள்ளது, "பிரதான குருவின் குரல்", "கடவுளின் எக்காளம்" (1Th 4,16). இரண்டாவது வருவது தெளிவானது, தெரிந்துகொள்ளக்கூடியது மற்றும் கேட்கக்கூடியதாகி விடும், தெளிவானது.

இது இரண்டு நிகழ்வுகள் சேர்ந்து: உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் தீர்ப்பு. பவுல் இறைவன் வரும் போது, அந்த அவர்களுடன் அதே நேரத்தில் வாழும் நம்பிக்கை வரை காற்றில், திரு (1Th 4,16-17) எதிராக கீழே வரும் பிடித்து இருக்கும் கிறிஸ்து இறந்து உயரும் என்று எழுதினார். "எக்காளம் ஒலிக்கிறது," என்று பவுல் எழுதுகிறார், "மரித்தவர்கள் அழிவில்லாமல் எழுவார்கள், நாம் மாற்றப்படுவோம்" (1Kor 15,52). நாம் மாற்றத்தை அனுபவித்து வருகிறோம் - "மகிமை வாய்ந்த," சக்திவாய்ந்த, அழிவில்லாத, அழியாத, ஆவிக்குரிய (விசேஷம் - 42-44).

மத்தேயு 24,31 பார்வையில் ஒரு வித்தியாசமான புள்ளியில் இருந்து அதை விவரிக்க தெரிகிறது: களைகளைப்பற்றிய நீதிக்கதைகள் கூறுகிறார் "அவன் [கிறிஸ்து] உரத்த எக்காள அழைப்பு தமது தூதர்களை அனுப்புவார்; அவர்கள் அவருடைய தேர்வு நாலு திசைகளிலுமிருந்து வானத்தின் ஒரு முனையிலிருந்து, சேர்ப்பேன்." இயேசு அவர் வயது முடிவுக்கு வேண்டும் "தமது தூதர்களை அனுப்புவார், அவர்கள் உங்களைப் பாவத்தில் ஏற்படுத்துகிறது என்று தனது சாம்ராஜ்ஜியத்தை எல்லாம் வெளியே சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டும்;, அக்கிரமம் செய்பவர்களுக்கு அந்த" (மத் 13,40-41). "அப்பொழுது அவர்கள் நினைவுகளையும் அறிந்திருக்கிறேன்; மனுஷகுமாரன் தம்முடைய தேவதூதர்கள் தம் தந்தை நடத்திய மகிமை வரும் என்று, பின்னர் அவர் தனது படைப்புகளில் படி ஒவ்வொரு மனிதனும் வெகுமதி செய்துவிடலாம்" (மத்தேயு 16,27). விசுவாசமான வேலைக்காரன் லார்ட்ஸ் நீதிக்கதைகள் (மத்தேயு 24,45-51) வரும் மற்றும் திறமைகளை (மத்தேயு 25,14-30) நீதிமன்றம் நீதிக்கதைகள்.

இறைவன் வருகையில், பவுல் எழுதுகிறார், "அவர் வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டு வருவார்", அது இருளில் மறைந்திருக்கும், இதயங்களின் விருப்பத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. பின்னர் எல்லோரும் கடவுளால் போற்றப்படுவார்கள் "(1 कor 9). நிச்சயமாக, ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கடவுள் ஏற்கனவே தெரியும், இதுவரை கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முன்பே தீர்ப்பு நடந்துள்ளது. ஆனால் அது முதல் முறையாக "பொதுமையாக்கப்பட்டு" அனைவருக்கும் பிரகடனம் செய்யப்படும். எங்களுக்கு புதிய வாழ்வை அளித்து வெகுமதி அளிக்கிறோம் என்பது மிகப்பெரிய உற்சாகம். "உயிர்த்தெழுதலின் முடிவில்" பவுல் இவ்வாறு கூறுகிறார்: "நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நமக்கு வெற்றியைத் தருகிற கடவுளுக்கு நன்றி! எனவே, என் பிரியமான சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் தொழிலாளர் இறைவன் வீண் அல்ல என்று தெரியும் என்பதால், எப்போதும் இறைவனின் வேலை பெருகுகிறவர்களாயும், உறுதியான அசையா இருக்க "(4,5Kor 1-15,57).

கடைசி நாட்கள்

ஆர்வத்தைத் தூண்ட, தீர்க்கதரிசன ஆசிரியர்கள், "கடந்த சில நாட்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமா?" என்று சொல்ல விரும்புகிறேன். சரியான பதில் "ஆமாம்" - அது சரியானது தான் 2000 ஆண்டுகள். பேதுரு கடைசி நாட்களில் ஒரு தீர்க்கதரிசனத்தை மேற்கோள் காட்டுகிறார், எபிரேயர் எழுதியவராய் (Hebr XXX), தன்னுடைய சொந்த நேரத்திற்கு (சட்டப்படி- XXXX) அதைப் பயன்படுத்துகிறார். கடைசி நாட்களில் சிலர் நம்புவதைவிட மிக நீண்ட காலம் வாழ்கிறார்கள். எதிரியின் மீது இயேசு வெற்றிகண்டார், ஒரு புதிய வயதில் அவருக்கு உதவினார்.

