மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம்

எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் கடவுளால் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் சொல்கிறேன். புதிய ஏற்பாட்டில் இருப்பது போல, இது ஒரு நல்ல ஆசை, பழைய காலத்தில் அதன் வேர்களைக் கொண்டுள்ளது. பூஜ்யம் ஆசீர்வாதம் 4. மோசஸ் 6,24 தொடங்குகிறது: "! இறைவன் நீங்கள் ஆசி வழங்கி உன்னைக் காப்பாராக" அப்பொழுது இயேசு மத்தேயு 5 உள்ள "Beatitudes" பெரும்பாலும் கூறினார் "(ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட) பாக்கியவான்கள் ..."

கடவுளால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவது நாம் அனைவரும் தேட வேண்டும் என்று ஒரு பெரிய பாக்கியம். ஆனால் என்ன நோக்கத்திற்காக? கடவுளிடம் நல்லது செய்ய நாம் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா? உயர்ந்த நிலையை அடைவதற்கு? அதிகரித்துவரும் செழிப்பு மற்றும் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் நமது வசதியான வாழ்க்கை அனுபவிக்க

பலர் கடவுளுடைய ஆசீர்வாதத்தைப் பெறுகிறார்கள், அதனால் அவர்கள் ஏதாவது ஒன்றை பெற முடியும். ஆனால் நான் வேறு ஏதாவது பரிந்துரைக்கிறேன். கடவுள் ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்தபோது, ​​அவர் மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் என்று அவரது நோக்கம் இருந்தது. மற்றவர்கள் ஆசீர்வாதத்தில் பங்கெடுக்க வேண்டும். இஸ்ரேல் நாடுகள் மற்றும் கிரிஸ்துவர் ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்க வேண்டும் குடும்பங்கள், தேவாலயம், தேவாலயங்கள் மற்றும் நிலம் ஒரு ஆசி. நாம் ஒரு ஆசீர்வாதமாக ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறோம்.

நாம் எப்படி அதை செய்ய முடியும்? இல். கொரிந்தியர் 2, 9, பவுல் எழுதுகிறார் "ஆனால் கடவுள் உங்களை பற்றின கருணை எந்த பரிசு எப்போதும் ஒவ்வொரு மரியாதை முழுமையாக போதுமான மற்றும் பணக்கார முகவர் ஒவ்வொரு வகையான நல்ல படைப்புகளை உள்ளது கொண்டு, ஆசீர்வதிப்பார் நீங்கள் மிகவும் சக்தி உள்ளது" (மொழிபெயர்ப்பு அளவு). கடவுள் கடவுள் நமக்குத் அகற்றல் தேவையான அனைத்தையும் கொடுக்கிறது ஏனெனில், நாம் ஒவ்வொரு வழியில் எந்த நேரத்திலும் செய்தேன் என்று நல்ல படைப்புகள் செய்ய முடியும் என்று நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார்.

மேலே வசனத்தின் மொழிபெயர்ப்பு "க்கான எல்லா நம்பிக்கை" என்பது: "நீங்கள் மட்டும் தன்னிறைவு வேண்டும் வழி விட உங்களுக்குத் தேவையானவற்றை அவர் உங்களுக்கு வழங்கவும், ஆனால் உங்கள் மிகுதியாக மற்றொரு அனுப்ப முடியும் .." பிறருடன் பகிர்ந்து, பெரிய அளவில் நடக்காது பெரும்பாலும் சிறு தயவுடன் பெருமளவு தாக்கத்தை கிடையாது. நீர் ஒரு கண்ணாடி, ஒரு உணவு, ஆடை, ஒரு வருகை அல்லது ஒரு ஊக்குவிக்கும் உரையாடலின் ஒரு துண்டு, போன்ற சிறிய விஷயங்களை ஒரு சக மனிதன் வாழ்க்கை (- 25 மத்தேயு 35, 36) மிகவும் ஏற்படுத்தும்.

நாம் ஒருவருக்கு ஆசீர்வாதங்களைக் கொண்டுவருகையில், நாம் தெய்வீகமாக செயல்படுகிறோம், ஏனென்றால் கடவுள் ஒரு ஆசீர்வாத கடவுள். நாம் மற்றவர்களை ஆசீர்வதிப்பாரானால், கடவுள் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார்.

ஏன் இன்று நான் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியும் என்று கடவுளிடம் கேட்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ஏன் தொடங்கவில்லை? யாரோ ஒரு சிறிய கருணை என்ன முன்கூட்டியே தெரியாது ஒரு; ஆனால் நாம் அதை ஆசீர்வதிக்கிறோம்.

பாரி ராபின்சன் மூலம்


PDFமற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம்