சாத்தான் பிசாசு

புதிய ஏற்பாட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சாத்தான், பிசாசு, இன்றைய மேற்கத்திய உலகில் இரண்டு துரதிருஷ்டவசமான போக்குகள் உள்ளன. பெரும்பாலான மக்கள் பிசாசுக்கு தெரியாமலோ அல்லது குழப்பம், துன்பம் மற்றும் தீமை காரணமாக அவரது பங்கை குறைத்து மதிப்பிடுகின்றனர். அநேக மக்களுக்கு, உண்மையான பிசாசு என்ற கருத்தாக்கம் பண்டைய மூடநம்பிக்கையின் ஒரு சிதறியலாகும், அல்லது உலகில் தீமை நிறைந்த ஒரு படமாக இருக்கிறது.

மறுபுறம், கிறிஸ்தவர்கள் "ஆன்மீக போர்" என்ற போர்வையில் அறியப்பட்ட பிசாசு பற்றிய மூடநம்பிக்கை கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்டனர். அவர்கள் பிசாசுக்கு தேவையற்ற மதிப்பைக் கொடுத்து, வேதத்தில் நாம் காணும் அறிவுரைக்கு முரணான விதத்தில் "அவனுக்கு எதிராகப் போரிடுகிறார்கள்". சாத்தானைப் பற்றி பைபிள் என்னென்ன தகவல்களை அளிக்கிறது என்பதை இந்தக் கட்டுரையில் பார்ப்போம். இந்த புரிதலுடன் ஆயுதம் ஏந்தினால், மேலே குறிப்பிட்டுள்ள உச்சநிலைகளின் ஆபத்துக்களைத் தவிர்க்கலாம்.

பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்து குறிப்புகள்

ஏசாயா 14,3-23 மற்றும் எசேக்கியேல் 28,1-9 சில சமயங்களில் பாவம் செய்த ஒரு தேவதையாக பிசாசின் தோற்றம் பற்றிய விளக்கங்களாக கருதப்படுகிறது. சில விவரங்கள் பிசாசுக்கான தடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன. ஆயினும், இந்த பத்திகளின் சூழல், உரையின் பெரும்பகுதி மனித அரசர்களின் - பாபிலோன் மற்றும் டயர் மன்னர்களின் மாயை மற்றும் பெருமையுடன் தொடர்புடையது என்பதைக் காட்டுகிறது. இரண்டு பிரிவுகளிலும் உள்ள புள்ளி என்னவென்றால், ராஜாக்கள் பிசாசால் கையாளப்படுகிறார்கள் மற்றும் அவரது தீய நோக்கங்கள் மற்றும் கடவுள் மீதான வெறுப்பின் பிரதிபலிப்புகள். ஆன்மீகத் தலைவரான சாத்தானைப் பற்றி பேசுவது, அவனது மனித முகவர்களான அரசர்களைப் பற்றி ஒரே மூச்சில் பேசுவதாகும். பிசாசு உலகை ஆளுகிறது என்று சொல்வது ஒரு வழி.

யோபுவின் புத்தகத்தில், தேவதூதர்களைப் பற்றிய குறிப்பு, அவர்கள் உலகத்தை உருவாக்கும்போது ஆச்சரியத்தாலும் மகிழ்ச்சியாலும் நிரப்பப்பட்டதாகக் கூறுகிறது.8,7) மறுபுறம், யோபு 1-2-ன் சாத்தானும் ஒரு தேவதூதர் போல் தோன்றுகிறார், ஏனெனில் அவர் "கடவுளின் மகன்களில்" ஒருவர் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் அவர் கடவுளுக்கும் அவருடைய நீதிக்கும் எதிரி.

பைபிளில் "வீழ்ந்த தேவதைகள்" பற்றி சில குறிப்புகள் உள்ளன (2. பீட்டர் 2,4; ஜூட் 6; வேலை 4,18), ஆனால் சாத்தான் எப்படி, ஏன் கடவுளின் எதிரி ஆனான் என்பதில் கணிசமான எதுவும் இல்லை. தேவதூதர்களின் வாழ்க்கையைப் பற்றிய எந்த விவரங்களையும் வேதம் நமக்குத் தரவில்லை, "நல்ல" தேவதைகள் அல்லது விழுந்த தேவதைகள் (பேய்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன). பைபிள், குறிப்பாக புதிய ஏற்பாடு, சாத்தான் கடவுளின் நோக்கத்தை முறியடிக்க முயற்சிப்பதாக நமக்குக் காட்டுவதில் அதிக அக்கறை கொண்டுள்ளது. அவர் கடவுளின் மக்களின் மிகப்பெரிய எதிரி, இயேசு கிறிஸ்துவின் திருச்சபை என்று குறிப்பிடப்படுகிறார்.

