மத்தேயு 24 பற்றி "முடிவு"

இறுதியில் என்ன பற்றி 346 என்ன கூறுகிறது தவறான விளக்கங்களைத் தவிர்ப்பது முக்கியம், மத்தேயு 24 பெரிய சூழலில் (சூழல்) முந்தைய அத்தியாயங்களின். மத்தேயு 24 இன் வரலாற்றுக்கு முந்தைய அத்தியாயம் 16, 21 வது வசனத்தில் தொடங்குகிறது என்பதை அறிந்து நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். அங்கே அது சுருக்கமாக கூறுகிறது: "அன்றிலிருந்து இயேசு எருசலேமுக்குச் சென்று மூப்பர்கள், பிரதான ஆசாரியர்கள் மற்றும் வேதபாரகர்களால் அதிகம் கஷ்டப்பட வேண்டியிருந்தது, மூன்றாம் நாளில் கொல்லப்பட்டு எழுந்திருக்க வேண்டும் என்பதை சீஷர்களுக்குக் காட்டத் தொடங்கினார்." இதன் மூலம், இயேசுவிற்கும் எருசலேமில் உள்ள மத அதிகாரிகளுக்கும் இடையில் வலிமையின் ஒரு அடிப்படை சோதனை போல சீடர்களின் பார்வையில் தோன்றிய ஒரு விஷயத்தின் முதல் குறிப்பை இயேசு தருகிறார். எருசலேமுக்கு செல்லும் வழியில் (20,17-19) வரவிருக்கும் இந்த மோதலுக்கு அவர் தொடர்ந்து அவர்களைத் தயார்படுத்துகிறார்.

துன்பத்தின் முதல் அறிவிப்புகளின் போது, ​​இயேசு மூன்று சீடர்களான பேதுரு, ஜேம்ஸ் மற்றும் யோவான் ஒரு உயர்ந்த மலைக்கு அழைத்துச் சென்றார். அங்கு அவர்கள் உருமாற்றத்தை அனுபவித்தனர் (17,1-13). இதன் காரணமாக, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பது உடனடி இல்லையா என்று சீடர்கள் தங்களைத் தாங்களே கேட்டுக் கொண்டிருக்க வேண்டும் (17,10-12).

சீஷர்களுக்கு அவர்கள் பன்னிரண்டு சிம்மாசனங்களில் அமர்ந்து இஸ்ரவேலுக்கு நியாயந்தீர்ப்பார்கள் என்று இயேசு அறிவிக்கிறார், "மனுஷகுமாரன் அவருடைய மகிமையின் சிம்மாசனத்தில் அமரும்போது" (19,28). இது தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் வருகையின் “எப்போது” மற்றும் “எப்படி” பற்றி மீண்டும் கேள்விகளை எழுப்பியது என்பதில் சந்தேகமில்லை. ராஜ்யத்தைப் பற்றிய இயேசுவின் பேச்சு, ஜேம்ஸ் மற்றும் யோவானின் தாயார், தன் இரு மகன்களுக்கும் ராஜ்யத்தில் சிறப்பு பதவிகளைக் கொடுக்கும்படி இயேசுவிடம் கேட்கும்படி தூண்டியது (20,20-21).

எருசலேமுக்கு வெற்றிகரமாக நுழைந்தது, அதில் இயேசு ஒரு கழுதையின் மீது நகரத்திற்குள் நுழைந்தார் (21,1-11). இது, மத்தேயுவின் கூற்றுப்படி, மேசியா தொடர்பாகக் காணப்பட்ட சகரியாவின் தீர்க்கதரிசனத்தை நிறைவேற்றியது. இயேசு வந்தால் என்ன நடக்கும் என்று யோசித்துக்கொண்டே நகரம் முழுவதும் அதன் காலடியில் இருந்தது. ஜெருசலேமில் அவர் பணத்தை மாற்றும் அட்டவணையைத் தூக்கி எறிந்தார், மேலும் செயல்கள் மற்றும் அற்புதங்கள் மூலம் தனது மேசியானிய அதிகாரத்தை நிரூபித்தார் (21,12-27). "அவர் யார்?" மக்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் (21,10).

21,43 ல் இயேசு பிரதான ஆசாரியர்களுக்கும் மூப்பர்களுக்கும் விளக்கினார்: "ஆகையால், நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்: தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டு, அதன் பலன்களைக் கொடுக்கும் மக்களுக்கு வழங்கப்படும்." அவர் அவர்களைப் பற்றி பேசுகிறார் என்பதை அவரது கேட்பவர்களுக்குத் தெரியும். இயேசுவின் இந்த சொல் அவர் தனது மேசியானிய சாம்ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கப் போகிறார் என்பதற்கான அறிகுறியாக எடுத்துக் கொள்ளலாம், ஆனால் மத "ஸ்தாபனம்" அதிலிருந்து விலக்கப்பட வேண்டும்.

பேரரசு கட்டப்பட்டது?

இதைக் கேட்ட சீடர்கள் என்ன நடக்கும் என்று யோசித்திருக்க வேண்டும். இயேசு தன்னை உடனடியாக மேசியாவாக அறிவிக்க வேண்டுமா? அவர் ரோமானிய அதிகாரிகளை தாக்கலாமா? அவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை வரவழைத்தாரா? யுத்தம் நடக்கும், எருசலேமிற்கும் ஆலயத்திற்கும் என்ன நடக்கும்?

இப்போது நாம் மத்தேயு நூல், வசனம் 9 வர வேண்டும். இங்கே வரி பற்றி கேள்விகளை இயேசு கொண்டு trap விரும்பும் பரிசேயர்கள் காட்சி தொடங்குகிறது. அவருடைய பதில்களை ரோம அதிகாரிகளுக்கு எதிராக ஒரு கிளர்ச்சி செய்வதாக அவர்கள் விரும்பினர். ஆனால் இயேசு புத்திசாலித்தனமாக பதிலளித்தார், அவர்களுடைய திட்டம் முறியடிக்கப்பட்டது.

அதே நாளில் சதுசேயர்களும் இயேசுவோடு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் (22,23-32). அவர்கள் உயிர்த்தெழுதலை நம்பவில்லை, அதே பெண்ணை அடுத்தடுத்து திருமணம் செய்த ஏழு சகோதரர்களைப் பற்றியும் ஒரு தந்திர கேள்வியைக் கேட்டார்கள். உயிர்த்தெழுதலில் அவள் யாருடைய மனைவியாக இருக்க வேண்டும்? இயேசு மறைமுகமாக பதிலளித்தார், அவர்கள் தங்கள் சொந்த வசனங்களை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று கூறினார். ரீச்சில் திருமணம் இல்லை என்று கூறி அவளை குழப்பினார்.

