கிறிஸ்துவின் உயிரை ஊற்றினார்

ஆன்மீக வளர்ச்சியின் வருடா வருடம் வருடாவருடம் இதைச் செய்வதற்கு நான் இந்த தேவாலயத்தை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். மேலும் குறிப்பாக, பவுல் பிலிப்பீன் சபையில் பவுல் கொடுத்த அறிவுரைக்கு கவனம் செலுத்துவதற்கு இந்த சபையை நான் ஊக்குவிக்க விரும்புகிறேன். அவர் ஏதாவது செய்ய வேண்டுமென்று அவரிடம் கேட்டார், அது என்னவென்பதை நான் உங்களுக்குக் காண்பிப்பேன், அதேபோல் அதைச் செய்ய முடிவு செய்ய உங்களைக் கேட்கிறேன்.

இயேசு முற்றிலும் கடவுள் மற்றும் முற்றிலும் மனிதராக இருந்தார். அவருடைய தெய்வத்தின் இழப்பைப் பற்றி பேசும் மற்றொரு வேதவாக்கியம் பிலிப்பியர்ஸில் காணப்படுகிறது.

பிலிப்பியர். 2,5-11
"இந்த மனதில் அவர் கடவுள் வடிவில் இருந்த போது யார், கிறிஸ்து இயேசு உடனிருந்தவரும் நீங்கள், அது கடவுள் சமமாக இருக்க என ஒரு கொள்ளை வைத்திருக்கும் இல்லை செய்யப்பட்டது இருக்கட்டும்; ஆனால் தம்மையே வெறுமையாக்கி ஒரு வேலைக்காரன் வடிவில் கலந்து மற்றும் மக்களுக்கு உறுதிப்படுத்தியுள்ளார் மற்றும் ஒரு மனிதன் அதன் வெளிப்புறமாக தோற்றத்தில் காணலாம், அவர் ஒரு சிலுவையில் தம்மையே தாழ்த்திக் சாகும் கீழ்ப்படிதல் ஆனார் கூட மரணம். எனவே கடவுள் கூட நடவடிக்கை அப்பால் அவரை உயர்த்தி, அவரை ஒவ்வொரு முழங்கால் விண்ணிலும் மண்ணிலும் மற்றும் பூமியின் கீழ் என்று இயேசு என்ற பெயரில் வணங்க வேண்டும் என்று, ஒவ்வொரு பெயர் மேலே இது ஒரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, மற்றும் ஒவ்வொரு தாய்மொழி என்று ஒப்புக்கொள்ள பிதாவாகிய தேவனுடைய மகிமைக்காக இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர். "

இந்த வசனங்களுடன் இரண்டு விஷயங்களை நான் உயர்த்த விரும்புகிறேன்:

1. இயேசுவின் இயல்பு பற்றி பவுல் கூறுகிறார்.
2. ஏன் என்று அவர் கூறுகிறார்.

இயேசுவின் இயல்பைப் பற்றி அவர் ஏன் சாட்சியமளிக்கிறார் என்பதை தீர்மானிப்பதன் மூலம், வருங்காலத்திற்காக நாம் எடுக்கும் தீர்மானமும் இருக்கிறது. எவ்வாறாயினும், இயேசு தம்முடைய தெய்வீகத்தன்மையை முழுவதுமாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ கைவிட்டுவிட்டார் என்ற அர்த்தத்தில், 6- 7- ன் வசனங்கள் எளிதில் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படலாம். ஆனால் பவுல் அப்படி சொல்லவில்லை. இந்த வசனங்களை ஆராய்வோம், அவர் உண்மையில் என்ன சொல்கிறார் என்பதைப் பார்ப்போம்.

அவர் "கடவுளின் வடிவத்தில்" இருந்தார்.

கேள்வி: கடவுளின் உருவம் என்ன சொல்கிறது?

