புதிய வாழ்க்கை

530 புதிய வாழ்க்கைகண்ணே வாசகர், அன்பே வாசகர்

வசந்த காலத்தில் பூக்கள் அல்லது பனிப்பொழிவுகளின் சக்தி எவ்வாறு வலுவாக இருக்கிறது என்பதை அனுபவிப்பது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது, அவை பனி வழியாக ஒளியை நோக்கி தங்கள் வழியைக் கண்டுபிடிக்கவில்லை. சில மாதங்களுக்கு முன்புதான் அவை சிறிய கிழங்குகளாக தரையில் போடப்பட்டன, இப்போது அவை படைப்பின் ஒரு பகுதியாக புதிய வாழ்க்கையை அனுபவித்து வருகின்றன.

படைப்பின் அதிசயம் மூலம் நீங்கள் இயல்பாக அனுபவிப்பது உங்கள் வாழ்க்கையின் ஆழமான பரிமாணத்தின் அடையாளமாகும். முதல் நாள் முதல், உங்கள் உடல் வாழ்க்கை ஒரு கிழங்கிலிருந்து ஒரு அற்புதமான பூவை வளர்ப்பது போன்றது. இப்போது கேள்வி என்னவென்றால், இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எந்த கட்டத்தில் இருக்கிறீர்கள்?

அது எப்படியிருந்தாலும், உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நிலையிலும், சர்வவல்லமையுள்ள படைப்பாளர் உங்களை நேசிக்கிறார் என்பதையும், மிக அழகான பூக்களை விட அவருடைய பார்வையில் நீங்கள் மிகவும் மதிப்புமிக்கவர் என்பதையும் நீங்கள் முழுமையாக நம்பலாம். "ஏன் ஆடையைப் பற்றிக் கவலைப்படுகிறாய்? வயலில் உள்ள அல்லிகள் எப்படி வளர்கின்றன என்பதைப் பாருங்கள்: அவை வேலை செய்யாது, அவை சுழலுவதில்லை. சாலமோன் கூட தனது எல்லா மகிமையிலும் அவற்றில் ஒன்றைப் போல உடையணிந்திருக்கவில்லை என்று நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்." மத்தேயு 6,28-29).

கூடுதலாக, நீங்கள் அவரை நம்பினால், அவர் உங்களுக்கு புதிய வாழ்க்கையை தருவார் என்று இயேசு உங்களுக்கு உறுதியளிக்கிறார். ஒரு குறுகிய பூக்கும் மட்டுமல்லநேரம், ஆனால் நித்தியத்திற்காக.

இந்த ஒப்பீட்டைப் பற்றிய பெரிய விஷயம் இயேசுவின் உதாரணம். அவர் பாவமில்லாத வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார், உங்களுக்கும் எனக்கும் பாவிகளாக அதை விட்டுவிட்டார், இதனால் அவருடைய நித்திய வாழ்க்கையில் நாம் பங்குபெற முடியும். இயேசு தனது துன்பம், மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் ஆகியவற்றால் நமக்கு வழி திறந்தார். அவர் உங்களையும் என்னையும் தற்காலிக வாழ்க்கையிலிருந்து புதிய, நித்திய ஜீவனுக்கு அவருடைய ராஜ்யத்தில் கொண்டு வருகிறார்.

இந்த உண்மை ஒரு உண்மையான மகிழ்ச்சி என்று நான் நம்புகிறேன். கவர் படத்தில் சூரியனைப் போல இது வலுவானது, இது பனியை உருக்குகிறது. புதிய படைப்பின் மிகப் பெரிய ஊழியரான இயேசு உங்களுடன் வாழ்க்கையை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறார் என்று கற்பனை செய்து பாருங்கள். இயேசு கிறிஸ்துவில் புதிய வாழ்க்கையின் சக்தியில் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான ஈஸ்டர் பருவத்தை விரும்புகிறேன்

டோனி பூன்டென்னர்