பின்னர், இறுதியாக, பரிசேயரும் சதுசேயரும் சட்டத்தின் மிக உயர்ந்த கட்டளை பற்றி அவரிடம் ஒரு கேள்வியைக் கேட்டார்கள் (22,36). லேவியராகமம் 3:19,18 மற்றும் உபாகமம் 5 ஆகியவற்றை மேற்கோள் காட்டி அவர் புத்திசாலித்தனமாக பதிலளித்தார். ஒரு தந்திர கேள்வியுடன் எதிர்கொண்டார்: மேசியா யாருடைய மகன்? (22,42)? பின்னர் அவர்கள் அமைதியாக இருக்க வேண்டியிருந்தது; «யாராலும் அவருக்கு ஒரு வார்த்தையும் பதிலளிக்க முடியவில்லை, அன்றிலிருந்து இன்றுவரை யாரும் அவரிடம் கேட்கத் துணியவில்லை» (22,46).

வேதபாரகர்களுக்கும் பரிசேயருக்கும் எதிரான இயேசுவின் முரண்பாட்டை அத்தியாயம் 23 காட்டுகிறது. அத்தியாயத்தின் முடிவில், இயேசு அவர்களை "தீர்க்கதரிசிகள், முனிவர்கள் மற்றும் வேதபாரகர்களை" அனுப்புவதாக அறிவித்தார், மேலும் அவர்கள் அவர்களைக் கொல்வார்கள், சிலுவையில் அறையலாம், கொடியிடுவார்கள், துன்புறுத்துவார்கள் என்று கணித்தார். கொல்லப்பட்ட அனைத்து தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் அவர் பொறுப்பை சுமக்கிறார். பதற்றம் வெளிப்படையாக அதிகரித்து வருகிறது, இந்த மோதல்களின் முக்கியத்துவம் என்ன என்று சீடர்கள் யோசித்திருக்க வேண்டும். மேசியாவாக இயேசு ஆட்சியைப் பிடிக்கப் போகிறாரா?

பின்னர் இயேசு ஜெருசலேமை ஜெபத்தில் உரையாற்றினார், அவர்களுடைய வீடு "வெறிச்சோடி விடப்படும்" என்று தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தார். இதைத் தொடர்ந்து குழப்பமான கருத்து: "நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்: இனிமேல் நீங்கள் சொல்லும் வரை நீங்கள் என்னைக் காண மாட்டீர்கள்: கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வருபவருக்குத் துதியுங்கள்!" (23,38: 39.) இயேசு சொன்ன விஷயங்களைப் பற்றி சீஷர்கள் குழப்பமடைந்து பயமுறுத்தும் கேள்விகளைக் கேட்டிருக்க வேண்டும். அவர் தன்னை விளக்கிக் கொள்ளவிருந்தாரா?

தீர்க்கதரிசன ஆலய அழிவு

பின்னர் இயேசு ஆலயத்தை விட்டு வெளியேறினார். அவர் வெளியே சென்றபோது, ​​அவரது மூச்சுத்திணறல் சீடர்கள் கோவில் கட்டிடங்களை சுட்டிக்காட்டினர். மார்கஸுடன் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: "எஜமானரே, என்ன கற்கள், என்ன கட்டிடங்கள் என்று பாருங்கள்!" (13,1). அவருடைய "அழகான கற்கள் மற்றும் கற்கள்" குறித்து சீடர்கள் ஆச்சரியத்துடன் பேசியதாக லூக்கா எழுதுகிறார் (21,5).

சீடர்களின் இதயத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை கவனியுங்கள். எருசலேமின் பேரழிவைப் பற்றிய இயேசுவின் கூற்றுகளும், மத அதிகாரிகளிடம் இருந்த மோதல்களும், சீஷர்களைப் பயமுறுத்தி, உற்சாகப்படுத்தின. யூதாசம் மற்றும் அதன் நிறுவனங்களின் உடனடி வீழ்ச்சி பற்றி அவர் ஏன் பேசுகிறார் என்பதை நீங்கள் ஆச்சரியப்பட வேண்டும். மேசியா இருவரையும் வலுப்படுத்த வரவில்லையா? ஆலயத்தைப் பற்றிய சீடர்களின் வார்த்தைகளிலிருந்து மறைமுகமாக கவலை இருக்கிறது: இந்த வல்லமை வாய்ந்த திருச்சபை கூட ஒரு சேதத்தை செய்யக்கூடாது.

இயேசு அவர்களின் நம்பிக்கையைத் தடுக்கிறார், அவர்களுடைய பயமுறுத்தும் முன்னறிவிப்புகளை ஆழப்படுத்துகிறார். அவர் கோயிலிலிருந்து அவளுடைய புகழை ஒதுக்கித் தள்ளுகிறார்: “இதையெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கவில்லையா? உண்மையிலேயே, நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன், ஒரு கல் மற்றொன்று எஞ்சியிருக்காது, அது உடைக்கப்படாது » (24,2). இது சீடர்களுக்கு ஆழ்ந்த அதிர்ச்சியைக் கொடுத்திருக்க வேண்டும். மேசியா எருசலேமையும் ஆலயத்தையும் அழிப்பார், அதை அழிக்க மாட்டார் என்று அவர்கள் நம்பினார்கள். இவற்றைப் பற்றி இயேசு பேசியபோது, ​​புறமத ஆட்சியின் முடிவு மற்றும் இஸ்ரவேலின் மகத்தான எழுச்சி பற்றி சீடர்கள் நினைத்திருக்க வேண்டும்; இரண்டும் எபிரெய வேதாகமத்தில் பல முறை தீர்க்கதரிசனம் கூறப்பட்டுள்ளன. இந்த நிகழ்வுகள் "முடிவின் நேரத்தில்", "கடைசி நேரத்தில்" நிகழ வேண்டும் என்பதை அவர்கள் அறிந்தார்கள் (டேனியல் 8,17; 11,35 மற்றும் 40; 12,4 மற்றும் 9). தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க மேசியா தோன்ற வேண்டும் அல்லது "வர வேண்டும்". இதன் பொருள் இஸ்ரேல் தேசிய அளவிற்கு உயர்ந்து பேரரசின் முன்னோடியாக மாறும்.

அது எப்போது நடக்கும்?

