மனிதகுலத்தின் மிக அவசியமான தேவை

"ஆரம்பத்தில் வார்த்தை இருந்தது, மற்றும் வார்த்தை கடவுள் இருந்தது, மற்றும் வார்த்தை கடவுள் இருந்தது ... அவரை வாழ்க்கை இருந்தது, மற்றும் வாழ்க்கை ஆண்கள் ஒளி இருந்தது. அந்த ஒளி இருளிலே பிரகாசிக்கிறது, இருளானது அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. "ஜான் ஜான், ஜான் - 1 - 1 - ஜுலிக் பைபிள்

அமெரிக்காவின் அரசியல் அலுவலகத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வேட்பாளர் ஒரு விளம்பர நிறுவனத்தை அவருக்கு ஒரு சுவரொட்டியை உருவாக்க வேண்டும் என்று கேட்டார். வணிக வடிவமைப்பாளர் அவரை வலியுறுத்த விரும்பும் தன் குணங்களைக் கேட்டார்.

"எளிமையானது," வேட்பாளர், "உயர்ந்த அறிவாற்றல், முழுமையான நேர்மை, மொத்த நேர்மை, பரிபூரண நம்பிக்கை, மற்றும், நிச்சயமாக, அடக்கம்" என்று பதிலளித்தார்.

இன்றைய எங்கும் நிறைந்த செய்தி ஊடகம் மூலம், ஒவ்வொரு அரசியல்வாதிக்கும், அவரால் அல்லது அவள் இருக்கலாம், விரைவில் ஒவ்வொரு தவறு, பகிரங்கமாக, தவறான அறிக்கை அல்லது மதிப்பீடு பகிரங்கமாக தெரியும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். அனைத்து வேட்பாளர்களும், பாராளுமன்றத்திற்கோ அல்லது உள்ளூர் சமூகத்துடனோ செய்தி ஊடகத்தின் தாகத்தை உணர்கிறார்களா என்பதைத் தெரிவிக்கிறார்கள்.

நிச்சயமாக, வேட்பாளர்கள் தங்கள் படத்தை சிறந்த ஒளியில் வைக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை கொண்டுள்ளனர், இல்லையெனில் மக்கள் எந்த விதத்திலும் நம்ப மாட்டார்கள். வேறுபாடுகள் மற்றும் தனிப்பட்ட பலம் மற்றும் பலவீனங்களை போதிலும், அனைத்து வேட்பாளர்களும் உடையக்கூடிய மனிதர்கள். நேர்மையாக இருக்கட்டும், நமது நாட்டின் மற்றும் உலகின் பெரிய பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதில் அவர்கள் விரும்புவார்கள், ஆனால் அவர்கள் சக்தி அல்லது ஆதாரங்களைக் கொண்டிருக்கவில்லை. அவர்கள் பதவியில் இருக்கும் காலப்பகுதியில் நியாயமான கட்டுப்பாட்டின்கீழ் இருப்பதை அவர்கள் மட்டுமே செய்ய முடியும்.

மனித சமுதாயத்தின் பிரச்சினைகளும் துன்பங்களும் தொடர்ந்து இருக்கின்றன. கொடுமை, வன்முறை, பேராசை, சகிப்புத்தன்மை, அநீதி மற்றும் பிற பாவங்கள் மனிதநேயத்தின் ஒரு கெட்ட புறம் இருப்பதைக் காட்டுகின்றன. உண்மையில், இந்த இருள் நம்மை நேசிக்கும் கடவுளின் விரோதத்திலிருந்து வருகிறது. இது மிகப்பெரிய சோகம் மக்கள் தாங்க, மற்றும் அனைத்து மற்ற மனித தீமைகள் காரணம். இந்த இருள் நடுவில் ஒரு தேவை மற்ற அனைத்திற்கும் மேலாக வளர்கிறது - இயேசு கிறிஸ்துவின் தேவை. நற்செய்தி இயேசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி. ஒளி உலகிற்கு வந்துவிட்டது என்று அவள் சொல்கிறாள். "நான் உலகத்தின் ஒளி" என்று இயேசு சொல்கிறார். "என்னைப் பின்பற்றுகிறவன் அந்தகாரத்திலே நடவாமல், ஜீவனுக்கு ஒளியாயிருப்பான்." (யோவான், NW) இயேசு கிறிஸ்து பிதாவுடனான உறவை மீண்டும் ஏற்படுத்துகிறார், ஆகையால் மனிதகுலத்தை மாற்றியமைக்கிறார்.

மக்கள் அவரை நம்புகையில், ஒளியை பிரகாசிக்கத் தொடங்குகிறது, எல்லாவற்றையும் மாற்றத் தொடங்குகிறது. இது உண்மையான வாழ்க்கையின் தொடக்கமாகும், கடவுளோடு ஒற்றுமையுடன் மகிழ்ச்சியையும் சமாதானத்தையும் அனுபவிக்கும்.

பிரார்த்தனை:

பரலோகத் தகப்பனே, நீ ஒளியே, உன்னில் இருள் இல்லை. நாங்கள் உன்னுடைய எல்லாவற்றிலும் உன் ஒளியைத் தேடுகிறோம். உன் ஒளி நம் வாழ்வில் பிரகாசிக்கிறதென்பதைக் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதனால், நாங்கள் உன்னுடன் ஒளியுடன் நடந்துகொள்வதற்கு இருளை நமக்குத் தருகிறது. இந்த இயேசுவின் பெயரை ஆமென் என்று நாம் ஜெபம் செய்கிறோம்

ஜோசப் தக்காச்


PDFமனிதகுலத்தின் மிக அவசியமான தேவை