ஆயிரம் ஆண்டுகளாக, யுத்தம் மற்றும் துன்பங்கள் மனிதகுலத்தை பாதிக்கின்றன. அது மோசமா? ஒருவேளை. அதற்குப் பிறகு அது நல்லது, பின்னர் மீண்டும் மோசமாகிவிடும். அல்லது சிலருக்கு நல்லது, மற்றவர்களுக்கும் அதே நேரத்தில் மோசமாக இருக்கும். வரலாறு முழுவதும், "துயரக் குறியீடானது" மேலேயும் கீழும் தள்ளி வருகிறது, அது தொடரும்.

மீண்டும் மீண்டும், சில கிறிஸ்தவர்கள் வெளிப்படையாக "போதுமான அளவுக்கு இல்லை". உலகில் நிகழும் மிக மோசமான அவசர காலமாக உலகின் பெரும் கொடூரத்திற்கு அவர்கள் ஏறக்குறைய தாகம் எடுத்திருக்கிறார்கள் (Mt 24,21). அவர்கள் ஆண்டிகிறிஸ்ட், "மிருகம்", "பாவம் மனிதன்" மற்றும் கடவுளின் மற்ற எதிரிகள் ஆட்கொண்டார். ஒவ்வொரு கொடூரமான நிகழ்விலும், கிறிஸ்து சீக்கிரத்தில் திரும்பி வருகிறார் என்பதற்கான அறிகுறியை அவர்கள் வழக்கமாக காண்கிறார்கள்.

இயேசு கொடூரமான உபத்திரவத்தின் ஒரு காலத்தை முன்னறிவித்தார் என்பது உண்மைதான் (மத் 18), ஆனால் அவர் கணித்துள்ளவற்றில் பெரும்பாலானவை எருசலேமின் முற்றுமுழுதாக 9 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேறின. தம்முடைய சீஷர்கள் தங்களுடைய அனுபவங்களை அனுபவிப்பதை இயேசு எச்சரிக்கிறார்; அளவுமாற்று. பி. யூதேயாவின் மக்கள் மலைகளுக்கு தப்பிச்செல்ல வேண்டியது அவசியம் (வி.

இயேசு திரும்புவதற்குமுன் நிலையான கஷ்டங்களை இயேசு முன்னறிவித்தார். "உலகில் உங்களுக்கு துன்பம் இருக்கிறது," என்று அவர் கூறினார் (ஜான் நூல், கூட்டல் மொழிபெயர்ப்பு). அவருடைய சீஷர்களில் அநேகர் இயேசுமீது விசுவாசம் வைக்க தங்கள் உயிரைப் பலியிட்டார்கள். தேர்வுகள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாகும்; கடவுள் நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளிலிருந்தும் நம்மை பாதுகாக்கவில்லை (ஆனாலும், XXX, 16,33, XXX, XX). ஆண்டிகிறிஸ்ட் அப்போஸ்தலிக்க காலத்தில் சகாப்தத்தில் ஏற்கனவே இருந்தார் (14,22John XXX மற்றும் XXX JJ XX).

ஒரு பெரிய உபத்திரவம் எதிர்காலத்திற்காக முன்னறிவிக்கப்பட்டதா? பல கிரிஸ்துவர் என்று, ஒருவேளை அவர்கள் சரி. ஆனால் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள லட்சக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் இன்று துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள். பலர் கொல்லப்படுகிறார்கள். அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும், துன்பம் ஏற்கனவே உள்ளது விட மோசமாக பெற முடியாது. இரண்டு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு கொடூரமான முறை மீண்டும் கிரிஸ்துவர் மீது வந்துவிட்டது. அநேக மக்களைக் காட்டிலும் மிகுந்த உபத்திரவம் ஒருவேளை நீடிக்கும்.

நம்முடைய கிறிஸ்தவ கடமைகளும் ஒரே மாதிரியாகவே இருக்கின்றன, உபத்திரவம் நெருங்கியோ அல்லது தொலைவில் இருந்தாலும், அல்லது ஏற்கனவே ஆரம்பித்திருக்கிறதா இல்லையா. எதிர்காலத்தைப் பற்றி ஊகிப்பது நமக்கு இன்னும் கிறிஸ்துவைப் போல உதவுகிறது, மக்களை மனந்திரும்பும்படி ஒரு நெம்புகோலாக பயன்படுத்தினால் அது மோசமாக தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. யார் துயரத்தை பற்றி ஊகிக்கிறார், அவரது நேரத்தை மோசமாக பயன்படுத்துகிறார்.

