சிலர் அது ஒரு விளையாட்டை உருவாக்கும். சிலர் அதை ஒரு பயமுறுத்துவது அல்லது அச்சத்தில் விடுகின்றனர். சிலர் தீய செயல்களில் ஈடுபடுவதில்லை. நம்மில் பெரும்பாலோர் இதை ஒவ்வொரு முறையும் செய்கிறார்கள், அதையெல்லாம் செய்வோம், அல்லது அவ்வப்போது செய்வோம். நாங்கள் சரியாக இல்லை என்று எதைச் செய்தாலும் அதைப் பிடிக்க மாட்டோம்.

ஒரு கார் ஓட்டும் போது இது குறிப்பாக தெளிவாக உள்ளது. தவறான பக்கத்தில் இந்த டிரக்கை நான் கடந்துவிட்டால், நான் தப்பிக்க முடியுமா? நான் நிறுத்தவில்லையென்றால் மஞ்சள் நிறத்தில் நிறுத்திவிடலாமா? நான் வேகத்தை கடந்துவிட்டால், நான் தப்பித்துக்கொள்ள முடியுமா?

சில நேரங்களில் நான் சமையல் அல்லது தையல் போது பிடித்து பெற முயற்சி. நான் மற்றொரு மசாலா பயன்படுத்தினால் அல்லது நான் வதந்தியை ஒரு துண்டு தைத்து என்று யாரும் பார்ப்பீர்கள். அல்லது நான் சாப்பிட சாக்லேட் கூடுதல் துண்டு, உணரப்படாத முயற்சி, அல்லது என் நொண்டி சாக்கை உடற்பயிற்சி அளிக்கக் கூடாது என்று, கண்டறியப்படவில்லை நம்புகிறேன்.

ஆன்மீக காரியங்களைத் தேடிக் காணாமலும், அவர்களைக் கவனிக்காமலும் இருப்போமென நாம் எப்போதும் முயற்சி செய்கிறோமா? வெளிப்படையாக, கடவுள் எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறார், எனவே நமக்கு அப்படி எதுவும் இருக்க முடியாது என்று நமக்குத் தெரியும். அவருடைய கிருபையால் அனைத்தையும் மறைக்கவில்லையா?

ஆயினும்கூட நாம் இன்னும் முயற்சி செய்கிறோம். நாம் விவாதிக்க முடியும்: இன்று நான் பிரார்த்தனை இல்லை இருந்து வருகிறது. அல்லது: நான் கொஞ்சம் வதந்திகளையோ அல்லது இந்த சந்தேகத்திற்குரிய வலைத்தளத்தைப் பார்ப்பதையோ விட்டுவிடுகிறேன். ஆனால் இந்த விஷயங்களை நாம் உண்மையில் விட்டுவிடுகிறோம்?

கிறிஸ்துவின் இரத்தம் கிறிஸ்தவர்களின் பாவங்களையும், கடந்தகாலத்தையும், எதிர்காலத்தையும், எதிர்காலத்தையும் பற்றியது. என்று நாம் விரும்பும் எதையும் செய்ய முடியும் என்று அர்த்தம்? கடவுளுக்கு முன்பாக நிற்க தேவையான எல்லாவற்றையும் கிருபையால் அங்கீகரிக்க முடியாது என்று சிலர் கேள்வி கேட்டார்கள்.

பவுல் ரோமாபுரியில் ஒரு மேலதிகாரியுடனான பதில் இல்லை:
"நாங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறோம்? கிருபை அளவானது நிறைவாயிருக்கும்படிக்கு, நாம் பாவம் செய்தோமா? அது தொலைவில் உள்ளது! "கிரேஸ் பாவத்திற்கு உரிமம் இல்லை. எபிரேயர் ஆசிரியர், எங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறது "எல்லாம் தெரியவந்தது யாருக்கு கணக்கில் கொடுக்க வேண்டும் அவரை கண்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது;" (4,13). எங்கள் பாவங்களையும் போன்று தொலைவில் தேவனுடைய நினைவக மேற்குக்கும் கிழக்குக்கும் எவ்வளவு போன்ற, மற்றும் கருணை எல்லாம் உள்ளடக்கியது இருந்து, ஏன் நாம் இன்னும் நம்மை ஒரு கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றால்? இந்த கேள்விக்கான பதில், தூதரகக் கல்லூரியில் இருந்து அடிக்கடி கேள்வி கேட்கும் ஒன்று: "மனப்பான்மை."

"நான் எவ்வளவுதான் என்னை அனுமதிக்க முடியும்?" என்று கேட்டார். கடவுளைப் பிரியப்படுத்தும் மனப்பான்மை இல்லை. அவர் மனிதகுலத்தை காப்பாற்றுவதற்காக தனது திட்டத்தை உருவாக்கியபோது அது அவருடைய அணுகுமுறை அல்ல. அவர் சிலுவையில் போயிருந்தபோது இயேசுவின் மனப்பான்மை அல்ல. கடவுள் கொடுத்தார் மற்றும் கொடுக்க தொடர்ந்து - எல்லாம். அவர் ஒரு குறுக்குவழியைப் பார்க்கவில்லை, குறைந்தபட்ச தேவையோ அல்லது தன்னுடைய பாதையை மட்டும் கடந்து செல்கிறார். அவர் எங்களுக்கு ஏதோ குறைவாக எதிர்பார்க்கிறாரா?

கடவுள் எங்களுக்கு அந்த தாராள அன்புடையவருமான மற்றும் அவசியமானதாக இருக்கிறது என்ன விட உள்ளன கொடுக்கும் மனப்பான்மையை விரும்புகிறார். நாங்கள் வாழ்க்கை செல்ல மற்றும் கருணை எல்லாம் வேய்ந்து, விஷயங்கள் அனைத்து வகையான விட்டு பெற முயற்சி என்றால், நாம் விளக்கங்கள் நிறைய கொடுக்க வேண்டும்.

தமி த்காச் மூலம்


PDFநான் அதை விட்டுவிடுவேன்?