சீஷர்கள் - இயேசுவை மேசியா என்று நம்பியவர்கள் - இயல்பாகவே "முடிவின் நேரம்" வந்துவிட்டதா என்பதைக் கண்டுபிடிக்கும் வேட்கையை உணர்ந்தனர். தான் மேசியா என்று இயேசு விரைவில் அறிவிப்பார் என்று அதிக எதிர்பார்ப்பு இருந்தது (யோவான் 2,12-18). அவர் எப்படி, எப்போது "வந்தார்" என்பதை விளக்குமாறு சீடர்கள் மாஸ்டரை வற்புறுத்தியதில் ஆச்சரியமில்லை.

இயேசு ஆலிவ் மலையில் அமர்ந்திருந்தபோது, ​​உற்சாகமான சீடர்கள் அவரிடம் வந்து சில "உள்" தகவல்களை தனிப்பட்ட முறையில் விரும்பினர். "இது எப்போது நடக்கும்?" என்று அவர்கள் கேட்டார்கள். நீங்கள் வருவதற்கும் உலக முடிவிற்கும் என்ன அடையாளம் இருக்கும்? » .

சீடர்கள் "வருவது" பற்றி பேசியபோது, ​​அவர்கள் "இரண்டாவது" மனதில் வரவில்லை. அவர்களின் கற்பனையின்படி, மேசியா வந்து மிக விரைவில் எருசலேமில் தனது ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க வேண்டும், அது "என்றென்றும்" நீடிக்க வேண்டும். "முதல்" மற்றும் "இரண்டாவது" வரும் ஒரு பிரிவு அவர்களுக்குத் தெரியாது.

மத்தேயு 24,3: 24-ல் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய மற்றொரு முக்கியமான விடயம், ஏனெனில் இந்த வசனம் முழு அத்தியாயத்தின்-ன் சுருக்கமாகும். சீடர்களின் கேள்வி மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்பட வேண்டும் மற்றும் சாய்வுகளில் சில முக்கிய சொற்கள்: “சொல்லுங்கள்” என்று அவர்கள் கேட்டார்கள், “எப்போது? அது நடக்குமா? நீங்கள் வருவதற்கும் உலக முடிவிற்கும் என்ன அடையாளம் இருக்கும்? » எருசலேமைப் பற்றி இயேசு தீர்க்கதரிசனம் கூறிய விஷயங்கள் எப்போது வரும் என்று அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினர், ஏனென்றால் அவை "உலகத்தின் முடிவுக்கு" இணைக்கப்பட்டன. (சரியாக: உலக நேரத்தின் முடிவு, சகாப்தம்) மற்றும் அதன் «வரும்».

சீடர்களின் மூன்று கேள்விகள்

சீடர்களிடமிருந்து மூன்று கேள்விகள் வெளிப்படுகின்றன. முதலில், "அது" எப்போது நடக்க வேண்டும் என்பதை அவர்கள் அறிய விரும்பினர். "அது" என்பது எருசலேமின் பேரழிவையும், இயேசு தீர்க்கதரிசனம் கூறிய ஆலயத்தையும் குறிக்கும். இரண்டாவதாக, எந்த "அடையாளம்" அதன் வருகையை அறிவிக்கும் என்பதை அவர்கள் அறிய விரும்பினர்; இயேசு அதை அவர்களிடம் அழைக்கிறார், பின்னர் நாம் பார்ப்பது போல், 24 ஆம் அத்தியாயத்தில், 30 வது வசனத்தில். மூன்றாவதாக, சீஷர்கள் "முடிவு" எப்போது என்பதை அறிய விரும்பினர். இது அவர்களுக்குத் தெரிந்ததல்ல என்று இயேசு சொல்கிறார் (24,36).

இந்த மூன்று கேள்விகளையும் - அவற்றுக்கான இயேசுவின் பதில்களையும் நாம் தனித்தனியாகப் பார்த்தால், மத்தேயு 24 தொடர்பான பிரச்சினைகள் மற்றும் தவறான விளக்கங்கள் முழுவதையும் நாம் காப்பாற்றுவோம். இயேசு தம்முடைய சீஷர்களான எருசலேமையும் ஆலயத்தையும் சொல்கிறார் ("அது") உண்மையில் அவர்களின் வாழ்நாளில் அழிக்கப்படும். ஆனால் அவர்கள் கேட்ட “அடையாளம்” அவர் வருவதோடு தொடர்புடையது, நகரத்தின் அழிவு அல்ல. அவர் திரும்பிய நேரம் மற்றும் உலக நேரத்தின் "முடிவு" யாருக்கும் தெரியாது என்ற மூன்றாவது கேள்விக்கு அவர் பதிலளித்தார்.

எனவே மத்தேயு 24-ல் மூன்று கேள்விகள் மற்றும் இயேசு அளிக்கும் மூன்று தனித்தனி பதில்கள். இந்த பதில்கள் சீடர்களின் கேள்விகளில் ஒரு அலகு உருவாகி அவற்றின் தற்காலிக தொடர்பைக் குறைக்கும் நிகழ்வுகளைத் துண்டிக்கின்றன. எருசலேமின் அழிவு என்றாலும், இயேசுவின் வருகையும் "உலக காலத்தின் முடிவும்" எதிர்காலத்தில் இன்னும் இருக்கலாம் (கி.பி 70) மிகவும் பின்னோக்கி உள்ளது.

நான் சொன்னது போல, எருசலேமின் அழிவை சீஷர்கள் “முடிவில்” இருந்து தனித்தனியாகப் பார்த்தார்கள் என்று அர்த்தமல்ல. அவர்கள் அதை ஒருபோதும் செய்யவில்லை. மேலும் நிகழ்வுகள் விரைவில் நடக்கும் என்றும் அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் (இறையியலாளர்களுக்கு "உள்ளூர் எதிர்பார்ப்பு" என்ற தொழில்நுட்ப சொல் உள்ளது).

இந்த கேள்விகள் மத்தேயு 24 இல் எவ்வாறு கையாளப்படுகின்றன என்பதைப் பார்ப்போம். முதலாவதாக, "முடிவின்" சூழ்நிலைகளைப் பற்றி பேசுவதில் இயேசுவுக்கு குறிப்பிட்ட அக்கறை இல்லை என்பதை நாம் காண்கிறோம். அவருடைய சீடர்கள்தான் துளையிடுகிறார்கள், கேள்விகளைக் கேட்கிறார்கள், இயேசு அவர்களுக்கு பதிலளித்து சில விளக்கங்களை அளிக்கிறார்.