பழைய ஏற்பாட்டில், சாத்தான் அல்லது பிசாசின் பெயர் முக்கியமாக குறிப்பிடப்படவில்லை. இருப்பினும், பிரபஞ்ச சக்திகள் கடவுளுடன் போரிடுகின்றன என்ற நம்பிக்கையை அவர்களின் பக்கங்களின் நோக்கங்களில் தெளிவாகக் காணலாம். சாத்தான் அல்லது பிசாசை சித்தரிக்கும் இரண்டு பழைய ஏற்பாட்டு மையக்கருத்துகள் அண்ட நீர் மற்றும் அரக்கர்கள். பூமியை அதன் மந்திரத்தின் கீழ் வைத்திருக்கும் மற்றும் கடவுளுக்கு எதிராக போராடும் சாத்தானின் தீமையை சித்தரிக்கும் படங்கள் அவை. வேலை 2ல்6,12-13 கடவுள் "கடலைக் கிளறினார்" மற்றும் "ராகாபை துண்டு துண்டாக உடைத்தார்" என்று யோபு விளக்குவதைப் பார்க்கிறோம். ராகாப் "ஓடிப்போகும் பாம்பு" (வசனம் 13) என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

பழைய ஏற்பாட்டில் சாத்தான் ஒரு தனிப்பட்ட நபராக விவரிக்கப்பட்டுள்ள சில இடங்களில், சாத்தான் முரண்பாடுகளை விதைத்து வழக்குத் தொடர முயலும் குற்றம் சாட்டுகிறவனாக சித்தரிக்கப்படுகிறான் (சகரியா 3,1-2), கடவுளுக்கு எதிராக பாவம் செய்ய மக்களைத் தூண்டுகிறார் (1 நாளா 21,1) மற்றும் பெரும் வலியையும் துன்பத்தையும் ஏற்படுத்த மக்களையும் உறுப்புகளையும் பயன்படுத்துகிறது (யோபு 1,6-இரண்டு; 2,1-8).

யோபுவின் புத்தகத்தில், சாத்தான் ஒரு பரலோக சபைக்கு அழைக்கப்பட்டதைப் போல தன்னை கடவுளுக்கு முன்வைக்க மற்ற தேவதூதர்களை சந்திக்கிறான். மனித விவகாரங்களில் செல்வாக்கு செலுத்தும் தேவதூதர்களின் பரலோகக் கூட்டத்தைப் பற்றிய வேறு சில விவிலியக் குறிப்புகள் உள்ளன. இவற்றில் ஒன்றில், ஒரு பொய்யான பேய் ஒரு ராஜாவை போருக்குச் செல்லும்படி ஏமாற்றுகிறது (1. அரசர்கள் 22,19-22).

"லிவியாதனின் தலையை அடித்து, மிருகங்களுக்கு சாப்பிடக் கொடுத்த" ஒருவராக கடவுள் சித்தரிக்கப்படுகிறார் (சங்கீதம் 74,14) லெவியதன் யார்? அவர் "கடல் அசுரன்" - "ஓடிப்போகும் பாம்பு" மற்றும் "முறுக்கு பாம்பு", கடவுள் பூமியிலிருந்து எல்லா தீமைகளையும் விரட்டியடித்து, அவருடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும் "நேரத்தில்" கர்த்தர் தண்டிப்பார் (ஏசாயா 2 கொரி.7,1).

ஒரு பாம்பாக லெவியதன் உருவம் ஈடன் தோட்டத்திற்கு செல்கிறது. இங்கே பாம்பு - "வயல்வெளியில் உள்ள எந்த மிருகத்தையும் விட தந்திரமானது" - கடவுளுக்கு எதிராக பாவம் செய்ய மனிதர்களைத் தூண்டுகிறது, இதன் விளைவாக அவர்கள் வீழ்ச்சியடைகிறார்கள் (1. மோஸ் 3,1-7). இது தனக்கும் பாம்புக்கும் இடையே எதிர்காலத்தில் நடக்கும் போரின் மற்றொரு தீர்க்கதரிசனத்திற்கு இட்டுச் செல்கிறது, இதில் பாம்பு ஒரு தீர்க்கமான போரில் (கடவுளின் குதிகால் குத்துதல்) வெற்றி பெறுவது போல் தோன்றுகிறது, போரில் தோல்வியடையும் (அவரது தலை நசுக்கப்பட்டது). இந்தத் தீர்க்கதரிசனத்தில், கடவுள் பாம்பிடம் கூறுகிறார்: “உனக்கும் பெண்ணுக்கும், உன் சந்ததிக்கும் அவள் சந்ததிக்கும் பகை உண்டாக்குவேன்; அவன் உன் தலையை நசுக்குவான், நீ அவன் குதிங்காலைக் குத்துவாய்" (1. மோஸ் 3,15).

புதிய ஏற்பாட்டில் குறிப்புகள்

நாசரேத்தின் இயேசுவாக (ஜான்) கடவுளின் குமாரன் அவதாரம் எடுத்ததன் வெளிச்சத்தில் இந்த அறிக்கையின் பிரபஞ்ச அர்த்தம் புரிந்துகொள்ளத்தக்கது. 1,1. 14) இயேசு பிறந்த நாள் முதல் சிலுவையில் மரணம் அடையும் வரை சாத்தான் ஏதோ ஒரு வகையில் இயேசுவை அழிக்க முயன்றதை நற்செய்திகளில் காண்கிறோம். சாத்தான் தனது மனித பினாமிகள் மூலம் இயேசுவைக் கொல்வதில் வெற்றி பெற்றாலும், பிசாசு அவனது மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் மூலம் போரை இழக்கிறான்.

இயேசுவின் விண்ணேற்றத்திற்குப் பிறகு, கிறிஸ்துவின் மணமகள் - கடவுளின் மக்கள் - மற்றும் பிசாசுக்கும் அவனது அடியாட்களுக்கும் இடையேயான அண்டப் போர் தொடர்கிறது. ஆனால் கடவுளின் நோக்கம் மேலோங்கி தொடர்கிறது. இறுதியில், இயேசு திரும்பி வந்து அவருக்கு எதிரான ஆன்மீக எதிர்ப்பை அழிப்பார் (1. கொரிந்தியர் 15,24-28).

