மத்தியஸ்தம் செய்தி

ப்ரொக்கர் செய்தி"நம் காலத்திற்கு முன்பே, கடவுள் நம் முன்னோர்களிடம் தீர்க்கதரிசிகள் மூலம் பல வழிகளில் பேசினார். ஆனால் இப்போது, ​​இந்த கடைசி நேரத்தில், கடவுள் தம் மகன் மூலம் நம்மிடம் பேசினார். அவர் மூலம் கடவுள் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்தார், மேலும் அவர் அவரை எல்லாவற்றின் மீதும் உரிமையாக்கினார். குமாரனில் அவருடைய பிதாவின் தெய்வீக மகிமை காட்டப்படுகிறது, ஏனென்றால் அவர் முழுக்க முழுக்க கடவுளின் சாயல் »(எபிரேயர்களுக்கு கடிதம் 1,1-3 அனைவருக்கும் நம்பிக்கை).

சமூக விஞ்ஞானிகள் நாம் வாழும் நேரத்தை விவரிக்க “நவீன”, “நவீன-பிந்தைய” அல்லது “பிந்தைய-நவீன” போன்ற சொற்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர். ஒவ்வொரு தலைமுறையினருடனும் தொடர்புகொள்வதற்கான வெவ்வேறு நுட்பங்களையும் அவர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.

நாங்கள் எந்த நேரத்திலும் வாழ்கிறோமோ, இரு தரப்பினரும் பேசும் மற்றும் கேட்பதைத் தாண்டி, புரிந்து கொள்ளும் நிலைக்கு வரும்போது உண்மையான தொடர்பு மட்டுமே சாத்தியமாகும். பேச்சுவார்த்தை மற்றும் விசாரணை முடிவுக்கு வருகிறது. தகவல் தொடர்பு என்பது உண்மையான புரிதல். யாராவது ஒருவரால் பேசவும், கேட்கவும், அவர்களது கடமைகளை நிறைவேற்ற முடிந்தால், ஒருவருக்கொருவர் புரிந்துகொள்வது அவசியம் என்று அர்த்தமல்ல. அவர்கள் உண்மையில் ஒருவருக்கொருவர் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால், அவர்கள் உண்மையிலேயே தொடர்பு கொள்ளவில்லை, அவர்கள் பேசுவதும் புரிந்து கொள்ளாமல் செவிகொடுத்தார்கள்.

இது கடவுளோடு வேறுபட்டது. கடவுள் நமக்கு செவிசாய்க்கிறார், அவருடைய நோக்கங்களைப் பற்றி பேசுகிறார், அவர் புரிந்துகொள்கிறார். அவர் முதலில் நமக்கு பைபிள் தருகிறார். இது ஒரு புத்தகம் அல்ல, அது நமக்கு கடவுளின் வெளிப்பாடு. அவர்களை மூலம் அவர் நாம் அவரை தெரிந்து கொள்ள மற்றும் சிறந்த நம் வாழ்வில் ஏற்பாடு முடியும் என, எங்களுக்கு எவ்வளவு விரும்புவர் மிகவும் பரிசுகளை எப்படி அவர் கொடுக்கிறது, யார் எங்களுக்கு தெரிவித்தவாறு. கடவுள் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு நோக்கம் நிறைந்த வாழ்க்கைக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கிறார். பைபிள் எவ்வளவு பெரியதாக இருந்தாலும், அது மிக உயர்ந்த தொடர்புத் தகவலாக இல்லை.

கடவுள் தொடர்புகொள்வதற்கான இறுதி வழி இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் தனிப்பட்ட வெளிப்பாடு மூலம். அதைப் பற்றி நாம் பைபிளிலிருந்து கற்றுக்கொள்கிறோம். நம்மில் ஒருவராகி, நம்முடன் மனித நேயத்தைப் பகிர்ந்துகொள்வதன் மூலமும், நம்முடைய துன்பங்களையும், சோதனையையும், துக்கங்களையும் கடவுள் பகிர்ந்துகொள்கிறார். இயேசு நம்முடைய பாவங்களை ஏற்றுக்கொண்டார், அனைவரையும் மன்னித்து, கடவுளின் பக்கத்திலேயே அவருடன் நமக்கு ஒரு இடத்தை ஏற்படுத்தினார். இயேசுவின் பெயர் கூட நம்மீது கடவுளின் அன்பை வெளிப்படுத்துகிறது. இயேசு பொருள்: கடவுள் இரட்சிப்பு. இயேசுவுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் மற்றொரு பெயர், "இம்மானுவேல்", "கடவுள் நம்முடன்" என்று பொருள்.

இயேசு தேவனுடைய குமாரன் மட்டுமல்ல, "தேவனுடைய வார்த்தையும்", இது பிதாவையும் பிதாவின் சித்தத்தையும் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. Man இந்த வார்த்தை மனிதனாகி நம்மிடையே வாழ்ந்தது. கடவுள் தம்முடைய ஒரே மகனுக்கு மட்டுமே கொடுப்பது போன்ற அவருடைய தெய்வீக மகிமையை நாம் கண்டிருக்கிறோம். அவரிடத்தில் கடவுளின் மன்னிக்கும் அன்பும் உண்மையும் நமக்கு வந்தது John (யோவான் 1:14).

தேவனுடைய சித்தத்தின்படி, "குமாரனைக் கண்டு விசுவாசிக்கிறவன் என்றென்றும் வாழ்வான்" (யோவான் 6:40).

அவரைப் பற்றி அறிந்துகொள்ள கடவுளே முன்முயற்சி எடுத்தார். வேதவசனங்களைப் படிப்பதன் மூலமும், ஜெபிப்பதன் மூலமும், அவரை அறிந்த மற்றவர்களுடன் கூட்டுறவு கொள்வதன் மூலமும் அவருடன் தனிப்பட்ட முறையில் தொடர்பு கொள்ள அவர் நம்மை அழைக்கிறார். அவர் ஏற்கனவே நம்மை அறிந்திருக்கிறார் - அவரை நன்கு தெரிந்துகொள்ள இது நேரமல்லவா?

ஜோசப் தக்காச்


PDFமத்தியஸ்தம் செய்தி