குருட்டு நம்பிக்கை

குருட்டு நம்பிக்கைஇன்று காலை நான் என் கண்ணாடியின் முன் நின்று கேள்வி கேட்டேன்: பிரதிபலித்தல், சுவரில் பிரதிபலித்தல், முழு நாட்டிலும் மிக அழகானவர் யார்? பின்னர் கண்ணாடி என்னிடம்: தயவுசெய்து ஒதுக்கிச் செல்ல முடியுமா?

நான் உங்களிடம் ஒரு கேள்வியைக் கேட்கிறேன்: you நீங்கள் பார்ப்பதை நீங்கள் நம்புகிறீர்களா அல்லது கண்மூடித்தனமாக நம்புகிறீர்களா? இன்று நாம் விசுவாசத்தை உற்று நோக்குகிறோம். நான் ஒரு உண்மையை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன்: கடவுள் வாழ்கிறார், அவர் இருக்கிறார், நம்புவாரா இல்லையா! கடவுள் உங்கள் நம்பிக்கையை சார்ந்து இல்லை. எல்லா மக்களையும் நம்பும்படி அழைக்கும்போது அது உயிர்ப்பிக்கப்படுவதில்லை. நாம் அவரைப் பற்றி எதுவும் தெரிந்து கொள்ள விரும்பவில்லை என்றால் அவர் குறைவான கடவுளாக இருப்பார்!

நம்பிக்கை என்றால் என்ன?

நாங்கள் இரண்டு நேர மண்டலங்களில் வாழ்கிறோம்: வேறுவிதமாகக் கூறினால், நாம் இயல்பாகவே உணரக்கூடிய உலகில் வாழ்கிறோம், இது ஒரு இடைக்கால நேர மண்டலத்துடன் ஒப்பிடத்தக்கது. அதே நேரத்தில், நாம் ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத உலகில், நித்திய மற்றும் பரலோக நேர மண்டலத்தில் வாழ்கிறோம்.

"விசுவாசம் என்பது நம்பிக்கையானவற்றின் உறுதியான நம்பிக்கையாகும், மேலும் காணப்படாதவற்றை சந்தேகிக்காதது" (எபிரேயர்ஸ் 11,1).

கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது நீங்கள் என்ன பார்க்கிறீர்கள்? உங்கள் உடல் மெதுவாக நொறுங்குவதைப் பாருங்கள். மடுவில் சுருக்கங்கள், மடிப்புகள் அல்லது தலைமுடி கிடப்பதைப் பார்க்கிறீர்களா? எல்லா தவறுகளையும் பாவங்களையும் கொண்ட பாவமுள்ள நபராக உங்களை நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா? அல்லது மகிழ்ச்சி, நம்பிக்கை மற்றும் நம்பிக்கை நிறைந்த முகத்தை நீங்கள் காண்கிறீர்களா?

உங்கள் பாவங்களுக்காக இயேசு சிலுவையில் மரித்தபோது, ​​எல்லா மனிதர்களின் பாவங்களுக்காகவும் அவர் இறந்தார். இயேசுவின் பலியால் நீங்கள் உங்கள் தண்டனையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டீர்கள், இயேசு கிறிஸ்துவில் நீங்கள் ஒரு புதிய வாழ்க்கையைப் பெற்றீர்கள். புதிய ஆன்மீக பரிமாணத்தில் ஒரு முழுமையான வாழ்க்கையை வாழ பரிசுத்த ஆவியின் சக்தியின் மூலம் அவர்கள் மேலே இருந்து பிறந்தவர்கள்.

"நீங்கள் இப்போது கிறிஸ்துவுடன் எழுப்பப்பட்டிருந்தால், மேலே உள்ளதைத் தேடுங்கள், கிறிஸ்து கடவுளின் வலது பாரிசத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். பூமியில் உள்ளதை அல்ல, மேலே உள்ளதைத் தேடுங்கள். ஏனென்றால், நீங்கள் இறந்துவிட்டீர்கள், உங்கள் வாழ்க்கை கிறிஸ்துவுடன் கடவுளுக்குள் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கை கிறிஸ்து வெளிப்படும்போது, ​​நீங்களும் அவரோடு மகிமையில் வெளிப்படுவீர்கள் »(கொலோசெயர் 3,1-4).