குறிப்பாக வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் சாத்தான் இயக்கப்படும் என்று உலகில் தீய சக்திகள் மற்றும் கடவுள் தலைமையில் தேவாலயம், நல்ல சக்திகளிடையே நிலவும் இந்த போரில். குறியீடுகளை முழு இந்த புத்தகத்தில், இது இலக்கிய வகை அப்போகாலிபஸ், வாழ்க்கையை விட பெரியதாக இருக்கும் இரண்டு நகரங்கள், பாபிலோன் மற்றும் பெரிய, புதிய எருசலேம் போரில் இருக்கும் இரண்டு சரத்து குழுக்களை பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றன.

போர் முடிந்ததும், பிசாசு அல்லது சாத்தான் படுகுழியில் சங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்டு, முன்பு செய்தது போல் "முழு உலகையும் ஏமாற்றுவதிலிருந்து" தடுக்கப்படுவான் (ரோமர் 12,9).

இறுதியில், கடவுளுடைய ராஜ்யம் எல்லாத் தீமையின் மீதும் வெற்றி பெறுவதைக் காண்கிறோம். இது ஒரு சிறந்த நகரத்தால் சித்தரிக்கப்படுகிறது - புனித நகரம், கடவுளின் ஜெருசலேம் - கடவுளும் ஆட்டுக்குட்டியும் தங்கள் மக்களுடன் நித்திய அமைதியிலும் மகிழ்ச்சியிலும் வாழ்கிறார்கள், அவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும் பரஸ்பர மகிழ்ச்சியால் இது சாத்தியமானது (வெளிப்படுத்துதல் 2 கொரி.1,15-27) சாத்தானும் எல்லா தீய சக்திகளும் அழிக்கப்படும் (வெளிப்படுத்துதல் 20,10).

இயேசு மற்றும் சாத்தான்

புதிய ஏற்பாட்டில், கடவுளுக்கும் மனிதகுலத்திற்கும் விரோதமாக சாத்தான் தெளிவாக அடையாளம் காட்டப்படுகிறான். ஒரு வழியில் அல்லது மற்றொரு, பிசாசு நம் உலகில் துன்பம் மற்றும் தீய பொறுப்பு. இயேசு தம் குணப்படுத்தும் ஊழியத்தில், விழுந்த தேவதூதர்களையும் சாத்தானையும் நோயுற்றும் பலவீனத்திற்கும் காரணமாகக் குறிப்பிட்டார். நிச்சயமாக, ஒவ்வொரு பிரச்சனையையும் வியாதியையும் சாத்தானிடமிருந்து ஒரு நேரடி அடியாக அழைக்காதபடி கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஆயினும்கூட, புதிய ஏற்பாடு, பிசாசு மற்றும் அவரது தீய குணநலன்களை பல பேரழிவுகள் உட்பட நோய்களால் குலைக்க பயப்படுவதில்லை என்பதை நினைவில் கொள்ளுதல். நோய் என்பது ஒரு தீமை, கடவுளால் நியமிக்கப்பட்ட ஒன்று அல்ல.

இயேசு சாத்தானையும் விழுந்த ஆவிகளையும் "பிசாசு மற்றும் அவனது தூதர்கள்" என்று குறிப்பிட்டார், அவர்களுக்காக "நித்திய நெருப்பு" தயாராக உள்ளது (மத்தேயு 25,41) சுவிசேஷங்களில் பலவிதமான உடல் நோய்கள் மற்றும் நோய்களுக்கு பேய்கள் தான் காரணம் என்று வாசிக்கிறோம். சில சந்தர்ப்பங்களில், பேய்கள் மக்களின் மனதையும் / அல்லது உடலையும் ஆக்கிரமித்தன, இது வலிப்பு, ஊமை, குருட்டுத்தன்மை, பகுதி முடக்கம் மற்றும் பல்வேறு வகையான பைத்தியக்காரத்தனம் போன்ற பலவீனங்களுக்கு வழிவகுத்தது.

ஜெப ஆலயத்தில் இயேசு சந்தித்த ஒரு பெண்ணைப் பற்றி லூக்கா பேசுகிறார், அவள் "பதினெட்டு வருடங்களாக ஒரு ஆவியால் அவளை நோயுற்றாள்" (லூக்கா 1 கொரி3,11) இயேசு அவளை நோயிலிருந்து விடுவித்தார் மற்றும் ஓய்வுநாளில் குணப்படுத்தியதற்காக விமர்சிக்கப்பட்டார். அதற்கு இயேசு, “பதினெட்டு வருடங்களாக சாத்தான் கட்டியிருந்த ஆபிரகாமின் மகளான இந்தப் பெண் ஓய்வுநாளில் இந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படக்கூடாதா?” (வசனம் 16) என்று பதிலளித்தார்.

மற்ற சந்தர்ப்பங்களில், அவர் பேய்களை நோய்களுக்குக் காரணம் என்று அம்பலப்படுத்தினார், ஒரு சிறுவனுக்கு பயங்கரமான வலிப்பு இருந்தது மற்றும் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே சந்திரன் இருந்தது.7,14-19; மார்கஸ் 9,14-29; லூக்கா 9,37-45) இயேசு இந்த பேய்களை நோயுற்றவர்களை விட்டு வெளியேறும்படி கட்டளையிட முடியும், அவர்கள் கீழ்ப்படிந்தார்கள். அவ்வாறு செய்வதன் மூலம், சாத்தான் மற்றும் பேய்களின் உலகத்தின் மீது தனக்கு முழு அதிகாரம் இருப்பதை இயேசு காட்டினார். பேய்களின் மீது அதே அதிகாரத்தை இயேசு தம் சீடர்களுக்கும் கொடுத்தார் (மத்தேயு 10,1).

சாத்தானும் அவனது தீய ஆவிகளும் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ காரணமாக இருந்த நோய்கள் மற்றும் பலவீனங்களிலிருந்து மக்களை விடுவிப்பதாக இயேசுவின் குணப்படுத்தும் ஊழியத்தைப் பற்றி அப்போஸ்தலன் பேதுரு பேசினார். “யூதேயா முழுவதும் என்ன நடந்தது என்பது உங்களுக்குத் தெரியும்... நாசரேயனாகிய இயேசுவை கடவுள் எவ்வாறு பரிசுத்த ஆவி மற்றும் வல்லமையால் அபிஷேகம் செய்தார்; தேவன் அவனோடு இருந்தபடியால், அவன் நன்மைசெய்து, பிசாசின் வல்லமையில் இருந்த அனைவரையும் குணமாக்கினான்" (அப். 10,37-38) இயேசுவின் குணப்படுத்தும் ஊழியத்தைப் பற்றிய இந்த பார்வை, சாத்தான் கடவுளுக்கும் அவனுடைய படைப்பிற்கும், குறிப்பாக மனிதகுலத்திற்கும் எதிரி என்ற நம்பிக்கையை பிரதிபலிக்கிறது.

இது பிசாசின் மீது துன்பம் மற்றும் பாவத்திற்கான இறுதி குற்றம் சாட்டுகிறது மற்றும் அவரை விவரிக்கிறது
"முதல் பாவி". பிசாசு ஆரம்பத்திலிருந்தே பாவம் செய்கிறான்" (1. ஜோஹான்னெஸ் 3,8) இயேசு சாத்தானை "பேய்களின் இளவரசன்" என்று அழைக்கிறார் - வீழ்ந்த தேவதூதர்களின் ஆட்சியாளர் (மத்தேயு 25,41) இயேசு தனது மீட்புப் பணியின் மூலம், உலகில் பிசாசின் பிடியை உடைத்தார். சாத்தான் "வல்லமையுள்ளவன்", யாருடைய வீட்டிற்கு (உலகம்) இயேசு நுழைந்தார் (மாற்கு 3,27) இயேசு வலிமையான மனிதனை "கட்டு" மற்றும் "கொள்ளையைப் பங்கிடுகிறார்" [அவரது உடைமைகளை, அவருடைய ராஜ்யத்தை எடுத்துச் செல்கிறார்].

அதனால்தான் இயேசு மாம்சத்தில் வந்தார். யோவான் எழுதுகிறார்: "இதற்காகவே தேவனுடைய குமாரன் பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்கும்படி தோன்றினார்" (1. ஜோஹான்னெஸ் 3,8) கொலோசியர்கள் இந்த பாழடைந்த வேலையை பிரபஞ்ச வார்த்தைகளில் பேசுகிறார்கள்: "அவர் ஆட்சியாளர்களையும் அதிகாரங்களையும் அகற்றி, அவற்றை வெளிப்படையாக அமைத்து, கிறிஸ்துவில் அவர்களை வெற்றிபெறச் செய்தார்" (கொலோசெயர் 2,15).

இயேசு இதை எவ்வாறு அடைந்தார் என்பதை எபிரேயர்கள் விரிவாகக் கூறுகிறார்: “குழந்தைகள் மாம்சமும் இரத்தமும் கொண்டவர்களானதால், பிசாசாகிய மரணத்தின் மீது அதிகாரமுள்ளவனைத் தம்முடைய மரணத்தினாலே அழித்து, இருந்தவர்களை மீட்டுக்கொள்ளும்படி அவரும் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டார். மரண பயத்தால் வாழ்நாள் முழுவதும் அடிமைகளாக இருக்க வேண்டிய கட்டாயம்" (எபிரேயர் 2,14-15).

ஆச்சரியப்படத்தக்க வகையில், சாத்தான் தன் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவில் கடவுளுடைய நோக்கத்தை அழிக்க முயற்சி செய்வான். மாம்சமாகிய வார்த்தையான இயேசுவை அவர் குழந்தையாக இருந்தபோது கொல்வதே சாத்தானின் குறிக்கோளாக இருந்தது (வெளிப்படுத்துதல் 1 கொரி2,3; மத்தேயு 2,1-18) அவரது வாழ்நாளில் அவரை முயற்சி செய்ய (லூக்கா 4,1-13), அவரைச் சிறையில் அடைத்து கொல்லுங்கள் (வ. 13; லூக்கா 22,3-6).

இயேசுவின் வாழ்க்கையின் இறுதி முயற்சியில் சாத்தான் "வெற்றியடைந்தான்", ஆனால் இயேசுவின் மரணமும் அதைத் தொடர்ந்து உயிர்த்தெழுதலும் பிசாசை அம்பலப்படுத்தியது மற்றும் கண்டனம் செய்தது. இயேசு உலகத்தின் வழிகள் மற்றும் பிசாசு மற்றும் அவரைப் பின்பற்றுபவர்களால் முன்வைக்கப்பட்ட தீமைகளின் "பொதுக் காட்சியாக" செய்தார். கடவுளின் அன்பு வழி மட்டுமே சரியானது என்று கேட்கும் அனைவருக்கும் தெளிவாகத் தெரிந்தது.

இயேசுவின் நபர் மற்றும் அவரது மீட்புப் பணியின் மூலம், பிசாசின் திட்டங்கள் தலைகீழாக மாறி, அவர் தோற்கடிக்கப்பட்டார். இவ்வாறு, கிறிஸ்து தம் வாழ்வு, மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் மூலம் ஏற்கனவே சாத்தானை தோற்கடித்து, தீமையின் அவமானத்தை வெளிப்படுத்தினார். தாம் காட்டிக்கொடுக்கப்பட்ட இரவில் இயேசு தம் சீடர்களிடம் கூறினார்: "நான் பிதாவினிடத்தில் போகிறேன்... இந்த உலகத்தின் அதிபதி இப்பொழுது நியாயந்தீர்க்கப்பட்டிருக்கிறான்" (யோவான் 16,11).

கிறிஸ்து திரும்பி வந்த பிறகு, உலகில் பிசாசின் செல்வாக்கு நிறுத்தப்படும் மற்றும் அவரது முழுமையான தோல்வி தெளிவாகத் தெரியும். அந்த வெற்றி இந்த யுகத்தின் முடிவில் ஒரு இறுதி மற்றும் நிரந்தர மாற்றத்தில் வரும்3,37-42).

வலிமைமிக்க இளவரசன்

இயேசு தனது மரண ஊழியத்தின் போது, ​​"இந்த உலகத்தின் இளவரசன் துரத்தப்படுவார்" என்று அறிவித்தார் (யோவான் 12,31), மேலும் இந்த இளவரசன் தன் மீது "அதிகாரம் இல்லை" என்று கூறினார் (ஜான் 14,30) இயேசு சாத்தானை தோற்கடித்தார், ஏனென்றால் பிசாசு அவனைக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. இயேசுவின் மீது சாத்தான் வீசிய எந்தச் சோதனையும், கடவுள் மீதான அவனது அன்பிலிருந்தும் நம்பிக்கையிலிருந்தும் அவரைக் கவர்ந்து இழுக்கும் அளவுக்கு வலிமையானதாக இருக்கவில்லை (மத்தேயு 4,1-11). அவர் பிசாசைத் தோற்கடித்து, "பலமான மனிதனின்" உடைமைகளைத் திருடினார் - அவர் சிறைபிடிக்கப்பட்ட உலகம் (மத்தேயு 12,24-29) கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம், பிசாசு உட்பட கடவுளின் அனைத்து எதிரிகளையும் (மற்றும் நமது எதிரிகள்) மீது இயேசுவின் வெற்றியில் நம்பிக்கையுடன் ஓய்வெடுக்க முடியும்.

ஆயினும்கூட, தேவாலயம் "ஏற்கனவே இருக்கிறது, ஆனால் இன்னும் இல்லை" என்ற பதற்றத்தில் உள்ளது, இதில் சாத்தானை உலகை ஏமாற்றி அழிவையும் மரணத்தையும் பரப்ப கடவுள் தொடர்ந்து அனுமதிக்கிறார். கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவின் மரணத்தின் "முடிந்தது" (யோவான் 1) இடையே வாழ்கிறார்கள்9,30) மற்றும் தீமையின் இறுதி அழிவு மற்றும் பூமியில் கடவுளுடைய ராஜ்யம் வரவிருக்கும் "அது நிறைவேறியது" (வெளிப்படுத்துதல் 2 கொரி1,6) நற்செய்தியின் வல்லமைக்கு எதிராக சாத்தான் இன்னும் பொறாமை கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகிறான். பிசாசு இன்னும் இருளின் கண்ணுக்கு தெரியாத இளவரசன், கடவுளின் அனுமதியுடன் கடவுளின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றும் சக்தி அவருக்கு உள்ளது.

தற்போதைய பொல்லாத உலகில் சாத்தான் கட்டுப்படுத்தும் சக்தி என்றும், மக்கள் அறியாமலேயே கடவுளுக்கு எதிராக அவரைப் பின்பற்றுகிறார்கள் என்றும் புதிய ஏற்பாடு நமக்குச் சொல்கிறது. (கிரேக்க மொழியில், "இளவரசன்" அல்லது "இளவரசன்" [ஜான் 1 இல் உள்ளதைப் போல2,31 பயன்படுத்தப்பட்டது] அர்ச்சன் என்ற கிரேக்க வார்த்தையின் மொழிபெயர்ப்பு, இது ஒரு அரசியல் மாவட்டம் அல்லது நகரத்தின் மிக உயர்ந்த அரசாங்க அதிகாரியைக் குறிக்கிறது).

“அவிசுவாசிகளின் மனதைக் குருடாக்கிய” சாத்தான் “இந்த உலகத்தின் கடவுள்” என்று அப்போஸ்தலன் பவுல் விளக்குகிறார் (2. கொரிந்தியர்கள் 4,4) தேவாலயத்தின் வேலையை சாத்தான் தடுக்க முடியும் என்பதை பவுல் புரிந்துகொண்டார் (2. தெசலோனியர்கள் 2,17-19).