"முடிவு" பற்றிய சீடர்களின் கேள்விகள் பெரும்பாலும் ஒரு தவறான தன்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டவை என்பதையும் நாங்கள் அங்கீகரிக்கிறோம் - நிகழ்வுகள் மிக விரைவில் நடக்கும், அதே நேரத்தில். சில நாட்களில் அல்லது வாரங்களில் அது நடக்கக்கூடும் என்ற பொருளில், மிக விரைவில் எதிர்காலத்தில் இயேசு மேசியாவாக வருவார் என்று அவர்கள் எதிர்பார்த்ததில் ஆச்சரியமில்லை. ஆனாலும், அவர் உறுதிப்படுத்துவதற்காக அவர் வருவதற்கான ஒரு தெளிவான "அடையாளத்தை" அவர்கள் விரும்பினர். இந்த துவக்க அல்லது இரகசிய அறிவின் மூலம், இயேசு தனது நடவடிக்கையை எடுக்கும்போது தங்களை சாதகமான நிலைகளில் வைக்க அவர்கள் விரும்பினர்.

இந்த சூழலில், மத்தேயு 24-ல் இருந்து இயேசுவின் கருத்துக்களை நாம் காண வேண்டும். சீடர்கள் விவாதத்தைத் தூண்டுகிறார்கள். இயேசு ஆட்சியைப் பிடிக்கத் தயாராகி வருவதாக அவர்கள் நம்புகிறார்கள், மேலும் "எப்போது" என்பதை அறிய விரும்புகிறார்கள். நீங்கள் ஒரு தயாரிப்பு அடையாளம் வேண்டும். அவ்வாறு செய்யும்போது, ​​அவர்கள் இயேசுவின் பணியை முற்றிலும் தவறாக புரிந்து கொண்டனர்.

முடிவு: இன்னும் இல்லை

சீடர்களின் கேள்விகளுக்கு நேரடியாக பதிலளிப்பதற்குப் பதிலாக, மூன்று முக்கிய படிப்பினைகளைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பை இயேசு பயன்படுத்துகிறார். 

முதல் பாடம்:
அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்த காட்சியை சீடர்கள் தங்கள் அப்பாவியாக நினைத்ததை விட மிகவும் சிக்கலானதாக இருந்தது. 

இரண்டாவது பாடம்:
இயேசு எப்போது "வருவார்" - அல்லது "திரும்பி வாருங்கள்" என்று நாம் சொல்வது போல் - அவர்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக அல்ல. 

மூன்றாவது பாடம்:
சீடர்கள் "பார்க்க வேண்டும்", ஆம், ஆனால் கடவுளுடனான அவர்களின் உறவைப் பற்றி மேலும் மேலும் உள்ளூர் அல்லது உலக நிகழ்வுகளில் குறைவாகவே இருக்க வேண்டும். இந்த கொள்கைகளையும் முந்தைய விவாதத்தையும் கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டால், இயேசு தம்முடைய சீஷர்களுடனான உரையாடல் எவ்வாறு உருவாகிறது என்பது இப்போது காட்டப்பட்டுள்ளது. முதலாவதாக, இறுதி நேர நிகழ்வுகளைப் போல தோற்றமளிக்கும் ஆனால் இல்லாத நிகழ்வுகளால் ஏமாற வேண்டாம் என்று அவர் அவளை எச்சரிக்கிறார் (24, 4-8). கடுமையான மற்றும் பேரழிவு «நடக்க வேண்டும்», «ஆனால் முடிவு இன்னும் இல்லை» (வசனம் 6).

சீஷர்களுக்கு துன்புறுத்தல், குழப்பம், மரணம் ஆகியவற்றை இயேசு அறிவிக்கிறார் (24,9-13). அது அவர்களுக்கு எவ்வளவு பயமாக இருந்திருக்க வேண்டும்! "துன்புறுத்தல் மற்றும் இறப்பு பற்றிய இந்த பேச்சு என்ன?" நீங்கள் நினைத்திருக்க வேண்டும். மேசியாவின் சீஷர்கள் வெற்றிபெற்று வெல்ல வேண்டும், படுகொலை செய்யப்பட்டு அழிக்கப்படக்கூடாது என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள்.

உலகம் முழுவதும் ஒரு நற்செய்தியை அறிவிப்பதைப் பற்றி இயேசு பேசத் தொடங்குகிறார். பின்னர் "முடிவு வர வேண்டும்" (24,14). இதுவும் சீடர்களைக் குழப்பியிருக்க வேண்டும். மேசியா முதலில் "வருவார்", பின்னர் அவர் தனது ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பார் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள், அப்போதுதான் கர்த்தருடைய வார்த்தை உலகத்திற்கு வெளியே செல்லும் (ஏசாயா 2,1: 4).

அடுத்து, இயேசு திரும்பி ஆலயத்தின் பேரழிவைப் பற்றி மீண்டும் பேசுகிறார். "புனித ஸ்தலத்தில் பாழடைந்த அருவருப்பு" இருக்க வேண்டும், பின்னர் "யூதேயாவில் இருக்கும் மலைகளுக்கு ஓடுங்கள்" (மத்தேயு 24,15: 16). ஒப்பிடமுடியாத பயங்கரவாதம் யூதர்கள் மீது வெடிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. "ஏனென்றால், அது உலகின் ஆரம்பத்திலிருந்து இப்போது வரை இல்லாததால் அது ஒரு பெரிய துயரமாக இருக்கும், மேலும் அது மீண்டும் மாறாது" என்று இயேசு கூறுகிறார் (24,21). இந்த நாட்கள் சுருக்கப்படாவிட்டால் யாரும் உயிருடன் இருக்க மாட்டார்கள் என்பது மிகவும் பயங்கரமாக இருக்க வேண்டும்.

