சொற்பொழிவுகளில்

பிரசங்கித்தார்

"தெய்வம் என்றால் என்ன?"
எளிமையான பதில்: ஒரு பேச்சு. ஒருவர் பேசுகிறார் மற்றும் பலர் கேட்கிறார்கள். இந்த உரையின் நோக்கம் பைபிளின் பழைய நூல்களைப் புரிந்து கொள்வதாகும். கேள்விக்கு பதிலளிப்பது இதில் அடங்கும்: ஒரு பழைய உரைக்கும் எனக்கும் என் வாழ்க்கைக்கும் என்ன சம்பந்தம்? இந்த கேள்வியை தீவிரமாக கேட்பது பைபிள் எவ்வளவு புதுப்பித்த நிலையில் உள்ளது என்று ஆச்சரியப்படும். இந்த பேச்சு, நமது வாழ்க்கை (கடவுளுடன்) எப்படி வெற்றிகரமாக முடியும் என்பதற்கான தூண்டுதல்களைக் கொடுக்க விரும்புகிறது.

அது எப்படிப் பொருத்தது? இங்கே ஒரு ஒப்பீடு: நீங்கள் இன்று ஒரு தொழில்நுட்ப சாதனத்தை வாங்கினால், இது ஒரு வழிமுறை கையேடு. பிளாட் திரை அல்லது ஊடுருவல் சாதனத்தை எப்படி செயல்படுத்துவது என்பதை இது விளக்குகிறது. அத்தகைய ஒரு கையேடு இல்லாமல் சில நேரங்களில் மிகவும் பழைய தெரிகிறது. எந்தவொரு தொழில்நுட்ப சாதனத்தையும் விட வாழ்க்கை மிகவும் சிக்கலானது. அவ்வப்போது உதவி மற்றும் ஆலோசனைகளை ஏன் கொடுக்கக்கூடாது, அதனால் அது நன்றாக வேலை செய்கிறது?

விக்கிப்பீடியா பின்வரும் சொற்பொழிவைக் கொடுக்கிறது:
பிரசங்கம் (lat. praedicatio) என்பது ஒரு மத கொண்டாட்டத்தின் போது ஒரு பேச்சு, பெரும்பாலும் மத உள்ளடக்கம். புதிய ஏற்பாட்டிலும் கிறிஸ்தவ வழிபாட்டிலும் பிரசங்கத்திற்கு தனி இடம் உண்டு. கிறிஸ்தவ இறையியலில், பிரசங்கத்தின் போதனை ஹோமிலிடிக்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆங்கிலம் மற்றும் பிரஞ்சு மொழிகளில், பிரசங்கம் "உபதேசம்" என்று அழைக்கப்படுகிறது (லத்தீன் சொற்பொழிவிலிருந்து: பரிமாற்ற பேச்சு, உரையாடல்; விரிவுரை).

பிரையன் சாப்பல் தனது புத்தகத்தில் "கிறிஸ்து மையப்படுத்திய பிரசங்கம்" என்று எழுதுகிறார்:
வேதவாக்கியங்களின் ஒவ்வொரு வசனமும் கிறிஸ்துவின் மூலமாக தேவனுடைய கிருபைக்குத் தொடர்புபடுத்தப்பட வேண்டும். சில நூல்கள் மனிதனுக்கு இரட்சிப்பு தேவைப்படுவதன் மூலம் இயேசுவுக்கு ஆயத்தமாகின்றன. பிற நூல்கள் கிறிஸ்துவின் வருகையை முன்னறிவிக்கும். இன்னும் சிலர் கிறிஸ்துவின் இரட்சிப்பின் அம்சங்களை பிரதிபலிக்கிறார்கள். கிறிஸ்துவின் இரட்சிப்பின் விளைவுகள், அதாவது இயேசுவின் கிருபையினாலேயே பன்மடங்கு ஆசீர்வாதங்கள், இன்னும் விதைக்கப்பட்ட விதை போன்ற சில நூல்கள் இங்கே உள்ளன. புதிய ஏற்பாட்டின் கண்ணோட்டத்திலிருந்து பார்க்கும்போது கிறிஸ்துவிற்கான இணைப்பு அங்கீகரிக்கப்படும்.