இன்று, மேற்கத்திய உலகின் பெரும்பகுதி, அவர்களின் வாழ்க்கையையும் எதிர்காலத்தையும் அடிப்படையில் பாதிக்கும் ஒரு யதார்த்தத்திற்கு சிறிது கவனம் செலுத்தவில்லை - பிசாசு ஒரு உண்மையான ஆவி, ஒவ்வொரு திருப்பத்திலும் அவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்க முயல்கிறது மற்றும் கடவுளின் அன்பான நோக்கத்தை முறியடிக்க முயல்கிறது. கிறிஸ்தவர்கள் சாத்தானின் சூழ்ச்சிகளைப் பற்றி விழிப்புடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள், இதனால் அவர்கள் உள்ளிழுக்கும் பரிசுத்த ஆவியின் வழிகாட்டுதல் மற்றும் வல்லமையின் மூலம் அவற்றை எதிர்க்க முடியும். துரதிர்ஷ்டவசமாக, சில கிறிஸ்தவர்கள் சாத்தானை "வேட்டையாடுவதில்" தவறான வழிக்கு சென்றுள்ளனர், மேலும் பிசாசு ஒரு உண்மையான மற்றும் தீய உயிரினம் என்ற கருத்தை கேலி செய்பவர்களுக்கு அறியாமலேயே கூடுதல் தீவனத்தை அளித்துள்ளனர்.

சாத்தானின் கருவிகளைப் பற்றி எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு திருச்சபை எச்சரிக்கப்படுகிறது. கிறிஸ்தவ தலைவர்கள், "பிசாசின் வலையில் அகப்படாமல்" கடவுளின் அழைப்புக்கு தகுதியான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று பால் கூறுகிறார்.1. டிமோதியஸ் 3,7) கிறிஸ்தவர்கள் சாத்தானின் சூழ்ச்சிகளுக்கு எதிராக கவனமாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் கடவுளின் கவசத்தை "வானத்தின் கீழ் உள்ள தீய ஆவிகளுக்கு எதிராக" அணிய வேண்டும் (எபேசியர் 6,10-12) இறுக்க. "அவர்கள் சாத்தானால் சாதகமாக்கப்படாதபடி" இதைச் செய்ய வேண்டும் (2. கொரிந்தியர்கள் 2,11).

பிசாசின் தீய வேலை

பிசாசு கிறிஸ்துவில் கடவுளின் சத்தியத்திற்கு ஆன்மீக குருட்டுத்தன்மையை பல்வேறு வழிகளில் உருவாக்குகிறது. தவறான கோட்பாடுகள் மற்றும் "பேய்களால் கற்பிக்கப்படும்" பல்வேறு கருத்துக்கள், ஏமாற்றத்தின் இறுதி மூலத்தை அறியாமல், மக்களை "ஏமாற்றும் ஆவிகளைப் பின்பற்ற" காரணமாகின்றன (1. டிமோதியஸ் 4,1-5). கண்மூடித்தனமாகிவிட்டால், மக்கள் நற்செய்தியின் ஒளியைப் புரிந்து கொள்ள முடியாது, இது கிறிஸ்து நம்மை பாவத்திலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் மீட்டெடுக்கிறார் (1. ஜோஹான்னெஸ் 4,1-இரண்டு; 2. ஜான் 7). நற்செய்தியை நிராகரிப்பதற்காக மக்களை ஏமாற்ற முயற்சிக்கும் "பொல்லாதவன்" சாத்தான் நற்செய்தியின் முக்கிய எதிரி (மத்தேயு 13,18-23).

சாத்தான் உங்களை தனிப்பட்ட முறையில் ஏமாற்ற முயற்சிக்க வேண்டியதில்லை. தவறான தத்துவ மற்றும் இறையியல் கருத்துக்களை பரப்பும் நபர்கள் மூலம் அவர் செயல்பட முடியும். நமது மனித சமுதாயத்தில் பொதிந்துள்ள தீமை மற்றும் வஞ்சகத்தின் கட்டமைப்பால் மனிதர்களையும் அடிமைப்படுத்த முடியும். பிசாசு நம் வீழ்ந்த மனித இயல்பை நமக்கு எதிராகப் பயன்படுத்த முடியும், அதனால் மக்கள் தங்களுக்கு "உண்மை" இருப்பதாக நம்புகிறார்கள், உண்மையில் அவர்கள் உலகத்திற்கும் பிசாசுக்கும் கடவுளுடையதை விட்டுவிட்டார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் தங்களின் தவறான நம்பிக்கை அமைப்பு தங்களைக் காப்பாற்றும் என்று நம்புகிறார்கள் (2. தெசலோனியர்கள் 2,9-10), ஆனால் அவர்கள் உண்மையில் செய்தது என்னவென்றால், அவர்கள் "கடவுளின் உண்மையை பொய்யாக மாற்றியுள்ளனர்" (ரோமர்கள் 1,25) "பொய்" நல்லதாகவும் உண்மையாகவும் தெரிகிறது, ஏனென்றால் சாத்தான் தன்னையும் அவனது நம்பிக்கை அமைப்பையும் முன்வைக்கிறான், அவனுடைய போதனை ஒரு "ஒளியின் தேவதை" ஒரு சத்தியத்தைப் போன்றது2. கொரிந்தியர்கள் 11,14) வேலை செய்கிறது.

