கடவுள் - ஒரு அறிமுகம்

138 ஒரு அறிமுகம் ஆகும்

கிறிஸ்தவர்களாகிய நம்மைப் பொறுத்தவரை, கடவுள் இருக்கிறார் என்பது மிக அடிப்படையான நம்பிக்கை. "கடவுள்" என்பதன் மூலம் - ஒரு கட்டுரை இல்லாமல், மேலும் கூடுதலாக இல்லாமல் - பைபிளின் கடவுள் என்று பொருள். எல்லாவற்றையும் படைத்தவர், நம்மைப் பற்றி அக்கறை கொண்டவர், நம்முடைய செயல்களைப் பற்றி அக்கறை கொண்டவர், நம் வாழ்க்கையிலும் செயல்படும் மற்றும் அவருடைய நற்குணத்துடன் நித்தியத்தை நமக்கு அளிக்கும் ஒரு நல்ல மற்றும் சக்திவாய்ந்த ஆவி. மனிதனை கடவுளால் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் நாம் ஒரு தொடக்கத்தை உருவாக்க முடியும்: கடவுளைப் பற்றிய அறிவின் கட்டுமானத் தொகுதிகளை நாம் சேகரிக்கலாம், அது அவருடைய படத்தின் முக்கிய அம்சங்களை அடையாளம் காணவும், கடவுள் யார், நம் வாழ்வில் அவர் என்ன செய்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கான ஒரு நல்ல முதல் தொடக்க புள்ளியைக் கொடுக்கவும் முடியும். ஒரு புதிய விசுவாசி, குறிப்பாக உதவியாக இருக்கும் கடவுளின் குணங்களைப் பார்ப்போம்.

அவரது இருப்பு

நீண்ட கால விசுவாசிகள் உட்பட பலர் கடவுள் இருப்பதற்கான ஆதாரத்தை விரும்புகிறார்கள். ஆனால் எல்லோரையும் திருப்திப்படுத்தும் கடவுள் என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை. ஆதாரங்களை விட சூழ்நிலை ஆதாரங்களை பேசுவது நல்லது. கடவுள் இருக்கிறார் என்பதையும் அவருடைய சாராம்சம் அவரைப் பற்றி பைபிள் சொல்வதை ஒத்திருக்கிறது என்பதையும் அத்தாட்சி நமக்கு உறுதியளிக்கிறது. கடவுள் "சாட்சியில்லாமல் தம்மை விட்டுவிடவில்லை" என்று பவுல் லீஸ்திராவில் புறஜாதிகளுக்கு அறிவித்தார் (அப்போஸ்தலர் 14,17) சுய சாட்சியம் - அது எதைக் கொண்டுள்ளது?

உருவாக்கம்
சங்கீதம் 1ல்9,1 நிற்கிறது: வானங்கள் கடவுளின் மகிமையைக் கூறுகின்றன. ரோமர்களில் 1,20 இதன் பொருள்: ஏனென்றால், கடவுளின் கண்ணுக்குத் தெரியாத உயிரினம், அது அவருடைய நித்திய சக்தி மற்றும் தெய்வீகத்தன்மை, உலகம் உருவானதிலிருந்து அவருடைய படைப்புகளில் இருந்து பார்க்கப்படுகிறது. படைப்பே கடவுளைப் பற்றி நமக்குச் சொல்கிறது.

பூமி, சன், நட்சத்திரங்கள் ஆகியவற்றில் ஏதாவது ஒன்று இருப்பதாக நம்புவதற்கு காரணங்கள் பேசுகின்றன. அறிவியல் படி, பிரபஞ்சம் ஒரு பெரிய களமிறங்கினார் தொடங்கியது; ஏதாவது ஏதோவொன்றை உருவாக்கியது என்று நம்புவதற்கு காரணங்கள் பேசுகின்றன. இந்த விஷயம் - நாங்கள் நம்புகிறோம் - கடவுள்.

