சட்டத்தை நிறைவேற்றுவது

சட்டம் சந்திக்கிறார்"நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுவதற்கு இதுவே உண்மையான தூய அருளாகும். கடவுள் உங்களுக்குக் கொடுக்கும் நம்பிக்கையுடன் நீங்கள் எதையும் செய்ய முடியாது. எதையும் செய்வதன் மூலம் நீங்கள் தகுதியற்றவராக இல்லை; ஏனென்றால், கடவுள் தம்முடைய சொந்த சாதனைகளைத் தம்மிடம் முன்வைக்க விரும்புவதில்லை "(எபேசியர் 2,8-9 GN).

பவுல் ரோமரில் எழுதியது: "அன்பே அண்டைவீட்டிற்கு தீங்கு செய்யாது; எனவே இப்போது சட்டத்தின் அன்பு நிறைவேறும் "(ஜுர்ஹெர்பிபல்). நாம் கண்டுபிடிப்பதைத் தானாகவே மறுபரிசீலனை செய்வது மிகவும் சுவாரஸ்யமானது. குறிப்பாக உறவுகளில், நாம் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். மற்றவர்களுடன் நாம் நிற்கையில், தெளிவாக, ஒரு தரநிலையை அமைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறோம். சட்டம் யோசனை காதல் சந்திக்க வழி காதல் சட்டம் நிறைவேற்றும் வழி யோசனை விட கையாள அளவிட, எளிதாக மிகவும் எளிதாக உள்ளது.

இந்த விதமான சிந்தனையை ஒரு நபர் அன்புடன் இல்லாமல் சட்டத்தை நிறைவேற்ற முடியும். ஆனால் சட்டத்தை நிறைவேற்றாமல் ஒருவரால் அன்பு செய்ய முடியாது. நேசிக்கும் ஒரு நபர் எப்படி நடந்துகொள்வார் என்பது பற்றிய அறிவுரைகளை சட்டம் வழங்குகிறது. சட்டம் மற்றும் அன்பிற்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் என்பது, காதல் உள்ளே இருந்து வேலை செய்கிறது, ஒரு நபர் உள்ளே இருந்து மாறிவிட்டது; சட்டம், மறுபுறம், வெளிப்புற, வெளிப்புற நடத்தை பாதிக்கிறது.

ஏனென்றால் அன்பும் சட்டமும் வேறுபட்ட கருத்துக்களைக் கொண்டுள்ளன. அன்பால் வழிநடத்தப்படுபவர் அன்புடன் செயல்படுவது பற்றிய அறிவுறுத்தல்கள் தேவையில்லை, ஆனால் ஒரு சட்டத் தலைவருக்கு அது தேவை. நாம் ஒழுங்காக நடந்து கொள்ளும் சட்டத்தை போன்ற வலுவான வழிநடத்தும் கொள்கைகள் இல்லாமல், நாம் அநேகமாக அதன்படி செயல்பட மாட்டோம் என்று அஞ்சுகிறோம். உண்மையான அன்பு, நிபந்தனையற்றது அல்ல, அது கட்டாயப்படுத்தப்படவோ அல்லது கட்டாயப்படுத்தவோ முடியாது. அது சுதந்திரமாகவும் சுதந்திரமாகவும் பெற்றுக் கொள்ளப்படுகிறது, இல்லையெனில் அது காதல் அல்ல. இது நட்பு ஏற்று அல்லது அங்கீகாரம், ஆனால் அன்பு இல்லை, ஏனெனில் காதல் ஒரு நிபந்தனை அல்ல. தத்தெடுப்பு மற்றும் அங்கீகாரம் பொதுவாக நிபந்தனை மற்றும் பெரும்பாலும் காதல் குழப்பம்.

அதனால்தான், "அன்பு" என அழைக்கப்படும் மக்கள் நம் எதிர்பார்ப்புகளையும் கோரிக்கைகளையும் பூர்த்தி செய்யாதபோது, ​​"அன்பு" என்று அழைக்கப்படுவது எளிதானது. இத்தகைய "அன்பு" உண்மையில் நடத்தை பொறுத்து நாம் கொடுக்க அல்லது நடத்த வேண்டும் என்று தான் அங்கீகாரம். நம்மில் பலர் நம் பெற்றோர்களாலும், ஆசிரியர்களாலும், மேலதிகாரிகளாலும் இந்த சிகிச்சையில் சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர், மேலும் சிந்திக்கையில் இழந்துபோன எங்கள் பிள்ளைகளை பெரும்பாலும் அடிக்கடி நடத்துகிறோம்.

ஒருவேளை கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் நியாயப்பிரமாணத்தை தாண்டிவிட்டது என்ற கருத்தை நாம் மிகவும் சங்கடமாக உணர்கிறோம். மற்றவர்களுடன் ஏதாவது ஒன்றை அளவிட வேண்டும். ஆனால் அவர்கள் விசுவாசத்தால் கிருபையினால் இரட்சிக்கப்பட்டால், உண்மையில் அவர்கள் என்னவென்றால், நமக்கு இனி ஒரு அளவு தேவை இல்லை. கடவுள் அவர்களுடைய பாவங்களைப் பற்றிக் கூட நேசித்தால், அவற்றை நாம் எப்படி மதிப்பிடுவோம், அவர்களிடம் இருந்து அன்பைத் தட்டிக்கொள்ள முடியுமா?

சரி, நற்செய்தியை நாம் விசுவாசத்தால் மட்டுமே கிருபையினால் இரட்சிக்கப்படுகிறோம். இயேசுவுக்குத் தவிர வேறு எவரும் இரட்சிப்பின் அளவை அடைந்துவிட்டதால் நாம் அதற்கு நன்றியுள்ளவர்களாய் இருக்கலாம். அவருடைய நிபந்தனையற்ற அன்பிற்காக கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துங்கள்; அவர் நம்மை மீட்டு, கிறிஸ்துவின் இயல்புக்குள் நம்மை மாற்றியமைப்பார்!

பிரார்த்தனை

பரலோகத் தகப்பனே, நீங்கள் உயிருள்ள சட்டமும் உயிருள்ள அன்பும், ஏனென்றால் நீ அன்பு மற்றும் வழியாக இருக்கிறாய். நாம் பார்க்கிறோம், இந்த அன்பை மட்டுமே பகுதியாகக் காட்டுகிறோம்; நம் ஊழியத்தில் அவர் வைத்திருக்கும் அன்பின் பங்கை முழுமையாக புரிந்துகொள்ள இயேசுவின் பலியை நாம் எதிர்நோக்குகிறோம். இயேசுவின் பெயரில் நாம் ஜெபம் செய்கிறோம், ஆமென்

ஜோசப் டாக்காக் எழுதியவர்


PDFசட்டத்தை நிறைவேற்றுவது