பொதுவாகச் சொன்னால், சாத்தான் நம் வீழ்ந்த இயற்கையின் சோதனை மற்றும் பாவம் செய்ய ஆசைப்படுவதற்குப் பின்னால் இருக்கிறான், அதனால் அவன் "சோதனை செய்பவன்" (2. தெசலோனியர்கள் 3,5; 1. கொரிந்தியர்கள் 6,5; அப்போஸ்தலர்களின் செயல்கள் 5,3) அழைக்கப்பட்டது. பவுல் மீண்டும் கொரிந்துவில் தேவாலயத்தை வழிநடத்துகிறார் 1. ஆதியாகமம் 3 மற்றும் ஏதேன் தோட்டத்தின் கதை, கிறிஸ்துவை விட்டு விலகிச் செல்ல வேண்டாம் என்று அவர்களுக்கு அறிவுரை கூறுவது, பிசாசு செய்ய முயற்சிக்கும் ஒன்று. "ஆனால் பாம்பு தனது தந்திரத்தால் ஏவாளை ஏமாற்றியது போல், உங்கள் எண்ணங்களும் கிறிஸ்துவின் எளிமை மற்றும் நேர்மையிலிருந்து விலகிவிடும் என்று நான் அஞ்சுகிறேன்" (2. கொரிந்தியர்கள் 11,3).

சாத்தான் தனிப்பட்ட முறையில் எல்லாரையும் சோதித்து நேரடியாக ஏமாற்றினான் என்று பவுல் நம்பினார் என்று சொல்ல முடியாது. பாவம் செய்யும் ஒவ்வொரு முறையும் "பிசாசு என்னைச் செய்தான்" என்று நினைக்கும் மக்கள், சாத்தான் உலகில் உருவாக்கிய தீய அமைப்பையும், நம் வீழ்ச்சியடைந்த இயல்பையும் நமக்கு எதிராகப் பயன்படுத்துகிறான் என்பதை உணரவில்லை. மேலே குறிப்பிடப்பட்ட தெசலோனிய கிறிஸ்தவர்களின் விஷயத்தில், பவுலுக்கு எதிராக வெறுப்பு விதைகளை விதைத்த ஆசிரியர்களால் இந்த ஏமாற்றத்தை நிறைவேற்ற முடியும், அவர் [பால்] அவர்களை ஏமாற்றுகிறார் என்று மக்களை ஏமாற்றுகிறார் அல்லது பேராசை அல்லது வேறு ஏதேனும் தூய்மையற்ற நோக்கத்தை மறைக்கிறார் (2. தெசலோனியர்கள் 2,3-12). ஆயினும்கூட, பிசாசு முரண்பாட்டை விதைத்து, உலகைக் கையாளுவதால், இறுதியில் முரண்பாடுகளையும் வெறுப்பையும் விதைக்கும் அனைத்து மக்களுக்கும் பின்னால் சோதனையாளர் இருக்கிறார்.

உண்மையில், பவுலின் கூற்றுப்படி, பாவத்தின் காரணமாக தேவாலயத்தின் ஐக்கியத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் "சாத்தானிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறார்கள்" (1. கொரிந்தியர்கள் 5,5; 1. டிமோதியஸ் 1,20), அல்லது "திருப்பப்பட்டு சாத்தானைப் பின்தொடர்ந்தனர்" (1. டிமோதியஸ் 5,15) பேதுரு தன் மந்தைக்கு இவ்வாறு அறிவுரை கூறுகிறார்: “தெளிந்திருந்து விழித்திருங்கள்; உங்கள் எதிரிக்காக பிசாசு கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல் யாரை விழுங்குவது என்று தேடி அலைகிறது" (1. பீட்டர் 5,8) சாத்தானை தோற்கடிப்பதற்கான வழி, "அவனை எதிர்ப்பது" (வசனம் 9) என்று பேதுரு கூறுகிறார்.

மக்கள் சாத்தானை எவ்வாறு எதிர்க்கிறார்கள்? ஜேம்ஸ் அறிவிக்கிறார், “ஆகையால் கடவுளுக்கு அடிபணியுங்கள். பிசாசை எதிர்த்து நில்லுங்கள், அவன் உன்னை விட்டு ஓடிவிடுவான். நீங்கள் கடவுளிடம் நெருங்கும்போது, ​​அவர் உங்களிடம் நெருங்கி வருவார். பாவிகளே, உங்கள் கைகளைச் சுத்தப்படுத்துங்கள், உங்கள் இதயங்களைப் பரிசுத்தமாக்குங்கள், நிலையற்ற மக்களே" (ஜேம்ஸ் 4,7-8வது). நம் இதயங்கள் மகிழ்ச்சி, அமைதி மற்றும் நன்றியுணர்வு போன்ற மரியாதைக்குரிய மனப்பான்மையைக் கொண்டிருக்கும்போது நாம் கடவுளுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறோம், அவருடைய உள்ளிழுக்கும் அன்பு மற்றும் நம்பிக்கையின் ஆவியால் வளர்க்கப்படுகிறது.