வசனங்கள் 6-XNUM மட்டுமே பால் என்று கிரேக்கம் வார்த்தை கொண்டிருக்கும் NT உள்ள ஒரே வசனங்களை உள்ளன
"ஜெஸ்டால்" பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் கிரேக்க AT நான்கு வார்த்தைகளை கொண்டிருக்கிறது.
நீதிபதி 8,18 "அவர் Sebach மற்றும் சல்முனா கூறினார், நீங்கள் தாபோர் கொல்லப்பட்டனர் எப்படி இருந்தன? அவர்கள், "அவர்கள் உன்னைப் போன்றவர்கள், ராஜகுமாரன்களோடு அழகாக இருந்தார்கள்."

வேலை "அவர் அங்கு நின்றார் மற்றும் நான் அவரது தோற்றம் அடையாளம் இல்லை, ஒரு கணம் என் கண்களுக்கு முன்பாக இருந்தது, நான் ஒரு மயக்க குரல் கேட்டேன்:"
ஏசா. 44,13 "வால்வரின் வரி நீண்டு, அவர் பேனா அதை ஈர்க்கிறது, செதுக்குவது கத்திகளை அதை வேலை மற்றும் திசைகாட்டி அதை ஈர்க்கிறது; அது ஒரு வீட்டிலுள்ள ஒரு மனுஷனுடைய அழகியைப்போல மனுஷனைப்போலச் சமைக்கிறது. "

டான். நேபுகாத்நேச்சார் கோபத்தால் நிரம்பிவிட்டார்; அவருடைய முகத்தின் தோற்றம் சந்திராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ ஆகியோருக்கு மாறியது. வழக்கம் போல் ஏழு மடங்கு அடுப்பை வெப்பப்படுத்த அவர் உத்தரவு கொடுத்தார். "
பவுல் என்பது பொருள் [வடிவம்] கிறிஸ்துவின் மகிமையும் மகத்துவமும். அவர் பெருமை மற்றும் மாட்சிமை மற்றும் தெய்வீக அனைத்து முத்திரை கொண்டுள்ளது.

"தேவனைப்போல்"

சமத்துவத்தின் சிறந்த ஒப்பிடக்கூடிய பயன்பாடு ஜான் காணப்பட வேண்டும். யோவான். ஆகையால் யூதர்கள் அவரைக் கொலைசெய்யத் தேடினதினாலே, அவர் ஓய்வுநாளை முறித்துக்கொண்டபடியினாலும், தேவனைத் தம்முடைய பிதா என்று அழைத்ததினாலே தேவன் தம்மைத் தேவனுக்குச் சமமாக்கினார். "

கடவுளோடு சமமாக இருந்த கிறிஸ்துவை பவுல் நினைத்துப் பார்த்தார். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இயேசு கடவுளின் மகத்துவத்தைக் கொண்டிருந்தார் என்றும் அவருடைய இயல்புடைய கடவுளே என்றும் பவுல் கூறினார். ஒரு மனித அளவில், இது அரச குடும்பத்தின் ஒரு அங்கத்தின் தோற்றத்தைக் கொண்டிருந்தது என்பது உண்மையில் சமமானதாகும், உண்மையில் அரச குடும்பத்தின் உறுப்பினராக இருந்தார்.

ராயல்டி போல் நடந்துகொள்கிறவர்கள் அனைவரையும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம், ஆனால் ராயல்டி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சில உறுப்பினர்களைப் பற்றி நாம் வாசிக்கிறோம். இயேசு "தோற்றம்" மற்றும் தெய்வத்தின் சாராம்சம் ஆகிய இரண்டையும் கொண்டிருந்தார்.

"ஒரு கொள்ளை போல கைது"

வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், உங்கள் சொந்த நலனுக்காக நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்று. தனி நபர் நலன்களுக்காக சலுகை பெற்ற மக்கள் தங்கள் நிலையைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் எளிதானது. அவர்கள் சிறப்பாக சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறார்கள். பவுல் கூறுகிறார்: "கடவுளே கடவுளாக இருந்தாலும் சரி, சாராம்சமாக இருந்தாலும் மனிதனாக இயேசு இந்த உண்மையைப் பயன்படுத்தவில்லை. அவரது அணுகுமுறை வியக்கத்தக்க எதிர்ப்பைக் காட்டியது என்று வசனங்கள் 7-8 காட்டுகின்றன.