இயேசுவின் வார்த்தைகள் உலகளாவிய கண்ணோட்டத்தைக் கொண்டிருந்தாலும், அவர் முக்கியமாக யூதேயா மற்றும் எருசலேமில் நடந்த நிகழ்வுகளைப் பற்றி பேசுகிறார். "ஏனென்றால், நாடு மீது பெரும் தேவையும், இந்த மக்கள் மீது கோபமும் இருக்கும்" என்று லூக்கா கூறுகிறார், இது இயேசு சொன்னதன் சூழலைக் கோடிட்டுக் காட்டுகிறது (லூக்கா 21,23, எல்பெர்பெல்ட் பைபிள், ஆசிரியர்களிடமிருந்து வலியுறுத்தல்). ஆலயம், எருசலேம் மற்றும் யூதேயா ஆகியவை இயேசுவின் எச்சரிக்கையின் மையமாக இருக்கின்றன, உலகம் முழுவதும் அல்ல. இயேசு உச்சரிக்கும் அபோகாலிப்டிக் எச்சரிக்கை முதன்மையாக எருசலேம் மற்றும் யூதேயாவில் உள்ள யூதர்களைக் குறிக்கிறது. கி.பி 66-70 வரையிலான நிகழ்வுகள். அதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.

ஓடிப்போய் - ஓய்வுநாளில்?

ஆகவே, இயேசு இவ்வாறு கூறுவதில் ஆச்சரியமில்லை: "ஆனால் உங்கள் விமானம் குளிர்காலத்திலோ சப்பாத்திலோ செய்யக்கூடாது என்று கேளுங்கள்" (மத்தேயு 24,20). சிலர் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள்: சப்பாத்தை இனி சர்ச்சில் கட்டுப்படுத்தாதபோது இயேசு ஏன் சப்பாத்தை குறிப்பிடுகிறார்? கிறிஸ்தவர்கள் இனி சப்பாத்தைப் பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை என்பதால், இது ஏன் குறிப்பாக ஒரு தடையாக குறிப்பிடப்படுகிறது? சப்பாத்தில் பயணம் செய்வது தடைசெய்யப்பட்டதாக யூதர்கள் நம்பினர். அந்த நாளில் மறைக்கக்கூடிய அதிகபட்ச தூரத்தின் அளவைக் கூட அவர்கள் கொண்டிருந்தார்கள், அதாவது “சப்பாத் நடை” (அப்போஸ்தலர் 1,12). லூகாஸைப் பொறுத்தவரை, இது ஆலிவ் மலைக்கும் நகர மையத்திற்கும் இடையிலான தூரத்திற்கு ஒத்திருக்கிறது (லூதர் பைபிளின் பிற்சேர்க்கையின் படி இது 2000 முழம், சுமார் 1 கிலோமீட்டர்). ஆனால் மலைகளுக்கு வெகுதூரம் தப்பி ஓடுவது அவசியம் என்று இயேசு கூறுகிறார். ஒரு "சப்பாத் நடை" அவர்களை ஆபத்து மண்டலத்திலிருந்து வெளியே எடுக்காது. ஓய்வுநாளில் அவர்கள் நீண்ட தப்பிக்கும் பாதைகளை எடுக்கக்கூடாது என்று அவருடைய கேட்போர் நம்புகிறார்கள் என்பதை இயேசு அறிவார்.

விமானம் ஒரு ஓய்வு நாளில் விழக்கூடாது என்று கேட்கும்படி சீடர்களை ஏன் கேட்கிறார் என்பதை இது விளக்குகிறது. அந்தச் சமயத்தில் மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தை அவர்கள் புரிந்துகொள்ளும் சூழ்நிலையில் இந்த அழைப்பு காணப்பட வேண்டும். இயேசுவின் நியாயத்தீர்ப்பை பின்வருமாறு சுருக்கமாகச் சொல்லலாம்: ஓய்வுநாளில் நீண்ட பயணங்களில் நீங்கள் விசுவாசம் வைக்கவில்லை என்பது எனக்கு தெரியும், ஏனென்றால் நீங்கள் சட்டத்தை நம்ப வேண்டும் என்று நீங்கள் நம்புவதில்லை. ஆகையால் எருசலேமுக்கு வரப்போகிற காரியங்கள் ஓய்வுநாளில் விழுந்தால், நீங்கள் அவர்களைத் தப்பவிடமாட்டீர்கள்; நீங்கள் மரணத்தைக் கண்டடைவீர்கள். ஆகையால் நான் உங்களுக்கு அறிவுரை கூறுகிறேன்: ஓய்வுநாளில் நீங்கள் தப்பி ஓடவேண்டாம் என்று ஜெபியுங்கள். அவர்கள் வெளியேற முடிவு செய்தாலும் கூட, யூத உலகில் பொதுவாக நிலவிய பயணக் கட்டுப்பாடுகள், கடுமையான தடையாக இருந்தது.

நான் சொன்னது போல, 70 ல் நடந்த எருசலேமின் அழிவுக்கு இயேசுவின் எச்சரிக்கையின் இந்த பகுதியை நாம் தொடர்புபடுத்தலாம். மோசேயின் சட்டத்தை இன்னும் கடைப்பிடித்த எருசலேமில் யூத கிறிஸ்தவர்கள் (அப்போஸ்தலர் 21,17: 26) பாதிக்கப்பட்டு தப்பி ஓட வேண்டியிருக்கும். அந்த நாளில் சூழ்நிலைகள் தப்பிக்க வேண்டியிருந்தால் அவர்கள் சப்பாத் சட்டத்துடன் மனசாட்சியின் மோதலுக்கு வருவார்கள்.

இன்னும் "அடையாளம்" இல்லை

இதற்கிடையில், இயேசு தனது உரையில் தொடர்ந்தார், அவருடைய சீஷர்கள் அவர் வரும் "எப்போது" பற்றிய மூன்று கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டும். அவர் எப்போது வரமாட்டார் என்பதை இதுவரை அவர் கொள்கை அடிப்படையில் மட்டுமே அவர்களுக்கு விளக்கினார் என்பதை நாங்கள் கவனிக்கிறோம். இது எருசலேமை "அடையாளம்" மற்றும் வரவிருக்கும் "முடிவிலிருந்து" தாக்கும் பேரழிவை பிரிக்கிறது. இந்த கட்டத்தில், எருசலேம் மற்றும் யூதேயாவின் பேரழிவு அவர்கள் தேடும் "அடையாளம்" என்று சீடர்கள் நம்பியிருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர்கள் தவறு செய்தார்கள், அவர்களுடைய பிழையை இயேசு சுட்டிக்காட்டுகிறார். அவர் கூறுகிறார்: someone யாராவது உங்களிடம் சொன்னால்: இதோ, இங்கே கிறிஸ்து! அல்லது அங்கே!, நீங்கள் அதை நம்பக்கூடாது » (மத்தேயு 24,23). அதை நம்பவில்லையா? சீடர்கள் இதைப் பற்றி என்ன நினைக்க வேண்டும்? நீங்களே கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டும்: அவர் எப்போது தனது ராஜ்யத்தை அமைக்கப் போகிறார் என்று நாங்கள் ஒரு பதிலைக் கேட்கிறோம், அதன் அடையாளமாக எங்களை அழைக்கும்படி நாங்கள் அவரிடம் கெஞ்சுகிறோம், முடிவு எப்போது வராது என்பதைப் பற்றி மட்டுமே பேசுகிறார், அடையாளம் போல தோற்றமளிக்கும் ஆனால் இல்லை.