முறைப்படுத்தி: உருவாக்கம் ஒழுங்கின் அறிகுறிகள், உடல் சட்டங்களை காட்டுகிறது. மனிதனின் அடிப்படை பண்புகள் சிலவற்றில் மிகக் குறைவாக இருந்தால், மனிதனால் முடியாவிட்டால் பூமி இருக்காது. பூமிக்கு வேறுபட்ட அளவு அல்லது வேறுபட்ட கோளப்பாதை இருந்தால், நமது கிரகத்தில் உள்ள நிலைமைகள் மனித வாழ்க்கையை அனுமதிக்காது. சிலர் இது ஒரு அண்ட தற்செயலானவை என்று கருதுகின்றனர்; மற்றவர்கள், புத்திஜீவி படைப்பாளரால் சோலார் முறைமை திட்டமிடப்பட்டிருக்கக் கூடியது என்பதை நியாயப்படுத்துவதற்கு மற்றவர்கள் கருதுகின்றனர்.

வாழ்க்கை
வாழ்க்கை நம்பமுடியாத சிக்கலான இரசாயன மூலப்பொருட்கள் மற்றும் எதிர்வினைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. சிலர் வாழ்க்கையை "புத்திசாலித்தனமாக" கருதுகின்றனர்; மற்றவர்கள் இது ஒரு தற்செயல் நிகழ்வு என்று கருதுகின்றனர். விஞ்ஞானம் ஒரு நாள் "கடவுள் இல்லாமல்" வாழ்க்கையின் தோற்றத்தை நிரூபிக்கும் என்று சிலர் நம்புகிறார்கள். இருப்பினும், பலருக்கு, வாழ்க்கையின் இருப்பு ஒரு படைப்பாளி கடவுளின் அறிகுறியாகும்.

மனிதர்
மனிதன் சுய பிரதிபலிப்பு கொண்டிருக்கிறது. அவர் பிரபஞ்சத்தை ஆராய்கிறார், வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை பிரதிபலிக்கிறார், பொதுவாக பொருள் தேடும் திறனைக் கொண்டிருக்கிறார். உடல் பசி உணவு இருப்பதைக் குறிக்கிறது; இந்த தாகத்தை தணிக்கும் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது என்று தாகம் கூறுகிறது. நம் ஆன்மீக வருமானம் உண்மையில் அர்த்தம் இருப்பதைக் குறிக்கிறது மற்றும் காணலாம்? கடவுளுடன் உள்ள உறவில் அர்த்தம் இருப்பதாக பலர் கூறுகின்றனர்.

ஒழுக்கம் [ஒழுக்கவியல்]
வெறுமனே தவறான கருத்து அல்லது பெரும்பான்மையான கருத்தின் காரியம், அல்லது நன்மை தீமைக்கு மேலாக மனிதனின் உதாரணமா? கடவுள் இல்லை என்றால், மனிதனுக்கு தீமை எதுவும், இனவெறி, இனப்படுகொலை, சித்திரவதை போன்ற ஒடுக்குமுறைகளை கண்டனம் செய்ய எந்த ஆதாரமும் இல்லை. எனவே, தீமை இருப்பதால் கடவுள் இருக்கிறார் என்பது ஒரு அடையாளமாகும். அது இல்லையென்றால், தூய சக்தி ஆட்சி செய்ய வேண்டும். காரணங்கள் கடவுளை நம்புவதற்குப் பேசுகின்றன.

அவரது அளவு

கடவுள் எப்படிப்பட்டவர்? நாம் கற்பனை செய்வதைவிட பெரியது! அவர் பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கியபோது, ​​அவர் பிரபஞ்சத்தை விட அதிகமானவர் - நேரம், இடம் மற்றும் ஆற்றலின் வரம்புகளுக்கு உட்பட்டவர் அல்ல, ஏனென்றால் நேரம், இடம், பொருள், ஆற்றல் ஆகியவற்றிற்கு முன்பே அது ஏற்கனவே இருந்தது.