"உன்னை கைவிட்டு விடு"

அவர் என்ன இழந்தார்? பதில்: ஒன்றும் இல்லை. அவர் முற்றிலும் கடவுள். கடவுளைக் கடவுள் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. அவர் தெய்வீக குணாதிசயங்கள் அல்லது அதிகாரங்களைக் கொண்டிருக்கவில்லை. அவர் அற்புதங்களை செய்தார். அவர் எண்ணங்களை வாசித்தார். அவர் தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தினார். மற்றும் மறுமலர்ச்சிக்கு அவர் தனது பெருமை காட்டினார்.

இங்கே பவுல் என்ன அர்த்தம் என்பதை மற்றொரு வசனம் மூலம் புரிந்துகொள்ள முடியும், அதில் அவர் "விவாகரத்து செய்ய" அதே வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார்.
1. கொ. "ஆனால் நான் இதை பயன்படுத்தவில்லை [இந்த உரிமைகள்]; நான் இதை எழுதவில்லை, அதை என்னுடன் வைத்திருக்கிறேன். யாரோ என் புகழை அழிக்க விட அதிகமாக இறக்க வேண்டும்! "

"அவர் தனது அனைத்து உரிமைகளையும் கைவிட்டார்" (GN1997 டிரான்ஸ்.), "அவர் தனது தனித்துவங்களின் மீது வலியுறுத்தவில்லை. இல்லை, அவர் அதை நிராகரித்தார் "(அனைவருக்கும் நம்பிக்கை). ஒரு மனிதராக இயேசு தம்முடைய தெய்வீக இயல்பு அல்லது தெய்வீக சக்திகளை தன்னுடைய நலனுக்காக பயன்படுத்தவில்லை. சீடர்களுக்கு பயிற்சியளிக்க சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க அவர்களுக்குப் பயன்படுத்தினார் - ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையை எளிதாக்க முடியாது. வேறு வார்த்தைகளில் சொன்னால், அவர் தனது சொந்த நலனுக்காக தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தவில்லை.

  • பாலைவனத்தில் பெரும் சோதனை.
  • அன்புள்ள நகரங்களை அழிக்க வானத்திலிருந்து நெருப்பு எறியவில்லை.
  • சிலுவையில் அறையப்படுதல். (தேவதூதர்களின் படைகளை அவர் பாதுகாப்புடன் அழைத்தார் என்று அவர் சொன்னார்.)

அவர் மனிதகுலத்தில் முழுமையாய் பங்கேற்க வேண்டுமென்பதற்காகவே கடவுளால் அனுபவித்த எல்லா நன்மையையும் தானாகவே கைவிட்டுவிட்டார். இந்த வசனங்களை இப்போது மீண்டும் வாசித்துப் பார்ப்போம்.

பிலிப். 2,5-8 "இந்த மனம், அவர் கடவுள் வடிவில் இருந்த போது, அது ஒரு கொள்ளை வைத்திருக்கும் இல்லை யார் கடவுள் இணையாக அமைந்திருப்பது என்பதால் கிறிஸ்து இயேசு 6 கூட இருந்த உங்களிலும் இருக்கக்கடவது;; 7 ஆனால் அவர் ஒரு வேலைக்காரன் வடிவில் எடுத்து, தம்மையே வெறுமையாக்கி மற்றும் ஆண்கள் போன்ற செய்யப்பட்டது, மற்றும் ஒரு மனிதன் அதன் வெளிப்புறமாக தோற்றத்தில் காணலாம், 8 அவர் தன்னை தாழ்த்தி, மரணம், ஒரு குறுக்கு கூட சாகும் கீழ்ப்படிதல் ஆனார். "

இறுதியில், கிறிஸ்து எல்லா மனிதருக்கும் மேலாக கிறிஸ்துவை உயிர்த்தெழுப்பார் என்று பவுல் குறிப்பிடுகிறார். பிலிப். 2,9
"அதனால்தான் எல்லா மக்களுக்கும் மேலாக தேவன் அவரை எழுப்பினார், எல்லா பெயர்களுக்கும் மேலான பெயரை அவருக்குக் கொடுத்திருக்கிறார். பரலோகத்திலும் பூமியிலும், பூமியிலும் உள்ளவர்களுடைய எல்லா முழங்கால்களும் இயேசுவின் நாமத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவை ஆண்டவர் என்று எல்லா நாவல்களையும் அறிக்கையிடுகிறார். பிதாவாகிய தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறார். "