ஆயினும்கூட, இயேசு சீஷர்களிடம் எப்போது வரமாட்டார், தோன்றமாட்டார் என்று தொடர்ந்து கூறுகிறார். «ஆகவே, இதோ, அவர் பாலைவனத்தில் இருக்கிறார் என்று அவர்கள் சொன்னால், வெளியே செல்ல வேண்டாம்; இதோ, அவர் வீட்டிற்குள் இருக்கிறார்!, அதை நம்ப வேண்டாம் » (24,26). சீடர்களை தவறாக வழிநடத்தக்கூடாது என்பதை அவர் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறார், உலக நிகழ்வுகளால் அல்லது முடிவின் அடையாளம் வந்துவிட்டதாக தங்களுக்குத் தெரியும் என்று நினைத்த மக்களால். எருசலேம் மற்றும் ஆலயத்தின் வீழ்ச்சி இன்னும் "முடிவை" அறிவிக்கவில்லை என்பதை அவர் அவர்களிடம் சொல்ல விரும்பலாம்.

இப்போது 29 வது வசனம். இங்கே இயேசு தம்முடைய வருகையின் "அடையாளம்" பற்றி சீடர்களிடம் இறுதியாக சொல்லத் தொடங்குகிறார், அதாவது அவர்களுடைய இரண்டாவது கேள்விக்கு அவர் பதிலளிக்கிறார். சூரியனும் சந்திரனும் இருட்டாக இருக்க வேண்டும், மற்றும் «நட்சத்திரங்கள்» (வால்மீன்கள் அல்லது விண்கற்கள்) வானத்திலிருந்து விழுவதாகக் கூறப்படுகிறது. முழு சூரிய குடும்பமும் குலுக்க வேண்டும்.

இறுதியாக, இயேசு சீஷர்களை அவர்கள் காத்திருக்கும் "அடையாளம்" என்று அழைக்கிறார். அவர் கூறுகிறார்: then பின்னர் மனுஷகுமாரனின் அடையாளம் வானத்தில் தோன்றும். பின்னர் பூமியிலுள்ள அனைத்து பாலினங்களும் புலம்புவதோடு, மனுஷகுமாரன் வானத்தின் மேகங்களில் மிகுந்த பலத்துடனும் மகிமையுடனும் வருவதைக் காண்பார் » (24,30). அத்தி மரத்திலிருந்து ஒரு உவமையைக் கற்றுக்கொள்ளும்படி இயேசு சீஷர்களிடம் கேட்டார் (24,32-34). கிளைகள் மென்மையாகி, இலைகள் நகர்ந்தவுடன், கோடை காலம் நெருங்கி வருவதை நீங்கள் அறிவீர்கள். «மேலும்: இவை அனைத்தையும் நீங்கள் பார்த்தால், அவர் கதவுக்கு அருகில் இருப்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்» (24,33).

என்று

«அதெல்லாம்» - அது என்ன? இது அங்கும் இங்கும் போர்கள், பூகம்பங்கள் மற்றும் பஞ்சமா? இல்லை. இது உழைப்பின் ஆரம்பம் மட்டுமே. "முடிவுக்கு" முன் இன்னும் பல துன்பங்கள் உள்ளன. "இவை அனைத்தும்" பொய்யான தீர்க்கதரிசிகளின் தோற்றம் மற்றும் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிப்பதா? மீண்டும், இல்லை. "இதெல்லாம்" எருசலேமில் தேவை மற்றும் ஆலயத்தை அழிப்பதன் மூலம் நிறைவேற்றப்படுகிறதா? இல்லை. எனவே "இவை அனைத்தையும்" கீழ் நீங்கள் என்ன சேர்க்க வேண்டும்?

நாங்கள் பதிலளிப்பதற்கு முன், ஒரு சிறிய திசைதிருப்பல், அப்போஸ்தலிக்க திருச்சபை கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு மற்றும் அதைப் பற்றிய சுருக்கமான நற்செய்திகள் கூறுகின்றன. 70 ல் எருசலேமின் வீழ்ச்சி, ஆலயத்தின் அழிவு மற்றும் பல யூத பாதிரியார்கள் மற்றும் செய்தித் தொடர்பாளர்கள் இறந்தனர் (மேலும் சில அப்போஸ்தலர்களும்) தேவாலயத்தை கடுமையாக தாக்கியிருக்க வேண்டும். இந்த நிகழ்வுகளுக்குப் பிறகு இயேசு உடனடியாக திரும்புவார் என்று திருச்சபை நம்பியது என்பது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது. ஆனால் அவர் விலகி இருந்தார், அது சில கிறிஸ்தவர்களை புண்படுத்தியிருக்க வேண்டும்.

இப்போது, ​​நிச்சயமாக, எருசலேமையும் ஆலயத்தையும் அழிப்பதை விட, இயேசு திரும்புவதற்கு முன்பே இன்னும் நிறைய நடக்க வேண்டும் அல்லது நடக்க வேண்டும் என்று சுவிசேஷங்கள் காட்டுகின்றன. எருசலேமின் வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு இயேசு இல்லாததால், அவர் தவறாக வழிநடத்தப்பட்டார் என்று திருச்சபையால் முடிவு செய்ய முடியவில்லை. மூன்று சினோப்டிக்குகளும் தேவாலயத்திற்கான போதனைகளை மீண்டும் செய்கின்றன: மனுஷகுமாரனின் "அடையாளம்" வானத்தில் தோன்றுவதைக் காணும் வரை, அவர் ஏற்கனவே வந்துவிட்டார் அல்லது விரைவில் வருவார் என்று சொல்பவர்களுக்கு செவிசாய்க்க வேண்டாம்.