2. டிமோதியஸ் 1,9 கடவுள் "காலத்திற்கு முன்" செய்ததைப் பற்றி பேசுகிறார். காலத்திற்கு ஒரு ஆரம்பம் இருந்தது, கடவுள் முன்பு இருந்தார். ஆண்டுகளில் அளவிட முடியாத காலமற்ற இருப்பு அவருக்கு உள்ளது. இது நித்தியமானது, எல்லையற்ற வயது - மற்றும் முடிவிலி மற்றும் பல பில்லியன்கள் இன்னும் முடிவிலி. கடவுளின் இருப்பை விவரிக்கும் போது நமது கணிதம் அதன் வரம்புகளை அடைகிறது.

கடவுள் பொருளைப் படைத்ததால், அவர் விஷயத்திற்கு முன்பே இருந்தார், மேலும் அது தனக்குத்தானே பொருள் அல்ல. இது ஆவி - ஆனால் அது ஆவியிலிருந்து "உருவாக்கப்படவில்லை". கடவுள் படைக்கப்படவில்லை; இது எளிமையானது, அது ஒரு ஆவியாக இருக்கிறது. அவர் இருப்பதை வரையறுக்கிறார், ஆவியை வரையறுக்கிறார், அவர் விஷயத்தை வரையறுக்கிறார்.

கடவுளின் இருப்பு பொருளின் பின்னால் செல்கிறது மற்றும் பொருளின் பரிமாணங்கள் மற்றும் பண்புகள் அவருக்கு பொருந்தாது. அதை மைல்கள் மற்றும் கிலோவாட்களில் அளவிட முடியாது. உயர்ந்த வானங்கள் கூட கடவுளைப் புரிந்துகொள்ள முடியாது என்று சாலமன் ஒப்புக்கொள்கிறார் (1. கிங்ஸ் 8,27) அவர் வானத்தையும் பூமியையும் நிரப்புகிறார் (எரேமியா 23,24); அது எங்கும் உள்ளது, எங்கும் நிறைந்தது. பிரபஞ்சத்தில் அது இல்லாத இடமே இல்லை.
 
கடவுள் எவ்வளவு வல்லமை படைத்தவர்? அவர் ஒரு பெரிய வெடிப்பைத் தூண்டினால், டிஎன்ஏ குறியீடுகளை உருவாக்கக்கூடிய சூரிய மண்டலங்களை வடிவமைக்க முடியும் என்றால், அவர் இந்த எல்லா அதிகார நிலைகளிலும் "திறமையானவராக" இருந்தால், அவருடைய வன்முறை உண்மையிலேயே எல்லையற்றதாக இருக்க வேண்டும், பின்னர் அவர் சர்வ வல்லமையுள்ளவராக இருக்க வேண்டும். "ஏனென்றால் கடவுளால் எதுவும் சாத்தியமில்லை" என்று லூக்கா கூறுகிறார் 1,37. கடவுள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம்.

கடவுளின் படைப்பாற்றலில் நம் கண்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு புத்திசாலித்தனம் உள்ளது. அவர் பிரபஞ்சத்தை ஆளுகிறார் மற்றும் ஒவ்வொரு நொடியும் அதன் தொடர்ச்சியான இருப்பை உறுதி செய்கிறார் (எபிரேயர் 1,3) அதாவது முழு பிரபஞ்சத்திலும் என்ன நடக்கிறது என்பதை அவர் அறிந்திருக்க வேண்டும்; அவரது புத்திசாலித்தனம் எல்லையற்றது - அவர் அனைத்தையும் அறிந்தவர். அவர் அறிய, அடையாளம் காண, அனுபவிக்க, அறிய, அங்கீகரிக்க, அவர் அனுபவிக்க விரும்பும் அனைத்தும்.

