அமைதி இளவரசன்

இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தபோது, ​​ஒரு தேவதூதர் கூட்டம், "உன்னதத்திலே தேவனுக்கு மகிமையும், பூமியிலே அவருடைய சித்தமுள்ள ஜனங்களுக்குச் சமாதானமும்" (Lk 1,14) பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. கடவுளுடைய சமாதானத்தை பெற்றவர்கள் என, கிறிஸ்தவர்கள் இந்த வன்முறை மற்றும் சுயநல உலகில் தனித்துவமாக உள்ளனர். கடவுளின் ஆவி, கிறிஸ்தவர்களை வழிநடத்துதல், கவனித்தல், கொடுத்தல், அன்பு ஆகியவற்றிற்கு வழிநடத்துகிறது.

இதற்கு மாறாக, நம்மைச் சுற்றியுள்ள உலகம் தொடர்ந்து அரசியல், இன, மத அல்லது சமூகமாக இருக்க வேண்டும். இந்த தருணத்தில் கூட, பழைய கோபமும் வெறுப்பும் தொடங்கி முழு பிராந்தியங்களும் அச்சுறுத்தப்படுகின்றன. இயேசு அவர்களிடம் சொன்னபோது, ​​"உங்களை ஓநாய்களில் ஆடுகளைப்போல அனுப்புகிறேன்" (மத் .9) என்று அவர்களிடம் சொன்னார்.

இந்த உலகத்தின் மக்கள், பல வழிகளில் பிரிந்து, அமைதிக்கான வழியைக் கண்டுபிடிக்க முடியாது. உலகின் வழி சுயநலத்தின் பாதையாகும். அது பேராசை, பொறாமை, வெறுப்பு வழி. ஆனால் இயேசு தம் சீஷர்களிடம் இவ்வாறு சொன்னார்: "சமாதானத்தை நான் உனக்குக் கொடுக்கிறேன், என் சமாதானத்தை உனக்குக் கொடுக்கிறேன்; உலகம் கொடுக்கிற வழியை நான் உனக்குக் கொடுக்கவில்லை "(ஜு 9).

கிரிஸ்துவர் கடவுள், "அமைதி அதைப் பின்பற்றுங்கள் விஷயங்களை" (ரோமர் 14,19) மற்றும் "அனைத்து மனிதர்களும் துரத்துவது, மற்றும் புனிதம் அமைதி" (எபி 12,14) முன் ஊக்கமுள்ள இருக்க அழைக்கப்படுகின்றன. அவர்கள் சட்டபூர்வமாக "அனைத்து மகிழ்ச்சி மற்றும் அமைதி ... பரிசுத்த ஆவியின் சக்தி மூலம்" (ரோம் 15,13) உள்ளன.

சமாதான சமன்பாடு, "எல்லா காரணங்களுக்கும் மேலான சமாதானம்" (பில் 4,7), பிரிவினையை, வேறுபாடுகள், பிரிவினை உணர்வுகள் மற்றும் மக்களை ஈடுபடுத்தியுள்ள பகுத்தறிவின் ஆவி ஆகியவற்றை மீறுகிறது. அதற்கு பதிலாக, இந்த அமைதி இணக்கம் மற்றும் பொதுவான நோக்கம் மற்றும் விதி ஒரு உணர்வு வழிவகுக்கிறது - "அமைதி பிணைப்பு மூலம் ஆவி ஒற்றுமை" (Eph 4,3).

நாம் தவறு செய்தவர்களை மன்னிக்கிறோம் என்பதே இதன் பொருள். நாம் தேவைப்படுவோருக்கு இரக்கம் காட்டுகிறோம். அதாவது அன்பும் நேர்மையும், தாராள மனப்பான்மையும், மனத்தாழ்மையும், பொறுமையும், அனைவருக்கும் அன்புடன் பிணைக்கப்பட்டு, பிறருடன் நம் உறவைத் தோற்றுவிக்கும். அதாவது, பேராசை, பாலியல் பாவங்கள், போதைப் பழக்க வழக்கங்கள், பொறாமை, கசப்பு, கலகம், மற்றவர்களின் துஷ்பிரயோகம் நம் வாழ்வில் வேரூன்றாது.

கிறிஸ்து நம் வாழ்வில் இருப்பார். யாக்கோபு கிறிஸ்தவர்களைப் பற்றி இவ்வாறு எழுதினார்: "சமாதானத்தை கொண்டுவருகிறவர்களுக்கு நீதியின் கனிகள் விதைக்கப்படும்" (யாக் 3,18). இந்த வகையான சமாதானம் நமக்கு பேரழிவுகளுக்கு முகங்கொடுக்கும் உத்தரவாதத்தையும் பாதுகாப்பையும் தருகிறது, இது சோகம் மற்றும் நடுநிலையான சோகம் ஆகியவற்றிற்கு உதவுகிறது. கிரிஸ்துவர் வாழ்க்கை பிரச்சினைகள் நோயெதிர்ப்பு இல்லை.

மற்ற எல்லா மக்களையும் போலவே, கிறிஸ்தவர்கள் உபத்திரவத்தின் மூலம் சண்டையிடவும் காயப்படுத்தவும் வேண்டும். ஆனால் நமக்கு தெய்வீக உதவியும் அவர் நமக்கு ஆதரவளிப்பார் என்ற உறுதியும் நமக்கு உண்டு. நம் உடல் சூழ்நிலைகள் இருளாகவும், இருண்டதாகவும் இருந்தபோதிலும், நம்மிடையே உள்ள கடவுளின் சமாதானம், நம்மையும், உறுதியையும் உறுதியுடன், இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையை நம்புவதில் நம்பிக்கை வைப்பதோடு, அவருடைய சமாதானம் முழு பூமியையும் சூழ்ந்திருக்கும்.

இந்த மகிமையான நாளுக்காக நாங்கள் காத்திருக்கையில், கொலோசெயர் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலின் வார்த்தைகளை நாம் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்வோம்: "கிறிஸ்துவின் சமாதானம், நீங்கள் ஒரு சரீரமாக அழைக்கப்படுகிறீர்கள், உங்கள் உள்ளத்தில் ஆட்சி செய்யுங்கள்; நன்றியுடன் இருங்கள். "உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு சமாதானம் வேண்டுமா? அமைதி இளவரசர் - இயேசு கிறிஸ்து - நாம் இந்த அமைதி கண்டுபிடிக்க அங்கு "இடம்"!

ஜோசப் தக்காச்


PDFஅமைதி இளவரசன்