எனவே மூன்று நிலைகள் உள்ளன:

  • கிறிஸ்துவின் உரிமைகள் மற்றும் சலுகைகள் கடவுள் என.
  • இந்த உரிமைகளை நிறைவேற்றாமல், மாறாக ஒரு ஊழியனாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவருடைய விருப்பம்.
  • இந்த வாழ்க்கை விளைவாக அவரது இறுதி அதிகரிப்பு.

சலுகை - சேவை - அதிகரிக்கும்

பிலிப்பியர் இந்த வசனங்கள் ஏன் பெரிய கேள்வியாக இருக்கின்றன. முதலாவதாக, பிலிப்பியர் ஒரு விசேஷ சபைக்கு சில காரணங்களுக்காக ஒரு விசேஷித்த நேரத்தில் எழுதப்பட்ட ஒரு கடிதம் என்பதை நினைவில் வையுங்கள். ஆகையால், X-XXX ல் பவுல் சொல்வது என்னவென்றால், முழு கடிதத்தின் நோக்கம் கொண்டது.

கடிதத்தின் நோக்கம்

முதலில், நாங்கள் அவர் முதல் பிலிப்பி விஜயம் மற்றும் தேவாலயம், அங்கு தொடங்கியது கைது போது பவுல் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ளவேண்டும் (சட்டங்கள். 16,11-40). ஆயினும், தேவாலயத்துடனான அவரது உறவு ஆரம்பத்தில் இருந்தே மிகவும் சூடாக இருந்தது. பிலிப்பியர் 1,3-5 "நான் நான் உன்னை நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு முறையும், 4 நான் எப்போதும் இருப்பேன் மகிழ்ச்சியில் பரிந்துரை உங்களுக்கு அனைத்து என் பிரார்த்தனைகள், ஒவ்வொரு 5 ஏனெனில் இப்போது வரை முதல் நாள் துவங்கி ஸ்தோத்திர உங்கள் ஃபெல்லோஷிப்பில் செய்ய என் கடவுளுக்கு நன்றி."

இந்த கடிதத்தை ரோமில் சிறையில் இருந்து எழுதுகிறார். பிலிப்பியர் 1,7 "இது மட்டுமே சரியான, ஆமாம், நான் நினைக்கிறேன் நான் என் இதயத்தில் நீங்கள் செல்லும் தங்கள் பங்கு உங்களுக்குக் என் பத்திரங்களில் அருள் என்னுடன் பாதுகாப்பு மற்றும் ஸ்தோத்திர உறுதிப்படுத்தும் இருவரும். ஏனெனில், நீங்கள் அனைத்து எனவே"

ஆனால் அவர் மனச்சோர்வடைந்து ஏமாற்றமடையவில்லை, மாறாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்.
Phil. 2,17-18 "ஆனாலும் நான் உங்கள் விசுவாசத்தின் பலியிலும் ஆசாரிய ஊழியத்திலும் பானபலியை வார்த்து, உங்கள் அனைவரோடுங்கூட மகிழுகிறேன்; அதேபோல், நீங்கள் என்னுடன் மகிழ்ச்சியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்க வேண்டும்! "

அவர் இந்த கடிதத்தை எழுதியிருந்தாலும், அவர்கள் அவரை மிகவும் ஆவலோடு ஆதரித்து வந்தனர். பிலிப். 4,15-18 "நீங்கள் பிலிப்பியர் ஸ்தோத்திர, நான் மக்கெதோனியாவிலிருந்து புறப்பட்டபோது, எந்த தேவாலயத்தில் வருவாய் மற்றும் செலவு கணிப்பில் என்னுடன் பகிர்ந்துள்ளார் இன் [பிரகடனம்] தொடக்கத்தில் அந்த தெரியும், ஆனால் நீங்கள் மட்டும்; 16 உண்மையில் தெசலோனிக்கே நீங்கள் முன்னமே கூட இருமுறை என் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்வதாய் அனுப்பிய ஏதாவது அனுப்பினார். நான் பரிசுத்த வேதாகமத்தைத் தேடவேண்டுமென்று நான் வேண்டிக்கொள்ளாமல், உங்கள் பலத்தினால் உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும் என்று நான் வேண்டிக்கொண்டேன். எனக்கு எல்லாம் உண்டு, எனக்கு நிறைய இருக்கிறது; நான் கடவுளுக்குப் பிரியமானவையா, எப்பாப்பிரோதீத்து, ஒரு இனிமையான தியாகம் உங்கள் பரிசு பெற்றார் என்பதால் நான் முற்றிலும் வெறுப்புற்றுள்ளேன். "

இவ்வாறு, கடிதத்தின் தொனி நெருக்கமான உறவுகளை, அன்புள்ள ஒரு வலுவான கிறிஸ்தவ சமூகம் மற்றும் நற்செய்திக்கு சேவை செய்ய மற்றும் அனுபவிக்க விருப்பம் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. ஆனால் எல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்று அறிகுறிகள் உள்ளன.
பில். 1,27 "ஒன்லி நான் வந்து என்பதை அறிந்து நீங்கள் பார்க்கவோ, நீங்கள் ஒரே ஆவியிலே உறுதியாய் நிற்க என்று, மனதில் ஸ்தோத்திர நம்பிக்கை ஒன்றாக முயற்சி நீங்கள் இல்லாமற் கேட்க இருக்கிறேன் என்று கிறிஸ்துவின் ஸ்தோத்திர தகுதியானவர் உங்கள் உயிர்களை வழிவகுக்கும்."
"உங்கள் வாழ்க்கையை வாழ" - கிரேக்க மொழி. சமூகத்தின் ஒரு குடிமகனாக தனது கடமைகளை நிறைவேற்றுவதைக் குறிக்கிறது.

பவுல் கவலைப்படுகிறார், ஏனெனில் பிலிப்பியில் சமூகம் மற்றும் அன்பின் வெளிப்படையான மனப்பான்மைகள் சில அழுத்தங்கள் இருப்பதை அவர் காண்கிறார். சமூக வேறுபாடு சமூகத்தின் அன்பையும், ஒற்றுமையையும், சமூகத்தையும் அச்சுறுத்துகிறது.
Philipp 2,14 "முணுமுணுப்பு மற்றும் தயக்கம் இல்லாமல் எல்லாம் செய்ய."

பிலிப். X-XXX "நான் Evodia புத்திமதி மற்றும் நான் இறைவன் ஒரு மனதில் இருக்கும் சிண்டிகேஷ் புத்தி.
நான் உங்களுக்காகப் போராடுபவர்களை கவனித்துக்கொள்வதற்காக, உண்மையாகவே நீங்களும், என் உண்மையுள்ள மிட்நேன்ட்ச் உம், வேண்டிக்கொள்கிறேன். இதில் க்ளெமென்ஸ் மற்றும் என் மற்ற சக ஊழியர்களும் அடங்குவர்.

சுருக்கமாக, சிலர் தன்னலமற்றவர்களாகவும், திமிர்பிடித்தவர்களாகவும் இருந்த சமயத்தில் விசுவாசிகளின் சமூகம் சிக்கல்களைக் கொண்டிருந்தது.
பிலிப். 2,1-4 "அங்கே இப்போது [உங்களுடன்] கிறிஸ்துவுக்குள் ஊக்கம், காதல் ஆறுதல் உள்ளது ஆவியின் கூட்டுறவு உள்ளது, அரவணைப்பு மற்றும் இரக்கம், 2 எனவே அதே காதல் கொண்ட, என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களில் ஒரு மனதில் உள்ளன க்குள் முடிக்கப்பட செய்ய உள்ளது, ஐஎஸ், ஒரு காரியத்தை ஒருமனதுடன் கவனத்தில் கொள்ளவும். 3 சுயநலம் அல்லது வீண் லட்சியமாக இருந்து எதுவும் செய்ய வேண்டாம், ஆனால் உங்களை விட ஒரு எட்டாவது மற்றவர்களின் பணிவு இல். ஒவ்வொரு 4 மற்ற உங்கள் சொந்த நலன்களை அனைவருக்கும் இல்லை. "