கடவுள் சரி மற்றும் தவறை வரையறுப்பதால், அவர் வரையறையின்படி சரியானவர் மற்றும் எப்போதும் சரியானதைச் செய்ய அவருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. "ஏனெனில், கடவுள் தீமை செய்ய ஆசைப்பட முடியாது" (ஜேம்ஸ் 1,13) அவர் முற்றிலும் நீதியுள்ளவர், முற்றிலும் நீதியுள்ளவர் (சங்கீதம் 11,7) அவருடைய தராதரங்கள் சரியானவை, அவருடைய முடிவுகள் சரியானவை, மேலும் அவர் உலகை நீதியின்படி நியாயந்தீர்க்கிறார், ஏனென்றால் அவர் அடிப்படையில் நல்லவர் மற்றும் சரியானவர்.

இந்த எல்லா விஷயங்களிலும், கடவுள் நம்மிடமிருந்து மிகவும் வித்தியாசமாக இருக்கிறார், எங்களுக்கு சிறப்பு வார்த்தைகள் உள்ளன, அவை கடவுள் தொடர்பாக மட்டுமே பயன்படுத்துகின்றன. கடவுள் மட்டுமே எல்லாம் அறிந்தவர், சர்வவல்லவர், சர்வ வல்லமையுள்ளவர், நித்தியமானவர். நாங்கள் விஷயம்; அவர் ஆவி. நாங்கள் மனிதர்கள்; அவர் அழியாதவர். நமக்கும் கடவுளுக்கும் இடையிலான இயற்கையின் இந்த வேறுபாட்டை, இந்த வேறுபாட்டை, அவரது எல்லை மீறல் என்று அழைக்கிறோம். அவர் நம்மை "மீறுகிறார்", அதாவது அவர் நம்மைத் தாண்டி செல்கிறார், அவர் நம்மைப் போன்றவர் அல்ல.

மற்ற பண்டைய கலாச்சாரங்கள் ஒருவருக்கொருவர் சண்டையிட்ட, சுயநலத்துடன் செயல்பட்ட, நம்ப முடியாத தெய்வங்களையும் தெய்வங்களையும் நம்பின. மறுபுறம், பைபிள் முழுமையான கட்டுப்பாட்டைக் கொண்ட, யாரிடமிருந்தும் எதுவும் தேவையில்லை, ஆகவே மற்றவர்களுக்கு உதவ மட்டுமே செயல்படும் கடவுளை வெளிப்படுத்துகிறது. அவர் முற்றிலும் நிலையானவர், அவருடைய நடத்தை நியாயமானதும் நம்பகமானதும் ஆகும். கடவுளை "பரிசுத்தர்" என்று அழைக்கும் போது பைபிள் இதன் அர்த்தம்: ஒழுக்க ரீதியாக சரியானது.

அது வாழ்க்கையை எளிதாக்குகிறது. ஒரு பத்து அல்லது இருபது வித்தியாசமான கடவுட்களை தயவு செய்து முயற்சி செய்ய வேண்டியதில்லை; ஒரே ஒரு உள்ளது. எல்லாவற்றையும் படைத்தவர் இன்னமும் எல்லாவற்றிற்கும் ஆளானவர், அவர் எல்லா மக்களுக்கும் நீதிபதியாக இருப்பார். நம்முடைய கடந்தகால, தற்போதைய மற்றும் எதிர்காலம் அனைத்தும் ஒரே கடவுளால், ஞானமுள்ள, சர்வவல்லவர், நித்தியமானவரால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

அவருடைய இரக்கம்

நாம் கடவுளைப் பற்றி மட்டுமே அறிந்திருந்தால், அவர் நமக்கு முழுமையான வல்லமை இருப்பார், அச்சத்தோடும், வணங்குவோடும், முரட்டுத்தனமான இதயத்தோடும் அவரைக் கீழ்ப்படிவோம். ஆனால் கடவுள் தன் இயல்புடைய மற்றொரு பக்கத்தில் நமக்கு வெளிப்படுத்தியுள்ளார்: நம்ப முடியாத மகத்துவமான கடவுள் கூட நம்பமுடியாத இரக்கமுள்ளவர், நல்லவர்.

