இரகசியங்கள் மற்றும் இரகசியங்கள்

வழிபாட்டு முறைகளில் அறிமுகப்படுத்தியவர்களுக்கு மட்டுமே இரகசியங்களை இரகசியங்கள் திறந்தன. இந்த ரகசியங்கள் அவர்களுக்கு மற்றவர்களுடைய செல்வாக்கையும் சக்தியையும் வழங்கியதாகக் கருதின, மேலும் அவை வேறு எவருக்கும் வெளிப்படுத்தப்படக் கூடாது. அவர்கள் நிச்சயமாக அறிவிக்கப்படவில்லை. அத்தகைய சக்தி வாய்ந்த அறிவு ஆபத்தானது, எல்லா செலவிலும் இரகசியமாக வைக்க வேண்டியிருந்தது.

எதிர்மறையானது சுவிசேஷத்திற்கு எதிரானது. சுவிசேஷத்தில், மனித சரித்திரத்தின் மூலமாகவும், அனைவருக்கும் வெளிப்படையாகவும் இரகசியமாகவும் இரகசியமாக வைக்கப்படுவதன் மூலம் வெளிப்படுத்தியுள்ள மிகப்பெரிய மர்மம் இது.

எங்கள் ஆங்கில மொழியில், ஒரு மர்மம் ஒரு புதிர் பகுதியாக காணப்பட வேண்டும். ஆனால் பைபிளில், ஒரு மர்மம் உண்மைதான், ஆனால் கடவுள் அதை வெளிப்படுத்தும் வரை மனித மனம் புரிந்து கொள்ள முடியாது.

அந்த விஷயங்களை கிறிஸ்து முன் நேரத்தில் மங்கலாக்கப்பட என்று புதிர்களை பால் விவரிக்கிறது, ஆனால் அவர்கள் முழுமையாக கிறிஸ்துவுக்குள் வெளியிடப்படவிலலையெனினும் - நம்பிக்கை மர்மம் (1 டிம் 3,16.), இஸ்ரேல் கெட்டியாகின்றன மர்மம், மர்மம் (ரோம் 11,25.) (1 கொ. 2,7) மனித கடவுள் திட்டம், கடவுளின் விருப்பத்திற்கு (எபே. 1,9) மர்மம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் மர்மம் பயன்படுத்திக்கொள்கிறது என்பதுடன் (1 கொ. 15,51).

பவுல் மர்மம் திறந்த போதித்தார் போது, அவர் இரண்டு காரியங்களைச் செய்தார்கள்: முதல், அவர் பழைய ஏற்பாட்டில் குறிப்பிடப்பட்டது என்ன புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு ரியாலிட்டி ஆனார் என்று விளக்கினார். இரண்டாவதாக, அவர் கிரிஸ்துவர் மர்மம் விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட வெளிப்படுத்தப்படாத மர்மம், அனைத்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது மற்றும் ஞானிகள் என நம்பினார் என்று கூறி ஒரு மறைக்கப்பட்ட மர்மம் எதிர்த்தார்.

கொலோசெயர் 1,21-26 அவர் எழுதியதாவது: நீங்கள், நீங்கள் ஒருமுறை விலகி இருந்து உங்கள் தீய படைப்புகளில் எதிரிகள், 1,22 அவர் இப்போது எனது உடலை மரணம் மூலம், சமரசம் அவர் நீங்கள் பரிசுத்த மற்றும் உத்தமனும் களங்கமற்ற அவனுக்கு முன்பாகத் முன்வைக்க என்று என்று; 1,23 நீங்கள் நம்பிக்கை தொடர்ந்தால், நிறுவப்பட்டது மற்றும் நிறுவனம், மற்றும் விட்டு நீங்கள் கேட்டேன் மற்றும் இது சொர்க்கம் கீழ் ஒவ்வொரு படைப்பை போதித்தார் இது ஸ்தோத்திர நம்பிக்கையில் இருந்து. நான் பவுலுடைய ஊழியக்காரனாகிறேன். 1,24 இப்போது நான் உங்கள் துன்பப்பட என் பாடுகளில் சந்தோஷமடைந்து, என் சதை என்ன இது தேவாலயத்தில் தனது உடலில் ஐந்து, கிறிஸ்துவின் துன்பங்களில் குறை உள்ளது. 1,25 உங்கள் வேலைக்காரன் நான் நீங்கள் அவரது வார்த்தை ஏராளமாக போதிக்க வேண்டும் என்று, இது தேவன் எனக்குக் கொடுத்த அமைச்சகம் மூலம் மாறிவிட்டன, 1,26 காலம் முதல் தலைமுறைகள் இருந்து ஒளித்து விட்டாள் இது, ஆனால் இப்போது மர்மம் கூட தெளிவான அவரது துறவிகளை செய்யப்படுகிறது.

