கடவுள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்

ஒரு வேட்பாளர் அல்லது வேறு எந்த வேட்பாளரைப் பாதிக்கும் எந்த ஒரு குழுவிற்கும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு குழுவிற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எவரும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருவராக இருப்பதை உணர்கிறார். இது உங்களுக்கு பிடித்த மற்றும் விருப்பமான இருப்பது உணர்வு கொடுக்கிறது. மறுபுறத்தில், நம்மில் பெரும்பாலோர் எதிர்மாறாக அறிந்திருக்கிறார்கள், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை, நீங்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டு நிராகரிக்கப்படுவீர்கள்.

நாம் எப்படி இருக்கிறோம், இந்த உணர்வுகளைப் புரிந்துகொண்டவர் கடவுள், இஸ்ரேலை தனது மக்களாகத் தேர்ந்தெடுப்பது கவனமாகக் கருதப்பட்டது மற்றும் தற்செயலாக நடக்கவில்லை என்பதை வலியுறுத்துகிறது. அவர் அவர்களை நோக்கி: நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பரிசுத்த ஜனமாக இருக்கிறாய், பூமியிலுள்ள எல்லா மக்களிடையேயும் கர்த்தர் உங்களை சொத்தின் மக்களாகத் தேர்ந்தெடுத்தார். (உபாகமம் 5: 14,2). பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள மற்ற வசனங்களும் கடவுள் தேர்ந்தெடுத்ததைக் காட்டுகின்றன: ஒரு நகரம், ஆசாரியர்கள், நீதிபதிகள் மற்றும் ராஜாக்கள்.

கொலோசெயர் 3,12:1 மற்றும் 1,4 தெச., இஸ்ரேலைப் போலவே நாமும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டோம் என்பதை விளக்குகிறோம்: God கடவுளால் நேசிக்கப்பட்ட சகோதரர்களே, உங்கள் தேர்தலைப் பற்றி எங்களுக்குத் தெரியும் (அவருடைய மக்களுக்கு) "இதன் பொருள் நாம் யாரும் விபத்து அல்ல. கடவுளின் திட்டத்தினால் நாம் அனைவரும் இங்கு இருக்கிறோம். அவர் செய்யும் அனைத்தும் நோக்கம், அன்பு மற்றும் ஞானத்தால் செய்யப்படுகின்றன.

கிறிஸ்துவில் நம்முடைய அடையாளம் குறித்த எனது கடைசி கட்டுரையில், "தேர்ந்தெடு" என்ற வார்த்தையை சிலுவையின் அடிவாரத்தில் வைத்தேன். கிறிஸ்துவில் நாம் யார் என்பதற்கு இது முக்கியமானது என்று நான் நம்புகிறேன், மேலும் நல்லறிவுக்கும் முக்கியமானது. கடவுளின் எந்தவொரு விருப்பத்தினாலும் அல்லது ஒரு கனசதுரத்தின் உருட்டலினாலும் நாம் இங்கே இருக்கிறோம் என்று நம்பினால், எங்கள் நம்பிக்கை ஆகிறது பலவீனமாக இருங்கள், முதிர்ந்த கிறிஸ்தவர்களாகிய நம்முடைய வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுகிறது.

கடவுள் நம்மைத் தேர்ந்தெடுத்து பெயரால் அழைத்தார் என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் உங்களையும் என்னையும் தோளில் தட்டிக் கொண்டு, "நான் உன்னைத் தேர்ந்தெடுப்பேன், என்னைப் பின்தொடருங்கள்!" கடவுள் நம்மைத் தேர்ந்தெடுத்தார், நம்மை நேசிக்கிறார், நம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு திட்டம் உள்ளது என்பதை அறிந்து நாம் நம்பிக்கையுடன் இருக்க முடியும்.

இந்த தகவலை நாம் சூடாகவும் தெளிவற்றதாகவும் உணருவதைத் தவிர வேறு என்ன செய்ய வேண்டும்? அதுவே நமது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் அடிப்படை. நாம் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள், நாம் நேசிக்கப்படுகிறோம், நாங்கள் விரும்பப்படுகிறோம், எங்கள் தந்தை நம்மை கவனித்துக்கொள்கிறார் என்பதை கடவுள் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறார். ஆனால் நாங்கள் எதையும் செய்ததால் அல்ல. மோசே 7,7-ன் ஐந்தாவது புத்தகத்தில் இஸ்ரவேலரை அவர் சொன்னது போல்: “எல்லா தேசங்களையும் விட நீங்கள் ஏராளமானவர்கள் என்பதால் அல்ல, கர்த்தர் உங்களைப் போல உணர்ந்து உங்களைத் தேர்ந்தெடுத்தார்; ஏனென்றால், நீங்கள் எல்லா மக்களிடமும் மிகக் குறைவானவர். » கடவுள் நம்மை நேசிப்பதால், தாவீதுடன் நாம் இவ்வாறு சொல்லலாம்: my என் ஆத்துமாவே, நீங்கள் எதற்காக வருத்தப்படுகிறீர்கள், நீங்கள் என்னில் அமைதியற்றவரா? கடவுளுக்காக காத்திருங்கள்; ஏனென்றால், அவர் என் முக இரட்சிப்பு, என் கடவுள் என்று நான் இன்னும் அவருக்கு நன்றி கூறுவேன் » (சங்கீதம் 42,5)!

நாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பதால், நாம் அவரை நம்பலாம், அவரை புகழ்ந்து, அவரை நம்பலாம். நாம் மற்றவர்களிடம் திரும்பி, கடவுளிடமுள்ள மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துகிறோம்.

தமி த்காச் மூலம்


PDFகடவுள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்