இயேசு, "நான் உண்மைதான்

இயேசு சொன்னது உண்மைதான்உங்களுக்குத் தெரிந்த ஒருவரை நீங்கள் எப்போதாவது விவரிக்க வேண்டியிருந்தது, சரியான வார்த்தைகளை கண்டுபிடித்துவிட்டீர்களா? இது ஏற்கனவே எனக்கு நடந்தது, நானும் மற்றவர்களும் செய்ததை அறிவேன். நம் அனைவருக்கும் நண்பர்கள் அல்லது அறிமுகமானவர்கள் சொற்களில் வார்த்தைகளை வைக்க கடினமாக உள்ளனர். அதற்கு இயேசு எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை. "நீ யார்?" என்ற கேள்விக்கு பதில் கிடைத்ததும் கூட அவர் எப்போதும் தெளிவாக இருந்தார். அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் அது ஜான் காஸ்பல் ஆஃப் கூறும் இடத்தைச் நான் உண்மையில்: "நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன்; என்னைப் பற்றி யாரும் தந்தையிடம் வருவதில்லை "(Jn 14,6).

இந்த அறிக்கை மற்ற விசுவாசிகளின் எல்லா தலைவர்களிடமிருந்தும் இயேசுவை வேறுபடுத்துகிறது. "நான் சத்தியத்தைத் தேடுகிறேன்" அல்லது "நான் சத்தியத்தை கற்பிப்பேன்" அல்லது "நான் சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறேன்" அல்லது "நான் சத்தியத்தின் ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருக்கிறேன்" என்று மற்ற தலைவர்கள் சொன்னார்கள். இயேசு வந்து, "நான் சத்தியம் செய்கிறேன். உண்மை என்பது ஒரு கொள்கை அல்லது தெளிவற்ற கருத்தல்ல. உண்மை ஒரு நபர் மற்றும் அந்த நபர் என்னை தான். "

இங்கே நாம் ஒரு முக்கியமான கட்டத்திற்கு வருகிறோம். இது போன்ற ஒரு உறுதிப்பாடு ஒரு முடிவை எடுப்பதற்கு நம்மை தூண்டுகிறது: நாம் இயேசுவை விசுவாசித்தால், அவர் சொல்வதை எல்லாம் நம்ப வேண்டும். நாம் அவரை நம்பவில்லை என்றால், எல்லாம் பயனற்றது, பின்னர் அவர் கூறிய வேறு காரியங்களை நாம் நம்பவில்லை. எந்த குறைபாடும் இல்லை. இயேசு ஒருவரே சத்தியம், சத்தியத்தை பேசுகிறார், அல்லது இருவரும் தவறு செய்கிறார்கள்.

அவர் தான் உண்மை என்று தெரிந்து கொள்ளும் அற்புதமான விஷயம். உண்மை அறிய, நான் முற்றிலும் அடுத்து அவர் என்ன சொல்கிறார் நம்பியிருக்க முடியாது: "சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்றார்" (யோ 8,32). கலாத்தியர் பவுல் நமக்கு நினைப்பூட்டுகிறார்: "கிறிஸ்து எங்களை விடுதலையாக்கினார்!" (கலா.

கிறிஸ்து தெரிந்துகொள்வதால் சத்தியம் அவரிடத்தில் இருப்பதையும், நாம் விடுவிக்கப்படுவதையும் அறிந்திருக்கிறோம். எங்கள் பாவங்களை மீது நீதிமன்றம் முன் இலவச மற்றும் அவர் தனது சக மனிதன் பூமியில் இங்கே அவரது வாழ்வின் ஒவ்வொரு நாளும் காட்டியது அதே தீவிரவாத அன்பின் மீது அன்பு மற்றவர்களுக்கு இலவச. எல்லா நேரங்களிலும் மற்றும் படைப்பு முழுவதிலும் அவருடைய இறையாண்மை ஆட்சி பற்றிய நம்பிக்கையில் நாம் சுதந்திரமாக இருக்கிறோம். சத்தியத்தை அறிந்திருப்பதால், நாம் அதை நம்பலாம், கிறிஸ்துவின் முன்நிபந்தனையுடன் வாழலாம்.

ஜோசப் தக்காச்


PDFஇயேசு, "நான் உண்மைதான்