பின்வரும் சிக்கல்களை இங்கே காணலாம்:
1. மோதல்கள் உள்ளன.
2. சக்தி போராட்டங்கள் உள்ளன.
3. அவர்கள் லட்சியமாக உள்ளனர்.
4. அவர்கள் தங்கள் வழிகளில் வலியுறுத்துவதன் மூலம் கருத்தரிக்கப்படுகிறார்கள்.
5. இது ஒரு மிகைப்படுத்தப்பட்ட சுய மதிப்பீடு காட்டுகிறது.

அவர்கள் தமது சொந்த நலன்களோடு முக்கியமாக அக்கறை கொண்டுள்ளனர்.

இது எல்லா அமைப்புகளிலும் எளிதாகிவிடும். நான் அவர்களை மற்றும் பல ஆண்டுகளாக அவர்களை பார்த்திருக்கிறேன். இந்த மனப்பான்மை ஒரு கிறிஸ்தவருக்கு தவறானது என குருட்டுத்தனமாகக் கருதுவது மிகவும் சுலபம். வசனங்கள் 5-11 அடிப்படையில் இயேசுவை எடுத்துக்காட்டுகிறது, எல்லா விதமான அகங்காரத்துடனும், சுயநலத்துடனும் காற்று நம்மை எளிதில் தாக்குகிறது.

பவுல் இவ்வாறு கூறுகிறார்: நீங்கள் மற்றவர்களைவிட சிறந்தவராக இருக்கிறீர்கள், சபையிலிருந்து மரியாதையும் மரியாதையும் பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்று நினைக்கிறீர்களா? கிறிஸ்து எவ்வளவு வல்லமையுள்ளவராகவும், வல்லமையுள்ளவராகவும் கருதுகிறார். பவுல் இவ்வாறு கூறுகிறார்: நீங்கள் மற்றவர்களிடம் ஒப்படைக்க விரும்பவில்லை, அங்கீகாரம் இல்லாமல் பணியாற்ற விரும்பவில்லை, மற்றவர்கள் உங்களைப் பார்க்கும்போது நீங்கள் கோபப்படுகிறீர்கள்? கிறிஸ்து என்ன செய்ய விரும்பினார் என்பதை கவனியுங்கள்.

"வில்லியம் ஹென்டிரிக்கின் சிறந்த புத்தகத்திலிருந்து வெளியேறு நேர்காணல்களில் [வெளியேறும் நேர்காணல்கள்] அவர் கூறுகிறார்
சர்ச்சிலிருந்து விலகியவர்களைப் பற்றி அவர் ஒரு ஆய்வில் குறிப்பிட்டார். சர்ச் வளர்ச்சிக்கான நிறைய மக்கள் தேவாலயத்தின் முன் கதவில் நிற்கிறார்கள், ஏன் வந்தார்கள் என மக்கள் கேட்கிறார்கள். இந்த வழியில் நீங்கள் அடைய விரும்பிய மக்களின் 'உணரப்பட்ட தேவைகளை' சந்திக்க முயற்சி செய்ய விரும்பினேன். ஆனால் சிலர், ஏதாவது இருந்தால், பின்வாங்குவதை ஏன் கேட்கிறார்கள் என்று கேட்கிறார்கள். அதுதான் ஹெண்டிரிக்ஸ் என்ன செய்தார், அவருடைய ஆய்வுகளின் மதிப்பு வாசிப்புக்கு மதிப்புள்ளது.