மணி நேரத்தை பற்றி யாருக்கும் தெரியாது

மத்தேயு 24 இன் உரையாடலில் இயேசு தெரிவிக்க விரும்பும் முக்கிய செய்தியை இப்போது நாம் வந்துள்ளோம். மத்தேயு 24-ல் அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் குறைவான தீர்க்கதரிசனமானவை, மாறாக அவை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையைப் பற்றிய ஒரு போதனை அறிக்கை. மத்தேயு 24 என்பது சீடர்களுக்கு இயேசு அளித்த எச்சரிக்கையாகும்: எப்போதும் ஆன்மீக ரீதியில் தயாராக இருங்கள், ஏனென்றால் உங்களுக்குத் தெரியாது, நான் எப்போது திரும்பி வருவேன் என்று தெரிந்து கொள்ள முடியும். மத்தேயு 25-ல் உள்ள உவமைகள் அதே அடிப்படை செய்தியை விளக்குகின்றன. இதை ஏற்றுக்கொள்வது - நேரம் தெரியவில்லை மற்றும் உள்ளது - மத்தேயு 24 ஐச் சுற்றியுள்ள பல தவறான புரிதல்களை ஒரே பக்கத்திலேயே அழிக்கிறது. "முடிவின்" சரியான நேரம் அல்லது அவர் திரும்பி வருவது பற்றி எந்த தீர்க்கதரிசனங்களையும் செய்ய இயேசு விரும்பவில்லை என்று அத்தியாயம் கூறுகிறது. "கண்காணிப்பு" என்பதன் பொருள்: தொடர்ந்து மனரீதியாக விழித்திருங்கள், எப்போதும் தயாராக இருங்கள். இல்லை: உலக நிகழ்வுகளை கண்காணிக்கவும். ஒரு "எப்போது" தீர்க்கதரிசனம் கொடுக்கப்படவில்லை.

பிற்பாடு சரித்திரத்தில் பார்த்தபடி, எருசலேம் உண்மையில் பல கொந்தளிப்பான நிகழ்வுகள் மற்றும் முன்னேற்றங்கள் ஆகியவற்றின் மைய புள்ளியாக இருந்தது. எடுத்துக்காட்டாக, கிரிஸ்துவர் crusaders நகரம் சுற்றி மற்றும் அனைத்து மக்கள் படுகொலை. முதலாம் உலகப் போரின் போது, ​​பிரித்தானிய ஜெனரலான அலென்பி இந்த நகரத்தை கைப்பற்றி துருக்கிய பேரரசில் இருந்து கலைத்தார். இன்று, நாம் அனைவரும் அறிந்திருப்பதால், யூத-அரபு மோதலில் எருசலேமும் யூதேயாவும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

சுருக்கமாக: "எப்போது" என்று சீடர்களிடம் கேட்டபோது, ​​இயேசு பதிலளிக்கிறார்: "அதை நீங்கள் அறிய முடியாது." ஜீரணிக்க கடினமாக இருந்த ஒரு அறிக்கை. அவருடைய உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பிறகு, சீடர்கள் அவரைப் பற்றிய கேள்விகளைக் கேட்டார்கள்: "ஆண்டவரே, இந்த நேரத்தில் இஸ்ரவேலுக்காக ராஜ்யத்தை மீண்டும் ஸ்தாபிப்பீர்களா?" (அப்போஸ்தலர் 1,6). மறுபடியும் இயேசு பதிலளிக்கிறார்: "பிதா தனது சக்தியில் தீர்மானித்த நேரத்தையும் நேரத்தையும் நீங்கள் அறியக்கூடாது ..." (வசனம் 7).

இயேசுவின் தெளிவான போதனை இருந்தபோதிலும், கிறிஸ்தவர்கள் அப்போஸ்தலர்களின் தவறை எல்லா நேரங்களிலும் மீண்டும் மீண்டும் செய்திருக்கிறார்கள். "முடிவின்" நேரம் பற்றி மீண்டும் மீண்டும் யூகங்கள் குவிந்தன, மீண்டும் மீண்டும் இயேசுவின் வருகை உடனடியாக கணிக்கப்பட்டது. ஆனால் வரலாறு ஒவ்வொரு எண்ணைக் கையாளுபவருக்கும் இயேசுவை சரியாகவும் தவறாகவும் ஆக்கியுள்ளது. மிகவும் எளிமையாக: “முடிவு” எப்போது வரும் என்பதை நாம் அறிய முடியாது.

கண்காணியுங்கள்.யார்

இயேசு திரும்புவார் என்று காத்திருக்கும்போது இப்போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? இயேசு சீடர்களுக்கு பதிலளிக்கிறார், அதற்கான பதிலும் நமக்கு பொருந்தும். அவர் கூறுகிறார்: “ஆகையால் கவனியுங்கள்; ஏனென்றால், உங்கள் இறைவன் எந்த நாளில் வருகிறார் என்று உங்களுக்குத் தெரியாது ... எனவே நீங்களும் தயாராக இருக்கிறீர்கள்! ஏனென்றால், நீங்கள் புரியாத நேரத்தில் ஒரு நேரத்தில் மனுஷகுமாரன் வருகிறார் » (மத்தேயு 24,42: 44). "உலக நிகழ்வுகளைக் கவனித்தல்" என்ற பொருளில் விழிப்புடன் இருப்பது இங்கே பொருளல்ல. "கண்காணிப்பு" என்பது கடவுளுடனான கிறிஸ்தவ உறவைக் குறிக்கிறது. அவர் எப்போதும் தனது படைப்பாளரை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டும்.

மீதமுள்ள 24 மற்றும் 25 ஆம் அத்தியாயங்களில், "காவலர்கள்" என்றால் என்ன என்பதை இயேசு இன்னும் விரிவாக விளக்குகிறார். உண்மையுள்ள மற்றும் தீய ஊழியரின் உவமையில், உலக பாவங்களைத் தவிர்க்கவும், பாவத்தின் ஈர்ப்பால் அதிகமாகிவிடக்கூடாது என்றும் சீடர்களை ஊக்குவிக்கிறார் (24,45-51). தார்மீக? கெட்ட ஊழியனின் ஆண்டவர் "அவர் எதிர்பார்க்காத ஒரு நாளிலும், அவருக்குத் தெரியாத ஒரு மணி நேரத்திலும் வருவார்" என்று இயேசு கூறுகிறார் (24,50).

