அவரது கையில் எழுதப்பட்டது

அவரது கையில் எழுதப்பட்டிருந்தது"நான் அவரை என் கையில் எடுத்துக்கொண்டேன். ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்களோ, அவர்களுக்கு நேரிட்ட எல்லா நல்ல காரியங்களும் என்னிடமிருந்து வந்தன என்பதை நான் உணரவில்லை "(ஓசியா 9: 18 HFA).

என் கருவிப்பெட்டியில் நான் வந்தபோது, ​​நான் ஒரு பழைய சிகரெட் பாக்கெட்டில் வந்தேன். மிகப்பெரிய சாத்தியமான பகுதி உருவாக்கப்பட்டது என்று அது திறந்த வெட்டி இருந்தது. அது ஒரு மூன்று புள்ளி பிளக் மற்றும் அதை எப்படி கம்பி ஒரு கையேடு ஒரு வரைதல் இருந்தது. இந்த ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, யார் எழுதியது என்று எனக்குத் தெரியாது, ஆனால் இது ஒரு குறிப்பை எனக்கு நினைவூட்டியது: "ஒரு சிகரெட்டின் பேக் பின்னால் அதை எழுதுங்கள்!" என்று ஒருவேளை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா?

கடவுள் விசித்திரமான விஷயங்களை எழுதுகிறார் என்று எனக்கு நினைவூட்டுகிறது. நான் என்ன சொல்கிறேன்? சரி, அவரைப் பற்றி அவருடைய பெயர்களைப் படித்தோம். ஏசாயா இந்த வசனம் தனது புத்தகத்தில் அத்தியாயம் XX ல் சொல்கிறார். கடவுள் அவர் சக்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி பாபிலோனிய சிறையிலிருந்து இஸ்ரேல் வெளியே விடுவார் என்று வசனங்கள் XX-XX ல் அறிவிக்கிறது. அவள் வசனங்கள் 49-8 ஜெருசலேம் புலம்புகிறாள் குறிப்பு: "இறைவன் எனக்கு கைவிட்டு உள்ளது, ஓ, அவர் நீண்ட முன்பு என்னை மறந்துவிட்டார் 'என்கிறாள். ஆனால் இறைவன் பதில்கள்," ஒரு தாய் தனது குழந்தை மறக்க முடியுமா? புதிதாக பிறந்த தனது விதியை விட்டு செல்ல அவள் இதயத்தில் இருக்கிறாளா? அவள் மறந்தாலும், நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன்! நான் உமது பெயரை என் உள்ளங்கைகளில் எழுதுகிறேன். "(எபியா) இங்கு கடவுள் தம்முடைய மக்களுக்கு தம்முடைய பரிபூரண உண்மையை அறிவிக்கிறார்! அவர் இரண்டு சிறப்பு படங்கள், தாயின் அன்பு மற்றும் அவரது கைகளில் எழுதுதல் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துவதை கவனியுங்கள்; அவருக்கும் அவருடைய மக்களுக்கும் ஒரு நிலையான நினைவூட்டல்!

நாம் இப்போது ஜெரிமியா திரும்ப மற்றும் கடவுள் கூறும் இடத்தைச் அறிக்கை படிக்க என்றால்: "இதோ, நாட்கள் வருமென்று இறைவன், நான் இஸ்ரேல் மற்றும் யூதா குடும்பத்தோடும் புது உடன்படிக்கை குடும்பத்தோடும் வீட்டில் முடிவுக்கு போது; நான் அவர்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின நாளிலே அவர்கள் பிதாக்களோடே நான் பண்ணின உடன்படிக்கையைப்போல் அல்ல; நான் அவர்கள் மனைவியாயிருந்தாலும், அவர்கள் என் உடன்படிக்கையை மீறினார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அந்த நாட்களுக்குப்பின்பு நான் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரோடே பண்ணும் உடன்படிக்கேது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்; நான் அவர்களுடைய இருதயத்தில் என் நியாயப்பிரமாணத்தைக் கட்டளையிட்டு, அவர்களுடைய இருதயங்களில் இதை எழுதிவைக்கிறேன்; அவர்களுடைய தேவனாயிருப்பேன், அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள். "(எரேமியா 9, XX - XXX புத்செர் XX). மறுபடியும், கடவுள் தம் மக்களைப் பற்றிய அன்பை வெளிப்படுத்துகிறார், மறுபடியும் ஒரு சிறப்பு வழியில், அவர்களுடைய இதயத்தில் எழுதுகிறார். ஆனால் அவர்கள் இந்த தகுதி மற்றும் பணிகளை அடிப்படையாகக் பழைய உடன்படிக்கை, ஆனால் அவர்களை மேலே கடவுள் உள்துறை ஒரு இணைப்பை ஒரு நெருக்கமான அங்கீகாரம் மற்றும் அவருடன் உறவு தன்னை கொடுக்கிறது பிடிக்காது ஒரு புதிய உடன்படிக்கை என்பதை நினைவில்!

வெறும் எனவே எங்கள் தந்தையும் எங்கள் இதயங்களை தி அவரது ஆன்மீக சட்டம் எங்களுக்கு சத்தியம் கூட அவரது நம்பிக்கைக்கும் நமக்கு அறிவுறுத்தும் அவரது கைகளில் வேடிக்கையான இடங்களில் "மீது எழுதுகிறார் ஆகிய மூன்று அம்ச செருகி வயரிங் நினைவூட்டுகிறது இந்த பழைய, அணிந்திருந்த சிகரெட் இவற்றின் தொகுப்புதான் போன்ற காதல் நிரப்ப! "

நமக்கு எப்போதும் நினைவிருக்கட்டும், அவர் உண்மையில் நம்மை நேசிக்கிறார், அதை ஆதாரமாக எழுதுகிறார்.

பிரார்த்தனை:

அப்பா, நீங்கள் எவ்வளவு விலைமதிப்பற்றவளாக இருக்கிறீர்கள் என்பதைத் தெளிவுபடுத்துவதற்கு நன்றி, இது போன்ற ஒரு சிறப்பு வழியில் - நாங்கள் உன்னை நேசிக்கிறேன்! ஆமென்

கிளிஃப் நீல் மூலம்


PDFஅவரது கையில் எழுதப்பட்டது