கருணை அடிப்படையில் நிறுவப்பட்டது

கிரெம்ஸில் 157 நிறுவப்பட்டது எல்லா பாதைகளும் கடவுளுக்கு வழிநடத்துகின்றனவா? சில மதங்கள் ஒரே மாதிரியான மாறுபாடு என்று சிலர் நம்புகிறார்கள் - இதைச் செய்வது அல்லது பரலோகத்திற்கு செல்வது. முதல் பார்வையில், அது அப்படியே தெரிகிறது. இந்து மதம் விசுவாசமற்ற ஒற்றுமையை ஒரு பொருத்தமற்ற கடவுளுடன் உறுதிப்படுத்துகிறது. நிர்வாணத்திற்குள் பல மறுபிறப்புகளில் நல்ல வேலை தேவைப்படுகிறது. புத்தமதம், நான்கு உன்னத உண்மைகளை மற்றும் பல மறுஅவதாரங்களாக மூலம் எட்டுமடிப்பு பாதை அதற்கு இணங்க ஒரு நிர்வாணம், என்று தோன்றுகிறது.

இஸ்லாமியம் சொர்க்கத்தில் உறுதி - பாலுணர்வு மனநிறைவு மற்றும் இன்பம் நிரந்தரமாகச் வாழ்க்கை முழு. அங்கு சென்றடைய நம்பிக்கையுள்ளவரானாலும் ஃபெய்த் கட்டுரைகள் மற்றும் இஸ்லாமியம் ஐந்து தூண்கள் இணங்க வேண்டும். ஒரு நல்ல வாழ்க்கை நடத்தி யூதர்கள் மேசியா சேர்ந்து நித்திய வாழ்க்கை வழிவகுக்கிறது என்று மரபுகள் கடைபிடிக்கின்றன செய்ய. இவற்றில் எதுவுமே டிரெய்லரின் மீட்பு சேமிக்க முடியாது. உங்கள் வெகுமதி நீங்கள் விதிகளைப் பின்பற்றினால் முடியும் என்றால், நீங்கள் பெறுவீர்கள் - ஒரு பெரிய என்றால் எப்போதும் உள்ளது. மேலும் நல்ல செயல்களுக்காக அல்லது உரிமை வாழ்வு வெகுமதியாக மூடிக்கொள்கிறோம் இல்லாமல் இறப்பிற்குப் பின், ஒரு நல்ல முடிவு உத்தரவாதம் தர முடியும் என்று ஒரு "மதம்" மட்டுமே உள்ளது. கடவுளின் கிருபையினாலே இரட்சிப்பை உறுதிப்படுத்துகிற ஒரே மதம் கிறித்தவ மதம். இயேசு மட்டுமே ஒருவர் உலகின் பாவங்களுக்காக இறந்த தேவனுடைய குமாரன் அவரை நம்பிக்கை தவிர இரட்சிப்பின் எந்த நிலைமைகள் இணைக்கிறேன் உள்ளது.

எனவே "கிறிஸ்துவில் அடையாளம்" என்ற சிலுவையின் குறுக்குவெட்டின் மையத்திற்கு வருகிறோம். மீட்பின் வேலை மற்றும் மனிதர்களின் படைப்புகளை மாற்றியமைக்கும் கிறிஸ்துவின் பணி அருள், இதன் மையம் நமது நம்பிக்கை. கடவுளின் கிருபை நமக்கு ஒரு பரிசாக வழங்கப்படுகிறது, ஒரு சிறப்பு உதவியாக, நாம் செய்த எதற்கும் வெகுமதியாக அல்ல. கிறிஸ்து இயேசு மூலமாக அவர் நமக்காக செய்த எல்லாவற்றிலும் தெளிவாகத் தெரிகிறது, கடவுளின் கிருபையின் நம்பமுடியாத செழுமையையும், நம்மீதுள்ள நன்மையையும் நாம் எடுத்துக்காட்டுகிறோம் (எபேசியர் 2).

ஆனால் அது மிகவும் எளிதானது. நாம் எப்போதும் "பிடிப்பது என்ன" என்பதை அறிய விரும்புகிறோம்? "நாங்கள் வேறு ஏதாவது செய்ய வேண்டாமா?" கடந்த 2.000 ஆண்டுகளில், கருணை தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது, தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் பலர் இதில் அதிகம் சேர்த்துள்ளனர். கிருபையால் இரட்சிப்பு உண்மையாக இருப்பதற்கு மிகவும் நல்லது என்ற சந்தேகங்கள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காரணமாக, சட்டம் வளர்கிறது. இது [கிறிஸ்தவத்தின்] ஆரம்பத்தில் வந்தது. இந்த விஷயத்தில் பவுல் கலாத்தியருக்கு சில அறிவுரைகளை வழங்கினார். The மாம்சத்தில் நன்றாகப் பார்க்க விரும்பும் அனைவருமே நீங்கள் விருத்தசேதனம் செய்யப்பட வேண்டும், அதனால் அவர்கள் கிறிஸ்துவின் சிலுவையின் நிமித்தம் துன்புறுத்தப்படுவதில்லை [அது மட்டுமே காப்பாற்றுகிறது] » (கலாத்தியர் 6,12).

இரட்சகராகிய இயேசுவை விசுவாசிகளாகிய நாம் நியாயப்பிரமாணத்தின் கீழ் அல்ல, கிருபையின் கீழ் இருக்கிறோம் (ரோமர் 6,14 மற்றும் எபேசியர் 2,8). குதிக்கும் டயர்கள் மற்றும் தடைகளிலிருந்து விடுபடுவது என்ன ஒரு ஆசீர்வாதம். நம்முடைய பாவங்களும் பாவ இயல்புகளும் எப்போதும் கடவுளின் கிருபையால் மூடப்பட்டிருக்கும் என்பதை நாம் அறிவோம். நாம் கடவுளுக்காக ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய வேண்டியதில்லை, நம்முடைய இரட்சிப்பை நாம் சம்பாதிக்க தேவையில்லை. எல்லா பாதைகளும் கடவுளுக்கு வழிவகுக்கிறதா? பல பாதைகள் உள்ளன, ஆனால் ஒரே ஒரு பாதை - அது அருளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

தமி த்காச் மூலம்


PDFகருணை அடிப்படையில் நிறுவப்பட்டது