ஒரு சீடன் இயேசுவிடம் கேட்டார்: "ஆண்டவரே, தந்தையை எங்களுக்குக் காட்டுங்கள்..." (யோவான் 14,8) கடவுள் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அறிய விரும்பினார். எரியும் புதரின் கதைகள், சினாய் மீது நெருப்பு மற்றும் மேகம் பற்றிய கதைகள், எசேக்கியேல் கண்ட இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட சிம்மாசனம், எலியா கேட்ட கர்ஜனை (2. மோஸ் 3,4; 13,21; 1கோன். 19,12; எசேக்கியேல் 1). இந்த சடப்பொருள்கள் அனைத்திலும் கடவுள் தோன்றலாம், ஆனால் அவர் உண்மையில் எப்படிப்பட்டவர்? நாம் அவரை எப்படி கற்பனை செய்ய முடியும்?

"என்னைப் பார்க்கிறவன் பிதாவைப் பார்க்கிறான்" என்று இயேசு கூறினார் (யோவான் 14,9) கடவுள் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அறிய வேண்டுமானால், நாம் இயேசுவையே பார்க்க வேண்டும். இயற்கையிலிருந்து கடவுளைப் பற்றிய அறிவைப் பெறலாம்; பழைய ஏற்பாட்டில் கடவுள் எவ்வாறு தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் என்பதிலிருந்து கடவுளைப் பற்றிய கூடுதல் அறிவு; ஆனால் கடவுளைப் பற்றிய பெரும்பாலான அறிவு அவர் இயேசுவில் தன்னை வெளிப்படுத்திய விதத்திலிருந்து வருகிறது.

கடவுள் இயற்கையின் மிக முக்கியமான அம்சங்களை இயேசு நமக்குக் காட்டுகிறார். அவர் இம்மானுவேல், அதாவது "கடவுள் நம்முடன்" (மத்தேயு 1,23) பாவம், சுயநலம் இல்லாமல் வாழ்ந்தார். இரக்கம் அவரை ஊடுருவுகிறது. அவர் அன்பு மற்றும் மகிழ்ச்சி, ஏமாற்றம் மற்றும் கோபத்தை உணர்கிறார். தனிமனிதன் மீது அக்கறை கொண்டவர். அவர் நீதியை அழைக்கிறார், பாவத்தை மன்னிக்கிறார். அவர் துன்பம் மற்றும் தியாக மரணம் வரை கூட மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்தார்.

கடவுளும் அப்படித்தான். ஏற்கனவே மோசேயிடம் அவர் தன்னை பின்வருமாறு விவரித்தார்: "ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, கடவுள், இரக்கமும் கருணையும் பொறுமையும் மிகுந்த கிருபையும் உண்மையும் கொண்டவர், ஆயிரக்கணக்கானவர்களின் கிருபையைப் பாதுகாத்து, அக்கிரமத்தையும் மீறுதலையும் பாவத்தையும் மன்னிக்கிறார், ஆனால் யாரையும் தண்டிக்காமல் விட்டுவிடுகிறார் ... " (2. 34: 6-7).

சிருஷ்டிக்கு மேலான கடவுளுக்கும் படைப்பிற்குள் செயல்படும் சுதந்திரம் உண்டு. இதுவே அவரது இயல்புணர்வு, அவர் நம்முடன் இருப்பது. அவர் பிரபஞ்சத்தை விட பெரியவராக இருந்தாலும், பிரபஞ்சத்தில் எல்லா இடங்களிலும் இருந்தாலும், அவர் நம்பாதவர்களுடன் இல்லாத வகையில் "நம்முடன்" இருக்கிறார். வல்லமையுள்ள கடவுள் எப்போதும் நமக்கு அருகில் இருக்கிறார். அவர் ஒரே நேரத்தில் அருகில் மற்றும் தொலைவில் இருக்கிறார் (எரேமியா 23,23).