நான் விட்டு கருத்துகளை அந்த மூலம் படிக்கும் போது, எனக்கு ஆச்சரியமாக தேவாலயத்தில் இருந்து சில மக்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்ன சில (இருந்த சில சிந்தனை மக்கள் சில ஏதேனுமோ மிகவும் புத்திசாதுர்யமான மற்றும் வலி கருத்துகள் கூடுதலாக). திருச்சபைக்கு அவசியமில்லாத எல்லாவற்றையும் அவர்கள் விரும்பினர்; போன்ற பாராட்டப்படும் இருக்க பெற, 'அயல்நாட்டினர்' மற்றும் பலர் மற்றவர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி அதன் சொந்த கடமை இல்லாமல், அவர்களின் தேவைகளை முழுமையாக என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. "(எளிய உண்மை, ஜனவரி 2000, S.23).

பிலிப்பியர் கிறிஸ்துவை பவுல் சுட்டிக்காட்டுகிறார். கிறிஸ்துவ சமுதாயத்தினுள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை வாழும்படி அவர் அவர்களை வலியுறுத்துகிறார். அவர்கள் இப்படிப்பட்டிருந்தால், கிறிஸ்துவைப் போலவே தேவன் அவர்களை மகிமைப்படுத்துவார்.

பிலிப். 2,5-11
"இந்த மனதில் கிறிஸ்து இயேசு 6 யார், அவர் கடவுள் வடிவில் இருந்த போது, அது ஒரு கொள்ளை [இரையை] கடவுள் சமமாயிருப்பதை நடைபெற்றது உடனிருந்தவரும் இது உங்களிலும் இருக்கக்கடவது;; 7 ஆனால் அவர் தன்னை வெளியேறியது ஒரு வேலைக்காரன் வடிவில் எடுத்து கடை ஆண்கள் போன்ற செய்யப்பட்டது, மற்றும் ஒரு மனிதன் அதன் வெளிப்புறமாக தோற்றத்தில் காணலாம், 8 அவர் தன்னை தாழ்த்தி, மரணம், ஒரு குறுக்கு கூட சாகும் கீழ்ப்படிதல் ஆனார். 9 ஆதலால் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நடவடிக்கை அப்பால் அவரை உயர்த்தி அவரை ஒவ்வொரு பெயர் மேலே இது ஒரு பெயர் கொடுத்துள்ளது, 10 என்று விண்ணிலும் மண்ணிலும் மற்றும் பூமி, 11 மற்றும் ஒவ்வொரு தாய்மொழி கீழ் உள்ளவர்கள் இயேசுவின் பெயரில் ஒவ்வொரு முழங்கால் வளைவு பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமையுண்டாக இயேசு கிறிஸ்துவை அறிக்கைபண்ணுகிறவர் என்று அறிக்கையிட்டு.

பரலோக ராஜ்யத்தின் குடிமகனாக தனது சொந்த கடமைகளை நிறைவேற்றுவதை இயேசு பவுல் குறிப்பிடுகிறார், ஒரு வேலைக்காரனின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் தன்னைத்தானே ஒதுக்கி வைப்பதாக பவுல் கூறுகிறார். நீங்கள் கருணை பெற மட்டும் ஈடுபட வேண்டும், ஆனால் பாதிக்கப்படுகின்றனர் (1,5.7.29-XX). பிலிப். "நீங்கள் கிறிஸ்துவைப் பொறுத்தவரையில், அவரை விசுவாசிக்காமல் மட்டுமல்ல, அவர்மீது பாடுபடுவதற்கும் மட்டுமே அருளப்பட்டது" என்றார்.

ஒரு அணுகுமுறை உலகம் முழுவதும் (2,17-3,18) பிலிப் 19 "நான் ஒரு விரும்பினால் மதிப்பிலிருந்து வேறு ஒரு வாழ்க்கை வேண்டும் .. - நீங்கள் இருக்க தயாராக இருக்க வேண்டும் சேவையில் மற்றவர்களுக்கு (2,17)" ஊற்றினார் " உங்கள் விசுவாசத்தின் பலி மற்றும் ஆசாரிய ஊழியத்தை விடுதலை செய்ய வேண்டும், எனவே நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன், உன்னுடைய அனைவருடனும் சந்தோஷப்படுகிறேன். "
பிலிப். 3,18-XXX "அநேக காரியங்களைக்குறித்து நான் உங்களுக்குச் சொன்னதுபோல, அன்றியும் கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவையைச் சுற்றிலும் அழுகிறேனே. அவர்களுடைய முடிவு அழிந்துபோகும்; அவர்களுடைய தேவன் வயிறு, அவர்களுடைய அவமானத்தைப்பற்றி பெருமை பாராட்டுகிறவர், அவர்களுடைய உணர்ச்சிகள் பூமியிலே கவனம் செலுத்துகின்றன. "

