மாஸ்டர் உங்கள் மோசமான கொடுங்கள்

பழைய பாடல் பாடலைத் தெரிந்துகொள்ளலாம், "நற்செய்தியைப் பிரியப்படுத்தி, அவருடைய அன்பின் வேறெதுவுமில்லை" என்று சொல்லி தொடங்குகிறார். இது ஒரு அற்புதமான நினைவு மற்றும் ஒரு முக்கியமான ஒன்றாகும். கடவுள் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய மிகச் சிறந்தது. ஆனால் அதைப் பற்றி நாம் சிந்திக்கையில், கடவுள் நமக்கு மிகச் சிறந்ததைத் தேவைப்படுகிறார் - நம்முடைய மோசமான செயல்களைச் செய்ய அவர் நம்மைக் கேட்கிறார்.

இல். பீட்டர் 1 கூறுகிறார்: உங்கள் கவலைகள் அவரை மீது எறியுங்கள்; ஏனெனில் அவர் உங்களை கவனித்துக்கொள்கிறார். நாம் எப்போதுமே சிறந்த வடிவத்தில் இல்லை என்பதை இயேசு அறிந்திருக்கிறார். நாம் பல வருடங்களாக கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும்கூட, இன்னமும் கவலைகளும் சிக்கல்களும் இருக்கின்றன. நாங்கள் இன்னும் தவறு செய்கிறோம். நாம் இன்னும் பாவம். நாங்கள் ஒரு பாடல் பாடினாலும், உன் மாஸ்டர் எஜமானிடம் கொடுங்கள்.

நாம் எல்லோருமே ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பு கொள்ளலாம். அப்போஸ்தலனாகிய பவுலின் வார்த்தைகளில், ரோமாபுரியின் அத்தியாயத்தை அடையாளம் காணவும்: என் மாம்சத்திலே எனக்கு ஒன்றும் நல்லது இல்லை என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன். நான் விரும்புகிறேன், ஆனால் நான் நல்லதை செய்ய முடியாது. நான் விரும்பும் நல்லது, நான் அப்படி செய்யவில்லை; ஆனால் நான் விரும்பாத தீமை, நான் என்ன செய்வது. ஆனால் நான் விரும்பாததைச் செய்யும்போது, ​​நான் அதை செய்ய மாட்டேன், ஆனால் என்னுள் வாழ்கிற பாவம் (ரோம X-XX-7).

நாம் எல்லோருமே கடவுளுக்கு மிகச் சிறந்ததைக் கொடுக்க விரும்புகிறோம், ஆனால் இறுதியில் நாம் அவருக்கு மோசமான தருணத்தைக் கொடுக்கிறோம். அது வெறும் புள்ளி தான். நம்முடைய பாவங்களையும் நம்முடைய தவறுகளையும் கடவுள் அறிந்திருக்கிறார், மேலும் இயேசு கிறிஸ்துவில் எல்லாவற்றையும் அவர் மன்னித்துவிட்டார். அவர் நம்மை நேசிக்கிறார், நம்மீது அக்கறையுள்ளவர் என்பதை நாம் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறார். இயேசு நமக்குச் சொல்கிறார்: உழைக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் உங்களோடு வாருங்கள்; நான் உன்னை புதுப்பிக்க விரும்புகிறேன் (Mt 11,28). கடவுள் உங்கள் கவலைகள் கொடுக்க - நீங்கள் அவர்களுக்கு தேவையில்லை. உங்கள் பயத்தை கடவுள் கொடுங்கள். அவரை உங்கள் பயம், உங்கள் கோபம், உங்கள் வெறுப்பு, உங்கள் கசப்பு, உங்கள் ஏமாற்றம், உங்கள் பாவங்களை கொடுங்கள். இந்தச் சுமைகளை நாம் சுமக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, அவற்றை வைத்துக்கொள்ள கடவுள் விரும்புவதில்லை. நாம் அதை கடவுளிடமிருந்து கொடுக்க வேண்டும், ஏனென்றால் அவர் நம்மிடம் இருந்து அதை எடுத்துக்கொள்ள விரும்புவார், அவர் மட்டுமே அதை ஒழுங்காக அப்புறப்படுத்த முடியும். உங்கள் கெட்ட பழக்கங்களைக் கடவுளுக்குக் கொடுங்கள். உன்னுடைய எல்லா உணர்ச்சிகளையும், உன் ஒழுக்கக்கேடான எண்ணங்களையும், உன் அடிமைத்தனங்களையும் எல்லாம் அவனுக்கு கொடு. உன் பாவங்களையெல்லாம் உன்னுடைய எல்லா குற்றங்களையும் அவனுக்குக் கொடு.

ஏன்? ஏனென்றால் கடவுள் அதை ஏற்கெனவே கொடுத்திருக்கிறார். அது அவனுடையதுதான், அவற்றை வைத்துக்கொள்வது நமக்கு நல்லது அல்ல. எனவே நாம் நமது மிக மோசமான வழியில் செல்ல வேண்டும், எல்லாவற்றையும் கடவுளிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே நாம் செய்யாதபடிக்குத் தேவபக்தியுள்ள எல்லாவற்றையும் தேவனுக்கு முன்பாக ஒப்புக்கொடுங்கள். அவர் உன்னை நேசிக்கிறார், உன் கைகளிலிருந்து அதை எடுக்க விரும்புகிறார். அவருக்கு எல்லாவற்றையும் அனுமதிக்கவும்.
நீங்கள் வருத்தப்பட மாட்டீர்கள்.

ஜோசப் தக்காச்


PDFமாஸ்டர் உங்கள் மோசமான கொடுங்கள்