இயேசு மூலம் அவர் மனித வரலாற்றில், விண்வெளி மற்றும் நேரத்தில் நுழைந்தார். அவர் சரீர வடிவில் பணிபுரிந்தார், மாம்ச வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் நமக்குக் காட்டினார், மேலும் நம் வாழ்க்கை சரீரத்திற்கு மேலாக இருக்க வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார் என்பதைக் காட்டுகிறார். நித்திய ஜீவன் நமக்கு வழங்கப்படுகிறது, இப்போது நாம் அறிந்த உடல் வரம்புகளுக்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்க்கை. ஆவி-வாழ்க்கை நமக்கு அளிக்கப்படுகிறது: கடவுளின் ஆவியே நமக்குள் வந்து, நம்மில் குடியிருந்து நம்மை கடவுளின் குழந்தைகளாக ஆக்குகிறது (ரோமர்கள் 8,11; 1. ஜோஹான்னெஸ் 3,2) கடவுள் எப்போதும் நம்முடன் இருக்கிறார், நமக்கு உதவ விண்வெளியிலும் நேரத்திலும் வேலை செய்கிறார்.

பெரியவரும் வல்லவருமான கடவுள் அதே சமயத்தில் அன்பும் இரக்கமும் உள்ளவர்; பரிபூரணமான நீதிபதி ஒரே நேரத்தில் இரக்கமுள்ள மற்றும் நோயாளி மீட்பர். பாவத்திற்குக் கோபமூட்டுகிற கடவுள் ஒரே நேரத்தில் பாவத்திலிருந்து இரட்சிப்பை அளிக்கிறார். அவர் கிருபையில் மிகப்பெரியவர், நன்மை நிறைந்தவர். டி.என்.ஏ. குறியீடுகள், வானவில் நிறங்கள், டேன்டேலியன் மலரின் நல்லது போன்றவற்றை உருவாக்கும் ஒரு உயிரினத்தின் இது எதிர்பார்க்கப்பட வேண்டியதல்ல. கடவுள் தயவாகவும் அன்பாகவும் இல்லாவிட்டால், நாம் எல்லோரும் இருக்க முடியாது.

பல்வேறு மொழியியல் படங்கள் மூலம் கடவுள் நம் உறவை விவரிக்கிறார். உதாரணமாக, அவர் தந்தை, நாங்கள் குழந்தைகள்; அவர் கணவர் மற்றும் நாம், ஒரு கூட்டு, அவரது மனைவி; அவன் ராஜாவும் அவனுடைய குடிகளும். அவர் மேய்ப்பராகவும் ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டார். இந்த மொழிக் குறிக்கோளுக்கு பொதுவானது, கடவுள் தம்மைப் பொறுப்பாளியாகவும், தம் மக்களைப் பாதுகாப்பதோடு அவர்களுடைய தேவைகளை திருப்திப்படுத்துவதாகவும் இருக்கிறார்.

நாம் எப்படி சிறியவன் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம். அவர் விரல்களின் ஒரு நொடியுடன் நம்மைத் துடைக்க முடியும் என்பதை அறிவார், அண்டவியல் சக்திகளின் ஒரு சிறிய தவறான மதிப்பீடும். எவ்வாறாயினும், இயேசு நம்மை எவ்வளவு நேசிக்கிறார், எவ்வளவு அவர் நம்மை கவனித்துக்கொள்கிறார் என்பதைக் காட்டுகிறது. இயேசு நமக்கு உதவினார் என்றால் தாழ்மையும் தாழ்மையும் உண்டாகும். அவர் நம்மை சந்திக்கிற வலியை அவர் அறிந்திருக்கிறார். தீமைகளின் வேதனைகளை அவர் அறிந்திருக்கிறார், அவற்றை நம்மீது கொண்டுவருகிறார்.