ஞானமான மற்றும் முட்டாள்தனமான கன்னிகளின் உவமையில் இதேபோன்ற போதனை தெரிவிக்கப்படுகிறது (25,1-25). சில கன்னிப்பெண்கள் தயாராக இல்லை, மணமகன் வரும்போது "விழித்திருக்கவில்லை". நீங்கள் பேரரசிலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளீர்கள். தார்மீக? இயேசு கூறுகிறார்: "ஆகையால் பாருங்கள்! ஏனென்றால் உங்களுக்கு நாள் அல்லது மணிநேரம் தெரியாது » (25,13). ஒப்படைக்கப்பட்டவர்களின் உவமையில், இயேசு தன்னை ஒரு பயணத்திற்குச் செல்லும் ஒரு நபர் என்று பேசுகிறார் (25,14-30). அவர் திரும்பி வருவதற்கு முன்பு அவர் பரலோகத்தில் தங்கியிருப்பதைப் பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். ஊழியர்கள் இப்போது நம்பகமான கைகளுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டவர்களை நிர்வகிக்க வேண்டும்.

இறுதியாக, ஆடுகள் மற்றும் ஆடுகளின் உவமையில், இயேசு இல்லாத நேரத்தில் சீடர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஆயர் கடமைகளைப் பற்றி பேசுகிறார். இந்த வருகையானது அவளுடைய நித்திய ஜீவனுக்கு ஏற்படும் விளைவுகளை அவர் "எப்போது" என்பதிலிருந்து இங்கே அவர் கவனத்தை செலுத்துகிறார். அவர் வருவதும் உயிர்த்தெழுதலும் அவர்களின் தீர்ப்பு நாள் என்று கூறப்படுகிறது. இயேசு ஆடுகள் (அவரது உண்மையான வாரிசுகள்) ஆடுகளிலிருந்து (தீய மேய்ப்பன்) பிரிக்கிறது.

இந்த உவமையில், சீஷர்களின் உடல் தேவைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு இயேசு அடையாளங்களைச் செயல்படுத்துகிறார். அவன் பசியெடுத்தபோது அவனுக்கு உணவளித்தான். அவன் தாகமாயிருந்தபோது அவனுக்குக் குடிக்கக் கொடுத்தான். அவன் ஒரு அந்நியனாக இருந்தபோது அவனை நிர்வாணமாக்கினான். சீஷர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள், அவர்கள் அப்படி ஒருபோதும் பார்த்ததில்லை என்று சொன்னார்கள்.

ஆனால், மேய்ப்பர்களின் நற்பண்புகளை தெளிவுபடுத்த இயேசு விரும்பினார். «உண்மையிலேயே, நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்: இந்த குறைந்த பட்சம் என் சகோதரர்களில் ஒருவருக்கு நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள், நீங்கள் என்னிடம் செய்தீர்கள்» (25,40). இயேசுவின் சகோதரர் யார் அவரது உண்மையான வாரிசுகளில் ஒருவர். ஆகவே, சீஷர்கள் தம்முடைய மந்தையின் மேய்ப்பர்களாக - அவருடைய சபையாக இருக்கும்படி இயேசு கட்டளையிடுகிறார்.

தம்முடைய சீஷர்களின் மூன்று கேள்விகளுக்கு இயேசு பதிலளிக்கும் நீண்ட சொற்பொழிவு இப்படித்தான் முடிகிறது: எருசலேமும் ஆலயமும் எப்போது அழிக்கப்படுகின்றன? அவர் வருவதற்கான "அடையாளம்" என்னவாக இருக்கும்? “உலக காலத்தின் முடிவு” எப்போது நிகழ்கிறது?

சுருக்கம்

கோவில் கட்டிடங்கள் அழிக்கப்பட வேண்டும் என்று கேட்டு சீடர்கள் அதிர்ச்சியடைகிறார்கள். இது எப்போது நடக்க வேண்டும், "முடிவு" மற்றும் இயேசு "வருவது" எப்போது நிகழ வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள். நான் சொன்னது போல, இயேசு மேசியாவின் சிம்மாசனத்தில் ஏறி, தேவனுடைய ராஜ்யம் அவருடைய எல்லா வல்லமையுடனும் மகிமையுடனும் ஆரம்பிக்கட்டும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள். இந்த சிந்தனைக்கு எதிராக இயேசு எச்சரிக்கிறார். "முடிவுக்கு" முன் தாமதம் இருக்கும். எருசலேமும் ஆலயமும் அழிக்கப்படும், ஆனால் தேவாலயத்தின் வாழ்க்கை தொடரும். யூதர்கள் மீது கிறிஸ்தவர்களைத் துன்புறுத்துவதும் கொடூரமான இன்னல்களும் வரும். சீடர்கள் அதிர்ச்சியடைகிறார்கள். மேசியாவின் சீடர்கள் உடனடி மகத்தான வெற்றியைப் பெறுவார்கள் என்றும், வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட தேசம் கைப்பற்றப்படும் என்றும், உண்மையான வழிபாடு மீட்டெடுக்கப்படும் என்றும் அவர்கள் நினைத்தார்கள். இப்போது கோவில் அழிவு மற்றும் உண்மையுள்ளவர்களை துன்புறுத்துவது பற்றிய இந்த கணிப்புகள். ஆனால் பயமுறுத்தும் பிற பாடங்கள் உள்ளன. இயேசுவின் வருகையின் சீடர்கள் பார்க்கும் ஒரே "அடையாளம்" அவர் தானே வருவார். இந்த "அடையாளம்" இனி ஒரு பாதுகாப்பு செயல்பாட்டைக் கொண்டிருக்கவில்லை, ஏனெனில் அது மிகவும் தாமதமானது. இவை அனைத்தும் “முடிவு” எப்போது வரும் அல்லது இயேசு எப்போது திரும்புவார் என்று யாராலும் கணிக்க முடியாத இயேசுவின் முக்கிய செய்திக்கு வழிவகுக்கிறது.

இயேசு தம்முடைய சீஷர்களின் கவலைகள் பற்றிய தவறான எண்ணங்களை எடுத்துக்கொண்டு அவர்களிடமிருந்து ஒரு ஆன்மீக போதனையைப் பெற்றார். டி.ஏ. கார்சனின் வார்த்தைகளில்: “சீடர்களின் கேள்விகளுக்கு விடை காணப்படுகிறது, மேலும் இறைவன் திரும்பி வருவதை எதிர்நோக்குவதற்கும், எஜமானர் விலகி இருக்கும் வரை பொறுப்புடன், உண்மையாகவும், மனிதாபிமானமாகவும், தைரியமாகவும் வாழ வாசகர் கடமைப்பட்டிருக்கிறார். (24,45-25,46) » (ஐபிட்., பக். 495). 

பால் க்ரோல் மூலம்


PDFமத்தேயு 24 "முடிவு" பற்றி என்ன கூறுகிறார்