கிறிஸ்துவின் பரலோக ராஜ்யத்தில் நாம் வாழ்கிறோம். வயதான நான் இறந்துவிட்டேன், எனக்கு ஒரு புதிய வாழ்க்கை வந்தது. நாம் இப்போது கிறிஸ்துவில் ஒரு புதிய உயிரினம். "கிறிஸ்துவில் ஒரு புதிய உயிரினமாக இருங்கள்" என்றால் என்ன? நீங்கள் கிறிஸ்துவில் ஒரு புதிய வாழ்க்கை. நீங்களும் இயேசுவும் ஒன்று. நீங்கள் மீண்டும் ஒருபோதும் கிறிஸ்துவிடமிருந்து பிரிக்கப்பட மாட்டீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கை கிறிஸ்துவுடன் கடவுளில் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் அடையாளம் காணப்படுகிறீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கை அதில் உள்ளது. அவர் உங்கள் வாழ்க்கை. நீங்கள் இங்கே பூமியில் ஒரு பூமிக்குரிய குடியிருப்பாளர் மட்டுமல்ல, பரலோகத்தில் வசிப்பவரும் கூட. நீ அப்படி நினைக்கிறாய?

உங்கள் கண்கள் எதை உணர வேண்டும்?

இப்போது நீங்கள் ஒரு புதிய உயிரினமாகிவிட்டீர்கள், உங்களுக்கு ஞானத்தின் ஆவி தேவை:

"ஆகையால், கர்த்தராகிய இயேசுவின் மீது உனது விசுவாசத்தைப் பற்றியும், எல்லாப் பரிசுத்தவான்களிடத்தும் உனது அன்பைப் பற்றியும் கேள்விப்பட்ட பின்பு, உனக்காக நன்றி செலுத்துவதையும், என் ஜெபத்தில் உன்னை நினைவுகூருவதையும் நான் நிறுத்தவில்லை" (எபேசியர். 1,15-17).

பவுல் எதற்காக ஜெபிக்கிறார்? வெவ்வேறு வாழ்க்கை நிலைமைகள், சிகிச்சைமுறை, வேலை? இல்லை! "நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் தேவனும், மகிமையின் பிதாவும், அவரை அறியும்படிக்கு ஞானத்தையும் வெளிப்பாட்டின் ஆவியையும் உங்களுக்குக் கொடுப்பார்." கடவுள் உங்களுக்கு ஏன் ஞானம் மற்றும் வெளிப்பாட்டின் ஆவியைக் கொடுக்கிறார்? நீங்கள் ஆன்மீக ரீதியில் குருடராக இருந்ததால், நீங்கள் கடவுளை அறிந்துகொள்ள கடவுள் உங்களுக்கு புதிய பார்வையை தருகிறார்.

"அவரால் நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட நம்பிக்கை என்ன என்பதையும், பரிசுத்தவான்களுக்கு அவருடைய சுதந்தரத்தின் மகிமை எவ்வளவு ஐசுவரியமானது என்பதையும் அறியும்படி, அவர் உங்களுக்கு அறிவொளியுள்ள இருதயக் கண்களைத் தருவாராக" (எபேசியர். 1,18).

இந்த புதிய கண்கள் உங்கள் அற்புதமான நம்பிக்கையையும், நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட உங்கள் பரம்பரை மகிமையையும் காண அனுமதிக்கின்றன.

"அவருடைய வல்லமையின் செயலின் மூலம் நாம் நம்பும் நம்மில் அவருடைய வல்லமை எவ்வளவு மிகுதியாக இருக்கிறது" (எபேசியர் 1,19).

உங்களை சக்திவாய்ந்தவரா, இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும் என்பதை உங்கள் ஆன்மீகக் கண்களால் நீங்கள் காணலாம்!

"அவருடைய வலிமைமிக்க சக்தியான அவளுடன், அவர் கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பியபோது, ​​​​அவர் மீது பணியாற்றினார், மேலும் இந்த உலகில் மட்டுமல்ல, அனைத்து ராஜ்யங்கள், அதிகாரம், அதிகாரம், ஆட்சி மற்றும் அழைக்கப்படும் ஒவ்வொரு பெயரின் மீதும் பரலோகத்தில் தனது வலது பாரிசத்தில் அவரை நியமித்தார். ஆனால் எதிர்காலத்திலும் »(எபேசியர் 1,20-21).

