நாம் கடவுளின் வேலை

தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் எங்கள் அற்புதமான பயணத்தை மேலும் மேலும் ஆழமாகத் தொடரும்போது இந்த சிக்கலான உலகில் ஒரு புதிய ஆண்டு தொடங்குகிறது! பவுல் எழுதியது போல, "இருளின் சக்தியிலிருந்து நம்மைக் காப்பாற்றி, நம்முடைய இரட்சிப்பைக் கொண்டிருக்கும் தம்முடைய அன்பு மகனின் ராஜ்யத்தில் எங்களை சேர்த்தபோது, ​​தேவன் நம்மை அவருடைய ராஜ்யத்தின் குடிமக்களாக்கினார், அதாவது பாவ மன்னிப்பு" (கொலோ 1,13-14).

ஏனென்றால் நமது சிவில் உரிமைகள் சொர்க்கத்தில் உள்ளன (பிலி. 3,20), நம்முடைய அண்டை வீட்டாரை நம்மைப் போலவே நேசிப்பதன் மூலம், கடவுளைச் சேவிப்பதற்கும், உலகில் அவருடைய கைகளாகவும், கைகளாகவும் இருக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது. ஏனென்றால், நாம் கிறிஸ்துவைச் சேர்ந்தவர்கள், நாமே அல்லது நம்மைச் சுற்றியுள்ள உலகம் அல்ல சுற்றி, நாம் தீமையால் வெல்லப்படக்கூடாது, ஆனால் நன்மையின் மூலம் தீமையை வெல்ல வேண்டும் (ரோமர் 12,21). கடவுள் நமக்கு முதல் உரிமைகோரலைக் கொண்டிருக்கிறார், இந்த கூற்றுக்கான அடிப்படை என்னவென்றால், அவர் பாவத்திற்கு நம்பிக்கையற்ற அடிமைத்தனத்தில் இருந்தபோது அவர் சுதந்திரமாக சமரசம் செய்து நம்மை அருளினார், மீட்டுக்கொண்டார்.

மரித்துப்போன மனிதனின் கதையை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், பிறகு எழுந்திருந்து, ஒரு பெரிய பொன் வாசலின் முன் நின்று, "பரலோக இராஜ்யம்" என்ற ஒரு அடையாளத்துடன் அதைக் கண்டேன். இயேசு, "பரலோகத்திற்குப் போவதற்கு ஒரு பில்லியன் புள்ளிகள் தேவை. நீங்கள் உங்கள் கணக்கைப் பற்றிக் கூறும் அனைத்து நல்ல விஷயங்களையும் எனக்கு சொல்லுங்கள் - மற்றும் ஒரு மில்லியன் புள்ளிகள் எடுத்தால், நான் வாயிலைத் திறந்து உங்களை உள்ளே அனுமதிக்கிறேன் "என்றார்.

அந்த மனிதன், "நல்லது, பார்ப்போம். நான் அதே பெண்ணை திருமணம் செய்துகொண்டேன். அவள் ஒருபோதும் திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை. அவளுக்கு ஏமாற்றமளித்தேன் அல்லது பொய் சொல்லவில்லை. "என்று இயேசு சொன்னார். அதற்கு மூன்று புள்ளிகள் கிடைக்கும். "அந்த மனிதன்," மூன்று புள்ளிகள் மட்டுமே. சேவைகள் மற்றும் என் சரியான tithing என் சரியான இருப்பை பற்றி என்ன? என்ன என் துரோகங்களையும் என் ஊழியத்தையும் பற்றி? இவை அனைத்திற்கும் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? இயேசு தனது மதிப்பெண்களைப் பார்த்து, "இதுதான் எக்ஸ்எம்எல் புள்ளிகளைச் செய்கிறது. அது உங்களை 50 புள்ளிகளுக்கு கொண்டு வருகின்றது. நீங்கள் மட்டும் இன்னும் 9 வேண்டும். நீங்கள் வேறு என்ன செய்தீர்கள்? மனிதன் பீதி. "அது எனக்கு மிகச் சிறந்தது," என்று அவர் வருத்தப்பட்டார், அது வெறும் மதிப்புமிக்கது! நான் அதை ஒருபோதும் செய்யமாட்டேன்! "அவன் முழங்கால்களால் விழுந்து," ஆண்டவரே, எனக்கு இரங்கும் "என்று கத்தினான்." முடிந்தது! "என்று இயேசு சொன்னார். "ஒரு மில்லியன் புள்ளிகள். வாருங்கள்! "