கிறிஸ்துவில் இருப்பது ஒரு ஊழியனாக இருப்பதை புரிந்து கொள்ள உண்மையான மனத்தாழ்மையை காட்டுவது அவசியம், ஏனென்றால் கிறிஸ்து ஒரு இறைவனைப் போல் உலகத்திற்கு வந்தார், ஆனால் ஒரு ஊழியராக, ஒருவரையொருவர் சேவை செய்வதன் மூலம் கடவுளுக்கு சேவை செய்யும் போது ஒற்றுமை எழுகிறது ,

மற்றவர்களின் செலவில் தன்னல நலன்களைப் பற்றி அக்கறை கொண்டிருப்பது ஒரு ஆபத்து, அத்துடன் ஒரு நிலை, திறமைகள் அல்லது சாதனைகள் ஆகியவற்றில் பெருமையடிக்கும் திகைப்பை வளர்த்துக் கொள்கிறது.

பிறர் உறவுகளில் உள்ள பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு மற்றவர்களிடம் தாழ்மையான கடமையின் ஒரு மனநிலையில் உள்ளது. சுயதியாக மனப்பான்மை பிற அன்பின் கிறிஸ்துவின் பிரகடனமான அன்பின் வெளிப்பாடாகும், அது "மரணத்திற்குக் கீழ்ப்படிந்து, சிலுவையில் மரணமடையும்"!

உண்மையான ஊழியர்கள் தங்களைக் கைவிடுகிறார்கள். இதை விளக்க கிறிஸ்து பவுலைப் பயன்படுத்துகிறார். ஒரு ஊழியரின் பாதையைத் தேர்வு செய்யாமலிருக்க அவர் ஒவ்வொரு உரிமையும் பெற்றிருந்தார், ஆனால் அவருடைய தகுதியுடைய நிலைப்பாட்டைக் கோர முடிந்தது.

நல்வாழ்வுக்கான ஒரு மதத்திற்கான எந்த இடமும் இல்லை, அது தீவிரமாக தனது பணியாள் பாத்திரத்தை கடைப்பிடிக்கவில்லை என்று பவுல் நமக்கு சொல்கிறார். மற்றவர்களின் நலன்களுக்காக முழுமையாக ஊறவைக்காத பக்திக்கு எந்த இடமும் இல்லை.

முடிவுக்கு

நாம் சுயநலத்தினால் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஒரு சமூகத்தில் வாழ்கிறோம், "முதலாவது" தத்துவத்தால் ஊடுருவி, செயல்திறன் மற்றும் வெற்றிகரமான பெருநிறுவன கொள்கைகளால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் கிறிஸ்து மற்றும் பவுல் வரையறுத்தபடி இந்த தேவாலயத்தின் மதிப்பீடுகள் அல்ல. கிறிஸ்துவின் உடல் மீண்டும் ஒருமுறை கிரிஸ்துவர் பணிவு, ஒற்றுமை மற்றும் கூட்டுறவு அதன் இலக்காக வேண்டும்.
நாம் மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், அது நடவடிக்கை மூலம் பரிபூரண அன்பைப் பெறுவதற்கு நம்முடைய முக்கிய பொறுப்பாக இருக்க வேண்டும்.
மனத்தாழ்மை போன்ற கிறிஸ்துவின் மனப்பான்மை, உரிமைகள் அல்லது சொந்த நலன்களைப் பாதுகாக்க வேண்டிய தேவை இல்லை, ஆனால் எப்போதும் சேவை செய்யத் தயாராக இருக்கிறது.

ஜோசப் தக்காச்


PDFகிறிஸ்துவின் உயிரை ஊற்றினார்