மெய்மை மற்றும் விசுவாசம்

நான் அவசரமாக விஷயங்களை செய்ய ஒரு போக்கு உள்ளது. அது ஒரு விஷயத்தை ஆர்வத்துடன் ஊக்குவிக்கும், அது ஆர்வத்துடன் அதை பின்பற்றவும், அதை மீண்டும் மங்கச் செய்யும் ஒரு மனித போக்கு போல தோன்றுகிறது. இது என் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் திட்டங்களில் எனக்கு நடக்கிறது. நான் ஆண்டுகளில் பல்வேறு ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் திட்டங்கள் தொடங்கியது. கல்லூரியில், நான் ஓடி டென்னிஸ் விளையாடியது. சிறிது நேரம் நான் உடற்பயிற்சிக் கழகத்தில் சேர்ந்தேன். பின்னர், நான் என் வாழ்க்கை அறையில் டுடோரியல் பயிற்சி வீடியோக்கள் கீழ் பயிற்சி. ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு நான் நடைபயிற்சி (நடைபயிற்சி). இப்போது நான் மறுபடியும் வீடியோக்களை பயிற்சி செய்கிறேன், இன்னும் நடக்கிறேன். சில நேரங்களில் நான் ஒவ்வொரு நாளும் பயிற்சியளிக்கிறேன், பிறகு நான் பல காரணங்களுக்காக ஒரு சில வாரங்களுக்கு மீண்டும் விடுகிறேன், பிறகு மீண்டும் வருகிறேன், மீண்டும் தொடங்க வேண்டும்.

சில நேரங்களில் நான் அவசரமாகவும் ஆவிக்குரிய விதமாகவும் பேசுகிறேன். சில நேரங்களில் நான் தினமும் என் நாட்குறிப்பில் தியானிக்கவும் எழுதுகிறேன், பிறகு தயாரிக்கப்பட்ட ஆய்வுக்கு மாறவும், டயரியை மறக்கவும். என் வாழ்க்கையில் மற்ற நேரங்களில், பைபிளைப் படித்துவிட்டு, படிப்பிற்கு உட்படுத்தப்பட்டேன். நான் பக்தி புத்தகங்கள் எடுத்து பின்னர் மற்ற புத்தகங்களை அவற்றை பரிமாறி. சில சமயங்களில் நான் சிறிது நேரம் ஜெபித்துவிட்டு சிறிது நேரம் என் பைபிளைத் திறக்கவில்லை.

நான் ஒரு பாத்திரம் பலவீனம் என்று நினைத்தேன், ஏனெனில் நான் என்னை அடித்து - ஒருவேளை அந்த வழக்கு. நான் உறுதியாக இருக்கிறேன் என்று எனக்குத் தெரியும், ஆனால் அவர் இன்னும் என்னை நேசிக்கிறார்.

பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அவர் என் வாழ்க்கை திசையில் அமைக்க உதவியது - அவரை நோக்கி. அவர் தனது குழந்தைகளில் ஒருவராக இருப்பதற்காகவும், அவருக்கும் அவரது அன்பையும் தெரிந்துகொள்ளவும், அவரது மகன் மீட்கப்படவும் என்னை அழைத்தார். என் உண்மைத்தன்மை மாறாவிட்டால், நான் எப்போதும் ஒரே திசையில் - கடவுளிடம் செல்கிறேன்.

AW Tozer அது இந்த வழியில் வைத்து நான் இந்த ஒரு கடமை இயேசு எப்போதும் பார்க்க இதயம் நோக்கத்துடன் உருவாக்குகிறது என்று விருப்பத்திற்கு இந்த பெரிய செயல் வெளிப்படுத்தினார். கடவுள் எங்கள் தேர்வாக இந்த எண்ணம் எடுத்து கணக்கில் இந்த உலகில் எங்களுக்கு விழுகிறது என்று பல கவனச்சிதறல்கள் எடுத்து. அவர் இயேசுவிடம் எங்கள் இதயம் திசையில் நாம் சீரமைக்கப்பட்டது என்று தெரியும், நாம் அறிந்து ஆத்மாவின் ஒரு பழக்கம் என்று ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பின்னர் நிர்பந்தமான ஒரு வகையான ஒரு ஆன்மீக என்று எந்த உணர்வு உருவாகவேண்டியதாக என்று அறிவு ஆறுதல் அடையலாம் எங்கள் பகுதியின் மீதான முயற்சியில் மேலும் (கடவுள் / கடவுள் நோக்கத்தில், ப 82 நோக்கத்தில்) தேவைப்படுகிறது.

மனித இதயத்தின் மெய்மைகளை கடவுள் முழுமையாக புரிந்துகொள்வது மிக முக்கியம் அல்லவா? அது சரியான திசையில் தங்குவதற்கு நமக்கு உதவுகிறது, எப்போதும் அவரது முகத்தில் கவனம் செலுத்துகிறது என்பதை அறிவது மிக முக்கியம் அல்லவா? டோஸர் கூறுவது போல, நம் இதயங்களை இயேசு மீது நீண்ட நேரம் கவனத்தில் வைத்திருந்தால், கடவுளுடைய நித்தியத்திற்கு நம்மை நேராக வழிநடத்தும் ஆத்மாவின் பழக்கத்தை நாம் உறுதிப்படுத்துவோம்.

கடவுள் புத்திசாலி இல்லை என்று நாம் நன்றியுடன் இருக்கலாம். அவர் நேற்று, இன்று, நாளை அதே தான். அவர் நமக்குப் பிடிக்கவில்லை - அவர் அவசரமாக விஷயங்களைத் தொடங்குகிறார், தொடங்குகிறார், நிறுத்திறார். அவர் உண்மையுள்ளவராகவும், உண்மையற்றவராகவும் இருக்கிறார்.

தமி த்காச் மூலம்


PDFமெய்மை மற்றும் விசுவாசம்