இது அற்புதமான மற்றும் அற்புதமான உண்மையைக் காட்டும் அழகிய கதையாகும். பவுல் கொலோசெயர் நூலில் எழுதியது போலவே தேவன், "நம்மை திறமையுள்ளவர்களாகவும், ஒளியின் பரிசுத்தவான்களின் சுதந்தரமாகவும் செய்தவர்". நாம் கடவுளின் சொந்த படைப்பு, கிறிஸ்து சமரசம் மற்றும் மீட்டு, வெறுமனே கடவுள் நம்மை நேசிக்கிறார் ஏனெனில்! எனக்கு பிடித்த எழுத்துருக்களில் ஒன்று எபேசியர் 1,12-2,1 ஆகும். தைரியமான வார்த்தைகளை கவனியுங்கள்:

"கூட நீங்கள் உங்கள் துரோகங்களும் பாவங்களை இறந்து இருந்தன ... மேலும் நாம் அனைவரும் ஒருமுறை நம்மை எங்கள் சதை இச்சைகளினாலே, சதை மற்றும் மன ஆசைகளை நிறைவேற்றும் நடத்தப்பட்ட மற்றும் கோபத்தையும் இயல்பு குழந்தைகள் கூட மற்றவர்கள் இருந்தன யாரை மத்தியில். ஆனால் தம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே, கருணை நிறைந்த யார் கடவுள், அவற்றுடன் அவரால், நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்து கூட பாவங்களில் இறந்த இருந்த எங்களுக்கு, கிறிஸ்து நீங்கள் சேமிக்கப்பட்டுள்ளன அருளால் உயிருடன் செய்யப்பட்ட -; அவர் எங்களுக்கு கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை நோக்கி அவரது கருணை வரும் வயது அவரது கருணை மகா மேன்மையான ஐசுவரியத்தை வருங்காலங்களில் விளங்கச் செய்வதற்காக, மற்றும் கிறிஸ்து இயேசு பரலோக பகுதிகள் வளர்க்கப்பட்டார். அருளால் நீங்கள் நம்பிக்கை மூலம் சேமிக்கப்படாமல்; இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய பரிசு, போகின்றீர் ஒருவரும் பெருமைபாராட்டாதபடிக்கு, இல்லை படைப்புகளை உள்ளது. நாங்கள் அவரது தொழிலாளரின், கடவுள் அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி வேண்டும் என்று ஆயத்தமாக்கின நல்ல படைப்புகள், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் உருவாக்கப்பட்ட உள்ளன. "

மேலும் ஊக்கமளிக்கும் எது? நம்முடைய இரட்சிப்பு நம்மைச் சார்ந்தது அல்ல - அது கடவுளைப் பொறுத்தது. அவர் நம்மை மிகவும் நேசிப்பதால், அதை உறுதிப்படுத்த தேவையான அனைத்தையும் கிறிஸ்துவில் செய்தார். நாங்கள் அவருடைய புதிய படைப்பு (2 கொரி. 5,17; கலா. 6,15). பாவத்தின் சங்கிலிகளிலிருந்து கடவுள் நம்மை விடுவித்து, நமக்காக உரிமை கோரியதால் நாம் நல்ல செயல்களைச் செய்யலாம். கடவுள் நம்மைச் செய்ய வைத்தது நாம், நாம் உண்மையில் நாம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் கட்டளையிடுகிறார் - கிறிஸ்துவில் அவர் நம்மை உருவாக்கிய புதிய படைப்பு.

அற்புதமான நம்பிக்கையையும் சமாதான உணர்வையும் நாம் புத்துணர்ச்சியுற்ற மற்றும் அபாயகரமான நேரங்களில் கூட புதிய ஆண்டுக்கு கொண்டு வரலாம்! நம்முடைய எதிர்காலம் கிறிஸ்துவுக்கு உரியது!

ஜோசப் தக்காச்


PDFநாம் கடவுளின் வேலை