கடவுள் நம்மைப் பற்றிய திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார், ஏனென்றால் அவர் நம்மை தம் சாயலில் படைத்தார்.1. மோஸ் 1,27) அவருடன் இணங்குமாறு அவர் நம்மைக் கேட்கிறார் - தயவில், அதிகாரத்தில் அல்ல. இயேசுவில், நாம் பின்பற்றக்கூடிய மற்றும் பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு உதாரணத்தை கடவுள் நமக்குத் தருகிறார்: பணிவு, தன்னலமற்ற சேவை, அன்பு மற்றும் இரக்கம், நம்பிக்கை மற்றும் நம்பிக்கை ஆகியவற்றின் உதாரணம்.

"கடவுள் அன்பே", ஜோஹன்னஸ் எழுதுகிறார் (1. ஜோஹான்னெஸ் 4,8) நமக்கும் கடவுளுக்கும் இடையே உள்ள தடைகள் வீழ்ச்சியடையவும், முடிவில் நாம் அவருடன் நித்திய மகிழ்ச்சியுடன் வாழவும், நம் பாவங்களுக்காக இறக்க இயேசுவை அனுப்புவதன் மூலம் அவர் நம்மீது உள்ள அன்பை நிரூபித்தார். கடவுளின் அன்பு என்பது விருப்பமான சிந்தனை அல்ல - அது நமது ஆழ்ந்த தேவைகளுக்கு உதவும் செயல்.

இயேசுவின் சிலுவையில் இருந்து உயிர்த்தெழுதல் பற்றி நாம் கடவுளைப் பற்றி அதிகம் அறிந்துகொள்கிறோம். கடவுள் வேதனையை அனுபவிக்க மனமுள்ளவர், அவர் உதவுகின்ற மக்களால் ஏற்படும் வேதனையையும் இயேசு நமக்குக் காட்டுகிறது. அவரது காதல் அழைப்பு, ஊக்குவிக்கிறது. அவருடைய சித்தத்தை செய்ய அவர் நம்மை வற்புறுத்தவில்லை.

இயேசு கிறிஸ்துவில் மிகத் தெளிவாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட கடவுள் நம் முன்மாதிரி: "இது அன்பு: நாம் கடவுளை நேசித்தோம் என்பதல்ல, மாறாக அவர் நம்மை நேசித்தார், நம்முடைய பாவங்களுக்குப் பரிகாரமாகத் தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினார். பிரியமானவர்களே, தேவன் நம்மை அப்படி நேசித்திருந்தால், நாமும் ஒருவரையொருவர் நேசிக்க வேண்டும் »(1. ஜான் 4: 10-11). நாம் அன்பில் வாழ்ந்தால், நித்திய வாழ்க்கை நமக்கு மட்டுமல்ல, நம்மைச் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.

வாழ்வில் இயேசுவைப் பின்பற்றினால், மரணத்திலும், உயிர்த்தெழுதலிலும் அவரைப் பின்பற்றுவோம். இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பிய அதே தேவன் நம்மையும் எழுப்பி நித்திய ஜீவனைத் தருவார் (ரோமர் 8,11) ஆனால்: நாம் நேசிக்கக் கற்றுக்கொள்ளாவிட்டால், நித்திய வாழ்க்கையையும் அனுபவிக்க மாட்டோம். அதனால்தான், கடவுள் நம்மில் செயல்படும் பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் நம் இதயங்களை மாற்றியமைத்து, நம் கண்களுக்கு முன்பாக வைத்திருக்கும் ஒரு சிறந்த உதாரணத்தின் மூலம், நாம் வேகத்தை வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வேகத்தில் நேசிக்க கற்றுக்கொடுக்கிறார். சூரியனின் அணு உலைகளை ஆளும் சக்தி நம் இதயங்களில் அன்பாக செயல்படுகிறது, நம்மை கவர்ந்திழுக்கிறது, நம் அன்பை வென்றெடுக்கிறது, நம் விசுவாசத்தை வென்றெடுக்கிறது.