எல்லா சாம்ராஜ்யங்கள், சக்தி, சக்தி மற்றும் ஆட்சி ஆகியவற்றின் மீது இயேசுவுக்கு எல்லா சக்தியும் மகிமையும் வழங்கப்பட்டது. இயேசுவின் பெயரில் இந்த சக்தியில் நீங்கள் பங்கு கொள்கிறீர்கள்.

"எல்லாவற்றையும் தன் பாதங்களுக்குக் கீழே வைத்து, தன் சரீரமாகிய அனைத்திற்கும் அவனைத் தலைவனாக்கினான், அதாவது எல்லாவற்றிலும் எல்லாவற்றையும் நிரப்புகிறவருடைய முழுமை" (எபேசியர். 1,22-23).

அதுதான் விசுவாசத்தின் சாராம்சம். நீங்கள் கிறிஸ்துவில் யார் என்ற இந்த புதிய யதார்த்தத்தை நீங்கள் காண முடிந்தால், அது உங்கள் முழு சிந்தனையையும் மாற்றுகிறது. நீங்கள் இப்போது அனுபவித்து வருவதும் அனுபவிப்பதும் உங்கள் தற்போதைய வாழ்க்கை நிலைமைகளுக்கு ஒரு புதிய அர்த்தத்தை, ஒரு புதிய பரிமாணத்தை அளிக்கிறது. இயேசு உங்கள் வாழ்க்கையை முழுமையோடு நிரப்புகிறார்.

எனது தனிப்பட்ட உதாரணம்:
என் வாழ்க்கையில் வாழ்க்கை நிலைமைகள் மற்றும் மக்கள் என்னை உணர்ச்சிவசமாகக் கிழிக்கிறார்கள். பின்னர் நான் எனக்கு பிடித்த இடத்திற்கு, ம silence னமாக சென்று என் ஆன்மீக தந்தை மற்றும் இயேசுவிடம் பேசுகிறேன். நான் எவ்வளவு வெறுமையாக உணர்கிறேன், அவருடைய எல்லாவற்றையும் அவர் நிரப்புகிறார் என்பதை நான் எவ்வளவு பாராட்டுகிறேன் என்பதை நான் அவருக்கு விளக்குகிறேன்.

“அதனால்தான் நாங்கள் சோர்வடையவில்லை; ஆனால் நமது வெளி மனிதன் சிதைந்தாலும், உள்ளானது நாளுக்கு நாள் புதுப்பிக்கப்படுகிறது. ஏனென்றால், நமது துன்பம், தற்காலிகமானது மற்றும் எளிதானது, நமக்கு ஒரு நித்திய மற்றும் பாரமான மகிமையை உருவாக்குகிறது, நாம் காணக்கூடியவற்றில் காணாத, ஆனால் கண்ணுக்கு தெரியாதவற்றில். ஏனெனில் புலப்படுவது தற்காலிகமானது; ஆனால் கண்ணுக்கு தெரியாதது நித்தியமானது »(2. கொரிந்தியர்கள் 4,16-18).

இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் உங்களுக்கு வாழ்க்கை இருக்கிறது. அவர் உங்கள் வாழ்க்கை. அவர் உங்கள் தலை, நீங்கள் அவருடைய ஆன்மீக உடலின் ஒரு பகுதி. இன்று உங்கள் துன்பமும், உங்கள் தற்போதைய வாழ்க்கையின் விவகாரங்களும் எல்லா நித்தியத்திற்கும் ஒரு மகத்தான மகிமையை உருவாக்குகின்றன.

நீங்கள் மீண்டும் கண்ணாடியின் முன் நிற்கும்போது, ​​உங்கள் வெளிப்புறத்தைப் பார்க்காதீர்கள், தெரியும், ஆனால் கண்ணுக்குத் தெரியாதவை என்றென்றும் நீடிக்கும்!

பப்லோ நாவ்ரால்