உண்மைதான்

நீங்கள் இலவசமாக எதுவும் பெறவில்லைபெரும்பாலான கிறிஸ்தவர்கள் நற்செய்தியை நம்புவதில்லை - விசுவாசம் மற்றும் ஒழுக்கமில்லாத பாவம் நிறைந்த வாழ்க்கையை ஒருவர் சம்பாதித்தால் மட்டுமே இரட்சிப்பு அடைய முடியும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். "நீங்கள் வாழ்க்கையில் எதையும் பெறமுடியாது." "உண்மையாக இருப்பது மிகவும் நல்லது என்று நினைத்தால், அது உண்மையாக இருக்காது." வாழ்க்கையின் இந்த நன்கு அறியப்பட்ட உண்மைகள் ஒவ்வொன்றும் தனிப்பட்ட அனுபவங்கள் மூலம் மூழ்கடிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் கிரிஸ்துவர் செய்தி அதை எதிர்த்துள்ளது. சுவிசேஷம் உண்மையிலேயே அழகாக இருக்கிறது. அது ஒரு பரிசை வழங்குகிறது.

முன் மற்றும் அவரை பொருட்படுத்தாமல் உங்கள் விசுவாசத்தின் எர் "நீங்கள் அவரது பாவப்பட்ட மற்றும் முற்றிலும் தகுதியற்றதும் மற்றும் இதன்மூலம் அது அவரது சொந்த படைத்திருந்தார் ஏனெனில் இயேசு கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காகப் அதே காரணத்திற்காகபுனிதத்தன்மை இறந்தார்: தாமதமாக திரித்துவ தத்துவ அறிஞர் தாமஸ் Torrence அது இந்த வழியில் வைத்து. அவர்கள் அவ்வாறு தனது காதல் கட்டுப்படாது செய்யவில்லை அவர் செல்ல. நீங்களோ அதைத் தள்ளி, தங்களை, நரகத்திற்கு அனுப்பப்படுவார்கள் தனது காதல் அதனால் ஆனால் நிறுத்த மாட்டேன் கூட விடமாட்டேன் என்று. " (கிறிஸ்து, கொலராடோ ஸ்பிரிங்ஸ், கோ [இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிந்துரை] தியானம்: ஹெல்மர்ஸ் & ஹோவர்ட், 1992, 94 பக்கம்).

உண்மையில், அது உண்மையாக இருக்க மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது! பெரும்பாலான கிறிஸ்தவர்கள் உண்மையில் அதை நம்பவில்லை அதனால் தான். மிகவும் கிரிஸ்துவர் என்று ஏன் நினைக்கிறீர்கள் ஒருவேளை இந்த காரணம் என்று மட்டும் நம்பிக்கை மற்றும் நெறிமுறையில் பாவம் வாழ்க்கை மூலம் அதை சம்பாதிக்க அப்படி செய்வதால் நாம் முக்தி, அடைந்து விட்டவர்களைத்.

எனினும், கடவுள் நமக்கு ஏற்கனவே எல்லாவற்றையும் கொடுத்திருக்கிறார் என்று பைபிள் சொல்கிறது - கிருபை, நீதி மற்றும் இரட்சிப்பு - இயேசு கிறிஸ்து வழியாக. நாம் அதை உதவ முடியாது. எங்களுக்கு இந்த சரியான சுய செருகும், இந்த நம்பமுடியாத காதல், இந்த நிபந்தனையற்ற கருணை, அனைத்து நாம் காலங்களில் ஆயிரம் வாழ்வில் எங்களுக்கு செய்ய இயலாது என்று.

நற்செய்தியின் முக்கிய நோக்கம் ஒருவரின் நடத்தையை மேம்படுத்துவதுதான் நம்மில் பெரும்பாலோர் நினைக்கிறார்கள். நாம் "நல்வாழ்வு மற்றும் சரியான பாதையை எடுத்துக் கொண்டவர்கள்" என்று மட்டுமே கடவுள் விரும்புகிறார் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். ஆனால் பைபிள் படி, நற்செய்தி நடத்தை மேம்படுத்த பற்றி அல்ல. இல். ஜான் நற்செய்தி கூறுகிறது, நற்செய்தி அன்பு பற்றி - நாம் கடவுளை நேசிப்பது அல்ல, ஆனால் அவர் நம்மை நேசிக்கிறார். அன்பு அல்லது கட்டாயத்தால் அல்லது சட்டங்கள் அல்லது ஒப்பந்தங்களால் அன்பைக் கொண்டு வர முடியாது என்று அனைவருக்கும் தெரியும். இது தானாகவே வழங்கப்பட்டு, தானாகவே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். கடவுள் மகிழ்ச்சியுடன் அதை கொடுக்கிறது மற்றும் நாம் அதை வெளிப்படையாக ஏற்க வேண்டும், கிறிஸ்து நம் வாழ்வில் மற்றும் அவரை மற்றும் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு நம்மை செயல்படுத்துகிறது என்று.

இல். கொ. இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய நீதியையும், நம்முடைய பரிசுத்தமாக்கும், நம்முடைய இரட்சிப்புக்கும் நின்றுகொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு நீதி வழங்க முடியாது. அதற்கு மாறாக, நாம் எவ்விதத்திலும் சக்தியற்றவர்களாய் இருக்கிறோம் என்று நாம் அவரை நம்புகிறோம். அவர் முதலில் நம்மை நேசித்தார், ஏனென்றால், நாம் சுயநலமுள்ள இருதயத்திலிருந்து நம்மை விடுவித்து, ஒருவருக்கொருவர் அன்பு காட்டுகிறோம்.

நீங்கள் பிறப்பதற்கு முன்னரே கடவுள் உங்களை நேசித்தார். நீ பாவிகளாக இருந்தாலும் அவன் உன்னை நேசிக்கிறான். ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் அவரது நன்னெறி மற்றும் மகிழ்வளிக்கும் நடத்தைக்கு உயிர்வாழ முடிந்தால் அவர் உன்னை நேசிப்பதை நிறுத்தி விடமாட்டார். இது நல்ல செய்தி - சுவிசேஷத்தின் உண்மை.

ஜோசப் தக்காச்


PDFவாழ்க்கையில் நீங்கள் இலவசமாக எதுவும் கிடைக்கவில்லை!