கடவுள் நமக்கு வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தையும், வாழ்க்கை நோக்குநிலையையும், நித்திய வாழ்வுக்கான நம்பிக்கையையும் தருகிறார். நல்லது செய்து கஷ்டப்பட்டாலும் அவரை நம்பலாம். கடவுளின் நன்மைக்குப் பின்னால் அவருடைய சக்தி இருக்கிறது; அவருடைய அன்பு அவருடைய ஞானத்தால் வழிநடத்தப்படுகிறது. பிரபஞ்சத்தின் அனைத்து சக்திகளும் அவருடைய கட்டளையில் உள்ளன, அவர் அவற்றை நம் நன்மைக்காக பயன்படுத்துகிறார். ஆனால் எல்லாமே கடவுளை நேசிப்பவர்களில் சிறந்தவர்களுக்காக சேவை செய்கின்றன என்பதை நாங்கள் அறிவோம் ... »(ரோமர் 8,28).

பதில்

நாங்கள் அத்துணை உயர்வான, வகையான, எனவே பயங்கரமான மற்றும் கருணையுடன் ஒரு கடவுள் எப்படி பிரதிபலிக்கிறார்கள்? அவரது நேர்மை நாங்கள் அதன் உண்மை மற்றும் விவேகத்துக்கான கண்டுபிடிக்க என்று அதிகாரம் அவரது சக்தி மரியாதை, வருத்தம், சமர்ப்பிப்பு அவரது புனிதம் தனது பணிகளில் அவரது புகழை பிரமிப்பு, பாராட்டு, மரியாதை: நாம் வழிபாடு பதிலளிப்போம்.
நன்றியுடனான அவருடைய இரக்கத்திற்கு நாம் பதிலளிப்போம்; விசுவாசத்தோடு அவருடைய இரக்கத்தோடு; அவரது மீது
நம் அன்பின் நல்வாழ்வு. நாம் அவரை வணங்குகிறேன், நாம் இன்னும் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆசை அவரை மீண்டும் கொடுக்க, பாராட்டுக்களைப் பெற்றார். அவர் எங்களுக்கு தனது காதல் காட்டியது போல், நாம் நம்மை சுற்றி மக்களுக்கு அன்பு எனவே நம்மை அவரை மாற்ற வேண்டும். நாம் அனைத்தையும், எல்லாவற்றையும்,
 
இயேசுவின் முன்மாதிரியைப் பின்பற்றி மற்றவர்களுக்கும் சேவை செய்வதற்கு நமக்கு எல்லாவற்றையும் நாம் கொடுக்கிறோம்.
நாம் ஒவ்வொரு ஜெபத்தையும் அறிந்திருக்கிறோமென அறிந்திருக்கிறோமென நாம் அறிந்திருக்கும் கடவுளே இதுவே, நமக்குத் தேவையான எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார், நம் தேவைகளை அவர் உணருகிறார், அவர் எப்போதும் நம்முடன் வாழ விரும்புகிறார், ஒவ்வொரு ஆசைக்கும் ஞானத்தைச் செய்யாதவர்களுக்கும் அவர் நம்மைப் பகைக்க வல்லவர். இயேசு கிறிஸ்துவில், கடவுள் உண்மையுள்ளவராக நிரூபித்திருக்கிறார். சுயநலமல்ல, கடவுளுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். அவரது வல்லமை எப்போதும் அன்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நம்முடைய தேவன் வல்லமையில் மிக உயர்ந்தவர், அன்பு மிக உயர்ந்தவர். எல்லாவற்றிலும் அவரை முற்றிலும் நம்புவோம்.

மைக்கேல் மோரிசன் எழுதியவர்


PDFகடவுள் - ஒரு அறிமுகம்