விரிவடைந்த பிரபஞ்சம்

கடவுளின் கிருபை எப்பொழுதும் விரிவடைந்து வரும் பிரபஞ்சத்தைவிட அதிகமாகும்.
ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தனது பொது சார்பியல் சார்பியல் (ஆண்டு 1916) வெளியிடப்பட்டபோது, ​​அவர் எப்போதும் அறிவியல் உலகத்தை மாற்றினார். பிரபஞ்சத்தின் தொடர்ச்சியான விரிவாக்கத்துடன் அவர் உருவாக்கிய மிகத் திட்டமிடப்பட்ட கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்று. இந்த அற்புதமான பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சத்தின் மகத்துவத்தை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது, ஆனால் சங்கீதக்காரனின் ஒரு கூற்றையும் இது காட்டுகிறது: வானங்கள் பூமியைவிட உயர்ந்தவையாக இருப்பதால், தம்மைப் பயப்படுபவர்களைப் பொறுத்தவரையில் அவருடைய கிருபையைக் காப்பாற்றுகிறார். கிழக்கிலிருந்து மேற்கில் இருந்து, நம்முடைய தூரத்திலிருந்து இதுவரை தூரத்திலிருந்தே (சங்கீதம் -10-30).

ஆமாம், அவருடைய ஒரே மகன், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவைப் பலி செலுத்துவதால் கடவுளுடைய கிருபை மிகவும் நம்பமுடியாத உண்மை. சங்கீதக்காரனின் சொற்றொடரை, "மேற்கில் இருந்து கிழக்கில் இருந்து தொலைவில் உள்ளது", புலனுணர்வுள்ள பிரபஞ்சத்தை கடந்து செல்லும் அளவிற்கு நம் கற்பனையை நனவுகிறது. இதன் விளைவாக, கிறிஸ்துவில் நம்முடைய இரட்சிப்பின் அளவை யாரும் கற்பனை செய்யமுடியாது.

நம்முடைய பாவங்கள் நம்மை தேவனிடமிருந்து பிரிக்கின்றன. ஆனால் சிலுவையில் கிறிஸ்து மரணம் எல்லாம் மாறிவிட்டது. கடவுளுக்கும் நம்மிடையே உள்ள இடைவெளி மூடப்பட்டுள்ளது. கிறிஸ்துவில் தம்மை உலகிற்கு ஒப்புரவாக்கினார். நாம் ஒரு குடும்பத்தில் தனது கூட்டுறவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படுகிறோம், நித்திய தேவதூதனுடன் பரிபூரண உறவு வைத்துள்ளோம். அவர் நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்புகிறார், அவரை அணுகுவதற்கு நமக்கு உதவுகிறது, கிறிஸ்துவைப் போல நாம் அவரைப் பாதுகாப்போம்.

அடுத்த முறை நீங்கள் இரவு வானத்தில் பார்க்கிறீர்கள், கடவுளுடைய கிருபை பிரபஞ்சத்தின் அனைத்து பரிமாணங்களையும் கடந்து செல்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும், நமக்குத் தெரிந்த தொலைதூரத்தில்கூட அவருடைய அன்பின் அளவைவிட சிறியதாக இருக்கும் என்பதை நினைவில் வையுங்கள்.

நான் ஜோசப் Tkach இருக்கிறேன்
இந்த தொடரில் இருந்து "LIFE பேசும்" (வாழ்க்கை விதிகள்) ஒரு பங்களிப்பாகும்.


PDFவிரிவடைந்த பிரபஞ்சம்