நல்ல பழம் தாங்க

கிறிஸ்துவே நாம் திராட்சைத் திராட்சைகிறிஸ்து திராட்சைச் செடி, நாங்கள் திராட்சைத் தோட்டம்.

ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக திராட்சை திராட்சை அறுவடை செய்யப்படுகிறது. இது அனுபவமிக்க பட்லர், நல்ல மண் மற்றும் சரியான நேரம் தேவை என்பதால் இது ஒரு விரிவான செயல். திராட்சத்தோட்டக்காரர் வெட்டுக்கள் மற்றும் கொடிகள் சுத்தம் மற்றும் அறுவடை சரியான நேரம் தீர்மானிக்க திராட்சை பழுக்க அனுசரிக்கப்பட்டது. நிறைய பின்னால் கடின உழைப்பு இருக்கிறது, ஆனால் எல்லாவற்றையும் ஒன்றாகப் பொருத்தினால், அது முயற்சிக்கு மதிப்பு. நல்ல மது பற்றி இயேசு அறிந்திருந்தார். அவருடைய முதல் அதிசயம் நீரை சுவைத்த சிறந்த நீரை மாற்றுவதாகும். இதில் என்ன அவரை முக்கியம், அது நாம் அவருக்கு என்னவெல்லாம் ஒவ்வொரு தனது உறவை விவரிக்கிறது எப்படி படிக்க ஜான் நற்செய்தி அந்த விட பற்றி தான். "நான் மெய்யான திராட்சச்செடி, என் பிதா தோட்டக்காரன் உள்ளது. அவன் எந்தத் திராட்சச்செடிகளையும் என்னிடத்தில் வாங்கமாட்டான்; பழத்தைச் சாப்பிடும் ஒவ்வொன்றும் இன்னும் கனிகளைக் கொணரும் "(Jn 15,1-2 LUT).

ஒரு ஆரோக்கியமான கொடி வாழ்க்கை சக்தி ஒரு நிலையான ஓட்டத்துடன் எங்களுக்கு இயேசு வழங்குகிறது மற்றும் அவரது தந்தை குடியிருப்போருக்கு செயல்படும் யார் எப்போது, எங்கே நாம் சரியான திசையில் வலுவான வளர்ச்சி மற்றும் மிகவும் சுதந்திரமாக என்று, கிளைகள் இறக்கும், ஆரோக்கியமற்ற விட்டு எடுக்க அறிந்திருக்கிறார். நாம் நல்ல கனிகளைக் கொடுக்கும்படி அவர் நிச்சயமாகவே செய்கிறார். - நம் வாழ்வில் பரிசுத்த ஆவியின் முன்னிலையில் நாம் அடைகின்ற இந்த பழம். அன்பு, மகிழ்ச்சி, சமாதானம், பொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், சாந்தம், சுய கட்டுப்பாடு. ஒரு நல்ல மது போன்ற, ஒரு உடைந்த கப்பல் இருந்து எங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும் செயல்முறை மீட்பு ஒரு முடிக்கப்பட்ட வேலை நீண்ட நேரம் எடுக்கும். இந்த பாதை கடினமான மற்றும் வேதனையான அனுபவங்களுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம். அதிர்ஷ்டவசமாக, நாங்கள் வாரியாக, ஒரு நோயாளி மற்றும் அன்பான இரட்சகராக கொடியின் மற்றும் மது இருவரும் யார், மற்றும் கருணை மற்றும் காதல் எங்கள் மீட்பின் செயல்முறை இட்டு.

ஜோசப் தக்காச்


PDFநல்ல பழம் தாங்க