ஆயிரமாயிரம்

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் கிறிஸ்துவின் ஆயிரவருட ஆட்சியையும் பரிசுத்தவான்களையும் பற்றி பேசுகிறது. சில கிரிஸ்துவர் உண்மையில் இது அவரது வருகை மீது கிறிஸ்து கட்டப்பட்ட ஆயிரம் ஆண்டு இராச்சியம் புரிந்து கொள்ள. பிற கிறிஸ்தவர்கள் "ஆயிரம் வருஷம்" கிறிஸ்துவின் ஆட்சியின் அடையாளமாக, திருச்சபையின் அடையாளமாக அடையாளப்படுத்துகிறார்கள்.

எண் ஆயிரம் ஆயிரம் பைபிளில் மிகவும் குறியீடாக பயன்படுத்தப்படலாம் (5Mo XX, Ps XX), மற்றும் அது வெளிப்படுத்துதல் உள்ள உண்மையில் எடுத்து வேண்டும் என்று எந்த ஆதாரமும் இல்லை. வெளிப்படுத்துதல் ஒரு அசாதாரணமாக நிறைந்த சித்திர எழுத்து வடிவத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. கிறிஸ்துவின் வருகையின் போது தற்காலிகமாக வரையறுக்கப்பட்ட ராஜ்யத்தைப் பற்றி வேறு எந்த பைபிள் புத்தகம் சொல்லப்படவில்லை. அதற்கு மாறாக, டேனியல் XXX போன்ற வசனங்களும் XXX ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் எந்தவொரு நெருக்கடியும் இன்றி, பேரரசு நிரந்தரமாக இருக்கும் என்று கூறுகின்றன.

கிறிஸ்துவின் வருகையின் பின்னர், ஆயிரம் வருஷம் இராச்சியம் நிலவுகிறது என்றால், துன்மார்க்கர் உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டு நீதிமான் (வெளி. இயேசுவின் உவமைகள், எனினும், அத்தகைய தற்காலிக வேறுபாடு சுட்டிக்காட்டுவதில்லை (மல்-ஜான்- XX-XX). ஆயிரமாயிரம் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தியின் பகுதியாக இல்லை. நீதிமானும் மாயமற்றவரும் ஒரே நாளில் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள் என்று பவுல் எழுதுகிறார் (20,5Th 25,31-46).

இந்த தலைப்பில் பல தனிப்பட்ட கேள்விகள் விவாதிக்கப்படலாம், ஆனால் அது இங்கே தேவையில்லை. மேற்கூறப்பட்ட ஒவ்வொரு கருத்துக்களும் வேதாகமத்தில் காணலாம். என்ன தனிநபர்கள் மில்லினியம் அடிப்படையில் நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படி, ஒன்று மட்டும் நிச்சயம்: வெளிப்படுத்துதல் 20 காலம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கட்டத்தில், ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது, மற்றும் நீங்கள் ஒரு புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் பின்பற்ற, நித்திய, ஒளிமிக்கதுமான பெரிய, மில்லினியம் விட சிறந்தவர்கள் நீண்ட. ஆகையால், நாளின் அருமையான உலகத்தை நாம் நினைக்கும் போது, ​​நாம் நித்திய, பரிபூரண ராஜ்யம் மீது கவனம் செலுத்த விரும்புகிறோம், ஒரு தற்காலிக கட்டமாக அல்ல. எதிர்நோக்குகிறோம் என்ற நித்தியம் நமக்கு இருக்கிறது!

மகிழ்ச்சியின் நித்தியம்

அது எப்படி இருக்கும் - நித்தியம்? நாம் இந்த துண்டு துண்டாக மட்டுமே அறிந்திருக்கிறோம் (1, 13,9, JEN XX) ஏனென்றால் நம் வார்த்தைகள் மற்றும் எண்ணங்கள் இன்று உலகில் உள்ளன. டேவிட் இதை இவ்வாறு செய்கிறார்: "உன் மகிழ்ச்சியின் முழு மகிழ்ச்சியும் நீதியும் மகிமைக்குமுன்னே" (சங் .12). நித்தியத்தின் சிறந்த பாகம் கடவுளுடன் வாழ வேண்டும்; அவரைப் போல இருக்க வேண்டும்; அவர் உண்மையில் அவரை பார்க்க; அவருக்கு நன்றாக தெரியும் மற்றும் அவரை அடையாளம் (1John XX). இது நம் இறுதி இலக்கு மற்றும் கடவுள் கொடுத்திருக்கும் உணர்வு, இது எங்களுக்கு திருப்தி மற்றும் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி, எப்போதும் கொடுக்கும்.

மேலும், எட்டு வருடங்களில், நம்மால் முன்னெடுக்கப்படும் ஏ.இ.இ., இன்று நம் வாழ்வில் மீண்டும் பார்க்கிறோம், கவலையைப் பார்த்து புன்னகைத்தோம், நாம் ஏன் மனிதனாக இருந்தபோது அவருடைய வேலையை விரைவாகச் செய்தோம் என்று ஆச்சரியப்படுகிறோம். அது ஆரம்பம் மட்டுமே, முடிவில்லாது.

மைக்கேல் மோரிசன் எழுதியவர்


PDFஇறுதியில்