கிறிஸ்துவை அறியாத மற்றும் அவருடைய ஆவியால் வழிநடத்தப்படாத மக்கள் (ரோமர் 8,5-17) "மாம்சத்தின்படி வாழ்க" (வி. 5). "இந்த நேரத்தில் கீழ்ப்படியாமையின் குழந்தைகளில் செயல்படும் ஆவி" (எபேசியர்) பின்பற்றி அவர்கள் உலகத்துடன் இணக்கமாக உள்ளனர். 2,2) பிசாசு அல்லது சாத்தான் என்று வேறு இடங்களில் அடையாளம் காணப்பட்ட இந்த ஆவி, "மாம்ச மற்றும் புலன்களின் இச்சைகளை" செய்வதில் நோக்கமாக மக்களை கையாளுகிறது (வசனம் 3). ஆனால் கடவுளின் கிருபையால் நாம் அறியாமல் பிசாசின் செல்வாக்கின் கீழ், விழுந்துவிட்ட உலகம் மற்றும் நமது ஆன்மீக பலவீனமான மற்றும் பாவமுள்ள மனித இயல்பின் கீழ் விழுவதை விட, கிறிஸ்துவில் இருக்கும் சத்தியத்தின் ஒளியைக் காணலாம் மற்றும் கடவுளின் ஆவியால் அவரைப் பின்பற்றலாம்.

சாத்தானின் போர் மற்றும் அவரது இறுதி தோல்வி

"முழு உலகமும் அக்கிரமத்தில் உள்ளது" [பிசாசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது] ஜான் எழுதுகிறார் (1. ஜோஹான்னெஸ் 5,19) ஆனால், கடவுளின் பிள்ளைகளாகவும், கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றுபவர்களாகவும் இருப்பவர்களுக்கு "உண்மையாளர்களை அறிந்துகொள்ள" (வசனம் 20) புரிதல் கொடுக்கப்பட்டது.

இது சம்பந்தமாக, வெளிப்படுத்துதல் 12,7-9 மிகவும் வியத்தகு. வெளிப்படுத்துதலின் போர்க் கருப்பொருளில், புத்தகம் மைக்கேலுக்கும் அவனது தேவதூதர்களுக்கும் டிராகன் (சாத்தான்) மற்றும் அவனது வீழ்ந்த தேவதைகளுக்கும் இடையே நடக்கும் அண்டப் போரை சித்தரிக்கிறது. பிசாசும் அவனுடைய கூட்டாளிகளும் தோற்கடிக்கப்பட்டனர், மேலும் "அவர்களுடைய இடம் பரலோகத்தில் காணப்படவில்லை" (வசனம் 8). முடிவு? "உலகம் முழுவதையும் வஞ்சிக்கிற பிசாசு என்றும் சாத்தான் என்றும் சொல்லப்பட்ட பூர்வகால சர்ப்பமான பெரிய வலுசர்ப்பம் துரத்தப்பட்டது. ) பூமியில் கடவுளுடைய மக்களைத் துன்புறுத்துவதன் மூலம் சாத்தான் கடவுளுக்கு எதிரான தனது போரைத் தொடர்கிறான் என்பது கருத்து.

தீமைக்கும் (சாத்தானால் கையாளப்பட்ட) நன்மைக்கும் (கடவுளால் வழிநடத்தப்படும்) போர்க்களம் மகா பாபிலோனுக்கும் (பிசாசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள உலகம்) புதிய ஜெருசலேமுக்கும் (கடவுளும் ஆட்டுக்குட்டியான இயேசு கிறிஸ்துவும் பின்பற்றும் கடவுளின் மக்கள்) போரில் விளைகிறது. ) இது கடவுளால் வெல்லப்பட வேண்டிய ஒரு போர், ஏனென்றால் அதன் நோக்கத்தை எதுவும் முறியடிக்க முடியாது.

இறுதியில், சாத்தான் உட்பட கடவுளின் அனைத்து எதிரிகளும் தோற்கடிக்கப்படுவார்கள். கடவுளின் ராஜ்யம் - ஒரு புதிய உலக ஒழுங்கு - பூமிக்கு வருகிறது, இது வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் புதிய ஜெருசலேம் மூலம் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது. பிசாசு கடவுளின் பிரசன்னத்திலிருந்து அகற்றப்படுவார், மேலும் அவனுடைய ராஜ்யம் அவனுடன் அழிக்கப்படும் (வெளிப்படுத்துதல் 20,10) மற்றும் கடவுளின் அன்பின் நித்திய ஆட்சியால் மாற்றப்படும்.

எல்லாவற்றின் “முடிவையும்” பற்றிய இந்த ஊக்கமளிக்கும் வார்த்தைகளை நாம் வாசிக்கிறோம்: “இதோ, மனுஷரிடையே தேவனுடைய கூடாரம் இருக்கிறது என்று சிங்காசனத்திலிருந்து ஒரு பெரிய சத்தத்தைக் கேட்டேன். அவர் அவர்களுடன் குடியிருப்பார், அவர்கள் அவருடைய மக்களாக இருப்பார்கள், அவர் அவர்களுடன் கடவுளாக இருப்பார்; தேவன் அவர்களுடைய கண்களிலிருந்து ஒவ்வொரு கண்ணீரையும் துடைப்பார், மேலும் மரணம் இருக்காது, துக்கமோ அழுகையோ வேதனையோ இருக்காது. ஏனெனில் முதலாவது கடந்துவிட்டது. அரியணையில் வீற்றிருந்தவர், இதோ, நான் அனைத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்றார். மேலும் அவர் கூறுகிறார்: எழுதுங்கள், ஏனெனில் இந்த வார்த்தைகள் உண்மையானவை மற்றும் உறுதியானவை." (வெளிப்படுத்துதல் 21,3-5).

பால் க்ரோல்