கடவுள் நம்மிடம் வேலை செய்யும்படி கட்டளையிடுகிறார். விசுவாசமுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை மற்றும் சாட்சியத்தின் மூலம் கடவுளுடைய கண்ணுக்கு தெரியாத இராச்சியம் காணும்படி செய்ய வேண்டும். கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷம் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம், நீதியின் நற்செய்தி, பரிசுத்த ஆவியானவர்களிடத்தில் சமாதானமும் மகிழ்ச்சியும், நம் வாழ்வு கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய ஐக்கியம் மற்றும் சீஷத்துவம் மூலம். இது இரகசியமாக வைக்கப்படக் கூடாது. இது அனைவருடனும் பகிரப்பட வேண்டும், அனைவருக்கும் அறிவிக்கப்பட வேண்டும்.

பவுல் தொடர்கிறார்: ... யாருக்கு கடவுள் அறிவிக்க விரும்பினார், புறஜாதிகளிடமிருந்து இந்த மர்மத்தின் மகத்தான செல்வம் என்னவென்றால், கிறிஸ்து உன்னில், மகிமையின் நம்பிக்கையாக உள்ளது. நாம் ஒவ்வொரு மனிதனையும் கிறிஸ்துவில் பரிபூரணமாக்கிக் கொள்ளும்படி எல்லா மக்களிடமும் கேட்கிறோம், எல்லா மக்களுக்கும் அறிவுரை கூறுகிறோம். அந்த ஐந்து, நான் போராடி மற்றும் என்னை சக்திவாய்ந்த ஒரு சக்தி கொண்ட மல்யுத்தம் (கோல்ட் 1,28-1,29).

நற்செய்தி கிறிஸ்துவின் அன்பைப் பற்றிய செய்தியாகும், அவர் மட்டுமே நம்மை குற்றத்திலிருந்து விடுவித்து, கிறிஸ்துவின் சித்தத்திற்கு எங்களை மாற்றியமைக்கிறார். பவுல் பிலிப்பியில் திருச்சபைக்கு எழுதினார்: ஆனால் நமது குடிமக்கள் பரலோகத்தில் இருக்கிறார்கள்; நாம் ஆவலுடன் இரட்சகராக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து, நம்முடைய அற்பமான உடலின் 3,21 காத்திருங்கள் அவர் எல்லாவற்றையும் (பில். 3,20-21) அடிபணிய முடியும் படை தம்முடைய மகிமையான சரீரத்திற்கு விரும்புகிறேன் என்று மாறும்.

சுவிசேஷம் உண்மையில் கொண்டாட வேண்டிய ஒன்று. பாவமும் மரணமும் கடவுளிடமிருந்து நம்மை பிரிக்க முடியாது. நாம் மாற்றப்பட வேண்டும். எங்கள் மகிமையான சடலங்கள் அழிந்து போகாது, அவர்களுக்கு உணவு தேவையில்லை, அவர்கள் பழைய அல்லது சுருக்கமாக வளர மாட்டார்கள். கிறிஸ்துவைப் போல நாம் சக்திவாய்ந்த ஆவிக்குரிய உடல்களில் எழுப்பப்படுவோம். அதை விட அதிகம் தெரியாது. ஜான் எழுதியது போல்: பிரியமானவர்களே, நாம் ஏற்கனவே கடவுளுடைய பிள்ளைகள்; ஆனால் நாம் என்னவென்பது இன்னும் தெளிவுபடவில்லை. அது வெளிப்படுகையில் அவருக்கு ஒப்பாயிருப்போமென்று அறிந்திருக்கிறோம்; ஏனென்றால் நாம் அவரைப் பார்ப்போம் (யோவா. ஜான்.

ஜோசப் தக்காச்


PDFஇரகசியங்கள் மற்றும் இரகசியங்கள்